Басты бет / Физика-техникалық / Жылу физикасы және техникалық физика / Максутханова Ардак Максутхановна

Максутханова Ардак Максутхановна

Лауазымы: аға оқытушы
Жылу физикасы және техникалық физика
Scopus author ID: 56943471700
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2004
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2002

1

Максутханова Ардак Максутхановна Сертификаттау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1805-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Максутханова Ардак Максутхановна Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1804-2 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Максутханова Ардак Максутхановна Шортанбаева Ж.К., Толеуов Г.., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Исатаев М.С., Аскарова А.С., Манатбаев Р.К., Болегенова С.А., Есеналина К.А., Шакиров А.Л. Физикалық гидро- және аэродинамика: арнайы физикалық практикум " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 216 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Максутханова Ардак Максутхановна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максимов В.Ю. Энергетикадағы метрология, стандарттау және сертификаттау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1804-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Максутханова Ардак Максутхановна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максимов В.Ю. Еңбекті қорғау. Электронный учебник " Қазақ университеті " 2016 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Максутханова Ардак Максутхановна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максимов В.Ю. " Қазақ университеті " 2016 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Максутханова Ардак Максутхановна Охрана труда "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2033-5 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Максутханова Ардак Максутхановна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Манатбаев Р.К., Болегенова С.А., Максимов В.Ю. Occupаtionаl heаlth аnd sаfety: Student Trаining Mаnuаl "Қазақ университет" баспасы 2019 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Максутханова Ардак Максутхановна А.С.Аскарова, С.А.Болегенова, В.Ю.Максимов, А.М.Максутханова, Ж.К. Шортанбаева, Ш.С. Оспанова 3D моделирование процессов при сжигании низкосортных углей в камерах сгорания. 2013 - г. 5 - стр. 2

2

Максутханова Ардак Максутхановна А.С.Аскарова, С.А.Болегенова, В.Ю.Максимов, А.Максутханова, Ж.Шортанбаева, Г.К.Мукашева, Н.Б.Рахимбаева, Б.О.Конакбаев. Численное моделирование характеристик угольных теплостанций 2013 - г. 5 - стр. 1

3

Максутханова Ардак МаксутхановнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э., Болегенова С.А., Мукашева Г.К. 2015 - г. 6 - стр. 4

4

Максутханова Ардак Максутхановна Беркутбаева Р.А., Сугирбекова А.К., Максутханова А.М., Баймахан Р.Б. Определение начала трещинообразования в массиве вокруг горной выработки 2015 - г. 5 - стр. 56

5

Максутханова Ардак Максутхановна Р.А. Беркутбаева, А.К. Сугирбекова, А.М. Максутханова, Р.Б. Баймахан. Селден қорғау Медеу плотинасының су жіберу туннелінің ЖҚК зерттеуге 2015 - г. 5 - стр. 110

6

Максутханова Ардак Максутхановна А.С. Аскарова, С.А. Болегенова, С.А. Болегенова, В.Ю. Максимов, А.М. Максутханова, А.Г. Турбекова, Х.И. Бейсенов Вычислительный эксперимент по исследованию горения термохимически-газифицированного угля в топочной камере котла БКЗ-160 2017 - г. 6 - стр. 312

7

Максутханова Ардак МаксутхановнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Манатбаев Р.К., Болегенова С.А., Максимов В.Ю., Габитова З.Х., Ергалиева А.Б., Боранбаева А.Е., Бердіхан Қ.. A. Askarova, Sa. Bolegenova, Sy. Bolegenova, V. Maximov, R. Manatbayev, A. Yergaliyeva, Z. Gabitova, A. Maxutkhanova, Zh. Shortanbayeva, A. Boranbayeva, K. Berdikhan Application of 3D modelling for solving the problem of combustion coal-dust flame 2016 - г. 6 - стр. 48

