Басты бет / Жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті деканаты / Тілеуберді Ербол

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Тілеуберді Ербол

Лауазымы: деканның ғылыми инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары, доцент м.а.
жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті деканаты
Scopus author ID: 55490320400
er.tileuberdi@gmail.com

1

Тілеуберді Ербол Ways of using rubber crumb from worn tires 2014 - г. 4 - стр. 0

2

Тілеуберді Ербол 2014 - г. 4 - стр. 0

3

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2013 - г. 4 - стр. 0

4

Тілеуберді Ербол 2013 - г. 6 - стр. 0

5

Тілеуберді Ербол 2013 - г. 4 - стр. 0

6

Тілеуберді Ербол 2014 - г. 4 - стр. 0

7

Тілеуберді Ербол 2013 - г. 5 - стр. 0

8

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 4 - стр. 0

10

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 4 - стр. 89

11

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2016 - г. 7 - стр. 0

12

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. Thermocatalytic Cracking of the Natural Bitumens of Kazakhstan 2016 - г. 7 - стр. 50

13

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2014 - г. 8 - стр. 0

14

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Тулепов М.И. Production of rubberized bitumen by oxidation of black oil 2016 - г. 4 - стр. 0

15

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. Structural Study and Upgrading of Kazakhstan Oil Sands 2015 - г. 8 - стр. 0

16

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. Сверхкритическая флюидная экстракция природного битума месторождения "Беке" 2016 - г. 4 - стр. 94

17

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. ТАБИҒИ БИТУМНЫҢ ШАЙЫРЛЫ-АСФАЛЬТEНДІ КOМПOНEНТТEРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН АНЫҚТАУ 2016 - г. 9 - стр. 56

18

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. Резеңке үгіндісін термиялық өңдеу 2017 - г. 7 - стр. 57

19

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Досжанов Е.О. The study of biodegradation of diesel fuels by different strains of Pseudomonas 2014 - г. 4 - стр. 0

20

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Досжанов Е.О., Кудайбергенов К.К. Ways of using rubber crumb from worn tires 2014 - г. 4 - стр. 0

21

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2012 - г. 7 - стр. 0

22

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. Demetallization and desulfurization of heavy oil residues by adsorbents 2019 - г. 8 - стр. 37

23

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Танирбергенова С.К. Көмірсутектерді гидрлеу процессіне арналған катализаторлар 2019 - г. 8 - стр. 17

1

Тілеуберді Ербол Досжанов Е.О. Получение биогаза из органических отходов 2011 - г. 1 - стр. Алматы

2

Тілеуберді Ербол Досжанов Е.О. Мұнай өнімдерімен ластанған топырақтарды тазалау кезінде дақылдардың өсу динамикасын сандық анықтау 2012 - г. 1 - стр. Алматы

3

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2013 - г. 1 - стр.

4

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2012 - г. 3 - стр. КазНУ

5

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2012 - г. 3 - стр. КазНУ

6

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2012 - г. 3 - стр. КазНУ

7

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Досжанов Е.О. 2013 - г. 7 - стр. КазНУ

8

Тілеуберді Ербол Онгарбаев Е.К. 2014 - г. 4 - стр. Нижнекамск

9

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2014 - г. 1 - стр. Las Vegas, USA

10

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2014 - г. 1 - стр. Las Vegas, USA

11

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 1 - стр. Атланта

12

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 3 - стр. Алматы

13

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. 2015 - г. 4 - стр. Алматы

14

Тілеуберді Ербол Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К., Акказин Е.А. 2015 - г. 2 - стр. Алматы

15

Тілеуберді Ербол Танирбергенова С.К. 2019 - г. 1 - стр.
Автордың құжаттары

18

Цитирования

36 по 22
құжаттар

h-индексі

4

Demetallization and desulfurization of heavy oil residues by adsorbents

Ongarbayev, Y., Oteuli, S., Tileuberdi, Y., Maldybaev, G., Nurzhanova, S.

2019

Petroleum Science and Technology
37, с. 1045-1052

0

Цитирований
Obtaining Carbon materials from rubber crumb

Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y., Mansurov, Z., Imanbayev, Y., Otarova, N., Tulepov, M.

2019

Procedia Computer Science
158, с. 334-337

0

Цитирований
Pvc and polietilentereftalat in the processes of combustion with substandard coal

Tulepov, M.I., Spanova, G.A., Tleuberdi, E., Pustovalov, I.A., Tureshova, G.O., Golovchenko, O.Y., Aknazarov, S.K., Zhunussova, K.Z., Abdrakova, F.Y., Baiseitov, D.A.

2019

Procedia Computer Science
158, с. 327-333

0

Цитирований
Thermal cracking of natural bitumen in presence of activating additives

Ongarbayev, Y.K., Imanbayev, Y., Tileuberdi, Y., Oteuli, S.A., Zhambolova, A.B., Mansurov, Z.A., Krivtsov, E.B., Golovko, A.K.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 564-570

0

Цитирований
Production of petroleum bitumen by oxidation of heavy oil residue with sulfur

Tileuberdi, Y., Akkazyn, Y.A., Ongarbayev, Y.K., Imanbayev, Y.I., Mansurov, Z.A.

