Басты бет / Биология және биотехнология / биология және биотехнология факультетінің деканаты / Инелова Зарина Аркенжановна

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Инелова Зарина Аркенжановна

Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, доцент
биология және биотехнология факультетінің деканаты
Scopus author ID: 57196243758
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2004
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2002
Академикалық дәреже
Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағыңыз
Ғылыми атағыңыздың атауы Тағайындалған күні
қауымдастырылған профессор (доцент) 16.07.2019

1

Инелова Зарина Аркенжановна Нестерова С.Г. Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-247-542-5 182 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Инелова Зарина Аркенжановна " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0192-1 210 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Инелова Зарина Аркенжановна Нестерова С.Г. Флора Илейского Алатау "Қазақ университет" баспасы 2017 - г. ISBN 978-601-04-2906-2. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Инелова Зарина Аркенжановна Оценка риска воздействия техногенного влияния для населения казахстанской части Прикаспия " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3203-1 184 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Инелова Зарина Аркенжановна Рекомендации об уровне риска употребления кормовых наземных растений Казахстанской части Прикаспия. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2913-0 30 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Инелова Зарина Аркенжановна " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3542-1 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Инелова Зарина Аркенжановна Determination of petroleum derivatives and heavy metals content in land plants, along with the risk degree assessment in its usage as feed, and the impact of technogenic pollutants on the land plants biodiversity. Tandem-2 2019 - г. ISBN 978-601-044129-3 134 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Инелова Зарина Аркенжановна MAN IN THE MODERN WORLD: IDENTITY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION 􀀯􀀢􀀛􀀁􀀯􀀢􀀣􀀂􀀰􀀱􀀲􀀁􀀢􀀌􀀉􀀓􀀎􀀑􀀃􀀌􀀁􀀛􀀕􀀄􀀅􀀃􀀋􀀍􀀃􀀐􀀇 2019 - г. ISBN 978-3-00-063169-6 583 - стр. ГЕРМАНИЯ

1

Инелова Зарина Аркенжановна 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Инелова Зарина Аркенжановна 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Инелова Зарина Аркенжановна 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Инелова Зарина Аркенжановна 2011 - г. 5 - стр. 0

5

Инелова Зарина Аркенжановна 2011 - г. 5 - стр. 0

6

Инелова Зарина Аркенжановна 2011 - г. 3 - стр. 0

7

Инелова Зарина Аркенжановна 2012 - г. 2 - стр. 0

8

Инелова Зарина Аркенжановна 2012 - г. 3 - стр. 0

9

Инелова Зарина Аркенжановна 2012 - г. 3 - стр. 0

10

Инелова Зарина Аркенжановна 2012 - г. 3 - стр. 0

11

Инелова Зарина Аркенжановна 2012 - г. 2 - стр. 0

12

Инелова Зарина Аркенжановна 2012 - г. 5 - стр. 0

13

Инелова Зарина Аркенжановна 2012 - г. 4 - стр. 0

14

Инелова Зарина Аркенжановна 2012 - г. 3 - стр. 0

15

Инелова Зарина Аркенжановна 2015 - г. 2 - стр. 0

16

Инелова Зарина АркенжановнаАйдосова С.С., Нестерова С.Г., Ерубаева Г.К. 2011 - г. 5 - стр. 47

17

Инелова Зарина АркенжановнаАйдосова С.С., Нестерова С.Г., Басыгараев Ж.М., Чилдибаева А.Ж. 2011 - г. 4 - стр. 52

18

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Растительность восточной части гор Торайгыр// Вестник Ошского гос. Университета, №3, 2012, вып. 2. -С. 143-148. 2012 - г. 6 - стр. 0

19

Инелова Зарина Аркенжановна Инелова З.А.1, Нестерова С.Г.1, Ерубаева Г.К.1, Коротков В.С.2, Толымбек К.1, Қадырбеқ Р.1 ЖАРКЕНТ ОЙПАТЫ ІЛЕ-БАЛҚАШ АУДАНЫНДАҒЫ ФЛОРАСЫНЫҢ СИСТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 2014 - г. 6 - стр. 0

20

Инелова Зарина АркенжановнаШимшиков Б.Е., Тыныбеков Б.М., Баймурзаев Н.Б., Мұқанова Г.А., Нурмаханова А.С. Іле өзенінің жағалауының топырақ және өсімдік жамылғысының қалыптасу жағдайы 2015 - г. 5 - стр. 45

21

Инелова Зарина Аркенжановна ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ FABACEAE LINDLEY ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ АЛУАН ТҮРЛІЛІГІ 2015 - г. 6 - стр. 0

