ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ жалпы және қолданбалы психология кафедрасы/ Дуйсенбеков Давлет Дубекович


Дуйсенбеков Давлет Дубекович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.90 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: жалпы және қолданбалы психология
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Дифференциалдық психология
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мамандану практикумы (2 бөлім)
Психология
Психология бойынша практикум-1
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Таным жүйесіндегі ес, ойлау және сөйлеу
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы

Магистратура
ЖОО-дағы педагогикалық қарым-қатынас психологиясы
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Оқыту процесінің психологиялық құралымы
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Психология
Психология ..
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері

Докторантура
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Жоғары мектеп психологиясы
Когнитивтік іс-әрекет және еңбек психологиясы
Криминалды мінез-құлық
Қазіргі заманғы когнитивтік психология
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Оқытушының эмоциялық жануын профилактикалау
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Тұлғааралық қатынастар жүйесіндегі эмоциялық интеллект

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "Половой диморфизм"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Syllabus on "Psychology of high school"
Психология
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "половой диморфизм"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Программа лекций и семинаров курса "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Психология педагогического общения
Psychology of Pedagogical Communication (Educational Intercourse)
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Лекциялар тізімі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойнша окыту-эдистемелик кешени
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойынша силлабус - психология мамандыгы бойынша окитын бакалавр-студенттерге
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Силлабус - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Силлабус - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Семинар сабақтардың кестесі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
СӨЖ кестесі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "психология высшей школы" для магистрантов естественных и гуманитарных специальностей
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "Психология высшей школы" для магистрантов хим. ф-та
Заң психологиясы
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Research Article on issue: What is Interpersonal Communication?
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Complex on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Supplement of Research Methods and Experience
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Educational-Methodical Complex on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Криминалды мінез-құлық
Psychology of Criminal Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
2011 Police Psychology
Криминалды мінез-құлық
Handbook Of Psychology - Personality And Social Psychology (Malestrom)
Криминалды мінез-құлық
Blackwell Encyclopedia Of Social Psychology
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Exam Questions on "Research Methods and Experience" 2016-17 DDD
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Mid-term questions on Psychology of Victim Behavior
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Program of QS on Research Methods and Experience
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Program of EQ on Measuring and Productivity Reward
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Examination questions on "Measuring and Productivity Reward"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Examination quest "Victim Behavior"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Андронникова-виктимология
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация викт.поведения
Психология
Syllabus-Psychology
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian language
Психология
Exam questions on Psychology
Психология
Exam questions on Psychology
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Paper on legal consciousness' subjectness in Russion
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Криминалды мінез-құлық
Examination Questions on Psychology of Criminal Psychology
Криминалды мінез-құлық
Mid-term questions for Crim.Behavior
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Mid-term questions for Crim.Behavior
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Examination Quesions on "Measurement and Productivity Reward"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Examination Questions on disciplint "Ethics of Personal and Social Success"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Examination Questions on discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on discipline "Research Methods and Experience"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lectures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions on discipline "Measuring and Productivity Reward
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Examination questions on the Issues of Psychological Expertise
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions for PsyMag-Measuring
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions "Measuring and Productivity Reward"
Психология
Tasks of the discipline "Psychology"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Tasks on “Psychology of Interpersonal Communication”
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
New DDD-syll.on MeasProdRew-Mag16
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule of lectures on "Measuring and Productivity Reward"
Криминалды мінез-құлық
Tasks on Psychology of Criminal Psychology
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Tasks on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual Tasks on Research Methods and Experience
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Tasks on the Issues of Psychological Expertise
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Schedule of lectures on the Issues of Psychological Expertise
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule of Lectures on Research Methods and Experience
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule and themes of lectures on discipline "Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule and lectures themes o discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schtdule of lectures on "Research Methods and Experience"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lecures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Криминалды мінез-құлық
Schedule of lectures on Psychology of Criminal Psychology
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Schedule of Lectures on “Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
Schedule of lectures on "Psychology"
Психология
Syllabus of the discipline "Psychology"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus-“Psychology of Interpersonal Communication”
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Sylabus on "Measuring and Productivity Reward"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
UMKD
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Syllabus on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on discipline "Research methods and experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on "Research Methods and Experience"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Applying Psychology to Everyday Life
Криминалды мінез-құлық
Криминалды мінез-құлық
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
COMPREHENSIVE HANDBOOK OF PERSONALITY
Криминалды мінез-құлық
Sources on Psychology of Criminal Psychology
Психология ..
NewDDD-syll.on Psy-Mag14-15
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Methodic Recommendations on discipline "Research Methods and Experience"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Educational-Methodical Complex for the discipline "Psychology of Interpersonal Communication"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Additional material on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Роттер Дж.- Теория социального научения
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Статья-виктим.поведение женщин
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация вик.поведения
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Криминалды мінез-құлық
Schedule of seminars on Psychology of Criminal Psychology
Психология
Schedule of Seminars on "Psychology"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus on "Psychology of interpersonal Communication"
Криминалды мінез-құлық
Syllabus on Psychology of Criminal Behavior
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on Research Methods and Experience
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Syllabus on the Issues of Psychological Expertise
Психология
New syllabus on the discipline "Psychology"
Психология
Syllabus on the discipline "Psychology"
Психология
Syllabus on Psychology for mastership degree students
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions "Measuring and Productivity Reward"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
List of seminars on the Issues of Psychological Expertise
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Home Tasks on Research Methods and Experience
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Individual tasks on discipline "Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual tasks on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Practical Tasks on Seminars by "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Tasks for Home and Seminar Classes on discipline "Research Methods and Experience"
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh