Басты бет / Физика-техникалық / Жылу физикасы және техникалық физика / Молдабекова Майра Саметовна

Молдабекова Майра Саметовна

Лауазымы: профессор
Жылу физикасы және техникалық физика
Scopus author ID: 48561317800
Жасырылған
       Академиялық мансабы: Кандидаттық диссертацияны қорғау: 1977 ж., С.М.Киров атындағы ҚазМУ (аль-Фараби атындағы ҚазҰУ) мамандығы 01.04.14 - Жылуфизика, диссертация тақырыбы «Қанығу сызығы аймағында төменгі температураларда кейбір газдардың өзара диффузия коэффициенттерін зерттеу»; 13.00.08-Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі, Ғылыми дәрежесі – доцент, 1985ж. ВАК СССР; Басылымдар: 200-ден артық, оның ішінде монографиялар: «Фундаментализация подготовки учителя физики как основа профессиональной деятельности. Системно-синергетический подход. - Алматы: Қазақ университеті, 2000. - 201 с.»; Асембаева М.К., Молдабекова М.С. Диффузиялық араласудағы механикалық тепе-теңдіктің орнықсыздығын балласты газдар әдісімен зерттеу; монография.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.-198 б., «Молекулалық физика: Оқулық. - Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.»; сөздік «Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь. Физика и астрономия. Руководитель коллектива авторов / под общей ред. М.Б. Касымбекова, науч. рук. проекта А.К. Кусаинов. / – Алматы: «КАЗакпарат», 2014.-388 с.», сонымен қатар 12 оқу құралы казақ және орыс тілінде «Термодинамика необратимых процессов: Учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2004. -102 с.» и «Қайтымсыз процестер термодинамикасы. Оқу құралы. - Алматы: Қазақуниверситеті. - 2009. - 118 б.,200 Молдабекова М.С., Асембаева М.К., Мукамеденкызы В., Федоренко О.В. Заттардың жылуфизикалық қасиеттерінің теориялық негіздері. –Алматы: Қазақ университеті, 2019.-188 б.».

1

Молдабекова Майра Саметовна Асембаева М.К., Мукамеденқызы В.. «Молекулалық физика» пәніне арналған тесттер жинағы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 972-601-04-3008-2 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Молдабекова Майра Саметовна Асембаева М.К., Мукамеденқызы В.. Молекулалық физика. Практикалық тапсырмалар мен жаттығулар " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3028-0 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Молдабекова Майра СаметовнаАсембаева М.К., Федоренко О.В. Некоторые аспекты подготовки магистров по специальности «Физика» в педагогическом вузе 2016 - г. 8 - стр. 22

2

Молдабекова Майра Саметовна Кәсіби пәндер практикалық сабақтарында студенттердің зерттеу құзіреттіліктерін қалыптастыру 2017 - г. 5 - стр. 1

3

Молдабекова Майра СаметовнаАсембаева М.К., Федоренко О.В., Жаврин Ю.И. 2017 - г. 7 - стр. 1

4

Молдабекова Майра Саметовна Формирование профессиональных компетенций в методике изучения физики конденсированного состояния в педвузе 2017 - г. 4 - стр. 46

5

Молдабекова Майра СаметовнаАсембаева М.К., Федоренко О.В. 2017 - г. 4 - стр. 61

6

Молдабекова Майра СаметовнаАсембаева М.К., Федоренко О.В., Жаврин Ю.И., Мукамеденқызы В.. 2017 - г. 6 - стр. 62

7

Молдабекова Майра СаметовнаАсембаева М.К., Жаврин Ю.И., Мукамеденқызы В.., Нурмуханова А.З. 2018 - г. 7 - стр. 125

8

Молдабекова Майра Саметовна Кәсіпорындарда жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың орындылығы туралы 2018 - г. 5 - стр. 125

9

Молдабекова Майра Саметовна Тепловизионная диагностика электрооборудования межсистемных электрических сетей 2017 - г. 5 - стр. 124

10

Молдабекова Майра Саметовна 2017 - г. 7 - стр. 25

11

Молдабекова Майра СаметовнаФедоренко О.В., Мукамеденқызы В.., Косов В.Н. 2018 - г. 6 - стр. 63

1

Молдабекова Майра Саметовна Асембаева М.К., Федоренко О.В., Жаврин Ю.И. 2016 - г. 5 - стр. Минск

2

Молдабекова Майра Саметовна Асембаева М.К., Федоренко О.В., Мукамеденқызы В.. 2018 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

3

Молдабекова Майра Саметовна Асембаева М.К., Федоренко О.В. 2018 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Автордың құжаттары

4

Цитирования

4 по 4
құжаттар

h-индексі

1

2019

Journal of Engineering Physics and Thermophysics
92, с. 872-876

0

Цитирований
2016

Journal of Engineering Physics and Thermophysics
89, с. 417-421

1

Цитирований
Experimental study of diffusion instability in three-component gas mixture without density gradient

Zhavrin, Y.I., Moldabekova, M.S., Poyarkov, I.V., Mukamedenkyzy, V.

2011

Technical Physics Letters
37, с. 721-723

4

Цитирований
Experimental study of diffusion instability in three-component gas mixture without density gradient

Zhavrin, Y.I., Moldabekova, M.S., Poyarkov, I.V., Mukamedenkyzy, V.

2011

Technical Physics Letters
37, с. 721-723

5

Цитирований