22

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г., Ерубаева Г.К. АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ КЕЙБІР БАСЫМ ӨСІМДІКТЕРДІҢ АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ КҰРАМЫ 2015 - г. 6 - стр. 0

23

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Нестерова С.Г., Инелова З.А., Нурмухаметова А.Р., Кудиярова А.А.Материалы к оценке разнообразия семей-ства Rosaceae juss Заилийского Алатау 2015 - г. 6 - стр. 1

24

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г., Ерубаева Г.К. Разнообразие семейства Encalyptaceae Schimp. Казахстана 2015 - г. 6 - стр. 2

25

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ RANUNCULACEAE JUSS ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ АЛУАН ТҮРЛІЛІГІН БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН МӘЛІМЕТТЕР 2015 - г. 6 - стр. 2

26

Инелова Зарина АркенжановнаМухитдинов Н.., Ахметова А.Б., Тыныбеков Б.М., Ыдырыс Ә.., Курманбаева М.С. The effect of cryopreservation on seed ermination of the ndangered, rare, endemic and medicinal plant Ferula iliensis Krasn. ex Korov 2016 - г. 1 - стр. 231

27

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Инелова З.А., Нестерова С.Г., Толымбек Қ., Қадырбек Р. Жаркент ойпатының флорасына экологиялық талдау 2016 - г. 8 - стр. 0

28

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Нестерова С.Г., Инелова З.А., Ерубаева Г.К. Запарина Е.Г., Сейткадыр К.А. Анализ разнообразия семейства Lamiaceae Lindl. Заилийского Алатау 2016 - г. 7 - стр. 0

29

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Инелова З.А., Нестерова С.Г., Сейткадыр К.А., Запарина Е.Г. Материалы к оценке разнообразия семейства Caryophyllaceae Juss Заилийского Алатау. 2016 - г. 9 - стр. 0

30

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г., Ерубаева Г.К. Инелова З.А., Ерубаева Ш.К., Нестерова С.Г. Содержание тяжелых металлов в некоторых доминантных растениях Мангистауской области 2016 - г. 9 - стр. 0

31

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г., Ерубаева Г.К. Nesterova S.G., Inelova Z.A., Yerubayeva G.K.The diversity of useful plans of Zailiysky 2016 - г. 3 - стр. 0

32

Инелова Зарина Аркенжановна СПЕКТРЫ ЭКОТОПОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ БИОТОП И ФОРМИРУЮЩИЙ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА НА ТЕКЕЛИЙСКОМ ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ 2016 - г. 7 - стр. 0

33

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Материалы к оценке разнообразия семейства Liliaceae Juss Заилийского (Илийского) Алатау 2016 - г. 5 - стр. 0

34

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Effect of recreational activities on the main plant communities of the Trans-Ili Alatau 2017 - г. 7 - стр. 52

35

Инелова Зарина АркенжановнаБаубекова А.С., Нестерова С.Г., Ерубаева Г.К. Маңғыстау облысының Alhagi pseudalhagi, Artemisia terrae-albae, Ceratocarpus arenarius өсімдіктер кұрамындағы ауыр металдардың мөлшері. 2017 - г. 10 - стр. 0

36

Инелова Зарина Аркенжановна Endemics and Subendemics species diversity of Ketpen Ridge flora 2017 - г. 7 - стр. 4

37

Инелова Зарина Аркенжановна Mukhitdinov. N; Inelova. Z; Nesterova. S; Alibek. Y; Tynybekov. B; Kurmanbaeyeva М. The characteristics and morphometric features of plant communities in the Toraigyr mountains of Kazakhstan with an occurrence of Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz. 2017 - г. 10 - стр. 0

38

Инелова Зарина Аркенжановна Ospanbayev Zh.O., Kurmanbayeva M. S., Abdukadirova Zh. A., Doszhanova A.S., Nazarbekova S. T., Inelova Z. A., Ablaikhanova N. T., Kenenbayev S. B., Musina A. S.Water use efficiency of rise and soybean under drip irrigation with mulch in the South-East of Kazakhstan 2017 - г. 23 - стр. 0

39

Инелова Зарина Аркенжановна Beibitgul Zhumabaeva, Erika Dzhangalina, Zaure Aytasheva, Lina Lebedeva, Zarina Inelova and Zhanar Chunetova Morphogenetic and Biochemical Study on University Common Bean Collection 2017 - г. 8 - стр. 0

40

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г., Ерубаева Г.К. Plant biodiversity in Aksay gorge of Trans-Ili Alatau 2018 - г. 5 - стр. 0

