Басты бет / Химия және химиялық технология / химиялық физика және материалтану / Нажипқызы Меруерт

Нажипқызы Меруерт

Лауазымы: доцент
химиялық физика және материалтану
Scopus author ID: 55301187800
meruyert.nazhipkyzy@gmail.com
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2004
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2002
Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағыңыз
Ғылыми атағыңыздың атауы Тағайындалған күні
қауымдастырылған профессор (доцент) 04.07.2019

1

Нажипқызы Меруерт Сызба геометрия есептер жинағы. Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-247-352-0 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Діністанова Б.Қ., Керимкулова А.Р. Нанотехнология негіздері "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Нажипқызы Меруерт Нанохимия концепциялары "Ассоциации вузов РК" 2013 - г. ISBN 978-601-217-434-2 23 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Нажипқызы Меруерт Діністанова Б.Қ., Лесбаев Б.Т. Өнеркәсіптік желдету ). Алматы, «Қазақ университеті» 2013 - г. 120 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Нажипқызы Меруерт ). Алматы, «Қазақ университеті» 2013 - г. 150 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Нажипқызы Меруерт Діністанова Б.Қ., Лесбаев Б.Т. ). Алматы, «Қазақ университеті» 2013 - г. 134 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Діністанова Б.Қ., Керимкулова А.Р. Ассоциация Вузов РК 2015 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Бейсенов Р.Е. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-6010413375 130 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Нажипқызы Меруерт Нанотехнологиялар мен наноматериалда Ассоциация Вузов РК 2016 - г. ISBN 978-601-7797-25-6 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Нажипқызы Меруерт Азат С.. Күн энергиясы мен жаңартылатын энергия нанофизикасы Wiley-VCH Verlag 2016 - г. 240 - стр. ГЕРМАНИЯ

11

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Бейсенов Р.Е. Наноматериалдар мен нанотехнологиялар .«Электронный учебник как элемент образования». 2016 - г. ISBN 978-601-7797-25 240 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Нажипқызы Меруерт Modern problems of processes burning, detonation, explosion Qazaq universitety 2017 - г. ISBN 978-671-04-2795-2 134 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Бейсенов Р.Е. Наноматериалдар мен нанотехнологиялар "Қазақ университет" баспасы 2017 - г. ISBN 978-601-04-2661-0 248 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Нажипқызы Меруерт Жану, детонация, жарылыс үдерісінің заманауи мәселелері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2794-5 144 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Бейсенов Р.Е. THE FUNDAMENTAL BASIS OF NANOTECHNOLOGY Qazaq university 2017 - г. 187 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Султанов Ф.Р., Смагулова Г.Т. Углеродные наноматериалы "Қазақ университеті" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2774-7 306 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Бейсенов Р.Е. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ Ай Пи Эр Медиа 2018 - г. ISBN 978-5-4486-0164-4 196 - стр. РЕСЕЙ

18

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Габдуллин М.Т., Муратов М.М. издательство"Alliance Print" 2018 - г. ISBN 978-601-04-3117 340 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Синтез супергидрофобных углеродных поверхностей при горении ацетилен воздушной смеси 2012 - г. 5 - стр. 1

2

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Тажибаева С.М. Синтез супергидрофобной углеродной поверхности и ее модификация поверхностно-активными веществами 2011 - г. 7 - стр. 61

3

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Влияние локального внешнего воздействия на процессы образования фуллеренов С60 в бензол-кислородном пламени 2012 - г. 5 - стр. 1

4

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Полиэтилен тастандыларының толық жануы үшін режимді анықтау 2014 - г. 7 - стр. 74

5

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2015 - г. 5 - стр. 9

6

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2015 - г. 6 - стр. 34

7

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Приходько О.Ю., Лесбаев Б.Т. 2015 - г. 7 - стр. 0

8

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Нажипқызы Меруерт 2012 - г. 5 - стр. 14

10

Нажипқызы Меруерт 2012 - г. 5 - стр. 0

11

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Приходько О.Ю., Лесбаев Б.Т. 2014 - г. 3 - стр. 0

12

Нажипқызы Меруерт 2015 - г. 4 - стр. 2

13

Нажипқызы Меруерт Пропан ауалық жалында түзілетін күйенің гидрофобты қасиетіне электр өрісі мен катализатордың әсерін зерттеу 2014 - г. 8 - стр. 0

14

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2010 - г. 4 - стр. 8

15

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. 2010 - г. 7 - стр. 69

16

Нажипқызы Меруерт 2015 - г. 3 - стр. 0

17

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. условия образования гидрофобного песка 2015 - г. 3 - стр. 89

18

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Лесбаев Б.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ ГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ 2016 - г. 5 - стр. 2

19

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Лесбаев Б.Т. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ГИДРОФОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ 2016 - г. 10 - стр. 2

20

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. ПАТЕНТ: Способ получения однослойных графенов 2015 - г. 1 - стр. 10

21

Нажипқызы Меруерт Сертификат 2016 - г. 1 - стр. 1

22

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т. Патент "Способ получения антиобледенительных покрытий на металле" 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Нажипқызы Меруерт Акт внедрения в учебный процесс 2012 - г. 2 - стр. 2

24

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т. Акт внедрения в учебный процесс 2014 - г. 2 - стр. 2

25

Нажипқызы Меруерт 3 разные сертификаты 2016 - г. 3 - стр. 1

26

Нажипқызы Меруерт 10. Темиргалиева Т., Нажипқызы М., Нургайн А. Көміртекті нанотүтікшелерді гидрофобты құм бетінде CVD әдісімен синтездеу. Промышленность Казахстана, – 2016. –№2(95). – С. 42-44. 2016 - г. 5 - стр. 1

27

Нажипқызы Меруерт Ultrasonic treatment of colloidal systems – a method of producing and regulating the properties of dispersed mixtures 2016 - г. 9 - стр. 1

28

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г., Нажипкызы М., Лесбаев Б.Т., Пахратдинова Н. Методы создания гидрофобных материалов и покрытий. Промышленность Казахстана, – 2016. №3(96). – С. 69-74. 2016 - г. 5 - стр. 1

29

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т., Нәжіпқызы М., Мансуров З.А., Турешова Г., Султанбаева Б. Исследование условий создания гидрофобных покрытий. Промышленность Казахстана, – 2016. – №3(96). – С.75-80. 2016 - г. 5 - стр. 1

30

Нажипқызы Меруерт Nazhipkyzy M., Mohan S.D., Davis F. J. Mitchell G.R. Carbon nanotubes in electrospun polyethylene oxide nanofibres: A potential route to conducting nanofibers. Journal of Physics: Conference Series, Electrostatics, V.646. – Southampton, UK, 12-16 April 2015. – pp. 1-4. Индексируемый в Thomson Reuters. 2015. SJR 0.2 2016 - г. 4 - стр. 1

31

Нажипқызы Меруерт Приходько О.Ю., Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. Сравнительное исследование композитных углеродных материалов на поглощающую способность солнечной энергии 2017 - г. 10 - стр. 90

32

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. Superhydrophobic sand on the basis of nanosoot obtained by combustion of waste oil 2017 - г. 5 - стр. 0

33

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. Наноразмерные носители, используемые в технологии косметических кремов и мягких лекарственных форм 2016 - г. 6 - стр. 3

34

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Influence of superhydrophobic properties on deicing 2016 - г. 6 - стр. 89

35

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Уалиев Ж.Р. Processing of oil sludge with the use of the electrohydraulic effect 2017 - г. 5 - стр. 90

36

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. СИНТЕЗ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК МЕТОДОМ CVD И ИХ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ 2017 - г. 7 - стр. 1

37

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Патент "Способ получение антиобледительного покрытия на металл" 2016 - г. 3 - стр. 0

38

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. 2014 - г. 7 - стр. 74

39

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т. Теоретические основы образования ледяных покровов и новые разработки по созданию антиобледенительных покрытий 2017 - г. 7 - стр. 15

40

Нажипқызы Меруерт сертификат 2016 - г. 1 - стр. 0

41

Нажипқызы Меруерт International English Language testing system 2013 - г. 1 - стр. 0

42

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. Синтез многостенных углеродных нанотрубок методом cvd и их функционализация 2017 - г. 7 - стр. 0

43

Нажипқызы Меруерт Certificate of Editorial Board Membership 2017 - г. 1 - стр. 0

44

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. 2014 - г. 3 - стр. 0

45

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. 2015 - г. 6 - стр. 34

46

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Бейсенов Р.Е. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права 2017 - г. 3 - стр. 0

47

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Synthesis of Porous Carbon Material and Its Use for Growing Carbon Nanotubes 2017 - г. 5 - стр. 0

