ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ жалпы және қолданбалы психология кафедрасы/ Дуйсенбеков Давлет Дубекович


Дуйсенбеков Давлет Дубекович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.70 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: жалпы және қолданбалы психология
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Дифференциалдық психология
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мамандану практикумы (2 бөлім)
Психология
Психология бойынша практикум-1
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Таным жүйесіндегі ес, ойлау және сөйлеу
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы

Магистратура
ЖОО-дағы педагогикалық қарым-қатынас психологиясы
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Оқыту процесінің психологиялық құралымы
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Психология
Психология ..
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері

Докторантура
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Жоғары мектеп психологиясы
Когнитивтік іс-әрекет және еңбек психологиясы
Криминалды мінез-құлық
Қазіргі заманғы когнитивтік психология
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Оқытушының эмоциялық жануын профилактикалау
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Тұлғааралық қатынастар жүйесіндегі эмоциялық интеллект

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "Половой диморфизм"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "половой диморфизм"
Психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Syllabus on "Psychology of high school"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Программа лекций и семинаров курса "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Психология
Psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
List of self-works on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Психология педагогического общения
Psychology of Pedagogical Communication (Educational Intercourse)
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойнша окыту-эдистемелик кешени
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
СӨЖ кестесі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Лекциялар тізімі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Семинар сабақтардың кестесі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойынша силлабус - психология мамандыгы бойынша окитын бакалавр-студенттерге
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Силлабус - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Силлабус - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "психология высшей школы" для магистрантов естественных и гуманитарных специальностей
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "Психология высшей школы" для магистрантов хим. ф-та
Заң психологиясы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Андронникова-виктимология
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions "Measuring and Productivity Reward"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
2011 Police Psychology
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian language
Криминалды мінез-құлық
Handbook Of Psychology - Personality And Social Psychology (Malestrom)
Криминалды мінез-құлық
Blackwell Encyclopedia Of Social Psychology
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация викт.поведения
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Examination Questions on "Research Methods and Experience"
Психология
Examination Questions on "Psychology"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Examination Questions on "Psychology of Inter-Peronal Communication"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Examination Questions on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Educational-Methodical Complex on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Research Article on issue: What is Interpersonal Communication?
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Complex on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Supplement of Research Methods and Experience
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Examination Questions on "Theoretical and and Methodological Bases of Psychology"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Examination Questions on"Measuring and Productivity Reward"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Mid-Term questions on Theory and Methodology of Psychology
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-Term questions on Measuring and Productivity Reward
Психология
Mid-Term questions on Psychology-DDD-17 2017
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
New Mid-term questions-Psy.Inter-Pers.Comm.
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on Res.Methods and Experience
Психология
Mid-Term questions on Psychology
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
10 Бак 2015
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Додонов Б. Эмоция как ценность
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Узнадзе Психология установки
Криминалды мінез-құлық
Psychology of Criminal Psychology
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Жизненные стремления как личностный конструкт - research experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Монография_Терентьева В.И. - research experience on risks and styles
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Schedule of Lectures -“Psychology of Interpersonal Communication”
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
List of Self-Works -“Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
Self Work Items on "Psychology"-DDD-2017-18
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Examination questions on the Issues of Psychological Expertise
Криминалды мінез-құлық
Mid-term questions for Crim.Behavior
Криминалды мінез-құлық
Examination Questions on Psychology of Criminal Psychology
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Examination Questions on disciplint "Ethics of Personal and Social Success"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Examination Questions on discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on discipline "Research Methods and Experience"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Mid-term questions on Psychology of Victim Behavior
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Program of QS on Research Methods and Experience
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
List of Self-Works on “Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
List of Self-Works on "Psychology"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
List of Self-Work Themes on "Research methods and experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual Tasks on Research Methods and Experience
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Tasks on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
New DDD-syll.on MeasProdRew-Mag16
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Tasks on the Issues of Psychological Expertise
Криминалды мінез-құлық
Tasks on Psychology of Criminal Psychology
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Self-work tasks on "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Гамезо М. В., Домашенко И. А. - Атлас по психологии
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule of lectures on "Measuring and Productivity Reward"
Психология
List of lectures on "Psychology"-DDD-2017-18
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Schedule of lectures on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schtdule of lectures on "Research Methods and Experience"
Психология
Schedule of Lectures on "Psychology"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lecures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Криминалды мінез-құлық
Schedule of lectures on Psychology of Criminal Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Schedule of lectures on the Issues of Psychological Expertise
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule and themes of lectures on discipline "Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule and lectures themes o discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule of Lectures on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule of lectures on "Research methods and experience"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Schedule of Lectures on “Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
Schedule of lectures on Psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Mid-Term questions on History, State and Tendencies of Modern Psychology Development
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lectures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Examination quest "Victim Behavior"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Exam Questions on "Research Methods and Experience" 2016-17 DDD
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Mid-term questions for Crim.Behavior
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
diary method - one of the new psychological method of personality analysis
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Шульц Д. История современной психологии
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
UMKD-Psychology of Inter-Personal Communication
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz A History of Modern Psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Криминалды мінез-құлық
Sources on Psychology of Criminal Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Applying Psychology to Everyday Life
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
COMPREHENSIVE HANDBOOK OF PERSONALITY
Криминалды мінез-құлық
Криминалды мінез-құлық
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Paper on legal consciousness' subjectness in Russion
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz A History of Modern Psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Zinchenko V.P.-Soznanie as a Subject and Affair in Psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Kozlov V.V. - Integrative Psychology
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus on “Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
Syllabus on "Psychology"
Психология
Syllabus on Psychology
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on "Research methods and experience"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Syllabus of the discipline "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Психология ..
NewDDD-syll.on Psy-Mag14-15
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация вик.поведения
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Статья-виктим.поведение женщин
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Additional material on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Methodic Recommendations on discipline "Research Methods and Experience"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Роттер Дж.- Теория социального научения
Психология
Psychology
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Methodological Issues of Consciusness Research
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
V.V.Kozlov "Integrative Psychology"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
L.S.Vygotsky "Consciousness"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Wolfgang Kohler - Gestalt Psychology
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Зинченко В.П.- Сознание как предмет и дело психологии
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Узнадзе Психология установки
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Петренко В.Ф.- Многомерное сознание
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Агафонов А.Ю. - СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Дж.Ройс и А.Пауэлл - Индивидуальность и плюрастические образы чел.природы
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Syllabus on Measuring and Productivity Reward
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus-“Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
Syllabus-Psychology-DDD-2017-18
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Sylabus on "Measuring and Productivity Reward"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on Research Methods and Experience
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Syllabus on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on discipline "Research methods and experience"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
UMKD
Психология
New syllabus on the discipline "Psychology"
Психология
Syllabus on the discipline "Psychology"
Криминалды мінез-құлық
Syllabus on Psychology of Criminal Behavior
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Student's t-criterion evaluation - statistical technique
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus on "Psychology of interpersonal Communication"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Syllabus on the Issues of Psychological Expertise
Психология
Syllabus on Psychology for mastership degree students
Психология
List of Seminars on "Psychology"-DDD-2017-18
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Schedule of seminars -“Psychology of Interpersonal Communication”
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Seminars on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual tasks on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Practical Tasks on Seminars by "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Tasks for Home and Seminar Classes on discipline "Research Methods and Experience"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Психология - лекции
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
List of seminars on "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Криминалды мінез-құлық
Schedule of seminars on Psychology of Criminal Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
List of seminars on the Issues of Psychological Expertise
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Individual tasks on discipline "Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Home Tasks on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Seminar lessons on "Research methods and experience"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Schtdule of Seminars on “Psychology of Interpersonal Communication”
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Paper about M.M.Mukanov's contribution to science of psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Article about M.M.Mukanov's theory of historical-ethical concept in psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Paper about M.M.Mukanov's contribution to science of psychology
Психология
Schedule of Seminars on "Psychology"
Психология
Schedule of Seminars on Psychology
Зерттеу әдістері мен тәжірибе