ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы/ Қазыбек Гүлмира Құдайбергенқызы


Қазыбек Гүлмира Құдайбергенқызы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.91 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: шетел филологиясы және аударма ісі
Лауазымы: доцент

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Арнайы филологияға кіріспе
Аударма мамандығы теориясына кіріспе
Аударма теориясы
Аударма теориясының негіздері
Аударма ісінің негіздері және стилистика
Аудару теориясы мен практикасы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Жазбаша аударма типологиясы
Көркем аударма практикасы
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Лингвомәдениеттану
Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
Риторика
Теориялық және қолданбалы лингвистика

Магистратура
Ағылшын тілін үйренудегі лингвомәдениеттану
Аударма және контрастивті лингвистика
Аударма теориясы мен тәжірибесін замануи оқыту әдістемесі
Аударманың когнитивтік-коммуникативтік концепциясы
Аударматану және лингвопоэтика
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Әдеби компаративистика және көркем аударма
ЖОО-да аударматану пәндерін оқытудың әдістемесі
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Поэтикалық аударма
Шетел тілі (кәсіби)

Докторантура
Аударма сынының қазіргі тенденциялары
Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы
Тілдік ықпал және лингвопрагматика: бұқара тілі

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Аударматанудағы зерттеу әдістері