48

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Тулепов М.И. PROCESSING OF THE BOTTOMHOLE ZONES OF OIL WELLS WITH USE OF THE CARBON NANOMATERIALS 2017 - г. 5 - стр. 0

49

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Obtaining superhydrophobic sand on the basis of soot synthesized during combustion of oil waste 2017 - г. 5 - стр. 0

50

Нажипқызы Меруерт Highly Anisotropic Polymer Composites based on Carbon NanoTubes 2017 - г. 20 - стр. 0

51

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Investigation of nanohydrophobic sand as an insulating layer for cultivation of plants in soils contaminated with heavy metals 2017 - г. 8 - стр. 19

52

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 6 - стр. 0

53

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 6 - стр. 0

54

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. 2017 - г. 2 - стр. 0

55

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. «Нанотехнология негіздері» (программа для ЭВМ – электронный учебник) № 1840, 27.07.2017 2017 - г. 2 - стр. 0

56

Нажипқызы Меруерт Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. «Жану, детонация, жарылыс үдерісінің заманауи мәселесі» № 2731, 17.11.2017 2017 - г. 2 - стр. 0

57

Нажипқызы Меруерт 2017 - г. 2 - стр. 0

58

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Тулепов М.И., Казаков Ю.В., Сасыкова Л.Р. Құрамдас бөліктерін әзірлеу және зерттеу калий негізіндегі газ-генераторлық композициялар хлорат 2017 - г. 7 - стр. 10

59

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Тулепов М.И., Казаков Ю.В., Сасыкова Л.Р. 2018 - г. 6 - стр. 53

60

Нажипқызы Меруерт Highly Anisotropic Polymer Composites Based On Carbon Nanotubes 2018 - г. 348 - стр. 1

61

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Керимкулова А.Р. 2017 - г. 7 - стр. 15

62

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Смагулова Г.Т. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СПОСОБНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 2017 - г. 10 - стр. 90

63

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Смагулова Г.Т. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СПОСОБНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 2017 - г. 10 - стр. 90

64

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Баққара А.Е., Смагулова Г.Т. ВЛИЯНИЕ ВИДА КАТАЛИЗАТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СУПЕРГИДРОФОБНОГО УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА В ПЛАМЕНАХ УГЛЕВОДОРОДОВ 2018 - г. 10 - стр. 91

65

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBES ON A SHUNGITE SUBSTRATE AND THEIR USE FOR LITHIUM–SULFUR BATTERIES 2018 - г. 7 - стр. 91

66

Нажипқызы Меруерт Акт о внедрении завершенной научно-исследовательской работы (этапа) в учебный процесс 2018 - г. 2 - стр. 1

67

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Керимкулова А.Р., Приходько Н.Г. Self-Supporting Hybrid Supercapacitor Electrodes Based on Carbon Nanotube and Activated Carbons 2018 - г. 7 - стр. 20

68

Нажипқызы Меруерт NMR-Spectromertic Determination of the Flagmented Oil Composition from the Kazakhstan and Zhangurshi Oil Deposits 2018 - г. 5 - стр. 0

69

Нажипқызы Меруерт Немкаева Р.Р., Приходько Н.Г. Raman Characteristics of Multiwall Carbon Nanotubes on Diatomite 2018 - г. 5 - стр. 0

70

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. Diatomite: a natural occurring bioinspired nanomaterial with complex-shaped and its application. 2018 - г. 4 - стр. 16

71

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Темиргалиева Т.С. Гидрофобты жабындылар алудың шарттарын зерттеу 2018 - г. 6 - стр. 16

72

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Темиргалиева Т.С. 2018 - г. 7 - стр. 91

73

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. 2018 - г. 4 - стр. 16

74

Нажипқызы Меруерт Obtaining soot with magnetic properties 2018 - г. 3 - стр. 2

75

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Тулепов М.И., Приходько Н.Г., Темиргалиева Т.С. DIATOMITE: AN EMERGING BIOMATERIAL WITH HIRARCHIRAL POROUS STRUCTURE IN NANOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN SYNTHESIS OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES BY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION METHOD 2018 - г. 2 - стр. 0

76

Нажипқызы Меруерт Получение покрытий с гидрофобными свойствами на основе сажи 2018 - г. 5 - стр. 16

77

Нажипқызы Меруерт Темиргалиева Т.С. Создание гибридных электродов электрохимических источников энергии на основе углеродных источников энергии на основе углеродных нанотрубок и активированных углей 2018 - г. 4 - стр. 2