2018

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
323, с.

0

Цитирований
Supercritical solvent extraction of oil sand bitumen

Imanbayev, Y.I., Ongarbayev, Y.K., Tileuberdi, Y., Mansurov, Z.A., Golovko, A.K., Rudyk, S.

2017

AIP Conference Proceedings
1879, с.

0

Цитирований
Changing the structure of resin-asphaltenes molecules in cracking

Imanbayev, Y., Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y., Mansurov, Z., Batyrbayev, A., Akkazin, Y., Krivtsov, E., Golovko, A., Rudyk, S.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 147-154

1

Цитирований
High temperature transformation of tar-asphaltene components of oil sand bitumen

Imanbayev, Y., Ongarbayev, Y., Tileuberdi, Y., Krivtsov, E., Golovko, A., Mansurov, Z.

2017

Journal of the Serbian Chemical Society
82, с. 1063-1073

3

Цитирований
Thermogravimetric study of cracking products of natural bitumens

Imanbayev, Y., Ongarbayev, Y., Tileuberdi, Y., Krivtsov, E., Golovko, A., Mansurov, Z.

2017

Journal of the Mexican Chemical Society
61, с. 342-348

0

Цитирований
Thermocatalytic cracking of the natural bitumens of Kazakhstan

Ongarbayev, Y.K., Golovko, A.K., Krivtsov, E.B., Imanbayev, Y.I., Tileuberdi, E., Tuleutaev, B., Mansurov, Z.A.

2016

Solid Fuel Chemistry
50, с. 81-87

7

Цитирований
Production of rubberized bitumen by oxidation of black oil

Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y.K., Imanbayev, Y.I., Tulepov, M.I., Mansurov, Z.A., Tuleutaev, B.K.

2016

Material Science and Environmental Engineering - Proceedings of the 3rd annual 2015 International Conference on Material Science and Environmental Engineering, ICMSEE 2015
, с. 183-188

1

Цитирований
Structural study and upgrading of Kazakhstan oil sands

Tileuberdi, Y., Mansurov, Z.A., Ongarbayev, Y.K., Tuleutaev, B.K.

2015

Eurasian Chemico-Technological Journal
17, с. 173-179

1

Цитирований
Extraction and thermal processing of beke oil sands

Ongarbaev, Y., Tileuberdi, Y., Tuleutaev, B., Mansurov, Z., Sultanov, F., Behrendt, F.

2014

Advanced Materials Research
1025-1026, с. 60-63

0

Цитирований
Rice husk ash for Oil Spill cleanup

Kenes, K., Yerdos, O., Zulkhair, M., Marat, T., Yerbol, T.

2014

Applied Mechanics and Materials
446-447, с. 1508-1511

4

Цитирований
Rice husk ash for Oil Spill cleanup

Kenes, K., Yerdos, O., Zulkhair, M., Marat, T., Yerbol, T.

2014

Applied Mechanics and Materials
446-447, с. 1508-1511

5

Цитирований
Study of natural bitumen extracted from oil sands

Tileuberdi, Y., Ongarbaev, Y., Tuleutaev, B., Mansurov, Z., Behrendt, F.

2014

Applied Mechanics and Materials
467, с. 8-11

3

Цитирований
The study of biodegradation of diesel fuels by different strains of Pseudomonas

Doszhanov, Y.O., Mansurov, Z.A., Ongarbaev, Y.K., Tileuberdi, Y., Zhubanova, A.A.

2014

Applied Mechanics and Materials
467, с. 12-15

1

Цитирований
Thermocatalytic cracking of Kazakhstan’s natural bitumen

Ongarbayev, Y., Golovko, A., Krivtsov, E., Tileuberdi, E., Imanbayev, Y., Tuleutayev, B., Mansurov, Z.

2014

Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia
59, с. 57-64

2

Цитирований
Ways of using rubber crumb from worn tires

Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y.K., Mansurov, Z.A., Kudaibergenov, K.K., Doszhanov, Y.O.

2014

Applied Mechanics and Materials
446-447, с. 1512-1515

1

Цитирований
Ways of using rubber crumb from worn tires

Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y.K., Mansurov, Z.A., Kudaibergenov, K.K., Doszhanov, Y.O.

2014

Applied Mechanics and Materials
446-447, с. 1512-1515

2

Цитирований
Study of asphaltene structure precipitated from oil sands

Sultanov, F.R., Tileuberdi, Y., Ongarbayev, Y.K., Mansurov, Z.A., Khasseinov, K.A., Tuleutaev, B.K., Behrendt, F.

2013

Eurasian Chemico-Technological Journal
15, с. 77-81

7

Цитирований
Study of production of rubber-bitumen compounds

Austruy, F., Tileuberdi, Y., Ongarbaev, Y., Mansurov, Z.

2012

Eurasian Chemico-Technological Journal
14, с. 133-138

5

Цитирований
Study of production of rubber-bitumen compounds

Austruy, F., Tileuberdi, Y., Ongarbaev, Y., Mansurov, Z.

2012

Eurasian Chemico-Technological Journal
14, с. 133-138

6

Цитирований