ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Химия және химиялық технологиялар факультеті/ химиялық физика және материалтангу кафедрасы/ Умбеткалиев Куаныш Аскарович


Умбеткалиев Куаныш Аскарович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: химия және химиялық технологиялар

Кафедра: химиялық физика және материалтангу
Лауазымы: кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары
Жоғары температуралы плазмохимиялық үдерістер
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Зерттеудің физикалық әдістері
Инженерлі және компьютерлі графика
Кристаллохимия және кристаллографияның таңдаулы тараулары
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Құрылымдық материалдардың технологиясы
Материалдар мен процестерді зерттеу әдістері
Органикалық заттардың зерттеудің физикалық әдістері
Сирек элементтер технологиясындағы электротехника негіздері
Теориялық және қолданбалы механика
Техника және технология қауіпсіздігі
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Химиялық технологиялардағы электротехника
Электротехника

Магистратура
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Жаңа материалдар мен процестердің физикалық зерттеу әдістері
Кремнийлі наноматериалдардың физикалық негіздері
Материалдарды құрылымдық талдау және диагностикалау
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Нанобөлшектердің құрылысы мен химиялық қасиеттері
Наноматериалдар мен наноқұрылымдарды тәжірибелік зерттеу әдістері
Наноматериалдардың химиясы
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Өсімдік шикізат негізіндегі наноқұрылымды көміртекті материалдар
Техникада плазмохимиялық процестерді қолдану
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту

Докторантура
Жарылғыш заттардың сезімталдығы және бастапқы импульс
Көмірсутектердің жануы кезінде фуллерен мен наноқұрылымдардың пайда болуы
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Наноматериалдарды алу әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Өндірістік қызмет кезінде экологиялық қалдықтарды болжау сараптамасы
Химиялық физиканың қазіргі кездегі мәселелері

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Зерттеудің физикалық әдістері
Зерттеудің физикалық әдістері
Зерттеудің физикалық әдістері
Зерттеудің физикалық әдістері
Зерттеудің физикалық әдістері
Зерттеудің физикалық әдістері
Зерттеудің физикалық әдістері
Техника және технология қауіпсіздігі
Техника және технология қауіпсіздігі
Техника және технология қауіпсіздігі
Техника және технология қауіпсіздігі
Техника және технология қауіпсіздігі
Кристаллохимия және кристаллографияның таңдаулы тараулары
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Cиллабус
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Семинарские занятия
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Наноматериалдарды алу әдістері
Наноматериалдарды алу әдістері
Наноматериалдарды алу әдістері
Наноматериалдарды алу әдістері
Наноматериалдарды алу әдістері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Силлабус по дисциплине "Рентгенофазовый анализ веществ и матреиалов"
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Темы лабораторнх работ
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Темы СРСП
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Перечень экзаменационных вопросов
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Наноматериалдарды алу әдістері
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Өндірістік қызмет кезінде экологиялық қалдықтарды болжау сараптамасы
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Жарылғыш заттардың сезімталдығы және бастапқы импульс
Наноматериалдардың химиясы
Наноматериалдар мен наноқұрылымдарды тәжірибелік зерттеу әдістері
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Кремнийлі наноматериалдардың физикалық негіздері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Материалдар мен процестерді зерттеу әдістері
Лабораторные работы
Техника және технология қауіпсіздігі