Басты бет / Заң / Теории и истории государства и права, конституционного и административного права / Сартаев Спатай Алтынбекович

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.84 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Сартаев Спатай Алтынбекович

Лауазымы: кафедра меңгерушісіінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
Теории и истории государства и права, конституционного и административного права
Scopus author ID: 57200080901
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Яссауи атынд.ХҚТУ 2 -ші жоғары 2004
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2000
Ғылыми дәрежесі

1

Сартаев Спатай Алтынбекович Қазіргі даму үдерісіндегі кәмелетке толмағандардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері: теориялық құқықтық талдау " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0779-2 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Сартаев Спатай Алтынбекович Қазіргі даму үдерісіндегі кәмелетке толмағандпрдың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері: теориялық құқықтық талдау " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0773-2 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Сартаев Спатай Алтынбекович Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы ТООKazBookTrade 2015 - г. ISBN 978-601-80565-0 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С., Куандыков Б.Ж., Турсынкулова Д.А., Ахатов У.А., Каратаева А.М., Кусаинов Д.О., Асқар Л.Ә., Исабеков А.К. Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы, I том ТОО "KazBookTrade" 2015 - г. ISBN 978-601-80565-1-2 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С. Теория государства и права жеты жаргы 2017 - г. ISBN 978-601-288-126-4 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С. Жеты-Жаргы 2017 - г. ISBN 978-601-288-126-4 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Сартаев Спатай Алтынбекович Турсынкулова Д.А., Ахатов У.А., Усейнова Г.Р., Усеинова К.Р., Кенжалиев З.Ж., Кусаинов Д.О., Тәуекелов Н.Б., Мынбатырова Н.К., Исабеков А.К. Қазақстанның саяси және құқықтық ой тарихының хрестоматиясы KazBookTrade 2017 - г. ISBN 978-601-80565-6-7 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Сартаев Спатай Алтынбекович Турсынкулова Д.А., Ахатов У.А., Усейнова Г.Р., Кенжалиев З.Ж., Кусаинов Д.О., Тәуекелов Н.Б., Мынбатырова Н.К., Исабеков А.К. Саяси және құқықтық ілімдер тарихының хрестоматиясы KazBookTrade 2017 - г. ISBN 978-601-04-80565-4-3 42 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Сартаев Спатай Алтынбекович Ибраева А.С., Турсынкулова Д.А., Каратаева А.М., Нусипова Л.Б. Мемлекет және құқық теориясф пәні бойынша емтиханға дайындалуға арналған жинақ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2811-9 384 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Сартаев Спатай Алтынбекович Сартаев С.., Ибраева А.С., Турсынкулова Д.А., Каратаева А.М., Усейнова Г.Р., Усеинова К.Р., Баймаханова Д.М., Оспанова Д.А., Сагинаев М.Е. Формирование антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания: проблемы теории и практики " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3088-4 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Сартаев Спатай Алтынбекович 2011 - г. 2 - стр. 0

2

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Сартаев Спатай Алтынбекович Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности 2012 - г. 5 - стр. 0

5

Сартаев Спатай Алтынбекович Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности 2012 - г. 5 - стр. 1

6

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілік ұстанымдарын айқындаудың танымдық мәселелері 2012 - г. 4 - стр. 1

7

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жаупкершілік қағидалары мен құқық қағидаларының ара-қатынасы, өзара байланысы 2012 - г. 5 - стр. 1

8

Сартаев Спатай Алтынбекович Мемлекеттік-конфессионалдық қатынастардың Қазақстандық үлгісін жетілдіру мәселелері 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау 2013 - г. 4 - стр. 0

10

Сартаев Спатай Алтынбекович Теоретические аспекты соотношения и взаимосвязи правового сознания и правовой культуры 2013 - г. 5 - стр. 0

11

Сартаев Спатай Алтынбекович Некоторые вопросы реализации мер по обеспечению правового воспитания в РК 2015 - г. 7 - стр. 0

12

Сартаев Спатай Алтынбекович Формирование негативного воcприятия коррупции как показатель роста правовой культуры современного казахстанского общества 2015 - г. 7 - стр. 0

13

Сартаев Спатай АлтынбековичДаубасова С.Ш. Theoretical and legal issues to ensure lawful behavior in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 3 - стр. 1

14

Сартаев Спатай Алтынбекович Сыбайлас жемқорлық ұғымын анықтаудың кейбір мәселелері: құқықтық теориялық талдау 2016 - г. 4 - стр. 309

15

Сартаев Спатай Алтынбекович Особенности воздействия факторов информационного характера на формирование и развитие правового сознания в современный период 2016 - г. 5 - стр. 310

