ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Физика-техникалық факультет/ жылу физикасы және техникалық физика кафедрасы/ Дробышев Андрей Степанович


Дробышев Андрей Степанович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: физика-техникалық

Кафедра: жылу физикасы және техникалық физика
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Қолданбалы жылу физикасы
Қолданбалы жылуфизикасы
Механика бойынша физикалық практикум
Молекулалық физика бойынша физикалық практикум
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері

Магистратура
Гелий физикасы
Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі
Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі
Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі және технологиясы
Ғылыми мақалаларды жазудың ережелері мен критерийлері
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
Криотехнологиядағы стандарттау
Криофизика негіздері
Қалпына келетін энергия көздері технологиялары
Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
Физикалық кинетика
Физикалық процестер және криотехнология
Эксперименттік жылу физикасы

Докторантура
Асқын өткізгіштік физикасы
Гелий физикасы
Конденсатталған күй физикасы
Конденсирленген күй физикасы
Криогенді вакуумдық жүйенің негізгі құрылымдары
Криокристаллдар және кванттық кристаллдар
Криотехника және криотехнология
Техникалық физикадағы ғылыми-зерттеу әдістері
Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
Төменгі температурадағы құрылымдық-фазалық ауысулар
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
Төменгі температуралы өлшеулердің физикалық негіздері
Төменгі температураның замануаи әдістерін зерттеу
Төменгі температураның таңдамалы сұрақтары
Төменгі температураның тәжірибелік техникасы
Төменгітемпературалық термометрлеу
Физикалық кинетика және статистикалық физика, термодинамика