41

Инелова Зарина АркенжановнаАйташева З.Г., Жумабаева Б.А., Чунетова Ж.Ж., Джангалина Э.Д., Лебедева Л.П. 2017 - г. 8 - стр. 4

42

Инелова Зарина АркенжановнаМухитдинов Н.., Аметов А.., Ахметова А.Б., Ыдырыс Ә.. Studies on the root of rubber producing endemic of Kazakhstan, Taraxacum kok-saghyz L.E. Rodin 2018 - г. 5 - стр. 0

43

Инелова Зарина АркенжановнаМухитдинов Н.., Нестерова С.Г., Тыныбеков Б.М., Ыдырыс Ә.., Курманбаева М.С. The characteristics and morphometric features of plant communities in the Toraigyr mountains of Kazakhstan with an occurrence of Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz 2017 - г. 11 - стр. 6

44

Инелова Зарина Аркенжановна 2018 - г. 12 - стр. 0

45

Инелова Зарина Аркенжановна 2018 - г. 7 - стр. 0

46

Инелова Зарина АркенжановнаАблайханова Н.Т., Туруспеков Е.К., Курманбаева М.С., Молдакарызова А.Ж. 2019 - г. 18 - стр. 51

47

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Алматы облысының өсімдіктерін экологиялық талдау (Талғар және Еңбекшіқазақ аудандары бойынша) 2019 - г. 7 - стр. 0

48

Инелова Зарина АркенжановнаНестерова С.Г. Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ аудандарының флорасының систематикалық талдау 2019 - г. 8 - стр. 1

49

Инелова Зарина АркенжановнаШалгимбаева С.М., Курманбаева М.С., Кудрина Н.О., Черепкова Н.В. 2019 - г. 6 - стр. 2

50

Инелова Зарина АркенжановнаКолумбаева С.Ж., Воронова Н.., Жусупова Г.Е., Жусупова А.И., Ловинская А.В. 2019 - г. 2 - стр. 0

51

Инелова Зарина АркенжановнаАлыбаева Р.А., Атабаева С.Д., Асрандина С.Ш. Screening of spring wheat varieties for resistance against copper and lead uptake in a contaminated soil 2019 - г. 8 - стр. 5

52

Инелова Зарина АркенжановнаАлыбаева Р.А., Атабаева С.Д. Жаздық АРПА генотиптерінің мырыш пен кадмийге тұрақтылығын зерттеу 2019 - г. 8 - стр. 59

1

Инелова Зарина Аркенжановна 2011 - г. 9 - стр.

2

Инелова Зарина Аркенжановна 2011 - г. 1 - стр.

3

Инелова Зарина Аркенжановна Нестерова С.Г. Инелова З.А., Ерубаева Д.А., Бегимбетова Д.А., Караманиди Е.Е Разнообразие мхов хребта Кетпен 2011 - г. 6 - стр.

4

Инелова Зарина Аркенжановна Нестерова С.Г., Инелова З.А., Кокорева И.И. Экологический анализ листостебельных мхов Заилийского Алатау. 2012 - г. 7 - стр. Москва

5

Инелова Зарина Аркенжановна Нестерова С.Г. 2011 - г. 4 - стр. Кострома

6

Инелова Зарина Аркенжановна Ерубаева Г.К. 2014 - г. 1 - стр. Lecce, Grand hotel Tiziano e dei Congressi

7

Инелова Зарина Аркенжановна Жаркент ойпатындағы өсімдіктер қауымдастығының ерекшкліктеріне сипаттама 2016 - г. 1 - стр.

8

Инелова Зарина Аркенжановна Шу-Ілет тауының өсімдіктер қауымдастығының ерекшкліктеріне сипаттама 2016 - г. 1 - стр.

9

Инелова Зарина Аркенжановна Нестерова С.Г., Ерубаева Г.К. Inelova Z.A., Yerubayeva G.K., Nesterova S.G., Seytkadyr K. A., Zaparina E.G. Biodiversity of the family Asteraceae of Trans-Ili Alatau. First European Symposium: Research, conservation and management of biodiversity in the European seashores (RCMBES). Primarsko, Bulgaria, 8-17 May. 2017. - P.47 2017 - г. 47 - стр. Primarsko, Bulgaria

10

Инелова Зарина Аркенжановна Нестерова С.Г., Ерубаева Г.К. Inelova Z.A., Nesterova S.G., Kokoreva I.I., Yerubayeva G.K. Plant biodiversity in Aksay gorge of Trans-Ili Alatau. First European Symposium: Research, conservation and management of biodiversity in the European seashores (RCMBES). Primarsko, Bulgaria, 8-17 May. 2017. - P.49 2017 - г. 49 - стр. Primarsko, Bulgaria

11

Инелова Зарина Аркенжановна Mynbayeva B.N., Yerubayeva G.K., Tanybaeva A.K., Suvorova M.A., Inelova Z.A. Geographical and Ecological characteristics of rainbow trout naturalized population in Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. Албена

12

Инелова Зарина Аркенжановна Бактыбаева Л.К., Кулбаева М.С., Ыдырыс Ә.. Using Bio-Humus For Greening Technology And Saving Bioresources In Arid Region 2019 - г. 1 - стр. Valencia Spain.

