ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы/ Шарипова Гульнара


Шарипова Гульнара
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.60 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: шетел филологиясы және аударма ісі
Лауазымы: доцент м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
БАҚ саласы мен заң мәтіндерінің аудармасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Лексикология
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің тарихы
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Практикалық тыңдау
Стандартты сынамалар (IELTS)
Теориялық грамматика
Тіл тарихы
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Шет тілі практикасы
Шетел тілі
Шетел халықтарының әдебиеті
Іскерлік қатынас саласындағы аударма
Іскерлік хат алмасу

Магистратура
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Медиалингвистика
Шетел тілі (кәсіби)
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы

Докторантура
Филологиядағы компьютерлік технологиялар

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Практикалық тыңдау
Ауызша аударма практикасы
Стандартты сынамалар (FCE)
Лингвоелтану
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Лексикология
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Тіл тарихы
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
Теориялық грамматика
Тіл тарихы
Тіл тарихы
Теориялық грамматика
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
Оқитын тілдің лексикологиясы
Тіл тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Шетел тілі
Тіл тарихы
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Стандартты сынамалар (IELTS)
Стандартты сынамалар (IELTS)
Лексикология
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Шетел тілі (кәсіби)
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лексикология
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Практикалық тыңдау
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Стандартты сынамалар (FCE)
Лингвоелтану
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ауызша аударма практикасы
Оқитын тілдің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Практикалық тыңдау
Оқитын тілдің тарихы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Тіл тарихы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Теориялық грамматика
Оқитын тілдің лексикологиясы
Тіл тарихы
Тіл тарихы
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
Стандартты сынамалар (IELTS)
Теориялық грамматика
Лексикология
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Ауызша аударма практикасы
Лингвоелтану
Стандартты сынамалар (FCE)
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Практикалық тыңдау
Оқитын тілдің лексикологиясы
Практикалық тыңдау
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Практикалық тыңдау
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Лингвоелтану
Стандартты сынамалар (FCE)
Ауызша аударма практикасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің тарихы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Лексикология
Лексикология
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Шетел тілі (кәсіби)
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Лексикология
Стандартты сынамалар (IELTS)
Теориялық грамматика
Стандартты сынамалар (IELTS)
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
Тіл тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Теориялық грамматика
Теориялық грамматика
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Тіл тарихы
Теориялық грамматика
Теориялық грамматика
Теориялық грамматика
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лексикология
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Оқитын тілдің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Оқитын тілдің тарихы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стандартты сынамалар (IELTS)
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
Тіл тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Теориялық грамматика
Тіл тарихы
Теориялық грамматика
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын әдебиетінің тарихы
Тілі оқытылатын елдің тарихы
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
Оқытылатын тілдің елтанымдық негіздерін оқыту
Лексикология
Стандартты сынамалар (IELTS)
Оқитын тілдің тарихы
Ауызша аударма практикасы
Лингвоелтану
Стандартты сынамалар (FCE)
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Оқитын тілдің лексикологиясы
Практикалық тыңдау
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
Теориялық грамматика
Тіл тарихы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Стандартты сынамалар (IELTS)
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шет тілі практикасы
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шет тілі практикасы
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шет тілі практикасы
Шетел тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шет тілі практикасы
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Шет тілі практикасы
Шет тілі практикасы
Шет тілі практикасы
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері