Басты бет / Заң / қылмыстық құқық және іс жүргізу, криминалистика / Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы

Лауазымы: аға оқытушы
қылмыстық құқық және іс жүргізу, криминалистика
Scopus author ID: 57208651079
       Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 1997-2001 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетінде оқыған. Сол жылы қылмыстық құқық және криминология кафедрасының магистратурасына түсіп, 2003 жылы аталған кафедраның қылмыстық құқық және криминалистика мамандануы бойынша магистратурасын үздік бітірді. 2003 жылы «Құқық магистрі» академиялық дәрежесін алды. 2003 жылы заң факультетінің аспирантура бөліміне түсіп, 2010 жылы 1 шілдеде Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, заң факультетінің біріккен диссертациялық кеңесінде «Қылмыстан сақтандыру – қылмыстық саясаттың құрамдас бөлігі» тақырыбында кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады. 2011 жылы 8 мамырында ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Жоғары аттестациялық комиссиясының шешімімен заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. 2005- 2010 жылдары Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға оқытушысы. 2010 жылдан «Қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика» кафедрасында доцент лауазымын атқаруда. «Қылмыстық құқық», «Қазіргі қылмыстық саясат», «Криминология» пәндерінен дәріс оқиды. 45 - тан астам ғылыми мақала мен «Қазақстан Республикасының қылмыстан сақтандыру саясаты» атты монографияның авторы.
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
Глоссарий
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
глоссарий
Қылмыстың алдын алу
Метод.указ.мидтерм.Профилактика преступлений
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Метод.указ.мидтерм.Профилактика преступлений
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Метод.указ.Мидтерм .судебная власть
Криминология
метод.указ.мидтерм.криминология
Қылмыстың алдын алу
Метод.указ.мидтерм.Профилактика преступлений
ҚР қылмыстық саясаты
Метод.указ.мидтерм.уголов.политика.РК.
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
метод.указ.Мидтерм Уголовное право
ҚР қылмыстық саясаты
Мет.указ.кылм. саясат. семинар
ҚР қылмыстық саясаты
Мет.указ.CРС
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
метод.указ.уголов.пра. СРС,СРСП
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
метод.указ.угол.право.семинар
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
метод.указ.SRM
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
метод.указ.Seminar
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
глоссарий
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
глоссарий
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Криминология
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Адвокатура және адвокаттық қызмет
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Метод указ СРСП
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Глоссарий
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
Глоссарий
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
мет
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
РУП
ҚР қылмыстық саясаты
Учебно-методическая обеспеченность карты
Террористік, экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы тұрудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері
терр и экстр. силлабус
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
нац.без. силлабус.
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
коррупция.силлабус
Қылмыстылыққа қарсы тұрудағы заманауи СМАРТ технологиялар
смарт. силлабус
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Силлабус
Қылмыстылыққа қарсы тұрудағы заманауи СМАРТ технологиялар
силлабус
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралаудың негізі
Силлабус
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Террористік, экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы тұрудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері
Косымша материалдар.
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Қылмыстың алдын алу
силлабус
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
силлабус
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
СИЛЛАБУС
Қазіргі кездегі қылмыстық саясат
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
силлабус
ҚР қылмыстық саясаты
Қылмыстық саясат силлабус
Қазіргі кездегі қылмыстық саясат
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Силлабус
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Силлабус
ҚР қылмыстық саясаты
Қылмыстық саясат силлабус
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус басты
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус басты
Қылмыстың алдын алу
силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
силлабус проф. преступлений
Қылмыстың алдын алу
силлабус проф. преступлений
Қылмыстың алдын алу
Криминология
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
силлабус общ безопасность
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
силл. виктим. безоп
Криминология
крим. силлабус
Криминология
криминология силлабус
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
Cиллабус
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
силл.теор
Криминология
криминология силлабус
Қылмыстың алдын алу
Силлабус профилактика
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
силл. угл
Адвокатура және адвокаттық қызмет
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралаудың негізі
Семинар план.
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Қылмыстың алдын алу
Силлабус профилактика
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
силлабус
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
силлабус
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
силлабус общ безопасность
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
семинар
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
семинар
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
семинар
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
семинар
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
МОӨЖ
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
срсп
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
лекция
Қазіргі кездегі қылмыстық саясат
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
лекция
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
лекция
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Адвокатура және адвокаттық қызмет
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
семинар
Қылмысты саралаудың негіздері
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
семинар
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Силлабус
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Задания для СРС и график проведения СРСП
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
МОЖ
Криминология
срм криминология
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
срсп
Адвокатура және адвокаттық қызмет
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
лекция
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
лекциялар
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Лекция
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Қазіргі кездегі қылмыстық саясат
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
вопрос
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
мидтерм уголов право
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
вопросники
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
квал ППЛ 60
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
теор
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
угол
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
угол.политик 60
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
теор.основ 60
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
квал ППЛ 60
Адвокатура және адвокаттық қызмет
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
срсп
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Адвокатура және адвокаттық қызмет
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
КУМОД
Қазіргі кездегі қылмыстық саясат
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
кумод
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
Кумод
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Адвокатура және адвокаттық қызмет
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
КУМОД
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
кумод
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Карта учебно-метод обеспеченности анг квал прест
Қылмыстылыққа қарсы тұрудағы заманауи СМАРТ технологиялар
Экзамен программа.
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
6. Карта мет.об.
Криминология
мет.указ.срс
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Қылмыстық-атқару құқығы
Криминология
Қылмыстың алдын алу
КУМОД
ҚР қылмыстық саясаты
КУМОД
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
КУМОД
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
КУМОД
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
4. Задания для СРС,СРСП
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Емтихан
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Mидтерм сурактары
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Mидтерм
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Емтихан
Қылмыстың алдын алу
Емтихан
Қылмыстың алдын алу
Мидтерм
Криминология
Емтихан
Криминология
Мидтерм
Қылмыстық-атқару құқығы
Қылмыстық-атқару құқығы
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
ҚР қылмыстық саясаты
Емтихан
ҚР қылмыстық саясаты
мидnтерм
Криминология
Дәрістер
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
лекция
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Лекция
ҚР қылмыстық саясаты
лекция
Қылмыстың алдын алу
лекция
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Әділ соттылыққа және жазаларды атқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Қылмыстың алдын алу
СРС
Қылмыстың алдын алу
Срс нұсқаулық
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
СPM нұсқаулық
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
СРМ
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
СРМ нұсқаулық
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
СРМ
ҚР қылмыстық саясаты
Срс нұсқаулық
ҚР қылмыстық саясаты
срс уголов политика
Қылмыстық-атқару құқығы
Қылмыстық-атқару құқығы
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қылмыстық-атқару құқығы
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
семинар
Криминология
Криминология
Террористік, экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы тұрудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері
Әдістемелік нұсқау Терроризм
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
ҚР қылмыстық саясаты
семинар нускаулык
ҚР қылмыстық саясаты
семинар тапсырмалар
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
семинар нускаулық
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Семинар тапсырмалар
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
семинар нускаулык
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
семинар тапсырмалары
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
семинар нускаулық
Қылмыстың алдын алу
Семинар тапсырмалары
Қылмыстың алдын алу
Семинар нускаулық
Криминология
Срс
Криминология
Срс нұсқаулық
ҚР қылмыстық саясаты
силлабус
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Криминология
силлабус
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
силлабус
Қылмыстың алдын алу
Криминология
Криминология
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Криминология
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус басты
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
силлабус
Қылмыстың алдын алу
силлабус
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
силл. виктим. безоп
Қылмыстың алдын алу
силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
силлабус
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
силлабус
Криминология
Қылмыстың алдын алу
ҚР қылмыстық саясаты
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Силлабус
Криминология
Kрим. силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Силларбус
Қылмыстың алдын алу
Силлабус профилактика
Криминология
криминология силлабус
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Силлабус
ҚР қылмыстық саясаты
кылм. саясат. семинар
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
2. Силлабус
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралаудың негізі
Қосымша материалдар.
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қылмыстық-атқару құқығы
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қылмыстық-атқару құқығы
Силлабус
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Силлабус
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Силлабус
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Новый Силлабус
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
ҚР қылмыстық саясаты
Силлабус
Криминология
Силлабус
Қылмыстық-атқару құқығы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
Доп. материалы
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Криминология
метод. указ. семинар
Криминология
Қылмыстың алдын алу
Глоссарий
ҚР қылмыстық саясаты
Метод.указ.мидтерм.уголов.политика.РК.
Қылмыстың алдын алу
метод.указ.мидтерм.криминология
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
РУП
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Глоссарий
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Литература

