ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ жалпы және қолданбалы психология кафедрасы/ Дуйсенбеков Давлет Дубекович


Дуйсенбеков Давлет Дубекович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.90 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: жалпы және қолданбалы психология
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Дифференциалдық психология
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мамандану практикумы (2 бөлім)
Психология
Психология бойынша практикум-1
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Таным жүйесіндегі ес, ойлау және сөйлеу
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы

Магистратура
ЖОО-дағы педагогикалық қарым-қатынас психологиясы
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Оқыту процесінің психологиялық құралымы
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Психология
Психология ..
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері

Докторантура
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Жоғары мектеп психологиясы
Когнитивтік іс-әрекет және еңбек психологиясы
Криминалды мінез-құлық
Қазіргі заманғы когнитивтік психология
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Оқытушының эмоциялық жануын профилактикалау
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Тұлғааралық қатынастар жүйесіндегі эмоциялық интеллект

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Психология педагогического общения
Psychology of Pedagogical Communication (Educational Intercourse)
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian language
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Paper on legal consciousness' subjectness in Russion
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Программа лекций и семинаров курса "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Applying Psychology to Everyday Life
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "половой диморфизм"
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "Половой диморфизм"
Криминалды мінез-құлық
Syllabus on Psychology of Criminal Behavior
Криминалды мінез-құлық
Schedule of seminars on Psychology of Criminal Psychology
Криминалды мінез-құлық
Tasks on Psychology of Criminal Psychology
Криминалды мінез-құлық
Schedule of lectures on Psychology of Criminal Psychology
Криминалды мінез-құлық
Examination Questions on Psychology of Criminal Psychology
Криминалды мінез-құлық
Psychology of Criminal Psychology
Криминалды мінез-құлық
Sources on Psychology of Criminal Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Syllabus on the Issues of Psychological Expertise
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
List of seminars on the Issues of Psychological Expertise
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Tasks on the Issues of Psychological Expertise
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
2011 Police Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
COMPREHENSIVE HANDBOOK OF PERSONALITY
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Криминалды мінез-құлық
Криминалды мінез-құлық
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Криминалды мінез-құлық
Handbook Of Psychology - Personality And Social Psychology (Malestrom)
Криминалды мінез-құлық
Blackwell Encyclopedia Of Social Psychology
Психология
Schedule of lectures on "Psychology"
Психология
Spare file on "Psychology"
Психология
Syllabus on Psychology for mastership degree students
Криминалды мінез-құлық
Mid-term questions for Crim.Behavior
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Mid-term questions for Crim.Behavior
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions "Measuring and Productivity Reward"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions "Measuring and Productivity Reward"
Психология
Mid-term on Psychology
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions for PsyMag-Measuring
Психология ..
NewDDD-syll.on Psy-Mag14-15
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus on Psychology of Interpersonal Communication
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
List of Indiviual Tasks on "Psychology of Interpersonal Communication"
Психология
Психология
Syllabus on Psychology for master degree students
Психология
Schedule of seminars on Psychology for master degree students
Психология
Self Tasks on Psychology for master degree students
Психология
Schedule of lectures on Psychology for master degree students
Психология
Syllabus Psychology
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Home Tasks on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual Tasks on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule of Lectures on Research Methods and Experience
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Schedule of lectures on the Issues of Psychological Expertise
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Examination questions on the Issues of Psychological Expertise
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Individual tasks on discipline "Measuring and Productivity Reward
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule and themes of lectures on discipline "Measuring and Productivity Reward
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions on discipline "Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on discipline "Research methods and experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule and lectures themes o discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Tasks for Home and Seminar Classes on discipline "Research Methods and Experience"
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойынша силлабус - психология мамандыгы бойынша окитын бакалавр-студенттерге
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойнша окыту-эдистемелик кешени
Педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "психология высшей школы" для магистрантов естественных и гуманитарных специальностей
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "Психология высшей школы" для магистрантов хим. ф-та
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Syllabus on "Psychology of high school"
Психология
New syllabus on the discipline "Psychology"
Психология
Syllabus on the discipline "Psychology"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus on "Psychology of interpersonal Communication"
Заң психологиясы
Психология
Syllabus on Psychology
Психология
NewDDD-syll.on Psy-Mag16 New version of syllabus on Psychology
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Schedule of lectures on "Psychology of Interpersonal Communication"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Research Article on issue: What is Interpersonal Communication?
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Syllabus on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Additional material on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Tasks on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Educational-Methodical Complex on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lectures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lecures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Психология
NewDDD-syll.on Psy-Mag16
Психология
Tasks on NewDDD-syll.on Psy-Mag16
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Sylabus on "Measuring and Productivity Reward"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule of lectures on "Measuring and Productivity Reward"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual tasks on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Practical Tasks on Seminars by "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schtdule of lectures on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Complex on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Supplement of Research Methods and Experience
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Examination Questions on disciplint "Ethics of Personal and Social Success"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Examination Questions on discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on discipline "Research Methods and Experience"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Роттер Дж.- Теория социального научения
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Андронникова-виктимология
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Статья-виктим.поведение женщин
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация викт.поведения
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация вик.поведения
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Психология
Lectures on Psychology
Психология
Lectures on Psychology by Krylov
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Program of QS on Research Methods and Experience
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Program of EQ on Measuring and Productivity Reward
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
UMKD
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
New DDD-syll.on MeasProdRew-Mag16
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Exam Questions on "Research Methods and Experience" 2016-17 DDD
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Mid-term questions on Psychology of Victim Behavior
Психология
Mid-Term questions on "Psychology"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Examination questions on "Measuring and Productivity Reward"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Examination quest "Victim Behavior"
Психология
Examination Questions on "Psychology"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Methodic Recommendations on discipline "Research Methods and Experience"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Educational-Methodical Complex for the discipline "Psychology of Interpersonal Communication"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Educational-Methodical Complex for the discipline "Psychology of Interpersonal Communication"
Психология
Examination Questions on "Psychology" 2016-DDD
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Examination Quesions on "Measurement and Productivity Reward"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"