78

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Темиргалиева Т.С. DEVELOPING OF COMPOSITE FROM BIOMASS-DERIVED ACTIVATED CARBONS WITH CARBON NANOTUBES FOR ELECTROCHEMICAL ELECTRODES 2018 - г. 2 - стр. 1

79

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Исанбекова А.Т., Лесбаев Б.Т., Темиргалиева Т.С. Investigation of conditions for creation of hydrophobic coatings 2018 - г. 6 - стр. 16

80

Нажипқызы Меруерт Magnetic soot: Surface properties and application to remove oil contamination from water 2019 - г. 7 - стр. 7

81

Нажипқызы Меруерт Немкаева Р.Р. 2018 - г. 5 - стр. 20

82

Нажипқызы Меруерт 2019 - г. 4 - стр. 17

83

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т. 2019 - г. 9 - стр. 17

84

Нажипқызы Меруерт 2019 - г. 6 - стр. 0

85

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Темиргалиева Т.С. 2019 - г. 1 - стр. 0

1

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Синтез в пламени супергидрофобнойсажи и его применение для создания водоотталкивающей ткани 2012 - г. 7 - стр. Алматы

2

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Выход фуллеренов при воздействии ацетилен-кислородного пламен на бензол – кислород – аргонное пламя. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

3

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Synthesis of superhydrophobic carbon surface during combustion of hydrocarbons 2012 - г. 1 - стр. Виши

4

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Синтез в пламени супергидрофобной сажи его применение 2012 - г. 2 - стр. Алматы

5

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Синтез супергидрофобной сажи методом пиролиза 2012 - г. 2 - стр. Алматы

6

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. SYNTHESIS AT SUPERHYDROPHOBIC SOOT FLAMES AND ITS APPLIED ASPECTS 2012 - г. 3 - стр. Краков

7

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Образование углеродных нанотрубок в диффузионном пламени на встречных струях. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

8

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. The formation of hydrophobic soot at the burning of propaneoxygen mixture 2012 - г. 1 - стр. SHANGHAI

9

Нажипқызы Меруерт 2014 - г. 5 - стр. Берлин

10

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2014 - г. 3 - стр. Jeju, Korea

11

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т. Исследование условий создания гидрофобных покрытий 2015 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

12

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Особенности альтернационного горения солярки и спирта 2015 - г. 4 - стр.

13

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Лесбаев Б.Т. 2014 - г. 2 - стр. Almaty

14

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Лесбаев Б.Т. 2014 - г. 1 - стр. Jeju, Korea

15

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2015 - г. 3 - стр. Алматы

16

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. получение гидрофобного покрытия с использованием гидрофобной сажи 2015 - г. 2 - стр. Алматы

17

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т. Влияния электрического поля и катализатора на процесс формирования сажи с супергидрофобными свойствами 2015 - г. 4 - стр. Алматы

18

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Production of Hydrophobic sand based on soot 2015 - г. 3 - стр. 4

19

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Obtaining hydrophobic soot with iron NANOPARTICLES 2015 - г. 1 - стр. Dresden

20

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Creating of catalitic sysemsfrom oil sludge and soot 2015 - г. 1 - стр. Dresden

21

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Исанбекова А.Т., Лесбаев Б.Т. Антиобледенительные покрытия на основе порошка из силиконовых отходов 2015 - г. 3 - стр. 4

22

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Исследование условий создания гидрофобногопокрытия на стеклянной поверхности 2015 - г. 4 - стр. 4

23

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2015Синтез и иссл композитных материалов на погл способн солнечной энергии для созд солнечных коллекторов 2015 - г. 4 - стр. Алматы

24

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Приходько О.Ю., Лесбаев Б.Т. Synthesis of graphene in alternative flame and functionalization 2016 - г. 4 - стр.

25

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. Sludge processing using electrohydraulic effect 2016 - г. 3 - стр.

26

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т. Synthesis of carbon nanomaterials in alternative flame 2016 - г. 5 - стр.

27

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Synthesis of carbon materials and their compative study on absorbtive capacity of solar energy 2016 - г. 4 - стр.

28

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Synthesis of multiwalled carbon nanotubes by CVD method 2016 - г. 2 - стр.

29

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Anti-freezing coating based on superhydrophobic soot is containing carbon nanotubes 2016 - г. 4 - стр.

