ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ дінтану және мәдениеттану кафедрасы/ Исмагамбетова Зухра Нурлановна


Исмагамбетова Зухра Нурлановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.98 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: дінтану және мәдениеттану
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Буддизм тарихы
Мәдени мінез-құлық
Мәдениеттанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары
Постмодерн мәдениеті
Психоанализ және мәдениет
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Этномәдениеттану

Магистратура
Антропологиядағы заманауи теориялар
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Менеджменттегі крос-мәдениет

Докторантура
АҚШ мәдени антропологиясы
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениеттанулық зерттеулердегі этноәдіснама
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Медиамәдениет және аккультурация
Мульти-медиа мәдениеті
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Экологиялық мәдениет және білім беру
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Орта ғасыр мәдениеті
Силлабус Культура средневековья
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус этика личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус личного и социального успеха
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Силлабус
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Орта ғасыр мәдениеті
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
план семинарских
Менеджменттегі крос-мәдениет
доплматериал
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
медиа план семинар казяз
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
раздаточный материал
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Мәдениеттанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
Антропологиядағы заманауи теориялар
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Антропологиядағы заманауи теориялар
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
План семинарских философия культуры постмодернизма
Менеджменттегі крос-мәдениет
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
планы семинарских занятий
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
планы семин
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
plan
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
планы семинарских занятий
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
планы семинарских занятий
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Орта ғасыр мәдениеті
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
планы семинарcких занятий по дисциплине этика личного и социального уcпеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
планы семинаров по дисциплине этика личного и социального успеха
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
АҚШ мәдени антропологиясы
план семинарских занятий КАК США
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
АҚШ мәдени антропологиясы
задания СРДП и СРД КАК сША
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
раздаточный материла
АҚШ мәдени антропологиясы
АҚШ мәдени антропологиясы
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
дполнительный материал
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Л. Бинсвангер Экзистенциальный психоанализ
Психоанализ және мәдениет
учебное пособие
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Силлабус казяз
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Менеджменттегі крос-мәдениет
допол материал
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
допол материла
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Дополнительный материал
Менеджменттегі крос-мәдениет
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени мінез-құлық
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sil new
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sil new
Мәдени мінез-құлық
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Буддизм тарихы
Силлабус история буддизма
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Орта ғасыр мәдениеті
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Психоанализ және мәдениет
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
график заданий СРДП
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
задания СРД
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
задания СРМ
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Менеджменттегі крос-мәдениет
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
задания СРДП, СРД
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
задания СРДП, СРД
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
УМКД: задания СРДП, СРД
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Менеджменттегі крос-мәдениет
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы заманауи теориялар
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Менеджменттегі крос-мәдениет
дополнительный материал
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
кросс-культурные исследования -лекционный материал
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Лекции по антология и методология кросс-культурных исследований
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
дполнит материал по лекциям
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
краткий конспект лекций
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
лекция
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
лекции современные психоаналитические концепции культуры и поведение человека
Орта ғасыр мәдениеті
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
АҚШ мәдени антропологиясы
лекции КА США
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
АҚШ мәдени антропологиясы
экзаменационные вопросы КА США
АҚШ мәдени антропологиясы
экзаменационные вопросы КА США
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
вопросы коллоквиума по дисциплине этика личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
вопросы коллоквиума
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Орта ғасыр мәдениеті
Психоанализ және мәдениет
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
экзаменационные вопросы Современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
УМКД: экзаменационные вопросы
Менеджменттегі крос-мәдениет
Менеджменттегі крос-мәдениет
экзаменац вопросы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
экзаменационные вопросы
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
экзаменационные вопросы
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
вопросы экзаменационные
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
экзаменационные вопросы
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Экзаменационные вопросы Морфология культуры на каз.языке
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Мәдениеттанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
Антропологиядағы заманауи теориялар
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
карта учебно-методического обеспечения
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
карта учебно-методической обеспеченности Современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
карта учебно-методической обеспеченности
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Орта ғасыр мәдениеті
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
АҚШ мәдени антропологиясы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениеттанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
итоговый экзамен
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Антропологиядағы заманауи теориялар
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Силлабус медиа-культура: человек и аккультурация
Менеджменттегі крос-мәдениет
Силлабус
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Менеджменттегі крос-мәдениет
силлабус
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sillabus about Philosophy of postmodernism culture
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
силлабус
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
СИллабус Теория и проблемы межкультурной коммуникации
Психоанализ және мәдениет
Силлабус Психоанализ и культура
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус Этика личного и социального успеха
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
силлабус
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Силлабус современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Силлабус культур-релятивизм как методология культурологических и культурантропологических исследований
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
АҚШ мәдени антропологиясы
Силлабус КА США
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
научно-исследовательская работы докторанта
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Орта ғасыр мәдениеті
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
глоссарий
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
глоссарий
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
раздаточный материал
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Kекции. по этике личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Лекции. по этике личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Sillabus
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Sillabus
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде