Главная / Халықаралық қатынастар факультеті / халықаралық қатынастар факультетінің деканаты / Даркенбаев Асқат Илясұлы

Даркенбаев Асқат Илясұлы

Должность: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары
халықаралық қатынастар факультетінің деканаты
Скрыто
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2004
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2000
Ученая степень
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
"Қазақстан Республикасаы білім беру ісінің құрметті қызметкері белгісі 15.08.2017
"Бірлік" медалі


Название файла Заголовок Описание
Мемлекет және құқық теориясы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Құқық негіздері
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Құқық негіздері
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Әкімшілік кұқық және әкімшілік іс жүргізу
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы

1

Даркенбаев Асқат Илясұлы Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихының хрестоматиясы ЖШС KazBookTrade 2018 - г. ISBN 978-601-80675-9-4 471 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Даркенбаев Асқат Илясұлы constitutional low on private ownership. t[perience of foreign countries constitutional low on private ownership. t[perience of foreign countries 2014 - г. 5 - стр. 80

2

Даркенбаев Асқат Илясұлы Features of application of norms of a common law in Turkestani edge at the end of the XIX century – the beginning of the XX century Features of application of norms of a common law in Turkestani edge at the end of the XIX century – the beginning of the XX century 2014 - г. 4 - стр. 5

3

Даркенбаев Асқат Илясұлы БАҚ саласындағы халықаралық ынтымақтастық БАҚ саласындағы халықаралық ынтымақтастық 2014 - г. 5 - стр. 66

4

Даркенбаев Асқат Илясұлы КОНСТИТУЦИЯ НОРМАЛАРЫ МЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР НОРМАЛАРЫМЕН ӨЗАРА ҚАТЫНАСЫ КОНСТИТУЦИЯ НОРМАЛАРЫ МЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР НОРМАЛАРЫМЕН ӨЗАРА ҚАТЫНАСЫ 2014 - г. 5 - стр. 4

5

Даркенбаев Асқат ИлясұлыДауренбекова А.А. 2014 - г. 4 - стр. 0

6

Даркенбаев Асқат ИлясұлыДауренбекова А.А. 2014 - г. 5 - стр. 0

7

Даркенбаев Асқат ИлясұлыАйдарбаев С.Ж. Полномочия Совета Безопасности ООН Полномочия Совета Безопасности ООН 2016 - г. 6 - стр. 3

8

Даркенбаев Асқат ИлясұлыАйдарбаев С.Ж. Основы правового статуса суда Евразийского экономического сообщества Основы правового статуса суда Евразийского экономического сообщества 2016 - г. 9 - стр. 76

9

Даркенбаев Асқат Илясұлы Концептуальные основы использования возобновляемых источников энергии Концептуальные основы использования возобновляемых источников энергии Концептуальные основы использования возобновляемых источников энергии 2016 - г. 7 - стр. 0

10

Даркенбаев Асқат ИлясұлыАйдарбаев С.Ж. Право человека на " хорошее управление": понятие нормативное содержание Право человека на " хорошее управление": понятие нормативное содержание Право человека на " хорошее управление": понятие нормативное содержание 2017 - г. 10 - стр. 79

11

Даркенбаев Асқат ИлясұлыАйдарбаев С.Ж. Истоки правовой и политической системы Казахстана: история и современность Истоки правовой и политической системы Казахстана: история и современность Истоки правовой и политической системы Казахстана: история и современность 2017 - г. 12 - стр. 83

1

Даркенбаев Асқат Илясұлы «Кдзакстан халкы» - конституциялык - кукыктьщ категория ретшде «Кдзакстан халкы» - конституциялык - кукыктьщ категория ретшде 2014 - г. 5 - стр. Алматы КазНУ

2

Даркенбаев Асқат Илясұлы Букаралык акпарат куралдары саЛЙС№НЛ«Н w Ш\ халыкаралык кукыктыц owKTi мяселеиернйц непзп кырлары Букаралык акпарат куралдары саЛЙС№НЛ«Н w Ш\ халыкаралык кукыктыц owKTi мяселеиернйц непзп кырлары 2014 - г. 5 - стр. КазНУ Алматы

3

Даркенбаев Асқат Илясұлы ‘Kazakhstani nation’ as a legal and constitutional category . ‘Kazakhstani nation’ as a legal and constitutional category . 2014 - г. 5 - стр. польша

4

Даркенбаев Асқат Илясұлы constitutional low on private ownership. t[perience of foreign countries constitutional low on private ownership. t[perience of foreign countries 2014 - г. 3 - стр. barselona

5

Даркенбаев Асқат Илясұлы COi ВОС I АНДЫГЫНЫЦОЛКУМК ! 11К-КУКЫЬ;ТЫК КУНДЫЛЫ! ы COi ВОС I АНДЫГЫНЫЦОЛКУМК ! 11К-КУКЫЬ;ТЫК КУНДЫЛЫ! ы 2014 - г. 4 - стр. казну им ал фараби

6

Даркенбаев Асқат Илясұлы ҚР демократиялық мемлекет ретіндегі алатын орны ҚР демократиялық мемлекет ретіндегі алатын орны 2014 - г. 2 - стр. КазНУ

7

Даркенбаев Асқат Илясұлы ҚР және шет елдерде референдум откізу ерекшеліктері ҚР және шет елдерде референдум откізу ерекшеліктері 2014 - г. 2 - стр. КазнУ

8

Даркенбаев Асқат Илясұлы The importance of teaching constitutional law The importance of teaching constitutional law 2014 - г. 2 - стр. kaznu

9

Даркенбаев Асқат Илясұлы КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, АУДАНДЬЩ МАЦЫШ БАР КАЛАЛАРЫ, АУЫЛДЫК ОКРУГТЕР1, АУЫЛДЬЩ ОКРУГ! Щ КУРАМ ЫНА К1РУ1ЕЙTill KEHTTEPI МЕН АУЫЛДАРЫ ЭК1МДЕР1НЩ САЙЛАУЫН 0ТКГЗУД1Н. КЕЙЫР М0СЕЛЕЛЕР1 КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, АУДАНДЬЩ МАЦЫШ БАР КАЛАЛАРЫ, АУЫЛДЫК ОКРУГТЕР1, АУЫЛДЬЩ ОКРУГ! Щ КУРАМ ЫНА К1РУ1ЕЙTill KEHTTEPI МЕН АУЫЛДАРЫ ЭК1МДЕР1НЩ САЙЛАУЫН 0ТКГЗУД1Н. КЕЙЫР М0СЕЛЕЛЕР1 2014 - г. 2 - стр. казну
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0