30

Нажипқызы Меруерт Hydrophobic soot nanoparticles for oil separation 2016 - г. 4 - стр.

31

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Особенности горения и синтез наноматериалов в коаксиальном пламени 2016 - г. 5 - стр. КазНУ

32

Нажипқызы Меруерт Создание пористых углеродных наноматериалов на основе нефтяных отходов 2016 - г. 5 - стр. КазНУ

33

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. Переработка нефтешлама с использованием электрогидравлического эффекта Юткина 2016 - г. 4 - стр. КазНУ

34

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Исследование эффективности работы пилотного образца солнечного коллектора с покрытием из углеродного материала 2016 - г. 3 - стр. КазНУ

35

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Оbtaining superhydrophobic sand on the basis of soot synthesized during combustion of oil waste 2016 - г. 1 - стр.

36

Нажипқызы Меруерт Direct digital manufacturing of Nanocomposites 2016 - г. 1 - стр.

37

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Highly efficient collectors of solar energy with nanocarbon coating based on vegetable raw materials 2016 - г. 1 - стр.

38

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. А Creating of anti-icing coatings based on nanoscale powders of silicon dioxide obtained from silicone waste 2016 - г. 1 - стр.

39

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Турешова Г.О., Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. 2010 - г. 2 - стр. Almaty

40

Нажипқызы Меруерт Мұзға төзімді беттерді жасау 2016 - г. 1 - стр.

41

Нажипқызы Меруерт Мұздануға қарсы жүйеге супергидрофобты беттің әсері 2016 - г. 1 - стр. Алматы

42

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. 2016 - г. 3 - стр. Казахстан, г. Алматы

43

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. 2016 - г. 6 - стр. Казахстан, г. Алматы

44

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. DIATOMITE: AN EMERGING BIOMATERIAL WITH HIERARCHICAL POROUS STRUCTURE IN NANOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN SYNTHESIS OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES BY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION METHOD 2017 - г. 4 - стр.

45

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ С ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ КАРБОНИЗОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 2017 - г. 4 - стр.

46

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 3 - стр.

47

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Application of Carbon Soot as a Composite Material for Li/S Battery Electrodes 2017 - г. 1 - стр.

48

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Synthesis of Hydrophobic Soot by Burning of Plastic Waste and Waste of oils. 2017 - г. 1 - стр.

49

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Controllable Method of Synthesis of Nanomaterials in Flame 2017 - г. 1 - стр.

50

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Synthesis of Carbonaceous Materials by High-Temperature Pyrolysis of Vegetable Feedstock for Adsorbents of Solar Collectors 2017 - г. 1 - стр.

51

Нажипқызы Меруерт 2017 - г. 2 - стр.

52

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. Application of Magnetite Nanoparticles for Synthesis of Carbon Nanotubes by The CVD Method 2017 - г. 1 - стр.

53

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 1 - стр.

54

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 1 - стр.

55

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 1 - стр.

56

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 1 - стр.

57

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 1 - стр.

58

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 1 - стр.

59

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 1 - стр.

60

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2017 - г. 4 - стр.

61

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Джаксылыкова А.Н. CREATION OF COATINGS BASED ON HYDROPHOBIC SOOT 2018 - г. 4 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

62

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Наурзбаева Г.М. ПРИМЕНЕНИЕ 3D ПРИНТИНГА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 2018 - г. 2 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

63

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г. EFFECTIVE USE OF CARBON NANOTUBE MATRICES IN HIGH-PERFORMANCE, LIGHTWEIGHT ELECTROCHEMICAL CAPACITOR ELECTRODES 2018 - г. 4 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

64

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Смагулова Г.Т. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ГОРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОАКСИАЛЬНОГО ПЛАМЕНИ 2018 - г. 3 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

65

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г. DIATOMITE: ORIGINS AND USES 2018 - г. 3 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

66

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УГЛЕРОДНАЯ САЖА 2018 - г. 2 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

67

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Кумеков С.Е. RICE HUSK-DERIVED POROUS CARBON WITH FEW-LAYER GRAPHENE FOR SYMMETRIC ELECTRIC DOUBLE-LAYER SUPERCAPACITOR ELECTRODES 2018 - г. 2 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

68

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. 2018 - г. 3 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

69

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т. Диатомитті энергия саласында қолдану 2018 - г. 1 - стр. Малахитовый зал

70

Нажипқызы Меруерт 2018 - г. 2 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

71

Нажипқызы Меруерт ДИАТОМИТ НЕГІЗІНДЕ СОРБЕНТТЕРДІ АЛУ ӘДІСТЕМЕСІ 2018 - г. 1 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

72

Нажипқызы Меруерт 2018 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби (''Малахитовый зал'')

73

Нажипқызы Меруерт 2018 - г. 1 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

74

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. APLLICATION OF DIATOMITE FOR ENERGY STORAGE DEVICES 2018 - г. 3 - стр. Almaty

75

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. APLLICATION OF DIATOMITE FOR ENERGY STORAGE DEVICES 2018 - г. 3 - стр. Almaty

76

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т. APLLICATION OF DIATOMITE FOR ENERGY STORAGE DEVICES 2018 - г. 3 - стр. Almaty

77

Нажипқызы Меруерт Лесбаев Б.Т., Немкаева Р.Р. 2019 - г. 2 - стр.

78

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Темиргалиева Т.С. 2019 - г. 2 - стр. Lexington, KY

79

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г. 2019 - г. 2 - стр. Lexington, KY

80

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Темиргалиева Т.С. 2019 - г. 2 - стр. Lexington, KY

81

Нажипқызы Меруерт Мансуров З.А. 2019 - г. 3 - стр. Lexington, KY
Автордың құжаттары

23

Цитирования

36 по 33
құжаттар

h-индексі

3

Magnetic soot: Surface properties and application to remove oil contamination from water

Nazhipkyzy, M., Nurgain, A., Florent, M., Policicchio, A., Bandosz, T.J.

2019

Journal of Environmental Chemical Engineering
7, с.

3

Цитирований
Magnetic soot: Surface properties and application to remove oil contamination from water

Nazhipkyzy, M., Nurgain, A., Florent, M., Policicchio, A., Bandosz, T.J.

2019

Journal of Environmental Chemical Engineering
7, с.

4

Цитирований
Synthesis of single-layer graphene in benzene–oxygen flame at low pressure

Prikhodko, N.G., Smagulova, G.T., Rakhymzhan, N., Auelkhankyzy, M., Lesbayev, B.T., Nazhipkyzy, M., Mansurov, Z.A.

2018

Combustion Science and Technology
190, с. 1923-1934

1

Цитирований
NMR-Spectrometric determination of the fragmented oil composition from the Karazhanbas and Zhangurshi oil deposits

Bodykov, D.U., Seilkhanov, T.M., Nazhipkyzy, M., Toylybayev, A.S., Salakhov, R.

2018

Eurasian Chemico-Technological Journal
20, с. 229-233

0

Цитирований
Self-supporting hybrid supercapacitor electrodes based on carbon nanotube and activated carbons

Temirgaliyeva, T.S., Kuzuhara, S., Noda, S., Nazhipkyzy, M., Kerimkulova, A.R., Lesbayev, B.T., Prikhodko, N.G., Mansurov, Z.A.

2018

Eurasian Chemico-Technological Journal
20, с. 169-175

0

Цитирований
Synthesis of Carbon Nanotubes on a Shungite Substrate and Their Use for Lithium–Sulfur Batteries

Temirgaliyeva, T.S., Nazhipkyzy, M., Nurgain, A., Mansurov, Z.A., Bakenov, Z.B.

2018

Journal of Engineering Physics and Thermophysics
91, с. 1295-1301

1

Цитирований
Influence of the Type of Catalysts on the Formation of a Superhydrophobic Carbon Nanomaterial in Hydrocarbon Flames

Smagulova, G.T., Nazhipkyzy, M., Lesbaev, B.T., Bakkara, A.E., Prikhod’ko, N.G., Mansurov, Z.A.

2018

Journal of Engineering Physics and Thermophysics
91, с. 774-783

1

Цитирований
Raman characteristics of multiwall carbon nanotubes on diatomite

Nazhipkyzy, M., Nurgain, A., Zhaparova, A.A., Seitkazinova, A.R., Prikhodko, N.G., Nemkayeva, R.R.

2018

Eurasian Chemico-Technological Journal
20, с. 319-323

0

Цитирований
Use of the nanostructured soot in gas generators for processing of a bottomhole zone of oil wells

Baiseitov, D., Tursynbek, S., Tulepov, M., Sassykova, L., Nazhipkyzy, M., Gabdrashova, S., Kazakov, Y., Pustovalov, I., Abdrakova, F., Mansurov, Z., Dalton, A.

