Басты бет / Халықаралық қатынастар факультеті / халықаралық қатынастар факультетінің деканаты / Даркенбаев Асқат Илясұлы

Даркенбаев Асқат Илясұлы

Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, доцент м.а.
халықаралық қатынастар факультетінің деканаты
Scopus author ID: 57205150188
Жасырылған
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2004
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2000
Ғылыми дәрежесі
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
"Қазақстан Республикасаы білім беру ісінің құрметті қызметкері белгісі 15.08.2017
"Бірлік" медалі


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Мемлекет және құқық теориясы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Құқық негіздері
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Құқық негіздері
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Әкімшілік кұқық және әкімшілік іс жүргізу
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және құқық теориясы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
Қазақстан Республикасының және шет елдердiң конституциялық құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы
ҚР және шетелдердің қылмыстық іс жүргізу құқығы

1

Даркенбаев Асқат Илясұлы Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихының хрестоматиясы ЖШС KazBookTrade 2018 - г. ISBN 978-601-80675-9-4 471 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Даркенбаев Асқат Илясұлы constitutional low on private ownership. t[perience of foreign countries 2014 - г. 5 - стр. 80

2

Даркенбаев Асқат Илясұлы Features of application of norms of a common law in Turkestani edge at the end of the XIX century – the beginning of the XX century 2014 - г. 4 - стр. 5

3

Даркенбаев Асқат Илясұлы БАҚ саласындағы халықаралық ынтымақтастық 2014 - г. 5 - стр. 66

4

Даркенбаев Асқат Илясұлы КОНСТИТУЦИЯ НОРМАЛАРЫ МЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР НОРМАЛАРЫМЕН ӨЗАРА ҚАТЫНАСЫ 2014 - г. 5 - стр. 4

5

Даркенбаев Асқат ИлясұлыДауренбекова А.А. "Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы халықаралық стандарттар" 2014 - г. 4 - стр. 0

6

Даркенбаев Асқат ИлясұлыДауренбекова А.А. "Виды и иерархия норм международного права" 2014 - г. 5 - стр. 0

7

Даркенбаев Асқат ИлясұлыАйдарбаев С.Ж. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің өкілеттіктері 2016 - г. 6 - стр. 3

8

Даркенбаев Асқат ИлясұлыАйдарбаев С.Ж. Основы правового статуса суда Евразийского экономического сообщества 2016 - г. 9 - стр. 76

9

Даркенбаев Асқат Илясұлы 2016 - г. 7 - стр. 0

10

Даркенбаев Асқат ИлясұлыАйдарбаев С.Ж. 2017 - г. 10 - стр. 79

11

Даркенбаев Асқат ИлясұлыАйдарбаев С.Ж. 2017 - г. 12 - стр. 83

1

Даркенбаев Асқат Илясұлы «Кдзакстан халкы» - конституциялык - кукыктьщ категория ретшде 2014 - г. 5 - стр. Алматы КазНУ

2

Даркенбаев Асқат Илясұлы Букаралык акпарат куралдары саЛЙС№НЛ«Н w Ш\ халыкаралык кукыктыц owKTi мяселеиернйц непзп кырлары 2014 - г. 5 - стр. КазНУ Алматы

3

Даркенбаев Асқат Илясұлы ‘Kazakhstani nation’ as a legal and constitutional category . 2014 - г. 5 - стр. польша

4

Даркенбаев Асқат Илясұлы constitutional low on private ownership. t[perience of foreign countries 2014 - г. 3 - стр. barselona

5

Даркенбаев Асқат Илясұлы соз бостандыгыны4 алеуметт3к кукыктык кундылыгы 2014 - г. 4 - стр. казну им ал фараби

6

Даркенбаев Асқат Илясұлы ҚР демократиялық мемлекет ретіндегі алатын орны 2014 - г. 2 - стр. КазНУ

7

Даркенбаев Асқат Илясұлы ҚР және шет елдерде референдум откізу ерекшеліктері 2014 - г. 2 - стр. КазнУ

8

Даркенбаев Асқат Илясұлы The importance of teaching constitutional law 2014 - г. 2 - стр. kaznu

9

Даркенбаев Асқат Илясұлы КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, АУДАНДЬЩ МАЦЫШ БАР КАЛАЛАРЫ, АУЫЛДЫК ОКРУГТЕР1, АУЫЛДЬЩ ОКРУГ! Щ КУРАМ ЫНА К1РУ1ЕЙTill KEHTTEPI МЕН АУЫЛДАРЫ ЭК1МДЕР1НЩ САЙЛАУЫН 0ТКГЗУД1Н. КЕЙЫР М0СЕЛЕЛЕР1 2014 - г. 2 - стр. казну
Документы автора

1

Цитирования

2 по 2
документам

h-индекс

1