ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Физика-техникалық факультет/ жылу физикасы және техникалық физика кафедрасы/ Болегенова Салтанат Алихановна


Болегенова Салтанат Алихановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: физика-техникалық

Кафедра: жылу физикасы және техникалық физика
Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Ақпараттық технологияларды стандарттау
Бастырмалатқыштар және жылулық қозғаушылар
Деректер қоры мен сараптық жүйелер
Жылутехниканың теориялық негіздері
Жылуфизикадағы мәселелерді сандық зерттеу
Жылуфизикалық процестерді математикалық модельдеу
Жылуэнергетикасының қазіргі тандағы күйі
Жылуэнергетикасының теориялық негіздері
Квалиметрия
Қазандық қондырғы және парогенераторлар
Қоршаған ортаны сақтау және патенттік құқық
Менеджмент және маркетинг
Метрология
Метрология, стандарттау және сертификаттау
Механика бойынша физикалық практикум
Молекулалық физика бойынша физикалық практикум
Нәтижелерді өңдеудің комьютерлік әдістері
Ньютондық емес сұйықтықтардың ағыны
Отынды жағудың арнайы мәселелері
Өнім мен өңдеу процестері сапасын басқарудың статистикалық әдістері
Өнімнің қауіпсіздігін тексеру, бақылау және сынау
Өнімнің тексерілуі, бақылануы мен қауіпсіздігі
Сенімділікті жобалау
Стандарттарды жасау технологиясы
Стандарттау, сертификаттау және метрологиядағы сандық әдістер
Сынау және өлшеу құралдарының метрологиялық сараптамасы
Тәжірибелік мәліметтерді өңдеу әдістері
Тәжірибені ұйымдастыру
Тәжірибені ұйымдастыру және жоспарлау
Трубадағы және каналдағы ағынды компьютерлік модельдеу
Тұтқыр сұйықтың конвективті алмасуы

Магистратура
Классификация реологических жидкостей
Беттік сипаттамаларды анықтау үшін құбырлар мен каналдағы ағыстарды моделдеу
Жылулық және электр энергия өндірісі және тұтыну
Жылулық процестерді басқару және термостаттау
Сапаны басқарудың халықаралық стандарттары
Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) дамуының заманауи аспектілері
Физикалық процестерді компьютерлік моделдеу
Энергия және ресурстарды үнемдейтін технологиялар
Энергия түрлендіру жүйелері және энергомашина құрастыру

Докторантура
Компьютерное моделирование высокотемпературных газифицированных потоков
Жану камерасындағы жылумассаалмасу процестерінің ішкі әсерлері
Жану камерасындағы жылумассатасымал процесстерін оптимизациялау
Жылуэнергетиканың физикалық негіздері
Жылуэнергетикасындағы экологиялық мәселелер
Конвективті жылуалмасу теориясының таңдамалы сұрақтары
Конвективті жылумассатасымалдау процестерін екіөлшемді модельдеу
Конденсирленген күйдің криофизикасы
Табиғи қалпына келетін энерго қорлардың энергетикалық мүмкіншіліктері және оларды электр энергиясына айналдырудың тиімділігі
Тамшы сұйықтардың конвективті жылумассаалмасуы
Физикалық зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз ету
Физикалық кинетика және статистикалық физика, термодинамика

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Физикалық кинетика және статистикалық физика, термодинамика