1

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың негізгі он мақсаты 2012 - г. 2 - стр. 0

2

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Ұлттық жүйедегі қылмыстық саясаттың салмағы 2015 - г. 4 - стр. 0

3

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат және құқықтық дамуды қамтамасыз ету 2015 - г. 4 - стр. 0

4

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат, құқықтық даму: жағдайы мен болашағы 2015 - г. 7 - стр. 0

5

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың ұлттық сапаны көтерудегі маңызы 2015 - г. 6 - стр. 0

6

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстан сақтандыру және құқықтық сана сапасы 2016 - г. 6 - стр. 0

7

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат, құқықтық қоғам және қылмыстық ахуал 2016 - г. 5 - стр. 0

8

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың криминогенді жағдайға әсері 2016 - г. 4 - стр. 0

9

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 2017 - г. 4 - стр. 0

10

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 2017 - г. 4 - стр. 0

11

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 2017 - г. 4 - стр. 0

12

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 2017 - г. 3 - стр. 0

13

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат және құқықтық дамуды қамтамасыз ету 2016 - г. 6 - стр. 0

1

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық құқықтың қылмыстан сақтандыру қызметі 2011 - г. 3 - стр. Қарағада

2

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Құқықтық қоғам құрудағы қылмыстық-құқықтық мәселелер 2011 - г. 6 - стр. Алматы

3

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Құқықтық ойдың қазынасы еді 2012 - г. 4 - стр. Алматы

4

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың құқықтық мәртебесі 2011 - г. 4 - стр. Алматы

5

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат:қатнастар мен құндылықтар 2012 - г. 5 - стр. Алматы

6

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 1. Қылмыстан сақтандыру: бәрін адам шешеді... басылған Материалы международной конференции «Современные технологии, механизмы и средства противодействия преступности» 27 апреля 2012 год. 85-89 бб 2011 - г. 5 - стр. КазНПУ имени Абая

7

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы қылмыстық жазалау саясатын дамыту 2011 - г. 3 - стр. КазНПУ имени Абая

8

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстан сақтандыру: бәрін адам шешеді... 2012 - г. 5 - стр.

9

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық жауаптылықты кім қалай түсінеді? 2013 - г. 5 - стр. Алматы

10

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық заңның сақтандыру функциясы 2013 - г. 5 - стр.
Автордың құжаттары

1

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

2019

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology
63, с. 2171-2193

0

Цитирований
2019

Journal of Interpersonal Violence
, с.

0

Цитирований