13

Инелова Зарина Аркенжановна Нестерова С.Г., Бактыбаева Л.К. 2019 - г. 1 - стр. Валенсия
Автордың құжаттары

11

Цитирования

6 по 6
құжаттар

h-индексі

1

Screening of spring wheat varieties for resistance against copper and lead uptake in a contaminated soil

Alybayeva, R., Kruzhaeva, V., Serbayeva, A., Atabayeva, S., Asrandina, S., Inelova, Z.

2019

Pakistan Journal of Botany
51, с. 1653-1660

0

Цитирований
Anatomical and morphological structure of peganum harmala of Almaty region and its therapeutic properties

Seilkhan, A.S., Kudrina, N.O., Cherepkova, N.V., Kulmanov, T.E., Kurmanbayeva, M.S., Inelova, Z.A., Shalgimbayeva, S.M.

2019

Pakistan Journal of Botany
51, с. 649-655

0

Цитирований
Heavy metal accumulation in plants of atyrau region

Inelova, Z., Nesterova, S., Yerubayeva, G., Zura, Y., Seitkadyr, K., Zaparina, Y.

2018

Pakistan Journal of Botany
50, с. 2259-2263

3

Цитирований
Heavy metal accumulation in plants of atyrau region

Inelova, Z., Nesterova, S., Yerubayeva, G., Zura, Y., Seitkadyr, K., Zaparina, Y.

2018

Pakistan Journal of Botany
50, с. 2259-2263

4

Цитирований
Studies on the root anatomy of rubber producing endemic of Kazakhstan, Taraxacum Kok-Saghyz L.E. Rodin

Аkhmetova, B., Mukhitdinov, N.M., Ydyrys, A., Аmetov, A.A., Inelova, Z.A., Öztürk, M.

2018

Journal of Animal and Plant Sciences
28, с. 1400-1404

1

Цитирований
Analysis of urban flora of the city of almaty (Kazakhstan)

Sadyrova, G.A., Inelova, Z.A., Dzhamilova, S.M., Baizhygitov, D.K., Yessimsitova, Z., Dauletbaeva, M.M.

2018

OnLine Journal of Biological Sciences
18, с. 365-376

0

Цитирований
Plant biodiversity in Aksay gorge of Trans-Ili Alatau

Nesterova, S.G., Kokoreva, I.I., Inelova, Z.A., Yerubayeva, G.K.

2018

Acta Zoologica Bulgarica
69, с. 149-153

1

Цитирований
Endemics and subendemics species diversity of ketpen ridge flora

Sadyrova, G.A., Baizhygitov, D.K., Dzhamilova, S.M., Dauletbaeva, M.M., Inelova, Z.A., Yerubayeva, G.K.

2017

OnLine Journal of Biological Sciences
17, с. 299-308

0

Цитирований
Morphogenetic and biochemical study on university common bean collection

Zhumabaeva, B., Dzhangalina, E., Aytasheva, Z., Lebedeva, L., Inelova, Z., Chunetova, Z.

2017

OnLine Journal of Biological Sciences
17, с. 335-342

0

Цитирований
Water use efficiency of rice and soybean under drip irrigation with mulch in the south-east of Kazakhstan

Ospanbayev, Z.O., Kurmanbayeva, M.S., Abdukadirova, Z.A., Doszhanova, A.S., Nazarbekova, S.T., Inelova, Z.A., Ablaikhanova, N.T., Kenenbayev, S.B., Musina, A.S.

2017

Applied Ecology and Environmental Research
15, с. 1581-1603

1

Цитирований
Water use efficiency of rice and soybean under drip irrigation with mulch in the south-east of Kazakhstan

Ospanbayev, Z.O., Kurmanbayeva, M.S., Abdukadirova, Z.A., Doszhanova, A.S., Nazarbekova, S.T., Inelova, Z.A., Ablaikhanova, N.T., Kenenbayev, S.B., Musina, A.S.

2017

Applied Ecology and Environmental Research
15, с. 1581-1603

2

Цитирований