Главная / Философия және саясаттану факультеті / философия және саясаттану факультетінің деканаты / Ельбаева Зарина Уразбаевна

Ельбаева Зарина Уразбаевна

Должность: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары
философия және саясаттану факультетінің деканаты
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2012
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Бакалавриат 2010
Ученая степень
Название файла Заголовок Описание
Білім берудегі жобалау
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі тренингтер
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық-педагогикалық негіздері
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық-педагогикалық негіздері
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Педагогика
Кәсіби педагогика негіздері
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Кәсіби педагогика негіздері
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Кәсіби педагогика негіздері
Педагогика және психология
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық-педагогикалық негіздері
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі жобалау
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Педагогика
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Педагогика
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі тренингтер
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Білім берудегі жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Педагогика және психология
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Педагогика және психология
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық практикум
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Педагогика және психология
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Білім берудегі жобалау
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Білім берудегі жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық-педагогикалық негіздері
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Педагогика
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Білім берудегі жобалау
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі жобалау
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық-педагогикалық негіздері
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Салыстырмалы білім берудің теориясы және тұжырымдамасы: отандық және шетелдік тәжірибесі
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Педагогика

1

Ельбаева Зарина Уразбаевна Образовательная политика: Мировой опыт " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010435681 277 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ельбаева Зарина УразбаевнаШнарбекова М.К. Әлеуметтік жаңғыру жағдайында болашақ мамандар бойында еңбек құндылығын қалыптастыру өзектілігі Әлеуметтік жаңғыру жағдайында болашақ мамандар бойында еңбек құндылығын қалыптастыру өзектілігі 2013 - г. 4 - стр. 2

2

Ельбаева Зарина УразбаевнаШнарбекова М.К. 2013 - г. 7 - стр. 0

3

Ельбаева Зарина Уразбаевна Социализация студентов в ВУЗ-е в контексте социальной модернизации казахстанского общества Социализация студентов в ВУЗ-е в контексте социальной модернизации казахстанского общества 2012 - г. 5 - стр. 1

4

Ельбаева Зарина Уразбаевна С. Қожахметов және оның педагогикалық көзқарастары С. Қожахметов және оның педагогикалық көзқарастары 2012 - г. 4 - стр. 1

5

Ельбаева Зарина Уразбаевна ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ МЕКТЕПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ МЕКТЕПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 2015 - г. 9 - стр. 3

6

Ельбаева Зарина Уразбаевна СИСТЕМА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ И ШКОЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ СИСТЕМА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ И ШКОЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 2015 - г. 8 - стр. 1

7

Ельбаева Зарина Уразбаевна Мектептік білім беру саясатындағы мұғалім рөлі Мектептік білім беру саясатындағы мұғалім рөлі 2015 - г. 4 - стр. 8

8

Ельбаева Зарина Уразбаевна Мұғалімдердің біліктігілігін арттыру мектептік саясатының негізгі аспектісі ретінде Мұғалімдердің біліктігілігін арттыру мектептік саясатының негізгі аспектісі ретінде 2015 - г. 4 - стр. 1

9

Ельбаева Зарина Уразбаевна Ұлыбритания мен Қазақстанның мектептік білім беру жүйесі: салыстырмалы аспект Ұлыбритания мен Қазақстанның мектептік білім беру жүйесі: салыстырмалы аспект 2015 - г. 5 - стр. 1

10

Ельбаева Зарина УразбаевнаМынбаева А.К. 2017 - г. 12 - стр. 21

11

Ельбаева Зарина УразбаевнаТолешова У.Б., Мынбаева А.К., Аринова Б.А. 2017 - г. 11 - стр. 21

12

Ельбаева Зарина УразбаевнаМынбаева А.К. Школьная политика: определение структуры и прогноз развития // Вестник КазНУ. Серия педагогические науки. – 2018. - №1 (54). - С.11-21 Школьная политика: определение структуры и прогноз развития // Вестник КазНУ. Серия педагогические науки. – 2018. - №1 (54). - С.11-21 Школьная политика: определение структуры и прогноз развития // Вестник КазНУ. Серия педагогические науки. – 2018. - №1 (54). - С.11-21 2018 - г. 10 - стр. 54

1

Ельбаева Зарина УразбаевнаЕртарғынқызы Д.. "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 17-18 қаңтар 2014 жыл, 3-кітап. Ертарғынқызы Д., Ельбаева З.У. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқын алдын алудың әлеуметтік-педагогикалық құралдары 189-192 б. "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 17-18 қаңтар 2014 жыл, 3-кітап. Ертарғынқызы Д., Ельбаева З.У. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқын алдын алудың әлеуметтік-педагогикалық құралдары 189-192 б. 2014 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