Басты бет / Заң факультеті / заң факультетінің деканаты / Ахатов Уалихан Акыпбекович

Ахатов Уалихан Акыпбекович

Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, доцент
заң факультетінің деканаты
Scopus author ID: 56127912500
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2009 жылғы ЖОО үздік оқытушысы"
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


1

Ахатов Уалихан Акыпбекович МОНАРХИЯЛЫҚ БАСҚАРУ НЫСАНЫ: ТАРИХЫ МЕН ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ Раритет 2012 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Ахатов Уалихан Акыпбекович Қазақстанның саяси және құқықтық ой тарихы. Хрестоматия 2-ші том. Жеті Жарғы 2012 - г. 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Ахатов Уалихан АкыпбековичИбраева А.С., Куандыков Б.Ж., Турсынкулова Д.А., Сартаев С.А., Каратаева А.М., Кусаинов Д.О., Асқар Л.Ә., Исабеков А.К. Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы, I том ТОО "KazBookTrade" 2015 - г. ISBN 978-601-80565-1-2 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Ахатов Уалихан АкыпбековичТурсынкулова Д.А., Сартаев С.А., Усейнова Г.Р., Усеинова К.Р., Кенжалиев З.Ж., Кусаинов Д.О., Тәуекелов Н.Б., Мынбатырова Н.К., Исабеков А.К. Қазақстанның саяси және құқықтық ой тарихының хрестоматиясы KazBookTrade 2017 - г. ISBN 978-601-80565-6-7 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Ахатов Уалихан АкыпбековичТурсынкулова Д.А., Сартаев С.А., Усейнова Г.Р., Кенжалиев З.Ж., Кусаинов Д.О., Тәуекелов Н.Б., Мынбатырова Н.К., Исабеков А.К. Саяси және құқықтық ілімдер тарихының хрестоматиясы KazBookTrade 2017 - г. ISBN 978-601-04-80565-4-3 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2011 - г. 5 - стр. 0

3

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2011 - г. 5 - стр. 0

5

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2012 - г. 5 - стр. 0

6

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. 2015 - г. 5 - стр. 0

7

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. 2015 - г. 6 - стр. 0

9

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. 2015 - г. 4 - стр. 0

10

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. 2016 - г. 3 - стр. 0

11

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. 2016 - г. 3 - стр. 42

12

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж., Умбетов М.Н., Умбетбаева Ж.Б., Калкашев Н.Б. International Legal Aspects of the Environment Protection in Modern Conditions International Legal Aspects of the Environment Protection in Modern Conditions 2016 - г. 11 - стр. 20

13

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 2016 - г. 4 - стр. 42

14

Ахатов Уалихан АкыпбековичОңдашұлы Е.. XIX ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗІНДЕГІ ТҮРКІСТАН ӨЛКЕСІНДЕГІ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙ XIX ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗІНДЕГІ ТҮРКІСТАН ӨЛКЕСІНДЕГІ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙ 2017 - г. 4 - стр. 46

15

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж., Турсынкулова Д.А., Атаханова С.К., Исабеков А.К. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience 2016 - г. 7 - стр. 0

16

Ахатов Уалихан АкыпбековичТурсынкулова Д.А. Harmonization of environmental legislation: World practice and the main development trends Harmonization of environmental legislation: World practice and the main development trends 2017 - г. 7 - стр. 0

17

Ахатов Уалихан АкыпбековичУсейнова Г.Р., Баймаханова Д.М. 2017 - г. 17 - стр. 2

18

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж., Оңдашұлы Е.. 2018 - г. 3 - стр. 58

19

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж., Оңдашұлы Е.. 2018 - г. 6 - стр. 58