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Гелий физикасы
УМКД
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
комплекс документов
Криотехника және криотехнология
курс лекций в КНУ
Криоинженерия негідері
доклад
Қолданбалы жылуфизикасы
конспект лекций
Қолданбалы жылуфизикасы
Стирлинг
Қалпына келетін энергия көздері технологиялары
Лекция
Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
Дополнительный материал
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
лекции
Криотехника және криотехнология
Умкд
Қолданбалы жылуфизикасы
УМКД-прикладная теплофизика
Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
УМКД
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
Документы по курсу
Төменгі температураның таңдамалы сұрақтары
УМКД
Қалпына келетін энергия көздері технологиялары
УМКД - ТВИЭ
Қолданбалы жылуфизикасы
умкд
Криоинженерия негідері
умкд
Төменгі температуралар физикасы
умкд
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
Силлабус "Теплофизические процессы в криогенных системах"
Криотехника және криотехнология
УМКД-ККТ
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
пакет документов по дисциплине
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
Дополненный пакет документов
Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
Модифицированный пакет документов
Гелий физикасы
пакет документов по дисциплине
Асқын өткізгіштік физикасы
Учебно-методический комплекс
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
УМКД
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
ОУП ТСВНТ
Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
Учебно-методический комплекс дисциплины
Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
Учебно-методический комплекс
Төменгі температураның замануаи әдістерін зерттеу
Современные методы ФНТ
Криогенді вакуумдық жүйенің негізгі құрылымдары
доп
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
Комплекс дисциплин
Төменгі температураның замануаи әдістерін зерттеу
Сверхтекучесть
Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
УМКД дисциплины
Төменгі температураның тәжірибелік техникасы
Цикл Стирлинга
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
криотехнологии
Гелий физикасы
силабус
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
приложения криофизики
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
лабораторные работы
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
сверхтекучесть
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
УМКД-семинарские
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
семинарские
Асқын өткізгіштік физикасы
Практические занятия
Гелий физикасы
задания
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
молекулярные кристаллы
Гелий физикасы
семинары
Криогенді вакуумдық жүйенің негізгі құрылымдары
семинар
Гелий физикасы
Төменгі температураның тәжірибелік техникасы
семинары - ТНТЭ
Төменгі температураның замануаи әдістерін зерттеу
Семинары в ФНТ
Криотехника және криотехнология
Домашние и практические задания
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
УМКД
Төменгі температуралар физикасы
задания
Қалпына келетін энергия көздері технологиялары
задания
Төменгі температураның таңдамалы сұрақтары
Задания в УМКД
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
Задания
Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
УМКД-домашние задания
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
Задания
Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
УМКД
Қалпына келетін энергия көздері технологиялары
Задания
Төменгі температураның таңдамалы сұрақтары
Задания и рекомендации в УМКД
Төменгі температуралар физикасы
задания
Криотехника және криотехнология
Задания и рекомендации
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
СРСП
Төменгі температура физикасындағы эксперименталдық әдістер
космические технологии
Төменгі температураның тәжірибелік техникасы
СРДП
Төменгі температураның замануаи әдістерін зерттеу
СРДП
Криогенді вакуумдық жүйенің негізгі құрылымдары
срс
Асқын өткізгіштік физикасы
Лекции - типы криокристаллов
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
лекция
Криогенді вакуумдық жүйенің негізгі құрылымдары
лекция
Төменгі температураның замануаи әдістерін зерттеу
Лекции - методы НТ измерений
Төменгі температураның тәжірибелік техникасы
Лекции 1 блока
Эксперименттік жылу физикасы
лекции
Криотехника және криотехнология
доклад в НАН РК
Төменгі температуралар физикасы
лекции-гелий
Криоинженерия негідері
свойства веществ
Қолданбалы жылуфизикасы
лекция
Қалпына келетін энергия көздері технологиялары
Лекции
Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
лекции
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
Конспект лекций
Төменгі температураның таңдамалы сұрақтары
сверхтекучесть гелия
Төменгі температураның таңдамалы сұрақтары
Описание цикла Стирлинга
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
Вопросы
Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
Вопросы в УМКД
Қалпына келетін энергия көздері технологиялары
Вопросы
Төменгі температураның таңдамалы сұрақтары
Вопросы в УМКД
Криоинженерия негідері
вопросы
Төменгі температуралар физикасы
вопросы
Криотехника және криотехнология
вопросы к экзаменам
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
Вопросы
Төменгі температураның тәжірибелік техникасы
Силлабус - техника НТЭ
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
силабус
Гелий физикасы
Силлабус
Криогенді вакуумдық жүйенің негізгі құрылымдары
лекция
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
срс/срсп
Гелий физикасы
УМКД
Асқын өткізгіштік физикасы
Самостоятельная работа докторантов
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
срсп
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
УМКД-СРСП
Төменгі температураның тәжірибелік техникасы
Вопросы
Төменгі температураның замануаи әдістерін зерттеу
Вопросы к экзаментам
Криогенді вакуумдық жүйенің негізгі құрылымдары
билеты
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
вопросы
Асқын өткізгіштік физикасы
Вопросы
Ғылыми мақалаларды жазу әдістемесі
вопросы к билетам
Гелий физикасы
Вопросы
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
вопросы подготовки
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
карта
Асқын өткізгіштік физикасы
Карта обеспеченности
Криогенді жүйелердегі жылуфизикалық процестер
карта обеспеченности
Криогенді вакуумдық жүйенің негізгі құрылымдары
карта
Төменгі температураның замануаи әдістерін зерттеу
Карта обеспеченности
Төменгі температураның тәжірибелік техникасы
карта обеспеченности
Криотехника және криотехнология
карта
Төменгі температуралар физикасы
карта
Криоинженерия негідері
карта
Жылуэнергетикасындағы метрологиялық қамту
карта
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
методика
Ғылыми таным және зерттеу әдістері
карта
Қолданбалы жылуфизикасы
контр-изм-ср-ва
Криотехника және криотехнология
описание средств измерений
Төменгі температуралардағы заттардың жылуфизикалық қасиеттері
криотехнологии
Криотехника және криотехнология
Лекции по криотехнологиям
Асқын өткізгіштік физикасы
Лекции по сверхтекучести
Криотехника және криотехнология
лекции
Криотехника және криотехнология
схема получения азота
Төменгі температуралар физикасы
Стирлинг
Төменгі температуралар физикасы
Эксперименттік жылу физикасы
лекции
Эксперименттік жылу физикасы
ЭМТФ
Эксперименттік жылу физикасы
силабус экспериментальных методах
Эксперименттік жылу физикасы
вопросы
Гелий физикасы
задание на срсп
Гелий физикасы
лекция-сверхтекучесть гелия
Гелий физикасы
карта
Эксперименттік жылу физикасы
лекция1
Төменгі температураның таңдамалы сұрақтары
УМКД