ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ дінтану және мәдениеттану кафедрасы/ Исмагамбетова Зухра Нурлановна


Исмагамбетова Зухра Нурлановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: дінтану және мәдениеттану
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Буддизм тарихы
Мәдени мінез-құлық
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары
Постмодерн мәдениеті
Психоанализ және мәдениет
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Этномәдениеттану

Магистратура
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Менеджменттегі крос-мәдениет

Докторантура
АҚШ мәдени антропологиясы
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениеттанулық зерттеулердегі этноәдіснама
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Медиамәдениет және аккультурация
Мульти-медиа мәдениеті
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Экологиялық мәдениет және білім беру
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус этика личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
СИллабус Теория и проблемы межкультурной коммуникации
Психоанализ және мәдениет
Силлабус Психоанализ и культура
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Силлабус современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Силлабус культур-релятивизм как методология культурологических и культурантропологических исследований
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
силлабус
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Орта ғасыр мәдениеті
Силлабус Культура средневековья
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
АҚШ мәдени антропологиясы
Силлабус КА США
Менеджменттегі крос-мәдениет
силлабус
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
силлабус
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sillabus about Philosophy of postmodernism culture
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Силлабус медиа-культура: человек и аккультурация
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
медиа план семинар казяз
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
план семинарских
Менеджменттегі крос-мәдениет
доплматериал
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
раздаточный материал
Орта ғасыр мәдениеті
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени мінез-құлық
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
План семинарских философия культуры постмодернизма
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Менеджменттегі крос-мәдениет
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
планы семинарcких занятий по дисциплине этика личного и социального уcпеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
планы семинаров по дисциплине этика личного и социального успеха
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
планы семинарских занятий
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
планы семинарских занятий
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Орта ғасыр мәдениеті
АҚШ мәдени антропологиясы
план семинарских занятий КАК США
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
plan
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
планы семин
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
планы семинарских занятий
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
УМКД: задания СРДП, СРД
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
задания СРДП, СРД
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
задания СРДП, СРД
АҚШ мәдени антропологиясы
задания СРДП и СРД КАК сША
Менеджменттегі крос-мәдениет
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
задания СРМ
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Орта ғасыр мәдениеті
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Психоанализ және мәдениет
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
график заданий СРДП
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
задания СРД
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Менеджменттегі крос-мәдениет
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Дополнительный материал
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени мінез-құлық
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sil new
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sil new
Мәдени мінез-құлық
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Силлабус казяз
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Менеджменттегі крос-мәдениет
допол материал
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
допол материла
АҚШ мәдени антропологиясы
АҚШ мәдени антропологиясы
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Орта ғасыр мәдениеті
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
научно-исследовательская работы докторанта
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Л. Бинсвангер Экзистенциальный психоанализ
Психоанализ және мәдениет
учебное пособие
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
дполнительный материал
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Менеджменттегі крос-мәдениет
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
краткий конспект декций
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Менеджменттегі крос-мәдениет
дополнительный материал
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
кросс-культурные исследования -лекционный материал
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
лекция
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
лекции современные психоаналитические концепции культуры и поведение человека
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Орта ғасыр мәдениеті
АҚШ мәдени антропологиясы
лекции КА США
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
краткий конспект лекций
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Лекции по антология и методология кросс-культурных исследований
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
дполнит материал по лекциям
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
вопросы экзаменационные
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
УМКД: экзаменационные вопросы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
экзаменационные вопросы
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
экзаменационные вопросы
Менеджменттегі крос-мәдениет
Менеджменттегі крос-мәдениет
экзаменац вопросы
АҚШ мәдени антропологиясы
экзаменационные вопросы КА США
АҚШ мәдени антропологиясы
экзаменационные вопросы КА США
Орта ғасыр мәдениеті
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Психоанализ және мәдениет
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
экзаменационные вопросы
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
экзаменационные вопросы Современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
вопросы коллоквиума
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
вопросы коллоквиума по дисциплине этика личного и социального успеха
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Экзаменационные вопросы Морфология культуры на каз.языке
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
карта учебно-методической обеспеченности Современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
карта учебно-методической обеспеченности
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Орта ғасыр мәдениеті
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
АҚШ мәдени антропологиясы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
карта учебно-методического обеспечения
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
итоговый экзамен
Менеджменттегі крос-мәдениет
Силлабус
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Силлабус
Буддизм тарихы
Силлабус история буддизма
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус Этика личного и социального успеха
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
раздаточный материла
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
глоссарий
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
глоссарий
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Kекции. по этике личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Лекции. по этике личного и социального успеха
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
раздаточный материал
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Sillabus
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Sillabus
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде