ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Физика-техникалық факультет/ жылу физикасы және техникалық физика кафедрасы/ Айткожаев Абдуает Заитович


Айткожаев Абдуает Заитович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.92 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: физика-техникалық

Кафедра: жылу физикасы және техникалық физика
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Физические основы метрологии
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Жалпы физика курсы. Молекулалық физика
Кедендік бақылау
Қайтымсыз процестердің термодинамикасы
Қондырғыны техникалық сараптау
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Механика
Механика бойынша физикалық практикум
Механика және молекулярлық физика
Молекулалық құрылғылар бойынша лабораториялық практикум
Молекулалық физика
Молекулалық физика бойынша физикалық практикум
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Нормативті құжаттарды және стандарттарды жасау технологиясы
Өлшеу техникасы
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Сертификаттау органдары мен сынақ орталықтарының аккредитациясы
Стандарттарды жасау технологиясы
Тәжірибені ұйымдастыру
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Техникалық термодинамика
Физика
Физика 1
Эксперименталдық зерттеу әдістері

Магистратура
Газдың кинетикалық теориясы
Ғылыми эксперименттің теориясы және техникасы
Ғылыми эксперименттің теориясы мен техникасы
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
Техникалық құжаттаманың метрологиялық сараптамасы
Техникалық құжаттарды жасау
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Газдың кинетикалық теориясы
Эксперименттік жылу физикасы
силлабус для курса экспериментальной теплофизики
Эксперименттік жылу физикасы
Семинары для курса экспериментальной теплофизики
Эксперименттік жылу физикасы
Виды самостоятельных работ магистрантов
Эксперименттік жылу физикасы
Лекции для магистрантов по курсу экспериментальной теплофизики
Газдың кинетикалық теориясы
Эксперименттік жылу физикасы
литература
Эксперименттік жылу физикасы
Эксперименттік жылу физикасы
Эксперименттік жылу физикасы
Эксперименттік жылу физикасы
экзаменационные вопросы
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
СРСП
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Вопросы
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Литература
Молекулалық физика
силлабус предмета
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Силлабус предмета и самостоятельная работа магистров
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
лекции
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
семинарские занятие для магистрантов и лекций СРСП
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Краткий курс лекций
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Газдың кинетикалық теориясы
Силлабус предмета
Газдың кинетикалық теориясы
план семинаров
Газдың кинетикалық теориясы
Лекции
Газдың кинетикалық теориясы
Примерные вопросы для контроля
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Газдың кинетикалық теориясы
Вопросы для промежуточного контроля
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Вопросы для промежуточного контроля
Физика
Эксперименттік жылу физикасы
Газдың кинетикалық теориясы
примерный план СРСП
Газдың кинетикалық теориясы
Примерный список литературы
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Вопросы для поверки знаний бакалавров
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Самостоятельные работы бакалавров по неделям
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Список литературы предмета
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Список тем для самостоятельных проработки
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Краткий курс лекций
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Молекулалық физика
Краткий курс Молекулярной физики для первого курса
Молекулалық физика
перевод основных физических величин
Молекулалық физика
перечень лабораторных работ и описание
Молекулалық физика
План семинарских занятий
Молекулалық физика
Самостоятельное работы бакалавров
Молекулалық физика
Вопросы для сдачи экзамена
Молекулалық физика
Краткий описание основных тем
Молекулалық физика
Основной и допольнителный список литературы
Нақты газ және сұйықтың физикасы
План семинарских занятий
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Перечень семинарских тем
Нақты газ және сұйықтың физикасы
физика реального газа и жидкостей
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
План работы предмета процессе семестра бакалавров
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
нухные литература для работы
Нақты газ және сұйықтың физикасы
определение понятий
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
силлабус предмета
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
план семинарских занятий
Стандарттарды жасау технологиясы
Технология разработки стандартов полный охват материалов и самостоятельные работы а также список литературы
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Тәжірибені ұйымдастыру
Вопросы для контроля
Тәжірибені ұйымдастыру
План работы по предмету
Тәжірибені ұйымдастыру
Примерный список литературы
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Молекулалық физика
Силлабус предмета Молекулярная физика все нужные бакалаврам материалы
Тәжірибені ұйымдастыру
Тәжірибені ұйымдастыру
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Список литературы предмета
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
русский вариант
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Силлабус предмета, а также задания семинаров и самостоятельных работ бакалавров
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Планы самостоятельных работ
Тәжірибені ұйымдастыру
Силлабус предмета где есть темы лекционных,практических и лабораторные занятий
