ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ дінтану және мәдениеттану кафедрасы/ Исмагамбетова Зухра Нурлановна


Исмагамбетова Зухра Нурлановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: дінтану және мәдениеттану
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Буддизм тарихы
Мәдени мінез-құлық
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары
Постмодерн мәдениеті
Психоанализ және мәдениет
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Этномәдениеттану

Магистратура
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Менеджменттегі крос-мәдениет

Докторантура
АҚШ мәдени антропологиясы
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениеттанулық зерттеулердегі этноәдіснама
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Медиамәдениет және аккультурация
Мульти-медиа мәдениеті
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Экологиялық мәдениет және білім беру
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Силлабус медиа-культура: человек и аккультурация
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
планы семинарских занятий
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
УМКД: задания СРДП, СРД
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
краткий конспект лекций
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
УМКД: экзаменационные вопросы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Силлабус казяз
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
медиа план семинар казяз
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
задания СРДП, СРД
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
экзаменационные вопросы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
карта учебно-методического обеспечения
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
план семинарских
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
вопросы экзаменационные
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
дполнит материал по лекциям
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
планы семин
Менеджменттегі крос-мәдениет
силлабус
Менеджменттегі крос-мәдениет
допол материал
Менеджменттегі крос-мәдениет
Менеджменттегі крос-мәдениет
экзаменац вопросы
Менеджменттегі крос-мәдениет
доплматериал
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Лекции по антология и методология кросс-культурных исследований
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
кросс-культурные исследования -лекционный материал
Менеджменттегі крос-мәдениет
Менеджменттегі крос-мәдениет
Менеджменттегі крос-мәдениет
дополнительный материал
Менеджменттегі крос-мәдениет
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Дополнительный материал
Менеджменттегі крос-мәдениет
Силлабус
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Силлабус
Психоанализ және мәдениет
учебное пособие
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
СИллабус Теория и проблемы межкультурной коммуникации
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
планы семинарских занятий
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
лекции современные психоаналитические концепции культуры и поведение человека
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
экзаменационные вопросы Современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
карта учебно-методической обеспеченности Современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Л. Бинсвангер Экзистенциальный психоанализ
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Силлабус современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Силлабус культур-релятивизм как методология культурологических и культурантропологических исследований
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
лекция
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
силлабус
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
планы семинарских занятий
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
график заданий СРДП
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
задания СРД
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
карта учебно-методической обеспеченности
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
экзаменационные вопросы
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
дполнительный материал
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус этика личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
планы семинарcких занятий по дисциплине этика личного и социального уcпеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
вопросы коллоквиума по дисциплине этика личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
глоссарий
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
планы семинаров по дисциплине этика личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
вопросы коллоквиума
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
глоссарий
Психоанализ және мәдениет
Силлабус Психоанализ и культура
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Менеджменттегі крос-мәдениет
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
задания СРМ
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
раздаточный материал
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
раздаточный материла
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sillabus about Philosophy of postmodernism culture
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
plan
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
АҚШ мәдени антропологиясы
Силлабус КА США
АҚШ мәдени антропологиясы
план семинарских занятий КАК США
АҚШ мәдени антропологиясы
задания СРДП и СРД КАК сША
АҚШ мәдени антропологиясы
лекции КА США
АҚШ мәдени антропологиясы
экзаменационные вопросы КА США
АҚШ мәдени антропологиясы
экзаменационные вопросы КА США
АҚШ мәдени антропологиясы
АҚШ мәдени антропологиясы
АҚШ мәдени антропологиясы
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Орта ғасыр мәдениеті
Силлабус Культура средневековья
Орта ғасыр мәдениеті
Орта ғасыр мәдениеті
Орта ғасыр мәдениеті
Орта ғасыр мәдениеті
Орта ғасыр мәдениеті
Орта ғасыр мәдениеті
Орта ғасыр мәдениеті
Психоанализ және мәдениет
Психоанализ және мәдениет
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
научно-исследовательская работы докторанта
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
задания СРДП, СРД
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
экзаменационные вопросы
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
раздаточный материал
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
допол материла
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус Этика личного и социального успеха
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Kекции. по этике личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Лекции. по этике личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Sillabus
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Sillabus
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Буддизм тарихы
Силлабус история буддизма
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Экзаменационные вопросы Морфология культуры на каз.языке
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
План семинарских философия культуры постмодернизма
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
задание СРМ и СРМП по философии культуры постмодернизма
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
программа мидтерма по философии культуры постмодернизма
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
итоговый экзамен
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
краткий конспект декций