ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы/ Есембеков Темиргали Уразгалиевич


Есембеков Темиргали Уразгалиевич
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: шетел филологиясы және аударма ісі
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Аударма теориясы
Аудару теориясы мен практикасы

Магистратура
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Аударманың когнитивтік-коммуникативтік концепциясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвопоэтика
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аудармашының шығармашылық лабораториясы
Әдеби компаративистика және көркем аударма
Герменевтика және аударматану
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Поэтикалық аударма

Докторантура
Аударма экспрессивтілігі
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Әдеби аударма теориясы мен практикасы
Әдеби сын және теория
Әдебиетті салыстырмалы оқыту
Герменевтика және аударма мәселелері
Заманауи аудармалық тұжырымдамалар
Қазіргі лингвистиканың антропоцентристік парадигмасы
Лингвомәдениеттану: қазіргі концептілері және әдістері
Мәтіннің теориясы мен интерпретациясы
Мәтіннің этнолингвистикалық интерпретациясы
Тілдік ықпал және лингвопрагматика: бұқара тілі

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Әдебиетті салыстырмалы оқыту
Әдеби сын және теория
Аударылған шығармаларды талдау
Әдеби аударма теориясы мен практикасы
Өндірістік
Өндірістік
Өндірістік
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Әдеби аударма теориясы мен практикасы
Аударылған шығармаларды талдау
Әдеби сын және теория
Әдебиетті салыстырмалы оқыту
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Өндірістік
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Поэтикалық аударма
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Поэтикалық аударма
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Поэтикалық аударма
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Поэтикалық аударма
Поэтикалық аударма
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Поэтикалық аударма
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Поэтикалық аударма
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Поэтикалық аударма
Аударматанудағы заманауи тенденциялар