ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Механика-математика факультеті/ іргелі математика кафедрасы/ Кангужин Балтабек Есматович


Кангужин Балтабек Есматович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.96 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: механика-математика

Кафедра: іргелі математика
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Анализдің таңдаулы тараулары (Векторлық және тензорлық талдауы, КАФТ)
Бизнестегі талдаудың таңдаулы сұрақтары
Бүтін функциялар және олардың қолданулары
Векторлық және тензорлық талдау
Дискретті математика
Дифференциалдық геометрия
Кесіндідегі сызықты дифференциалдық операторлардың спектрлік теориясы
Комплекс айнымалы функциялар теориясы
Комплекс айнымалылар функцияларының теориясы
Комплексті айнымалы функциялар теориясы
Көп айнымалыға байланысты функциялар
Көп өлшемді талдау және өрістер теориясы
Математикалық логика-І
Математикалық талдау
Математикалық талдау 1
Математикалық талдау 2
Математикалық талдау-1
Математикалық талдау-2
Математикалық талдау-3
Математикалық талдау-4
Популляциялық генетиканың математикалық сұрақтары
Популяциялық генетиканың математикалық сұрақтары
Сызық операторлардың спектралды теориясы
Сызықтық дифференциалдық операторлар
Талдаудың арнайы тараулары
Теориялық физиканың математикалық моделі
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы

Магистратура
Дифференциалдық операторлар үшін кері есептер
Жуықтап есептеулердің меншікті мән туралы есептерге қолданыстары
Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау
Шекаралық шарттарды сәйкестендіру теориясы және оның қолданыстары
Шеттік есептер және олардың спектралді қасиеттеріна аралас парабола-гиперболалық типті теңдеулерге қолдану

Докторантура
Алгебра, анализ және ықтималдықтар теориясының актуалды мәселелері
Бүтін функциялар теориясы
Бірінші ретті операторлық теңдеудің қисынды емес есептері
Енгізу теориясы және функционалдық кеңістіктер теориясы
Кері есептер мен солитондар теориясы
Кері есептер мен солитондар теориясы. Лакс жұбы
Кері есептердің әдісімен бейсыздық теңдеулерді шешу
Кесіндідегі дифференциалдық операторлардың спектральдық теориясы
Көп айнымалы бүтін функциялар теориясы
Көпбейнелі математикалық анализ
Математикалық физика теңдеулері теориясындағы функционалды нализ әдістері
Математикалық физиканың геометриялық әдістері
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Операторлардың спектрлік теориясы және дифференциалдық операторларды зерттеудің аналитикалық әдістері
Сызықты операторлар теориясы
Функциялар және кеңістіктер теориясы
Функциялар теориясының таңдаулы тараулары
Ықтималдықтар теориясы, математикалық талдаулар мен алгебраның өзекті мәселелері

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Шабаева Алиса1
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Оспанова Алия2
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
maple mkm
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Ospanova Aliya mkm
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Bissengaliyeva Assem
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
mkm maple
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Darzhanova Assel mkm
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Tleuova Gayny
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
mkm maple
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
mkm maple
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
mkm maple
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
mkm maple
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
DArzhanova
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Tleuova
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Seisenbai
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Теориялық физиканың математикалық пішіні және оның талдауы
Математиканың іргелі бағыттарының өзекті мәселелері
Актуальные проблемы фунд. математики
Математикалық талдау-1
Сандардың жазылуы. Екілік және ондық санау жүйелері. Бір жүйеден екінші жүйеге көшу. Нақты сандар жиынындағы амалдар мен аксиомалары. Шексіз ондық бөлшектер. Жоғарыдан шенелген сандық жиындар, супремум және инфимум. Бір-біріне енген кесінділер туралы Лемма. Кесіндінің ашық бүркеуі және оларға сәйкес Лемма. Шексіз шенелген жиын туралы Лемма. Саналымды жиындар. Саналымды емес жиындар. Жинынның ішкі, шекті, оқшауланған, шекара нүктелері. Ашық жиындар. Сандық тізбектердің классификациясы. Жинақты сандық тізбектер. Жинақсыз сандық тізбектер. Сандық тізбектің шегі, дербес шегі, жоғарғы және төменгі шектері. Жинақсыз тізбектің структурасы. Монотонды сандық тізбектің шегінің бар болуы. Жалпы сандық тізбектің шегінің бар болуы.
Популяциялық генетиканың математикалық сұрақтары