2018

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
53, с. 543-548

1

Цитирований
Processing of oil sludge with the use of the electrohydraulic effect

Bodykov, D.U., Abdikarimov, M.S., Seitzhanova, M.A., Nazhipkyzy, M., Mansurov, Z.A., Kabdoldina, A.O., Ualiyev, Z.R.

2017

Journal of Engineering Physics and Thermophysics
90, с. 1155-1161

2

Цитирований
Processing of the bottomhole zones of oil wells with use of the carbon nanomaterials

Baiseitov, D.A., Tulepov, M.I., Tursynbek, S., Sassykova, L.R., Nazhipkyzy, M., Gabdrashova, S.E., Kazakov, Y.V., Pustovalov, I.O., Abdrakova, F.Y., Mansurov, Z.A., Dalton, A.B.

2017

Rasayan Journal of Chemistry
10, с. 344-348

11

Цитирований
Creating of Anti-icing Coatings Based on Nanoscale Powders of Silicon Dioxide Obtained from Silicone Waste

Lesbayev, B.T., Nazhipkyzy, M., Prikhodko, N.G., Temirgaliyeva, T.S., Ustaeva, G.S., Nurgozhaeva, A., Beksultan, J., Turganbaeva, A., Mansurov, Z.A.

2017

Procedia Manufacturing
12, с. 22-27

2

Цитирований
Highly Efficient Collectors of Solar Energy Using Nanocarbon Coatings Based on Vegetable Raw Materials

Prikhodko, N.G., Rakhimzhan, N.B., Smagulova, G.T., Lesbayev, B.T., Lesbayev, A.B., Nazhipkyzy, M., Temirgaliyeva, T.S., Mansurov, Z.A.

2017

Procedia Manufacturing
12, с. 1-6

1

Цитирований
Investigation of nanohydrophobic sand as an insulating layer for cultivation of plants in soils contaminated with heavy metals

Myrzabaeva, M., Insepov, Z., Boguspaev, K.K., Faleev, D.G., Nazhipkyzy, M., Lesbayev, B.T., Mansurov, Z.A.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 91-98

0

Цитирований
Obtaining Superhydrophobic Sand on the Basis of Soot Synthesized During Combustion of Oil Waste

Nazhipkyzy, M., Temirgaliyeva, T.S., Lesbayev, B.T., Prikhodko, N.G., Mansurov, Z.A.

2017

Procedia Manufacturing
12, с. 17-21

1

Цитирований
Synthesis of porous carbon material and its use for growing carbon nanotubes

Nazhipkyzy, M., Temirgaliyeva, T., Zhaparova, A.A., Nurgain, A., Lesbayev, B.T., Mansurov, Z.A., Prikhodko, N.G.

2017

Materials Science Forum
886 MSF, с. 32-36

2

Цитирований
Influence of Superhydrophobic Properties on Deicing

Nazhipkyzy, M., Mansurov, Z.A., Amirfazli, A., Esbosin, A., Temirgaliyeva, T.S., Lesbayev, B.T., Aliyev, E.T., Prikhodko, N.G.

2016

Journal of Engineering Physics and Thermophysics
89, с. 1476-1481

1

Цитирований
2015

Journal of Physics: Conference Series
646, с.

3

Цитирований
Structure development in electrospun fibres

Mitchell, G.R., Mohan, S.D., Davis, F.J., Ahn, K.H., Al-Azab, M., El Hadi, A., Elliott, D., Kariduraganavar, M.Y., Nagarajan, A., Nazhipkyzy, M.

2015

RSC Polymer Chemistry Series
2015-January, с. 136-171

3

Цитирований
Creation based on superhydrophobic soot waterproofing materials obtained in flames

Nazhipkyzy, M., Lesbayev, B.T., Mansurov, Z.A., Arapova, A.K., Baidaulova, D.K., Solovyova, M.G., Prikhodko, N.G.

2012

Advanced Materials Research
535-537, с. 1437-1440

0

Цитирований
Synthesis of superhydrophobic carbon surface during combustion propane

Mansurov, Z.A., Nazhipkyzy, M., Lesbayev, B.T., Prikhodko, N.G., Auyelkhankyzy, M., Puri, I.K.

2012

Eurasian Chemico-Technological Journal
14, с. 19-23

3

Цитирований