16

Сартаев Спатай Алтынбекович Некоторые вопросы повышения правосознания современного казахстанского общества 2016 - г. 5 - стр. 310

17

Сартаев Спатай Алтынбекович Влияние историко политических факторов на формирование и развитие правового сознания в Республике Казахстан 2016 - г. 6 - стр. 42

18

Сартаев Спатай Алтынбекович THE JUDICIAL POWER IS AN INDEPENDENT BRANCH OF THE UNIFORM GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2016 - г. 2 - стр. 1

19

Сартаев Спатай Алтынбекович THE CONTENT AND IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF LEGAL LIABILITY 2016 - г. 4 - стр. 1

20

Сартаев Спатай Алтынбекович Some problems of determination of corruption: teoretiko-pravovoy analysis 2017 - г. 3 - стр. 1

21

Сартаев Спатай АлтынбековичДжангабулова А.К., Туякбаева Н.С., Баймаханова Д.М. 2018 - г. 13 - стр. 1

22

Сартаев Спатай АлтынбековичУмбетбаева Ж.Б. Роль гражданского общества в формировании антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания 2017 - г. 13 - стр. 84

23

Сартаев Спатай Алтынбекович 1. Сартаев С.А. Калшабаева М.Ж. Правовое образование и правовое воспитание как основа формирования антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания.// Вестник КазНУ имени аль – Фараби. Серия юридическая. – 3(83) 2017. - С. 30-42 2017 - г. 12 - стр. 0

24

Сартаев Спатай Алтынбекович Сартаев С.А. Калшабаева М.Ж. Умбетбаева Ж.Б Роль гражданского общества в формировании антикоррупционной культуры и антикоррупционного сознания. // Вестник КазНУ имени аль – Фараби. Серия юридическая. – 4(84) 2017. - С. 4-17 2017 - г. 13 - стр. 0

25

Сартаев Спатай Алтынбекович Сартаев С.А. Калшабаева М.Ж. Роль прин¬ципa «ну¬ле¬вой тер¬пи¬мос-ти» в фор¬ми¬ровa¬нии aнти¬кор¬руп¬цион¬ной куль¬ту¬ры и aнти¬кор¬руп¬ци-он¬но¬го сознa¬ния.// Вестник КазНУ имени аль – Фараби. Серия юридическая. – 2(86) 2018. 2018 - г. 13 - стр. 0

26

Сартаев Спатай АлтынбековичОтыншиева А.А. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен жемқорлыққа қарсы сана қалыптастыруда азаматтық қоғамның рөлі 2018 - г. 10 - стр. 3

27

Сартаев Спатай АлтынбековичОтыншиева А.А. LEGAL EDUCATION AND LEGAL BEHAVIOR AS A BASIS FOR FORMATION OF ANTI-CORRUPTION CULTURE AND ANTI-CORRUPTION CONSCIOUSNESS 2018 - г. 10 - стр. 4

28

Сартаев Спатай АлтынбековичОтыншиева А.А. Қазақстандық қоғамның құқықтық санасын көтерудің мәселелері 2019 - г. 7 - стр. 91

1

Сартаев Спатай Алтынбекович 2011 - г. 3 - стр. Алматы

2

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау «Қазақстанның инновациялық дамуының мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз иетудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Алматы, 2011. – 10 декабря. – 296-300 бб. 2011 - г. 5 - стр. Алматы

3

Сартаев Спатай Алтынбекович Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы. ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы. – 2011.- №4. - 2011 - г. 5 - стр. Алматы

4

Сартаев Спатай Алтынбекович Жоғары оқу орындарында құқықтық тәрбие нысандарын ұйымдастырудың кейбір мәселелеріМатериалы методического семинара «Методика преподавания государственно-правовых дисциплин в условиях модернизации казахстанского общества». – Алматы, 2012. - 23 февраля - С. 44-47. 2012 - г. 3 - стр. Алматы

5

Сартаев Спатай Алтынбекович 2012 - г. 6 - стр. Алматы

6

Сартаев Спатай Алтынбекович Features of legal education in modern Kazakh society 2015 - г. 4 - стр. Прага
Автордың құжаттары

1

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Liability for violations of land legislation

Tuyakbayeva, N.S., Jangabulova, A.K., Baimakhanova, D.M., Sartayev, S.A., Shansharbayeva, B.S.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

0

Цитирований
General description of certain law institutions of traditional Kazakh society

Useinova, G.R., Useinova, K.R., Sartaev, S.A., Ospanova, D.A., Tauekelov, N.B.

2017

Man in India
97, с. 303-312

0

Цитирований