ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ дінтану және мәдениеттану кафедрасы/ Исмагамбетова Зухра Нурлановна


Исмагамбетова Зухра Нурлановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: дінтану және мәдениеттану
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Буддизм тарихы
Мәдени мінез-құлық
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары
Постмодерн мәдениеті
Психоанализ және мәдениет
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Этномәдениеттану

Магистратура
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Менеджменттегі крос-мәдениет

Докторантура
АҚШ мәдени антропологиясы
Антропологиядағы қазіргі мәселелер: теория және әдістер
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениеттанулық зерттеулердегі этноәдіснама
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Медиамәдениет және аккультурация
Мульти-медиа мәдениеті
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Экологиялық мәдениет және білім беру
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус Этика личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус этика личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Силлабус личного и социального успеха
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
СИллабус Теория и проблемы межкультурной коммуникации
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Силлабус современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Силлабус культур-релятивизм как методология культурологических и культурантропологических исследований
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
силлабус
Менеджменттегі крос-мәдениет
Силлабус
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Силлабус
Психоанализ және мәдениет
Силлабус Психоанализ и культура
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Силлабус
Менеджменттегі крос-мәдениет
силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
силлабус
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Силлабус медиа-культура: человек и аккультурация
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
медиа план семинар казяз
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
план семинарских
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Менеджменттегі крос-мәдениет
доплматериал
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
раздаточный материал
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Орта ғасыр мәдениеті
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдени мінез-құлық
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
План семинарских философия культуры постмодернизма
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Орта ғасыр мәдениеті
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
plan
АҚШ мәдени антропологиясы
план семинарских занятий КАК США
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
планы семинарских занятий
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
планы семинарcких занятий по дисциплине этика личного и социального уcпеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
планы семинаров по дисциплине этика личного и социального успеха
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
планы семинарских занятий
Менеджменттегі крос-мәдениет
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
планы семин
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
планы семинарских занятий
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
УМКД: задания СРДП, СРД
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
задания СРДП, СРД
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
задания СРДП, СРД
Менеджменттегі крос-мәдениет
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
задания СРМ
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Менеджменттегі крос-мәдениет
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
график заданий СРДП
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
задания СРД
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
раздаточный материла
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
АҚШ мәдени антропологиясы
АҚШ мәдени антропологиясы
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Орта ғасыр мәдениеті
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
научно-исследовательская работы докторанта
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени мінез-құлық
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sil new
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sil new
Мәдени мінез-құлық
Мәдени мінез-құлық
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері мен Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Буддизм тарихы
Силлабус история буддизма
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Орта ғасыр мәдениеті
Силлабус Культура средневековья
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
лекция
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
лекции современные психоаналитические концепции культуры и поведение человека
Менеджменттегі крос-мәдениет
дополнительный материал
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
кросс-культурные исследования -лекционный материал
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
краткий конспект лекций
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Лекции по антология и методология кросс-культурных исследований
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
дполнит материал по лекциям
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
вопросы экзаменационные
Менеджменттегі крос-мәдениет
Менеджменттегі крос-мәдениет
экзаменац вопросы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
УМКД: экзаменационные вопросы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
экзаменационные вопросы
Этномәдени зерттеулер әдіснамасы
экзаменационные вопросы
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
экзаменационные вопросы Современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
вопросы коллоквиума
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
вопросы коллоквиума по дисциплине этика личного и социального успеха
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
экзаменационные вопросы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
АҚШ мәдени антропологиясы
экзаменационные вопросы КА США
АҚШ мәдени антропологиясы
экзаменационные вопросы КА США
Орта ғасыр мәдениеті
Психоанализ және мәдениет
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
Экзаменационные вопросы Морфология культуры на каз.языке
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдени мінез-құлық
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Орта ғасыр мәдениеті
АҚШ мәдени антропологиясы
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
карта учебно-методической обеспеченности Современные психоаналитические концепции культуры и поведенческие модели человека
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
карта учебно-методической обеспеченности
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
карта учебно-методического обеспечения
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
итоговый экзамен
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
АҚШ мәдени антропологиясы
задания СРДП и СРД КАК сША
Орта ғасыр мәдениеті
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде
Психоанализ және мәдениет
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Мәдени зерттеулердің теориясы және әдістемесі
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
краткий конспект декций
Шығыс халықтары өнеріндегі буддизм
Орта ғасыр мәдениеті
АҚШ мәдени антропологиясы
лекции КА США
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Шығыс елдері, Азия және Африка елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
Медиа мәдениет: адам және аккультурация
Силлабус казяз
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Менеджменттегі крос-мәдениет
допол материал
Шығыс Азия елдеріндегі мәдени антропология мәселелері
допол материла
Менеджменттегі крос-мәдениет
Кросс-мәдени зерттеулердің антологиясы мен методологиясы
Дополнительный материал
Мәдениаралық комуникация теориясы мен мәселелері
Заманауи мәдениеттің психоаналитикалық концепциялары және адамның мінез-құлық модельдері
Л. Бинсвангер Экзистенциальный психоанализ
Психоанализ және мәдениет
учебное пособие
Крос-мәдени гендерлік зерттеулердің антологиясы мен әдіснамасы
дполнительный материал
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
глоссарий
АҚШ мәдени антропологиясы
Силлабус КА США
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
Sillabus about Philosophy of postmodernism culture
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Sillabus
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Sillabus
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
глоссарий
Мәдениет философиясындағы постмодернизм
раздаточный материал
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Kекции. по этике личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Лекции. по этике личного и социального успеха
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мәдени-релятивизм мәдениеттанулық және мәдени-антропологиялық зерттеулер әдіснамасы ретінде