8

Максутханова Ардак МаксутхановнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Манатбаев Р.К., Болегенова С.А., Максимов В.Ю., Боранбаева А.Е. A. S. Askarova, Sa. A. Bolegenova, Sy. Bolegenova, V. Yu. Maximov, R. Manatbayev, Zh. K. Shortanbayeva, A. M. Maksutkhanova, A. N. Aldiyarova, A. E. Boranbayeva, Mathematical modeling of heat and mass transfer in the presence of physicalchemical processes 2016 - г. 6 - стр. 48

9

Максутханова Ардак Максутхановна A. Askarova, S. Bolegenova, Symbat Bolegenova, V. Maximov, A. Yergaliyeva, Z. Gabitova, A. Maxutkhanova, Zh. Shortanbayeva, A. Boranbayeva and K. Berdikhan Application of Numerical Methods for Calculating the Burning Problems of Coal-Dust Flame in Real Scale 2016 - г. 5 - стр. 11

10

Максутханова Ардак МаксутхановнаБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Максимов В.Ю., Оспанова Ш.С. 2017 - г. 5 - стр. 0

11

Максутханова Ардак МаксутхановнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Оспанова Ш.С., Нурмуханова А.З. Энeргoмeнeджмeнт жүйeсiн қaлыптaстыру мaқсaтындaғы энeргия рeсурстaрын тұтынуды стaтистикaлық тaлдaу 2018 - г. 7 - стр. 1

12

Максутханова Ардак МаксутхановнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э., Болегенова С.А., Зульбухарова Э.М., Максимов В.Ю., Оспанова Ш.С., Нұғыманова А.О., Туякбаев А.А., Бердіхан Қ.. Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulence 2018 - г. 10 - стр. 11

1

Максутханова Ардак Максутхановна Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максимов В.Ю. 2016 - г. 7 - стр.

2

Максутханова Ардак Максутхановна Өндірістегі қызмет көрсету сапасын ұйымдастыру және сапаны бағалау критерийлері 2016 - г. 1 - стр. АЛМАТЫ. Казахский Национальный Университете им. аль - Фараби

3

Максутханова Ардак Максутхановна Сапаны жақсарту мақсатында туындайтын қажеттіліктер 2016 - г. 1 - стр. АЛМАТЫ. Казахский Национальный Университете им. аль - Фараби

4

Максутханова Ардак Максутхановна Monotest Distance FS640 тепловизиялық кешенін метрологиялық аттестаттаудың ерекшеліктері 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Автордың құжаттары

4

Цитирования

7 по 4
құжаттар

h-индексі

2

Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulence

Askarova, A., Bolegenova, S., Ospanova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Berezovskaya, Y., Nugymanova, A., Shortanbayeva, Z., Tuyakbayev, A., Baydullayeva, G., Maksutkhanova, A., Berdykhan, K., Arystan, A., Zulbukharova, E., Sugirbekova, A.

2018

Journal of Engineering and Applied Sciences
13, с. 4054-4064

0

Цитирований
Application of 3D modelling for solving the problem of combustion coal-dust flame

Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Manatbayev, R., Yergaliyeva, A., Gabitova, Z., Maxutkhanova, A., Shortanbayeva, Z., Boranbayeva, A., Berdikhan, K.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 236-241

2

Цитирований
Application of numerical methods for calculating the burning problems of coal-dust flame in real scale

Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Yergaliyeva, A., Gabitova, Z., Maxutkhanova, A., Shortanbayeva, Z., Boranbayeva, A., Berdikhan, K.

2016

International Journal of Applied Engineering Research
11, с. 5511-5515

1

Цитирований
Mathematical modeling of heat and mass transfer in the presence of physicalchemical processes

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Bolegenova, S., Maximov, V.Y., Manatbayev, R., Shortanbayeva, Z.K., Maksutkhanova, A.M., Aldiyarova, A.N., Boranbayeva, A.E.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 272-277

3

Цитирований
Numerical simulation of the oxidant's temperature and influence on the liquid fuel combustion processes at high pressures

Askarova, A., Bolegenova, S., Symbat, B., Berezovskaya, I., Ospanova, S., Shortanbayeva, Z., Maksutkhanova, A., Mukasheva, G., Ergalieva, A.

2015

Journal of Engineering and Applied Sciences
10, с. 90-95

1

Цитирований