20

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж. 2017 - г. 5 - стр. 1

21

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж. 2018 - г. 4 - стр. 1

22

Ахатов Уалихан АкыпбековичКуандыков Б.Ж. 2018 - г. 5 - стр. 1

23

Ахатов Уалихан АкыпбековичТурсынкулова Д.А. 2017 - г. 6 - стр. 1

24

Ахатов Уалихан АкыпбековичКусаинов Д.О., Мынбатырова Н.К. 2018 - г. 7 - стр. 1

25

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2017 - г. 5 - стр. 1

1

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2012 - г. 5 - стр. Тараз

2

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2012 - г. 3 - стр. Алматы

3

Ахатов Уалихан Акыпбекович 2012 - г. 3 - стр. Астана
Документы автора

9

Цитирования

10 по 10
документам

h-индекс

2

Establishment and development of outer space legislation: Kazakh and foreign experience

Kuandykov, B., Akhatov, U., Tursynkulova, D., Atakhanova, S., Isabekov, A.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 2068-2074

0

Цитирований
International legal aspects of the environment protection in modern conditions

Umbetbayeva, Z.B., Akhatov, U.A., Kuandykov, B.Z., Umbetov, M.N., Kalkashev, N.B.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 1528-1538

3

Цитирований
Social and legal aspects of the educational support of adolescents with deviant behavior

Tolegen, M.A., Seriev, B.A., Akhatov, U.A., Taubayev, B.R., Balashov, T.T.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 4768-4781

0

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 188-191

0

Цитирований
Harmonization of environmental legislation

Akhatov, U.A., Bekturova, A.G., Madaliyeva, A.A., Sharipov, S.M., Tursynkulova, D.A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

1

Цитирований
State and legal framework for the social state formation and development

Issakhov, B.S., Akhatov, U.A., Mynbatyrova, N.K., Kussainov, D., Kussainova, A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

6

Цитирований
Problems and prospects for improving the activities of the constitutional control body on court appeals

Dossayeva, A.A., Usseinova, G.R., Baimakhanova, D.M., Akhatov, U.A.

2017

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
20, с.

0

Цитирований
Problems of harmonization of legislation of Kazakhstan and China in the conditions of the WTO

Bekturova, A.G., Sharipov, S.M., Akhatov, U.A., Madaliyeva, A.A., Tursynkulova, D.A.

2017

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
20, с.

0

Цитирований
2017

Anais da Academia Brasileira de Ciencias
89, с. 2558-2567

0

Цитирований
Harmonization of environmental legislation

Akhatov, U.A., Bekturova, A.G., Madaliyeva, A.A., Sharipov, S.M., Tursynkulova, D.A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

1

Цитирований
State and legal framework for the social state formation and development

Issakhov, B.S., Akhatov, U.A., Mynbatyrova, N.K., Kussainov, D., Kussainova, A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

6

Цитирований
Problems and prospects for improving the activities of the constitutional control body on court appeals

Dossayeva, A.A., Usseinova, G.R., Baimakhanova, D.M., Akhatov, U.A.

2017

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
20, с.

0

Цитирований
Problems of harmonization of legislation of Kazakhstan and China in the conditions of the WTO

Bekturova, A.G., Sharipov, S.M., Akhatov, U.A., Madaliyeva, A.A., Tursynkulova, D.A.

2017

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
20, с.

0

Цитирований
2017

Anais da Academia Brasileira de Ciencias
89, с. 2558-2567

0

Цитирований
Establishment and development of outer space legislation: Kazakh and foreign experience

Kuandykov, B., Akhatov, U., Tursynkulova, D., Atakhanova, S., Isabekov, A.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 2068-2074

0

Цитирований
International legal aspects of the environment protection in modern conditions

Umbetbayeva, Z.B., Akhatov, U.A., Kuandykov, B.Z., Umbetov, M.N., Kalkashev, N.B.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 1528-1538

4

Цитирований
Social and legal aspects of the educational support of adolescents with deviant behavior

Tolegen, M.A., Seriev, B.A., Akhatov, U.A., Taubayev, B.R., Balashov, T.T.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 4768-4781

0

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 188-191

0

Цитирований