ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Химия және химиялық технологиялар факультеті/ химиялық физика және материалтангу кафедрасы/ Умбеткалиев Куаныш Аскарович


Умбеткалиев Куаныш Аскарович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.94 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: химия және химиялық технологиялар

Кафедра: химиялық физика және материалтангу
Лауазымы: кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары
Жоғары температуралы плазмохимиялық үдерістер
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Зерттеудің физикалық әдістері
Инженерлі және компьютерлі графика
Кристаллохимия және кристаллографияның таңдаулы тараулары
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Құрылымдық материалдардың технологиясы
Материалдар мен процестерді зерттеу әдістері
Органикалық заттардың зерттеудің физикалық әдістері
Сирек элементтер технологиясындағы электротехника негіздері
Теориялық және қолданбалы механика
Техника және технология қауіпсіздігі
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Химиялық технологиялардағы электротехника
Электротехника

Магистратура
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Жаңа материалдар мен процестердің физикалық зерттеу әдістері
Кремнийлі наноматериалдардың физикалық негіздері
Материалдарды құрылымдық талдау және диагностикалау
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Нанобөлшектердің құрылысы мен химиялық қасиеттері
Наноматериалдар мен наноқұрылымдарды тәжірибелік зерттеу әдістері
Наноматериалдардың химиясы
Нанотехнологияның фундаменталды негіздері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Өсімдік шикізат негізіндегі наноқұрылымды көміртекті материалдар
Техникада плазмохимиялық процестерді қолдану
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту

Докторантура
Жарылғыш заттардың сезімталдығы және бастапқы импульс
Көмірсутектердің жануы кезінде фуллерен мен наноқұрылымдардың пайда болуы
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдардың морфологиясы, құрылымы және қасиеттері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Наноматериалдарды алу әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Өндірістік қызмет кезінде экологиялық қалдықтарды болжау сараптамасы
Пиротехникалық құрамдардың физикалық химиялық қасиеті және оны сынау әдісі
Химиялық физиканың қазіргі кездегі мәселелері

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Наноматериалдарды алу әдістері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Зерттеудің физикалық әдістері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Зерттеудің физикалық әдістері
Кристаллохимия және кристаллографияның таңдаулы тараулары
Химиялық технологиялардағы электротехника
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Материалдар мен процестерді зерттеу әдістері
Лабораторные работы
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Семинарские занятия
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Наноматериалдарды алу әдістері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Техника және технология қауіпсіздігі
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Зерттеудің физикалық әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Техника және технология қауіпсіздігі
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Химиялық технологиялардағы электротехника
Наноматериалдарды алу әдістері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Наноматериалдарды алу әдістері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Техника және технология қауіпсіздігі
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Зерттеудің физикалық әдістері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Зерттеудің физикалық әдістері
Өндірістік қызмет кезінде экологиялық қалдықтарды болжау сараптамасы
Жарылғыш заттардың сезімталдығы және бастапқы импульс
Наноматериалдардың химиясы
Наноматериалдар мен наноқұрылымдарды тәжірибелік зерттеу әдістері
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Техника және технология қауіпсіздігі
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Наноматериалдарды алу әдістері
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Химиялық технологиялардағы электротехника
Техника және технология қауіпсіздігі
Зерттеудің физикалық әдістері
Зерттеудің физикалық әдістері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Кремнийлі наноматериалдардың физикалық негіздері
Химиялық технологиялардағы электротехника
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Наноматериалдарды алу әдістері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Техника және технология қауіпсіздігі
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Силлабус по дисциплине "Рентгенофазовый анализ веществ и матреиалов"
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Темы СРСП
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Перечень экзаменационных вопросов
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Темы лабораторнх работ
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Cиллабус