Басты бет / Философия және саясаттану факультеті / философия және саясаттану факультетінің деканаты / Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы

Лауазымы: деканның ғылыми инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
философия және саясаттану факультетінің деканаты
Scopus author ID: 57191404000
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2000
Ғылыми дәрежесі
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Риторика кәсіби дайындық құралы ретінде
Риторика кәсіби дайындық құралы ретінде
Риторика кәсіби дайындық құралы ретінде
Риторика кәсіби дайындық құралы ретінде
Риторика кәсіби дайындық құралы ретінде
Риторика кәсіби дайындық құралы ретінде
Риторика кәсіби дайындық құралы ретінде
Риторика кәсіби дайындық құралы ретінде

1

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесінің негіздері Москва, Российский университет дружбы народов 2012 - г. ISBN 978-5-209-04177-1 7 - стр. РЕСЕЙ

2

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыБайтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен культтер "Әрекет-Принт" 2012 - г. 180 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыБайтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыБайтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У., Байтен А.Ж. Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі діндер: конфессияаралық келісім "Қазақ университеті" 2014 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы История моего Университета ИП "Сагаутдинова М.Ш." 2013 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д., Абжалов С.У. Мировые религии " Қазақ университеті " 2015 - г. 220 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыБайтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Дінтанулық сөздік Ежелгі діни наным сенімдер. Ұлттық діндер. Қазақ халқының дәстүрлі діни ұстанымдары " Қазақ университеті " 2016 - г. 396 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыБайтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Дінтанулық сөздік. Ежелгі діни наным сенімдер. Ұлттық діндер. Қазақ халқының дәстүрлі діни ұстанымдары " Қазақ университеті " 2016 - г. 396 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыБайтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Кулсариева А.Т., Абжалов С.У., Дуйсенбаева А.К. Основы религиоведения " Қазақ университеті " 2015 - г. 414 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д., Абжалов С.У. Әлемдік діндер " Қазақ университеті " 2015 - г. 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С. Христианство в Казахстане: история и современность " Қазақ университеті " 2016 - г. 132 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыБайтенова Н.Ж., Борбасова К.М., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Дінтану. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2019 - г. 477 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д. Роль наследия аль-Фараби в межкультурном диалоге Роль наследия аль-Фараби в межкультурном диалоге 2015 - г. 5 - стр. 0

2

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Религиозные верования исмаилитов Ага-Хана Религиозные верования исмаилитов Ага-Хана 2015 - г. 7 - стр. 1

3

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Взгляды мутaзилитов нa судьбу и предопределение Взгляды мутaзилитов нa судьбу и предопределение 2016 - г. 7 - стр. 1

4

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы The introduction to the Docetism Controversy The introduction to the Docetism Controversy 2016 - г. 7 - стр. 1

5

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыЕсекеева Э.Ф. Современное положение мусульман в Европе: религиоведческий анализ Современное положение мусульман в Европе: религиоведческий анализ 2015 - г. 7 - стр. 4

6

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д. Мәдениетаралық үнқатысудағы әл-Фараби мұрасының орны Мәдениетаралық үнқатысудағы әл-Фараби мұрасының орны 2015 - г. 7 - стр. 1

7

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыЕсекеева Э.Ф. The Islamic factor in modern Europe: religious stduies review The Islamic factor in modern Europe: religious stduies review 2016 - г. 6 - стр. 2

8

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Миссия университета и человеческий капитал Миссия университета и человеческий капитал 2016 - г. 7 - стр. 2

9

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Появление и осбенность прaвовых доктрин в ислaме Появление и осбенность прaвовых доктрин в ислaме 2016 - г. 10 - стр. 3

10

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д., Мұқан Н.., Абжалов С.У. Confessional Peculiarity of Chinese Islam Confessional Peculiarity of Chinese Islam 2016 - г. 10 - стр. 11

11

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Психологические методы воздействия нa личность в религии Психологические методы воздействия нa личность в религии 2016 - г. 7 - стр. 2

12

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Құрaндaғы жaзa үкімдері Құрaндaғы жaзa үкімдері 2016 - г. 7 - стр. 4

13

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы ИСТОРИЯ И СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ИСТОРИЯ И СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 2016 - г. 6 - стр. 3

14

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Иcлaмдaғы құқықтық дoктринaлaрдың шығуы жәнe eрeкшeліктeрі Иcлaмдaғы құқықтық дoктринaлaрдың шығуы жәнe eрeкшeліктeрі 2016 - г. 10 - стр. 3

15

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Religion in a globalized world Religion in a globalized world 2017 - г. 6 - стр. 1

16

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Religion in a globalized world Religion in a globalized world 2017 - г. 6 - стр. 1

17

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Традиционный ислам и основы ханафитского мазхаба Традиционный ислам и основы ханафитского мазхаба 2017 - г. 7 - стр. 10

18

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Cовременная религиозная ситуация в Казахстане: взаимоотношение религии и государства Cовременная религиозная ситуация в Казахстане: взаимоотношение религии и государства 2018 - г. 9 - стр. 1

19

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы RELIGION AND POLITICS IN THE ISLAMIC WORLD RELIGION AND POLITICS IN THE ISLAMIC WORLD 2017 - г. 6 - стр. 12

20

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы RELIGION AND POLITICS IN THE ISLAMIC WORLD RELIGION AND POLITICS IN THE ISLAMIC WORLD 2017 - г. 6 - стр. 12

21

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ДІНИ АХУАЛ: ДІН МЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ АРАҚАТЫНАСЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ДІНИ АХУАЛ: ДІН МЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ АРАҚАТЫНАСЫ 2018 - г. 9 - стр. 63

22

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Еthnic and Religious Tolerance is the Important Factor of Sustainable Development of the Company (Experience of the Republic of Kazakhstan) Еthnic and Religious Tolerance is the Important Factor of Sustainable Development of the Company (Experience of the Republic of Kazakhstan) 2018 - г. 9 - стр. 0

23

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы ETHNO-TERRITORIAL PROBLEMS OF REGIONAL SECURITY IN CENTRAL ASIA ETHNO-TERRITORIAL PROBLEMS OF REGIONAL SECURITY IN CENTRAL ASIA 2018 - г. 8 - стр. 0

24

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы ETHNO-TERRITORIAL PROBLEMS OF REGIONAL SECURITY IN CENTRAL ASIА ETHNO-TERRITORIAL PROBLEMS OF REGIONAL SECURITY IN CENTRAL ASIА 2018 - г. 8 - стр. 0

25

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Діни конфликт әлеуметтік-философиялық талдау объектісі ретінде Діни конфликт әлеуметтік-философиялық талдау объектісі ретінде 2018 - г. 13 - стр. 0

26

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ДІНИ АХУАЛ: ДІН МЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ АРАҚАТЫНАСЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ДІНИ АХУАЛ: ДІН МЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ АРАҚАТЫНАСЫ 2018 - г. 10 - стр. 0

27

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Религиозный конфликт как объект социально-философского анализа. Религиозный конфликт как объект социально-философского анализа. 2018 - г. 13 - стр. 62

28

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Этническая и религиозная толерантность – важный фактор устойчивого развития общества (опыт Республики Казахстан) Этническая и религиозная толерантность – важный фактор устойчивого развития общества (опыт Республики Казахстан) 2018 - г. 9 - стр. 78

1

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д. 2011 - г. 4 - стр. Алматы КазНУ им аль-Фараби

2

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д. 2011 - г. 5 - стр. Алматы КазНУ им аль-Фараби

3

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыРысбекова Ш.С. 2012 - г. 5 - стр. ҚазҰУ

4

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Этно-религиозная идентификация студенческой молодежи вна примере КазНУ Этно-религиозная идентификация студенческой молодежи вна примере КазНУ 2013 - г. 5 - стр. Алматы

5

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Воспитание религиозной толерантности в системе образования РК Воспитание религиозной толерантности в системе образования РК 2013 - г. 5 - стр. Алматы

6

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы роль религиоведения в формировании толерантности у молодежи роль религиоведения в формировании толерантности у молодежи 2013 - г. 4 - стр. Алматы, КАЗНУ

7

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыКурманалиева А.Д., Кулсариева А.Т. Әл-фараби мұрасындағы ой мен сөз сабақтастығы Әл-фараби мұрасындағы ой мен сөз сабақтастығы 2014 - г. 9 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университет

8

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Әл-Ғазалидің скептицизм арқылы діни ақиқатты тануы Әл-Ғазалидің скептицизм арқылы діни ақиқатты тануы 2014 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы қазақ Ұлттық университет

9

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Тәуелсіз Қазақстандағы жаңа исламдық ағымдар қызметі Тәуелсіз Қазақстандағы жаңа исламдық ағымдар қызметі 2014 - г. 5 - стр. Алматы

10

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Әл-Ғазали дүниетанымының ерекшелігі және философияны сынға алу мәселесі Әл-Ғазали дүниетанымының ерекшелігі және философияны сынға алу мәселесі 2014 - г. 6 - стр. Алматы

11

Мейрбаев Бекжан БерикбайұлыЗатов К.А. Қазақстан Республикасындағы мемлекет дін арақатынасының заңнамалық негіздері Қазақстан Республикасындағы мемлекет дін арақатынасының заңнамалық негіздері 2011 - г. 20 - стр. Турция Стамбул қаласы

12

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Взаимосвязь этического и эстетического в творчестве М. Ж. Копеева Взаимосвязь этического и эстетического в творчестве М. Ж. Копеева 2016 - г. 5 - стр. Павлодар

13

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Межэтническое согласие и межконфессиональная толерантность в Казахстане Межэтническое согласие и межконфессиональная толерантность в Казахстане 2017 - г. 3 - стр. КазГУ

14

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ, МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ-УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕЗДУХОВНОСТИ И УГРОЗЫ КРИЗИСА МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ, МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ-УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕЗДУХОВНОСТИ И УГРОЗЫ КРИЗИСА МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 2018 - г. 4 - стр. КазГУ

15

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Конфликт- как социальное взаимодействие Конфликт- как социальное взаимодействие 2018 - г. 6 - стр. КазГУ им. аль-Фараби

16

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы Определение и типологии социокультурных конфликтов Определение и типологии социокультурных конфликтов 2019 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

17

Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы 2019 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль- Фараби
Документы автора

1

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0

Confessional peculiarity of Chinese Islam

Mukan, N.M., Bulekbayev, S.B., Kurmanaliyeva, A.D., Abzhalov, S.U., Meirbayev, B.B.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 7906-7915

0

Цитирований
Confessional peculiarity of Chinese Islam

Mukan, N.M., Bulekbayev, S.B., Kurmanaliyeva, A.D., Abzhalov, S.U., Meirbayev, B.B.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 7906-7915

0

Цитирований