ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы/ Қазыбек Гүлмира Құдайбергенқызы


Қазыбек Гүлмира Құдайбергенқызы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.84 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: шетел филологиясы және аударма ісі
Лауазымы: профессор м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Ағылшын тілінің стилистикасы
Арнайы филологияға кіріспе
Аударма мамандығы теориясына кіріспе
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
Аударма теориясының негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудару теориясы мен практикасы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Жазбаша аударма типологиясы
Көркем аударма практикасы
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Лингвомәдениеттану
Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
Риторика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Филология және смарт технологиялар

Магистратура
Ағылшын тілін үйренудегі лингвомәдениеттану
Аударма және контрастивті лингвистика
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Аударманың когнитивтік-коммуникативтік концепциясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвопоэтика
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Әдеби компаративистика және көркем аударма
ЖОО-да аударматану пәндерін оқытудың әдістемесі
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
Поэтикалық аударма
Шетел тілі (кәсіби)

Докторантура
Аударма сынының қазіргі тенденциялары
Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы
Тілдік ықпал және лингвопрагматика: бұқара тілі

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері