ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Физика-техникалық факультет/ жылу физикасы және техникалық физика кафедрасы/ Болегенова Сымбат Алихановна


Болегенова Сымбат Алихановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.91 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: физика-техникалық

Кафедра: жылу физикасы және техникалық физика
Лауазымы: доцент м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Физический практикум по теплофизике
Tәжірибелік зерттеулердің сапасын басқару
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Бастырмалатқыштар және жылулық қозғаушылар
Беттердегі газдардың және сүйықтардың ағындарды
Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
Жалпы физика курсы. Механика
Жалпы физика курсы. Молекулалық физика
Жану және жарылыс физикасы
Жану процесстерінің физикасы
Жылу физикасындағы компьютерлік модельдеу
Жылумассаалмасу
Жылутехниканың теориялық негіздері
Жылуфизикалық есептеді компьютерлік моделдеу
Жылуфизикалық өлшеулер
Жылуэнергетикасындағы плазмалық технология
Жылуэнергетикасының қазіргі тандағы күйі
Канал және құбырлар ішіндегі тұтқыр сұйықтың ағысы
Конвективті жылумассалмасу
Қазандық қондырғы және парогенераторлар
Метрология және стандартизация
Метрология, стандарттау және сертификаттау
Механика
Механика бойынша физикалық практикум
Механика және молекулярлық физика
Молекулалық физика
Молекулалық физика бойынша есептерді шығару әдісі
Молекулалық физика бойынша физикалық практикум
Молекулалық физика бойынша физикалық практикум
Молекулалық физикадан практикалық сабақтар
Молекулалық физикадан физикалық практикум
Нақты газдар мен сұйықтар физикасының негіздері
Отындарды жағудың мәселелері
Отынды дайыдаудың физика-химиялық әдістері
Отынды жағудың арнайы мәселелері
Өлшеуіш жүйелер және өлшеулерді автоматтандыру
Өте тұтқыр және пластикалық тұтқыр орталардың құрылымдық ағыстары
Өткізгіштер теориясының негіздері
Практикум-Молекулалық физика
Сәйкестікті растау және сынақ лабораторияларын аккредитттеу
Стандартизация және метрология
Сұйық тұтанғыш отындардың жануын модельдеу
Сұйықтар мен газдардағы конвективті жылуалмасу
Сұйықтықтың жану процесстерін модельдеу
Техникалық термодинамика
Тұтқыр сұйықтың ағысы
Тұтқыр сұйықтың ағысы
Физика
Экологиялық менеджмент
Электр энергиясының дәстүрлі емес және жаңартылған көздері
Энергияның дәстүрлі емес және қалпына келетін көздері

Магистратура
Жану процестерді оңтайландырудағы есептеуіш жылуфизиканың әдістері
Жану физикасы. Арнайы тараулары
Желэнергетикасындағы перспективті бағыттары
Жылуфизикалық процестерді компьютерлік модельдеу
Жылуэнергетикаға «таза» технология-ларды бейімдеу
Жылуэнергетикалық жүйелер және «таза» технологиялар
Жылуэнергетикалық жүйелерді зерттеудің сандық әдістері
Жылуэнергетикасындағы есептеуіш инженерияның әдістері
Отындардың жануы бойынша есептеуіш тәжірибе
Реологиялық сұйықтар жылу физикасы
Сұйық және қатты жанармайдың жануын модельдеу
Сұйық және қатты отындардың жануы бойынша есептеу эксперименті
Техникалық физикадағы 3D модельдеу
Ток өткізетін ортаның жылу физикасы
Физикалық процестерді моделдеудің компьютерлік технологиялары
Энергетикалық жүйелерді модельдеу, бақылау және оның дизайны

Докторантура

Сабақ кестесі