Главная / Заң факультеті / қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминалистика кафедрасы / Алимкулов Ербол Темирханович

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.92 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Алимкулов Ербол Темирханович

Должность: кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары
қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминалистика кафедрасы
Скрыто
8(727) 377-33-33 вн:1253
Название файла Заголовок Описание
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)

1

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая). Кн. 1: учебное пособие /под общей ред. Джансараевой Р.Е., Берсугуровой Л.Ш. - изд. 2, перераб. и доп. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая). Кн. 1: учебное пособие /под общей ред. Джансараевой Р.Е., Берсугуровой Л.Ш. - изд. 2, перераб. и доп. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Алимкулов Ербол Темирханович ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Жедел басу баспаханасы 2015 - г. ISBN 978-5-16-005311-0 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Алимкулов Ербол Темирханович ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Жедел басу баспаханасы 2015 - г. ISBN 978-5-16-005311-0 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Алимкулов Ербол ТемирхановичДжансараева Р.Е., Жанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. 2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б. "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Алимкулов Ербол ТемирхановичДжансараева Р.Е., Жанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. 2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б. "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығару кезінде ескерілетін мән-жайлар Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығару кезінде ескерілетін мән-жайлар 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығару кезінде ескерілетін мән-жайлар Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығару кезінде ескерілетін мән-жайлар 2011 - г. 6 - стр. 0

3

Алимкулов Ербол Темирханович Дәлелдеу процесіндегі дәлелдемелер мен дәлелдеу пәнінің маңызы Дәлелдеу процесіндегі дәлелдемелер мен дәлелдеу пәнінің маңызы 2011 - г. 6 - стр. 0

4

Алимкулов Ербол Темирханович Дәлелдеу процесіндегі дәлелдемелер мен дәлелдеу пәнінің маңызы Дәлелдеу процесіндегі дәлелдемелер мен дәлелдеу пәнінің маңызы 2011 - г. 6 - стр. 0

5

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы 2011 - г. 6 - стр. 0

6

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелерді жіктеудің маңызы 2011 - г. 6 - стр. 0

7

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылимыстары бойынша сот тергеуінің тиімділігін арттыру мәселелері Кәмелетке толмағандардың қылимыстары бойынша сот тергеуінің тиімділігін арттыру мәселелері 2012 - г. 6 - стр. 62

8

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылимыстары бойынша сот тергеуінің тиімділігін арттыру мәселелері Кәмелетке толмағандардың қылимыстары бойынша сот тергеуінің тиімділігін арттыру мәселелері 2012 - г. 6 - стр. 62

9

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 3 - стр. 1

10

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan Some problems of mediation in criminal proceedings the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 3 - стр. 1

11

Алимкулов Ербол ТемирхановичЖанибеков А.К. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде 2014 - г. 4 - стр. 71

12

Алимкулов Ербол ТемирхановичЖанибеков А.К. Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде Ішкі сенім алдын ала тергеудегі дәлелдемелерді бағалаудың критерийі ретінде 2014 - г. 4 - стр. 71

13

Алимкулов Ербол Темирханович Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 4 - стр. 0

14

Алимкулов Ербол Темирханович Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 4 - стр. 0

15

Алимкулов Ербол Темирханович Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргізу құқығындағы дәлелдеу теориясы Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргізу құқығындағы дәлелдеу теориясы 2014 - г. 8 - стр. 0

16

Алимкулов Ербол Темирханович Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргізу құқығындағы дәлелдеу теориясы Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргізу құқығындағы дәлелдеу теориясы 2014 - г. 8 - стр. 0

17

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы категории совести в оценке доказательств Проблемы категории совести в оценке доказательств 2014 - г. 3 - стр. 0

18

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы категории совести в оценке доказательств Проблемы категории совести в оценке доказательств 2014 - г. 3 - стр. 0

19

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша адам құқықтарын қорғау мәселелері Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша адам құқықтарын қорғау мәселелері 2014 - г. 5 - стр. 0

20

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша адам құқықтарын қорғау мәселелері Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша адам құқықтарын қорғау мәселелері 2014 - г. 5 - стр. 0

21

Алимкулов Ербол Темирханович Алимкулов Е.Т. Басты сот талқылауында кәмелетке толмағандардың жеке тұлғасын қорғау мәселелері Алимкулов Е.Т. Басты сот талқылауында кәмелетке толмағандардың жеке тұлғасын қорғау мәселелері 2014 - г. 3 - стр. 0

22

Алимкулов Ербол Темирханович Алимкулов Е.Т. Басты сот талқылауында кәмелетке толмағандардың жеке тұлғасын қорғау мәселелері Алимкулов Е.Т. Басты сот талқылауында кәмелетке толмағандардың жеке тұлғасын қорғау мәселелері 2014 - г. 3 - стр. 0

23

Алимкулов Ербол Темирханович Жоғары қадағалау –прокуратура қызметінің негізгі әрі басты бағыты ретінде Жоғары қадағалау –прокуратура қызметінің негізгі әрі басты бағыты ретінде 2015 - г. 6 - стр. 0

24

Алимкулов Ербол Темирханович Жоғары қадағалау –прокуратура қызметінің негізгі әрі басты бағыты ретінде Жоғары қадағалау –прокуратура қызметінің негізгі әрі басты бағыты ретінде 2015 - г. 6 - стр. 0

25

Алимкулов Ербол Темирханович Особенности санкционирования содержания под стражей следственным судьей Особенности санкционирования содержания под стражей следственным судьей 2015 - г. 4 - стр. 0

26

Алимкулов Ербол Темирханович Особенности санкционирования содержания под стражей следственным судьей Особенности санкционирования содержания под стражей следственным судьей 2015 - г. 4 - стр. 0

27

Алимкулов Ербол Темирханович К вопросу о депонировании показаний следственным судьей К вопросу о депонировании показаний следственным судьей 2015 - г. 4 - стр. 0

28

Алимкулов Ербол Темирханович К вопросу о депонировании показаний следственным судьей К вопросу о депонировании показаний следственным судьей 2015 - г. 4 - стр. 0

29

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы допустимости доказательств в свете нового уголовно-процессуального кодексаРК Проблемы допустимости доказательств в свете нового уголовно-процессуального кодексаРК 2015 - г. 5 - стр. 0

30

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы допустимости доказательств в свете нового уголовно-процессуального кодексаРК Проблемы допустимости доказательств в свете нового уголовно-процессуального кодексаРК 2015 - г. 5 - стр. 0

31

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы участия прокурора и защитника-адвоката в судебныхпрениях Проблемы участия прокурора и защитника-адвоката в судебныхпрениях 2015 - г. 3 - стр. 0

32

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы участия прокурора и защитника-адвоката в судебныхпрениях Проблемы участия прокурора и защитника-адвоката в судебныхпрениях 2015 - г. 3 - стр. 0

33

Алимкулов Ербол Темирханович Санкционирование содержания под стражей –как один из основных видов деятельности следственного судьи Санкционирование содержания под стражей –как один из основных видов деятельности следственного судьи 2016 - г. 3 - стр. 77

34

Алимкулов Ербол Темирханович Санкционирование содержания под стражей –как один из основных видов деятельности следственного судьи Санкционирование содержания под стражей –как один из основных видов деятельности следственного судьи 2016 - г. 3 - стр. 77

35

Алимкулов Ербол Темирханович Следственный судья – как фактор системы сдержек и противовесов Следственный судья – как фактор системы сдержек и противовесов 2016 - г. 5 - стр. 77

36

Алимкулов Ербол Темирханович Следственный судья – как фактор системы сдержек и противовесов Следственный судья – как фактор системы сдержек и противовесов 2016 - г. 5 - стр. 77

37

Алимкулов Ербол Темирханович Problems with the procedural aspects during of sentencing Problems with the procedural aspects during of sentencing 2015 - г. 3 - стр. 0

38

Алимкулов Ербол Темирханович Problems with the procedural aspects during of sentencing Problems with the procedural aspects during of sentencing 2015 - г. 3 - стр. 0

39

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. On guarantees of realisation of personal inviolability principle at detention of suspect On guarantees of realisation of personal inviolability principle at detention of suspect 2015 - г. 5 - стр. 0

40

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. On guarantees of realisation of personal inviolability principle at detention of suspect On guarantees of realisation of personal inviolability principle at detention of suspect 2015 - г. 5 - стр. 0

41

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. Several issues of realisation of the assumption of innocence principle in the criminal proceeding Several issues of realisation of the assumption of innocence principle in the criminal proceeding 2015 - г. 4 - стр. 0

42

Алимкулов Ербол ТемирхановичБерсугурова Л.Ш., Жанибеков А.К., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. Several issues of realisation of the assumption of innocence principle in the criminal proceeding Several issues of realisation of the assumption of innocence principle in the criminal proceeding 2015 - г. 4 - стр. 0

43

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 5 - стр. 0

44

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 5 - стр. 0

45

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 6 - стр. 0

46

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 6 - стр. 0

47

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы категории совести в оценке доказательств Проблемы категории совести в оценке доказательств 2016 - г. 5 - стр. 0

48

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы категории совести в оценке доказательств Проблемы категории совести в оценке доказательств 2016 - г. 5 - стр. 0

49

Алимкулов Ербол Темирханович Күзетпен ұстауды санкциялау – тергеу судьясының негізгі қызметінің бірі ретінде Күзетпен ұстауды санкциялау – тергеу судьясының негізгі қызметінің бірі ретінде 2016 - г. 4 - стр. 0

50

Алимкулов Ербол Темирханович Күзетпен ұстауды санкциялау – тергеу судьясының негізгі қызметінің бірі ретінде Күзетпен ұстауды санкциялау – тергеу судьясының негізгі қызметінің бірі ретінде 2016 - г. 4 - стр. 0

51

Алимкулов Ербол Темирханович К вопросу о депонировании показании следственным судьей К вопросу о депонировании показании следственным судьей 2016 - г. 3 - стр. 0

52

Алимкулов Ербол Темирханович К вопросу о депонировании показании следственным судьей К вопросу о депонировании показании следственным судьей 2016 - г. 3 - стр. 0

53

Алимкулов Ербол Темирханович Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе 2016 - г. 4 - стр. 0

54

Алимкулов Ербол Темирханович Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе 2016 - г. 4 - стр. 0

55

Алимкулов Ербол Темирханович Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе 2016 - г. 4 - стр. 0

56

Алимкулов Ербол Темирханович Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе 2016 - г. 4 - стр. 0

57

Алимкулов Ербол Темирханович К вопросу о депонировании показании следственным судьей К вопросу о депонировании показании следственным судьей 2016 - г. 3 - стр. 0

58

Алимкулов Ербол Темирханович К вопросу о депонировании показании следственным судьей К вопросу о депонировании показании следственным судьей 2016 - г. 3 - стр. 0

59

Алимкулов Ербол Темирханович Санкционирование содержания под стражей – как один из основных видов деятельности следственного судьи Санкционирование содержания под стражей – как один из основных видов деятельности следственного судьи 2016 - г. 4 - стр. 0

60

Алимкулов Ербол Темирханович Санкционирование содержания под стражей – как один из основных видов деятельности следственного судьи Санкционирование содержания под стражей – как один из основных видов деятельности следственного судьи 2016 - г. 4 - стр. 0

61

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы категории совести в оценке доказательств Проблемы категории совести в оценке доказательств 2016 - г. 4 - стр. 0

62

Алимкулов Ербол Темирханович Проблемы категории совести в оценке доказательств Проблемы категории совести в оценке доказательств 2016 - г. 4 - стр. 0

63

Алимкулов Ербол Темирханович Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе 2017 - г. 5 - стр. 0

64

Алимкулов Ербол Темирханович Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе 2017 - г. 5 - стр. 0

65

Алимкулов Ербол Темирханович Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе 2017 - г. 5 - стр. 0

66

Алимкулов Ербол Темирханович Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе 2017 - г. 5 - стр. 0

67

Алимкулов Ербол Темирханович About the question of mediationdevelopment in criminal science of Republic ofKazakhstan About the question of mediationdevelopment in criminal science of Republic ofKazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 0

68

Алимкулов Ербол Темирханович About the question of mediationdevelopment in criminal science of Republic ofKazakhstan About the question of mediationdevelopment in criminal science of Republic ofKazakhstan 2017 - г. 4 - стр. 0

69

Алимкулов Ербол Темирханович Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 0

70

Алимкулов Ербол Темирханович Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 0

71

Алимкулов Ербол Темирханович On some issues of realization of fundamental rights and freedoms of person in criminal proceedings On some issues of realization of fundamental rights and freedoms of person in criminal proceedings 2017 - г. 4 - стр. 0

72

Алимкулов Ербол Темирханович On some issues of realization of fundamental rights and freedoms of person in criminal proceedings On some issues of realization of fundamental rights and freedoms of person in criminal proceedings 2017 - г. 4 - стр. 0

73

Алимкулов Ербол Темирханович Concept and content of legality, as social phenomenon Concept and content of legality, as social phenomenon 2017 - г. 5 - стр. 0

74

Алимкулов Ербол Темирханович Concept and content of legality, as social phenomenon Concept and content of legality, as social phenomenon 2017 - г. 5 - стр. 0

1

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот тергеуін жүргізу ерекшеліктері Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот тергеуін жүргізу ерекшеліктері 2012 - г. 11 - стр. КазНУ

2

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот тергеуін жүргізу ерекшеліктері Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот тергеуін жүргізу ерекшеліктері 2012 - г. 11 - стр. КазНУ

3

Алимкулов Ербол Темирханович Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы адвокаттың сот жарыссөзіне қатысуы Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы адвокаттың сот жарыссөзіне қатысуы 2012 - г. 4 - стр. университет имени Д.А. Кунаева

4

Алимкулов Ербол Темирханович Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы адвокаттың сот жарыссөзіне қатысуы Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы адвокаттың сот жарыссөзіне қатысуы 2012 - г. 4 - стр. университет имени Д.А. Кунаева

5

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелер жүйесі және олардың ерекшеліктері Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелер жүйесі және олардың ерекшеліктері 2012 - г. 14 - стр. КазНУ

6

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелер жүйесі және олардың ерекшеліктері Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелер жүйесі және олардың ерекшеліктері 2012 - г. 14 - стр. КазНУ

7

Алимкулов Ербол Темирханович Инновациооные методы в преподавании правовых дисциплин Инновациооные методы в преподавании правовых дисциплин 2012 - г. 4 - стр. университет имени Д.А. Кунаева

8

Алимкулов Ербол Темирханович Инновациооные методы в преподавании правовых дисциплин Инновациооные методы в преподавании правовых дисциплин 2012 - г. 4 - стр. университет имени Д.А. Кунаева

9

Алимкулов Ербол Темирханович Құқықтық пәндерді берудегі инновациялық әдістер Құқықтық пәндерді берудегі инновациялық әдістер 2011 - г. 3 - стр. КазНУ

10

Алимкулов Ербол Темирханович Құқықтық пәндерді берудегі инновациялық әдістер Құқықтық пәндерді берудегі инновациялық әдістер 2011 - г. 3 - стр. КазНУ

11

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандарға қатысты тәрбиелік ықпал ету мәжбүрлеу шараларының мәні мен маңызы Кәмелетке толмағандарға қатысты тәрбиелік ықпал ету мәжбүрлеу шараларының мәні мен маңызы 2011 - г. 5 - стр. КазНУ

12

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандарға қатысты тәрбиелік ықпал ету мәжбүрлеу шараларының мәні мен маңызы Кәмелетке толмағандарға қатысты тәрбиелік ықпал ету мәжбүрлеу шараларының мәні мен маңызы 2011 - г. 5 - стр. КазНУ

13

Алимкулов Ербол Темирханович Медиация в уголовном процессе Медиация в уголовном процессе 2012 - г. 5 - стр. Университет имени Д.А. Кунаева

