ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ жалпы және қолданбалы психология кафедрасы/ Дуйсенбеков Давлет Дубекович


Дуйсенбеков Давлет Дубекович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.79 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: жалпы және қолданбалы психология
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Дифференциалдық психология
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Мамандану практикумы (2 бөлім)
Психология
Психология бойынша практикум-1
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Таным жүйесіндегі ес, ойлау және сөйлеу
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы

Магистратура
ЖОО-дағы педагогикалық қарым-қатынас психологиясы
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Оқыту процесінің психологиялық құралымы
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Психология
Психология ..
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері

Докторантура
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Жоғары мектеп психологиясы
Когнитивтік іс-әрекет және еңбек психологиясы
Криминалды мінез-құлық
Қазіргі заманғы когнитивтік психология
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Оқытушының эмоциялық жануын профилактикалау
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Тұлғааралық қатынастар жүйесіндегі эмоциялық интеллект

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "Половой диморфизм"
Психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Программа лекций и семинаров курса "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Syllabus on "Psychology of high school"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Психология педагогического общения
Psychology of Pedagogical Communication (Educational Intercourse)
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "половой диморфизм"
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойынша силлабус - психология мамандыгы бойынша окитын бакалавр-студенттерге
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойнша окыту-эдистемелик кешени
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Лекциялар тізімі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Семинар сабақтардың кестесі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
СӨЖ кестесі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Силлабус - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Силлабус - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "психология высшей школы" для магистрантов естественных и гуманитарных специальностей
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "Психология высшей школы" для магистрантов хим. ф-та
Заң психологиясы
Криминалды мінез-құлық
Psychology of Criminal Psychology
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
2011 Police Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Криминалды мінез-құлық
Handbook Of Psychology - Personality And Social Psychology (Malestrom)
Криминалды мінез-құлық
Blackwell Encyclopedia Of Social Psychology
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian language
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Complex on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Supplement of Research Methods and Experience
Психология
Syllabus-Psychology
Психология
Exam Questions on "Psychology"
Психология
Exam Questions on "Psychology"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Exam Questions on "Research Methods and Experience"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus on "Psychology of interpersonal Communication"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Educational-Methodical Complex on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация викт.поведения
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Research Article on issue: What is Interpersonal Communication?
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lectures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions on discipline "Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions for PsyMag-Measuring
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Examination questions on the Issues of Psychological Expertise
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Examination questions on "Measuring and Productivity Reward"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Examination quest "Victim Behavior"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Exam Questions on "Research Methods and Experience" 2016-17 DDD
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions "Measuring and Productivity Reward"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Андронникова-виктимология
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Syllabus of the discipline "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Syllabus-“Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
Syllabus on "Psychology"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus of the discipline "Research methods and experience"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Sylabus on "Measuring and Productivity Reward"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on discipline "Research methods and experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on Research Methods and Experience
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Syllabus on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
UMKD
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Syllabus on the Issues of Psychological Expertise
Психология ..
NewDDD-syll.on Psy-Mag14-15
Криминалды мінез-құлық
Sources on Psychology of Criminal Psychology
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Educational-Methodical Complex for the discipline "Psychology of Interpersonal Communication"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация вик.поведения
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Статья-виктим.поведение женщин
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Additional material on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Methodic Recommendations on discipline "Research Methods and Experience"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Роттер Дж.- Теория социального научения
Психология
Psychology
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Methodological Issues of Consciusness Research
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
V.V.Kozlov "Integrative Psychology"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
L.S.Vygotsky "Consciousness"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Syllabus on Measuring and Productivity Reward
Криминалды мінез-құлық
Schedule of seminars on Psychology of Criminal Psychology
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Home Tasks on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Tasks for Home and Seminar Classes on discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
List of Seminar Classes on "Research methods and experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual tasks on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Practical Tasks on Seminars by "Research Methods and Experience"
Психология
List of Seminar Classes on "Psychology"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
List of seminars on "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Психология
New syllabus on the discipline "Psychology"
Психология
Syllabus on the discipline "Psychology"
Криминалды мінез-құлық
Syllabus on Psychology of Criminal Behavior
Психология
Syllabus on Psychology for mastership degree students
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Applying Psychology to Everyday Life
Криминалды мінез-құлық
Криминалды мінез-құлық
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
COMPREHENSIVE HANDBOOK OF PERSONALITY
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Paper on legal consciousness' subjectness in Russion
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Self-work tasks on "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Психология
List of Self Work Items on "Psychology"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Tasks on “Psychology of Interpersonal Communication”
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
List of Self Work Items on "Syllabus-Research methods and experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual Tasks on Research Methods and Experience
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule of lectures on "Measuring and Productivity Reward"
Криминалды мінез-құлық
Tasks on Psychology of Criminal Psychology
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
New DDD-syll.on MeasProdRew-Mag16
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Tasks on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Tasks on the Issues of Psychological Expertise
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Schedule of lectures on the Issues of Psychological Expertise
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule and themes of lectures on discipline "Measuring and Productivity Reward
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lecures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Криминалды мінез-құлық
Schedule of lectures on Psychology of Criminal Psychology
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule of Lectures on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule and lectures themes o discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule of Lectures on "Research methods and experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schtdule of lectures on "Research Methods and Experience"
Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
Schedule of Lectures on “Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
Schedule of Lectures on "Psychology"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Examination Quesions on "Measurement and Productivity Reward"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Examination Questions on disciplint "Ethics of Personal and Social Success"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Examination Questions on discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on discipline "Research Methods and Experience"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Mid-term questions on Psychology of Victim Behavior
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Program of QS on Research Methods and Experience
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Program of EQ on Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Криминалды мінез-құлық
Mid-term questions for Crim.Behavior
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Mid-term questions for Crim.Behavior
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Криминалды мінез-құлық
Examination Questions on Psychology of Criminal Psychology
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions "Measuring and Productivity Reward"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
List of seminars on the Issues of Psychological Expertise
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Individual tasks on discipline "Measuring and Productivity Reward