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Силлабус предмета Планирование и организация эксперимента
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Силлабус предмета
Стандарттарды жасау технологиясы
Материалы для самостоятельной работы бакалавров по рубежным контролям
Стандарттарды жасау технологиясы
Краткий конспект лекций
Стандарттарды жасау технологиясы
материериалы для семинарских занятий
Стандарттарды жасау технологиясы
Список литературы
Стандарттарды жасау технологиясы
Вопросы для рубежного контроля и экзамена
Стандарттарды жасау технологиясы
Толковый словарь терминов
Тәжірибені ұйымдастыру
Силлабус предмета
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
План самостоятельной работы бакалавров
Тәжірибені ұйымдастыру
Самостоятельная работа бакалавров
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Вопросы для промежуточного контроля
Стандарттарды жасау технологиясы
Cиллабус предмета темы самостоятельных работ литература
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Силлабус на русском языке
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
Силлабус предмета где даны все необходимое информация для магистрантов
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
Пәнді жақсы меңгеруге керекті әдебиеттер
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
План работы в семинаре
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Перечь работ для самостоятельной проработки
Молекулалық физика
Силлабус предмета где есть все нужные материалы для бакалавров
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Силлабус предмета для бакалавров где есть все нужные информация для обучения
Нақты газ және сұйықтың физикасы
лабораторные работы и описание
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Силлабус предмета где даны все нужные информация о предмете
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Спистьок работ который магистр сам должен готовить
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
План семинарских занятий
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Силлабус предмета где даны все необходимое информация о предмете
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
План работы в течение семестра
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Силлабус предмета где имеется все информация нужные бакалаврам
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Силлабус предмета где даны все информация
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Данные для бакалавров информация по данному предмету
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Силлабус предмета где даны все информация о предмета
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Список литературы
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Самостоятельные работы магистров
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Силлабус предмета где даны все информация нужных для магистров
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Краткий курс лекций
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Силлабус предмета где даны исчерпывающие ответы на все вопросы бакалавра
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Вопросы для промежуточного контроля
Нақты газдар мен сұйықтар физикасы
Вопросы для промежуточного контроля
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Вопросы для промежуточного контроля
Молекулалық физика
Волросы для рубехного контроля
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Вопросы для рубежного контроля
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Задание ка самостоятельную проработку
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Вопросы для подготовки к экзаменам
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Жылуфизикасындағы эксперименталдық әдістер
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
Перечень работ
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Вопросы для экзамена
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Силлабус предмета
Тәжірибені ұйымдастыру
Силлабус предмета где есть все материалы для бакалавра
Қызметтің және өнімнің өндірістік ұйымдастыруы және технологиясы
Силлабус предмета где даны все необходимое для бакалавров
Стандарттарды жасау технологиясы
Силлабус предмета где даны все необходимое данные
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
вопросы для подготовки для экзамена
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
Краткий курс лекций
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Конспект лекций
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Список литературы
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
Аралық бақылауға арналған сұрақтар
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Вопросы для рубежного контроля
Өндірістегі қалдықтарды тиімді басқару
Емтиханға керекті сұрақтар
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Остатки лекций 13б14б15
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Силлабус предмета
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Пәннің силлабусы
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Краткий конспект лекций
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Қазақша қысқаша лекциялар
Нақты газ және сұйықтың физикасы
Бақылау сұрақтары
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Силлабус предмета
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Спиоок работ который выполняет бакалавры
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Список литературы
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
План семинарских и СРСП
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
План самостоятельных работ магистранта
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау
Краткий курс лекций
Жылулық құрылғылардың мағлұмат-өлшеуші және басқару жүйелері
Силлабус предмета где даны все информаций о предмета
Техникалық құжаттарды нормалық бақылау