ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ философия және саясаттану факультетінің деканаты/ Ельбаева Зарина Уразбаевна


Ельбаева Зарина Уразбаевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.83 / 5.0

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: философия және саясаттану факультетінің деканаты
Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Арнайы педагогика
Ата-аналармен жұмыс жүргізудегі әлеуметтік-педагогикалық ағартушылық
Әлеуметтік педагогика және психология
Әлеуметтік педагогиканың өзекті проблемалары
Әлеуметтік педагогиканың тарихы
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Білім беру аймағындағы жобалау
Білім беру аймағындағы заңнамалық және нормативтік актілер
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі тренингтер
Гендерлік білім берудің әлеуметтік-педагогикалық негіздері
Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
Дамуында кемістігі бар балаларға әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Девиантология
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Дене тәрбиесі және спорт педагогикасы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Когнитивті психология және педагогика
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі
Мектептегі әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі танытуды педагогикалық қолдау
Педагогикалық инноватика
Педагогикалық конфликтология
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық психология
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтің кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Психология және адам дамуы
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологияны оқыту әдістемесі
Салыстырмалы педагогика
Тұлғаның өзін-өзі тануы мен өзін-өзі дамытуының негіздері
Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
ХХ ғасыр педагогикасы
Шағын жинақталған мектептегі әлеуметтік педагогтың қызметі

Магистратура

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Білім беру аймағындағы жобалау
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі тренингтер
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Білім берудегі тренингтер
Білім беру аймағындағы жобалау
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Білім беру аймағындағы жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі тренингтер
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Білім берудегі тренингтер
Білім беру аймағындағы жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Білім беру аймағындағы жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім беру аймағындағы жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Білім берудегі тренингтер
Білім беру аймағындағы жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім беру аймағындағы жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі