Басты бет / Заң / қылмыстық құқық және іс жүргізу, криминалистика / Шарипова Асель Бостановна

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Шарипова Асель Бостановна

Лауазымы: доцент
қылмыстық құқық және іс жүргізу, криминалистика
Scopus author ID: 57193676940
       Өмірбаян Шарипова Әсел Бостанқызы, з.ғ. к.н. Шарипова А. Б. ҚазҰУ заң факультетін үздік бітірді.2002 жылы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң факультетінің сот билігі және қылмыстық іс жүргізу кафедрасында магистратураны үздік бітірді.әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да оқытушы болып қалдырылды. 2008 жылы диссертациялық кеңесінде кандидаттық диссертациясын қорғады.әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың "тараптардың тең құқылығы Қазақстан Республикасының жарыспалылық қағидатын іске асырудың шарты ретінде"атты тақырыбына арналған ғылыми-практикалық конференция. 2012 жылдан бастап қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының доцент м.а. қызметін атқарады. Бакалавриат пен магистратурада "ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы", "Құқық қорғау органдары", "прокурорлық қадағалау", "Адвокатура және Адвокаттық қызмет"пәндері бойынша дәрістер оқиды және семинарлық сабақтар өткізеді. 50 жарияланым жарияланды, оның ішінде 19 ұсынылған басылымдарда Scopus (Скопус) компаниясының базаларына кіретін ғылыми журналдарда citescore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 35 - 3 мақала: 1) 1 мақала "European Journal of Science and Theology»; 2) 2 мақала "Your article has been accepted for publication in the Indian Journal of Science and Technology») "Қазақстан Республикасының қылмыстық процесіндегі бәсекелестіктің іске асыру шарты ретінде тараптардың тең құқылығы" атты тақырыпта 1 монография шығарылды, "Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары" курсы бойынша "Виртуальная академия" атты монографиясын құрастырушы болып табылады, факультетте және университетте өткізілетін барлық іс-шаралар мен конференцияларға белсенді қатысады.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2004
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2002
Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағыңыз
Ғылыми атағыңыздың атауы Тағайындалған күні
қауымдастырылған профессор (доцент) 28.05.2019

1

Шарипова Асель Бостановна Берсугурова Л.Ш., Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Шарипова Асель Бостановна Берсугурова Л.Ш., Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Шарипова Асель Бостановна Равноправие сторон как условие реализации состязательности в уголовном проце 2017 - г. 152 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Шарипова Асель Бостановна Равноправие сторон как условие реализации состязательности в уголовном процессе Республики Казахстан. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2910-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Шарипова Асель Бостановна Қылмыстық сот өндірісінде жарыспалылық және тараптардың теңдігі қағидаларының жүзеге асырылуы 2015 - г. 4 - стр. 0

2

Шарипова Асель БостановнаИзбасова А.Б. Қылмыстық істер бойынша соттың, қорғау тарабы мен айыптау тарабының дәлелдеу процессіндегі белсенділіктерінің шектері мәселелері 2015 - г. 4 - стр. 0

3

Шарипова Асель Бостановна Қылмыстық процестегі соттың және айыптау мен қорғау тараптарының белсенділігі 2015 - г. 4 - стр. 0

4

Шарипова Асель БостановнаАрын А.А. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы қағидасының жүзеге асырылу мәселелері 2015 - г. 4 - стр. 0

5

Шарипова Асель Бостановна Қылмыстық сот iсiн жүргiзуде -қорғaушының құқықтық позициясы 2016 - г. 4 - стр. 0

6

Шарипова Асель Бостановна Процессуaлдық сот тaлқылaуы прокурордың лaуaзымы және жәбірленушінің қaрым-қaтынaс жaғдaйылaры 2016 - г. 4 - стр. 0

7

Шарипова Асель БостановнаДжансараева Р.Е., Бисенғали Л.., Мухамадиева Г.Н. 2016 - г. 9 - стр. 0

8

Шарипова Асель Бостановна Судьяның кәсіби құқықтық санасы 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Шарипова Асель Бостановна Судьялық сенімнің құрылымы 2015 - г. 5 - стр. 0

