ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы/ Есембеков Темиргали Уразгалиевич


Есембеков Темиргали Уразгалиевич
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.75 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: шетел филологиясы және аударма ісі
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Аударма теориясы
Аудармашы қызметінің эргономикасы
Аудару теориясы мен практикасы
Лингвистика ілімінің тарихы

Магистратура
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Аударманың когнитивтік-коммуникативтік концепциясы
Аударманың семиотикалық аспектілері
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвопоэтика
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аудармашының шығармашылық лабораториясы
Әдеби компаративистика және көркем аударма
Герменевтика және аударматану
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Поэтикалық аударма

Докторантура
Аударма экспрессивтілігі
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Әдеби аударма теориясы мен практикасы
Әдеби сын және теория
Әдебиетті салыстырмалы оқыту
Герменевтика және аударма мәселелері
Заманауи аудармалық тұжырымдамалар
Қазіргі лингвистиканың антропоцентристік парадигмасы
Лингвомәдениеттану: қазіргі концептілері және әдістері
Мәтіннің теориясы мен интерпретациясы
Мәтіннің этнолингвистикалық интерпретациясы
Тілдік ықпал және лингвопрагматика: бұқара тілі

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Аударматану және лингвопоэтика
Аударма экспрессивтілігі
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Аудармашы қызметінің эргономикасы
Аударманың семиотикалық аспектілері
Лингвистика ілімінің тарихы
Аударматану және лингвопоэтика
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Тілдік ықпал және лингвопрагматика: бұқара тілі
Заманауи аудармалық тұжырымдамалар
Өндірістік
Аудармашы қызметінің эргономикасы
Аударманың семиотикалық аспектілері
Аударма экспрессивтілігі
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Әдеби аударма теориясы мен практикасы
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Әдебиетті салыстырмалы оқыту
Әдеби сын және теория
Аударылған шығармаларды талдау
Өндірістік
Өндірістік
Аударманың семиотикалық аспектілері
Аударматану және лингвопоэтика
Аударма экспрессивтілігі
Аударма экспрессивтілігі
Аударматану және лингвопоэтика
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Әдеби аударма теориясы мен практикасы
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударылған шығармаларды талдау
Әдеби сын және теория
Әдебиетті салыстырмалы оқыту
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Аударматану және лингвопоэтика
Аударма экспрессивтілігі
Аудармадағы қиындықтар типологиясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Аударманың семиотикалық аспектілері
Өндірістік
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударманың семиотикалық аспектілері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аударманың семиотикалық аспектілері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударманың семиотикалық аспектілері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Көркем мәтіннің аудармасы мен интерпретациясы
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Поэтикалық аударма
Аударманың функционалды-прагматикалық және дискурсивтік аспектілері
Көркем мәтіннiңәдеби герменевтикасы
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Поэтикалық аударма
Поэтикалық аударма
Лингвистика ілімінің тарихы
Поэтикалық аударма
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Поэтикалық аударма
Поэтикалық аударма
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Поэтикалық аударма
Поэтикалық аударма
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударматанудағы заманауи тенденциялар