ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Химия және химиялық технологиялар факультеті/ органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасы/ Бажыкова Кульзада Бегалиновна


Бажыкова Кульзада Бегалиновна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.88 / 5.0

Жұмыс орны:
Факультет: химия және химиялық технологиялар

Кафедра: органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы
Лауазымы: доцент

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Антиоксиданттарды алудың синтездеудің химиясы және технологиясы
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Дәрумендерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Дәрілік заттарды химиялық талда
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Мамандыққа кіріспе
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Нәзік органикалық синтездің технологиясы
Негізгі және мұнайхимиялы өндіріс өніьін сараптау және сертификаттау
Негізгі және нәзік органикалық синтез өнімдерін бақылау және сараптау әдістері
Негізгі органикалық синтез технологиясы
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Органикалық заттардың стереохимиясы
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Органикалық синтез химико-технологиялық үрдістердің теориясы
Органикалық химия
Органикалық химия 1б
Органикалық химия 2б
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Өсімдік шикізатын өндеудің химиялық технологиясы
Полимерлерді өндеу химиялық технологиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Синтетикалық биологиялық белсенді гетероциклді қосылыстардың химиялық технологиясы
Синтетикалық заттар мен материалдарды идентификациялау
Табиғи заттар және материалдарды хроматографиялық сараптау
Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Хош иісті заттардың химиясы мен технологиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы

Магистратура
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
Физиологиялық белсенді полимерлердің химиясы және технологиясы

Докторантура
Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
Органикалық қосылыстардың құрылымды-бағытталған дизайны
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттарды талдау және сертификациясы
Синтетикалық дәрілік препараттардың дизайн әдіснамасы

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Дәрілік заттарды химиялық талда
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Дәрілік заттарды химиялық талда
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
UMDK
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Дайың синтетикалық дәрілерді саралау және сертификаттау
Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық химия
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Хош иісті заттардың химиясы мен технологиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық химия
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық химия
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық химия
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Органикалық химия
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Дәрілік заттарды химиялық талда
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органикалық қосылыстардың құрылымды-бағытталған дизайны
Антиоксиданттарды алудың синтездеудің химиясы және технологиясы
Дәрумендерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Хош иісті заттардың химиясы мен технологиясы
Органикалық химия
Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
Негізгі және нәзік органикалық синтез өнімдерін бақылау және сараптау әдістері
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Дәрілік заттарды химиялық талда
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Полимерлерді өндеу химиялық технологиясы
Синтетикалық биологиялық белсенді гетероциклді қосылыстардың химиялық технологиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Дәрілік заттарды химиялық талда
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Дәрумендерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Антиоксиданттарды алудың синтездеудің химиясы және технологиясы
Хош иісті заттардың химиясы мен технологиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Дәрілік заттарды химиялық талда
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық химия
Органикалық химия
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Дәрілік заттарды химиялық талда
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Хош иісті заттардың химиясы мен технологиясы
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Дайың синтетикалық дәрілерді саралау және сертификаттау
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Дәрумендерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Хош иісті заттардың химиясы мен технологиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Антиоксиданттарды алудың синтездеудің химиясы және технологиясы
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Дәрілік заттарды химиялық талда
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық химия
Органикалық химия
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Антиоксиданттарды алудың синтездеудің химиясы және технологиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Негізгі және мұнайхимиялы өндіріс өніьін сараптау және сертификаттау
Негізгі және нәзік органикалық синтез өнімдерін бақылау және сараптау әдістері
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Дәрілік заттарды химиялық талда
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Табиғи шикізаттан алынған дәрілік формаларды талдаудың қазіргі әдістері
Синтетикалық заттар мен материалдарды идентификациялау
Синтетикалық заттар мен материалдарды идентификациялау
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Антиоксиданттарды алудың синтездеудің химиясы және технологиясы
Дәрумендерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Синтетикалық заттар мен материалдарды идентификациялау
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Хош иісті заттардың химиясы мен технологиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Хош иісті заттардың химиясы мен технологиясы
Полисахаридтерді бөліп алудың химиясы және технологиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық химия
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық химия
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Органикалық химия
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Органикалық химия
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Органикалық заттарды өңдеудің қазіргі заманғы технологиясы
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Органикалық заттар мен материалды талдау әдістері
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Гетероциклді қосылыстардың химиясы мен технологиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Нәзік органикалық синтез өнімдер өндірісіндегі технологиялық үрдістерді бақылау әдістері
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық заттарды хроматографиялық талдау
Синтетикалық заттар мен материалдарды идентификациялау
Дайың синтетикалық дәрілерді саралау және сертификаттау
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Синтетикалық заттар мен материалдарды идентификациялау
Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Дәрілік заттардың фармацевтикалық анализі
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
Органикалық қосылыстардың құрылымды-бағытталған дизайны
Негізгі және мұнайхимиялы өндіріс өніьін сараптау және сертификаттау
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Органикалық химия
УМДК
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Органикалық заттарды стандарттау және сертификаттау
Органикалық қосылыстардың құрылымды-бағытталған дизайны
Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
Органикалық қосылыстардың құрылымды-бағытталған дизайны
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Табиғи шикізаттан дәрілік формаларды жасаудағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Синтетикалық дәрілік препараттар химиясы және технологиясы дамуының заманауиказіргі тенденциялары
Органикалық қосылыстардың қазіргі заманғы хроматографиялық анализ әдістері
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Физиологиялық белсенді полимерлердің химиясы және технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы
Нәзік органикалық синтездің химиялық технологиясы