10

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 3 - стр. 0

11

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 3 - стр. 0

12

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 3 - стр. 0

13

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 3 - стр. 0

14

Шарипова Асель Бостановна 2017 - г. 3 - стр. 1

15

Шарипова Асель Бостановна 2017 - г. 5 - стр. 1

16

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 5 - стр. 3

17

Шарипова Асель БостановнаДжансараева Р.Е., Бисенғали Л.., Мухамадиева Г.Н. 2016 - г. 9 - стр. 0

18

Шарипова Асель БостановнаДжансараева Р.Е., Мухамадиева Г.Н. 2016 - г. 8 - стр. 0

19

Шарипова Асель Бостановна 2017 - г. 6 - стр. 1

20

Шарипова Асель Бостановна 2017 - г. 5 - стр. 1

21

Шарипова Асель Бостановна 2017 - г. 3 - стр. 0

22

Шарипова Асель Бостановна Уголовно-процессуальные функции 2017 - г. 4 - стр. 0

23

Шарипова Асель Бостановна Состязательность как историческая форма уголовного судопроизводства 2018 - г. 3 - стр. 0

24

Шарипова Асель Бостановна Роль государственного обвинителя при допросе. 2018 - г. 3 - стр. 0

25

Шарипова Асель Бостановна Содержание под стражей как мера пресечения в уголовном производстве 2018 - г. 13 - стр. 0

26

Шарипова Асель Бостановна Detention as a measure of procedural coercion in criminal proceedings (Задержание как мера процессуального принуждения в уголовном процессе) 2018 - г. 11 - стр. 0

27

Шарипова Асель Бостановна Rehabilitation of an individual, brought in as a suspect or defendant 2018 - г. 10 - стр. 0

28

Шарипова Асель Бостановна Күдіктіді қамтамасыз ету қағидатын, айыпталушыны қылмыстық процеске басқа принциптермен қорғауға құқығын өзара байланыстыру 2018 - г. 11 - стр. 0

29

Шарипова Асель Бостановна Оңалту - қылмыстық процеске қатысушы күдікті, айыпталушыны қорғау құқығының кепілі 2018 - г. 11 - стр. 0

30

Шарипова Асель Бостановна Мәжбүрлеу шаралары жүйесінде алдын-алу шаралары 2019 - г. 6 - стр. 0

31

Шарипова Асель Бостановна Мәжбүрлеу шаралары жүйесіндегі бұлтартпау шараларының орны 2019 - г. 7 - стр. 0

32

Шарипова Асель Бостановна The ratio of the principle of ensuring the suspect, accused the right to defense with other principles of the criminal process 2019 - г. 11 - стр. 0

33

Шарипова Асель Бостановна . The role of the environmental prosecutors office in the fight against environmental violations (Роль прокуратуры в борьбе с экологическими нарушениями) 2019 - г. 38 - стр. 0

1

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 3 - стр. Вена

2

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 3 - стр. Вена

3

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 3 - стр. Вена

4

Шарипова Асель Бостановна 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

5

Шарипова Асель Бостановна 2017 - г. 2 - стр. АВСТРИЯ

6

Шарипова Асель Бостановна 2017 - г. 3 - стр. АВТРИЯ
Автордың құжаттары

3

Цитирования

3 по 3
құжаттар

h-индексі

1

Information-psychological security in multiconfessional society

Malikova, S.B., Talantuly, N.E., Alimkulov, E.T., Zhanibekov, A.K., Bostanovna, S.A.

2018

European Journal of Science and Theology
14, с. 83-92

2

Цитирований
Some problems of determination of ʽeconomic crimeʽ concept

Bissengali, L., Dzhansarayeva, R.Y., Lopashenko, N.A., Sharipova, A.B., Mukhamadiyeva, G.N.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 2094-2102

0

Цитирований
Some problems of determination of ʽeconomic crimeʽ concept

Bissengali, L., Dzhansarayeva, R.Y., Lopashenko, N.A., Sharipova, A.B., Mukhamadiyeva, G.N.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 2094-2102

1

Цитирований
International practice in regulating liability for illegal migration

Dzhansarayeva, R.Y., Mukhamadiyeva, G.N., Sharipova, A.B., Abdullina, L.M., Bissengali, L.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 772-780

1

Цитирований
International practice in regulating liability for illegal migration

Dzhansarayeva, R.Y., Mukhamadiyeva, G.N., Sharipova, A.B., Abdullina, L.M., Bissengali, L.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 772-780

2

Цитирований