14

Алимкулов Ербол Темирханович Медиация в уголовном процессе Медиация в уголовном процессе 2012 - г. 5 - стр. Университет имени Д.А. Кунаева

15

Алимкулов Ербол Темирханович Соттық бақылау адам құқығын қамтамасыз етудің негізгі кепілдігі ретінде Соттық бақылау адам құқығын қамтамасыз етудің негізгі кепілдігі ретінде 2012 - г. 4 - стр. КазНУ

16

Алимкулов Ербол Темирханович Соттық бақылау адам құқығын қамтамасыз етудің негізгі кепілдігі ретінде Соттық бақылау адам құқығын қамтамасыз етудің негізгі кепілдігі ретінде 2012 - г. 4 - стр. КазНУ

17

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығарудың кейбір мәселелері Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығарудың кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр. КазНУ

18

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығарудың кейбір мәселелері Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығарудың кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр. КазНУ

19

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық істер бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамасы Қылмыстық істер бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамасы 2011 - г. 6 - стр. КазНУ

20

Алимкулов Ербол Темирханович Қылмыстық істер бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамасы Қылмыстық істер бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамасы 2011 - г. 6 - стр. КазНУ

21

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімінің ерекшелігі Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімінің ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр. Алматы

22

Алимкулов Ербол Темирханович Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімінің ерекшелігі Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімінің ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр. Алматы

23

Алимкулов Ербол ТемирхановичЖанибеков А.К. Қылмыстық іс жүргізу барысында сезікті «айыпталушының) құқығын қамтымасыз етудегі адвокат-қорғаушының орны Қылмыстық іс жүргізу барысында сезікті «айыпталушының) құқығын қамтымасыз етудегі адвокат-қорғаушының орны 2012 - г. 6 - стр. Алматы

24

Алимкулов Ербол ТемирхановичЖанибеков А.К. Қылмыстық іс жүргізу барысында сезікті «айыпталушының) құқығын қамтымасыз етудегі адвокат-қорғаушының орны Қылмыстық іс жүргізу барысында сезікті «айыпталушының) құқығын қамтымасыз етудегі адвокат-қорғаушының орны 2012 - г. 6 - стр. Алматы

25

Алимкулов Ербол Темирханович Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы-адвокттың шешендік өнерінің көріністері Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы-адвокттың шешендік өнерінің көріністері 2012 - г. 4 - стр. Алматы

26

Алимкулов Ербол Темирханович Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы-адвокттың шешендік өнерінің көріністері Басты сот талқылауы барысында прокурор мен қорғаушы-адвокттың шешендік өнерінің көріністері 2012 - г. 4 - стр. Алматы

27

Алимкулов Ербол Темирханович Proof theory in modern criminal procedure law Proof theory in modern criminal procedure law 2013 - г. 2 - стр. Stuttgart

28

Алимкулов Ербол Темирханович Proof theory in modern criminal procedure law Proof theory in modern criminal procedure law 2013 - г. 2 - стр. Stuttgart

29

Алимкулов Ербол Темирханович Теоретические проблемы относимости доказательств в уголовном процессе Теоретические проблемы относимости доказательств в уголовном процессе 2013 - г. 5 - стр. Алматы

30

Алимкулов Ербол Темирханович Теоретические проблемы относимости доказательств в уголовном процессе Теоретические проблемы относимости доказательств в уголовном процессе 2013 - г. 5 - стр. Алматы

31

Алимкулов Ербол Темирханович Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргі құқығындағы дәлелдеу теориясы Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргі құқығындағы дәлелдеу теориясы 2012 - г. 5 - стр. Алматы

32

Алимкулов Ербол Темирханович Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргі құқығындағы дәлелдеу теориясы Қазіргі кездегі қылмыстық іс жүргі құқығындағы дәлелдеу теориясы 2012 - г. 5 - стр. Алматы

33

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 5 - стр. Вена

34

Алимкулов Ербол Темирханович 2016 - г. 5 - стр. Вена
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0