ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы/ Мухатаева Динара Исахановна


Мухатаева Динара Исахановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: педагогика және білім беру менеджменті
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Анимация
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика және психология негіздері
Әлеуметтік жұмысты жобалау
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік педагогика және психология
Әлеуметтік педагогиканың өзекті проблемалары
Әлеуметтік педагогтың басқарушылық мәдениеті
Әлеуметтік педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудің әлеуметтік-педагогикалық тұжырымдамалары
Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негізі
Девиантология
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Дене тәрбиесі және спорт педагогикасы
Кәсіби білім беру педагогикасы
Коррекциялық педагогика және психология
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
Мектептегі кәсіби бағыттау жұмыстары
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Өзін-өзі тану:теория және практика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Педагогика
Педагогика (1 б.)
Педагогика (1б)
Педагогика (2 б.)
Педагогика (2 бөлім)
Педагогикалық анимация
Педагогикалық кәсіпке кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық психология
Педагогикалық техника
Педагогикалық шеберлік
Педагогикалық шеберліктің негіздері
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагог-психологтың коммуникативтік мәдениеті
Педагогтің кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Пенитенциарлық педагогика
Профориентология негіздері
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғааралық және ұлтаралық кикілжің
Психологияны оқыту әдістемесі
Салыстырмалы педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тұлғааралық коммуникациялар теориясы
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Тұлғааралық қарым-катынас педагогикасы
Тұлғаны дамытуға бағытталған білім беру
Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
ХХ ғасыр педагогикасы
Ынтымақтастық педагогикасы
Этнопедагогика

Магистратура

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Работам с уличными детьми
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Әлеуметтік педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Работа с уличными детьми
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Педагогика
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Педагогика
Педагогикалық психология
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Өзін-өзі тану:теория және практика
Силлабус по дисциплине "Самопознание:теория и практика"
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Силлабус "Білім берудегі педагогикалық технологиялары"
Пенитенциарлық педагогика
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Пенитенциарлық педагогика
Педагогика
Педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Салыстырмалы педагогика
Дене тәрбиесі және спорт педагогикасы
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Арнайы педагогика
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Анимация
Педагогика
Карта учебно-методического обеспечения по дисциплине "Педагогика"
Педагогикалық техника
Анимация
Педагогика
Педагогикалық техника
Анимация
силлабус по дисциплине "Анимация"
Педагогикалық анимация
Силлабус по педагогической анимации
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Педагогикалық психология
Педагогикалық психология
Педагогикалық техника
Педагогикалық техника
Педагогика
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негізі
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Салыстырмалы педагогика
карта учебно-методической обеспеченности по дисциплине "Социальная педагогика"
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
УМКД по психологии самосознания и самопознания
Педагог-психологтың коммуникативтік мәдениеті
Тұлғааралық коммуникациялар теориясы
Психологиялық-педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу)
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Этнопедагогика
Арнайы педагогика және психология негіздері
карта обеспеченности
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Әлеуметтік педагогика
Педагогика
карта книгообеспеченности по дисциплине Педагогика"
Педагогика (1 б.)
карта книгообеспеченности
Профориентология негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Работа с уличными детьми
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Әлеуметтік педагогика
УМК по социальной педагогике
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Пенитенциарлық педагогика
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
УМКД по СПТ
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Әлеуметтік педагогика
Профориентология негіздері
Педагогика
задания на семинарское занятие
Педагогика
Задания СРС
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Салыстырмалы педагогика
Салыстырмалы педагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Әлеуметтік педагогика
Бала құқығын қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы
Бала құқығын қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Ынтымақтастық педагогикасы
Педагогикалық шеберліктің негіздері
Салыстырмалы педагогика
Педагогика (1 б.)
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Педагогика
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Педагогикалық шеберлік
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Педагогика
Силлабус по дисциплине "Педагогика"
Педагогика (2 бөлім)
Силлабус по дисциплине "Педагогика (ч.2)
Педагогика (1б)
Силлабус по дисциплине "Педагогика (ч.1)
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагогика (2 б.)
Салыстырмалы педагогика
Силлабус по дисциплине "Сравнительная педагогика"
Психологиялық-педагогикалық практикум
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Педагогика (2 б.)
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Психологиялық-педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу)
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
силлабус
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Педагог-психологтың коммуникативтік мәдениеті
Силлабус по дисциплине "коммуникативная культура педагога-психолога"
Пенитенциарлық педагогика
Силлабус по дисциплине "Пенитенциарная педагогика"
Әлеуметтік педагогтың басқарушылық мәдениеті
Силлабус по дисциплине "Управленческая культура социального педагога"
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Силлабус по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Силлабус по дисциплине "Технология социально-педагогической работы"
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Педагогикалық шеберлік
Силлабус по дисциплине "Педагогическое мастерство"
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Этнопедагогика
Силлабус по дисциплине "Этнопедагогика"
Педагогикалық психология
Силлабус по дисциплине "Педагогическая психология"
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогическое консультирование"
Әлеуметтік педагогика
Силлабус по дисциплина "Социальная педагогика"
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
силлабус "Современные образовательные концепции образования"
Мектептегі кәсіби бағыттау жұмыстары
Силлабус по дисциплине "Профориентационная работа в школе"
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Арнайы педагогика
Педагогика
Силлабус по дисциплине "Педагогика"
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Педагогика
Силлабус по дисциплине Педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Арнайы педагогика және психология негіздері
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Әлеуметтік педагогика
Кәсіби білім беру педагогикасы
Педагогика (2 б.)
Педагогика (2 б.)
Силлабус по дисциплине "Педагогика (ч.2)"
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
силлабус по дисциплине "Социально-психологическая служба в образовании"
Педагогикалық шеберліктің негіздері
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негізі
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогические проблемы одаренных детей"
Білім берудің әлеуметтік-педагогикалық тұжырымдамалары
Әлеуметтік педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті
Силлабус по дисциплине "Научно-исследовательская культура социального педагога"
Этнопедагогика
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогическое консультирование"
Арнайы педагогика және психология негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Әлеуметтік педагогика
силлабус по дисциплине "Социальная педагогика"
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус по дисциплине Социально-педагогический тренинг
Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғааралық және ұлтаралық кикілжің
Силлабус по дисциплине "Межличностная и межнациональная конфликтология в психолого-педагогической деятельности"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Пенитенциарлық педагогика
Этнопедагогика
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
ХХ ғасыр педагогикасы
Силлабус по дисциплине "Педагогика ХХ века"
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Арнайы педагогика
Педагогика (2 б.)
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Профориентология негіздері
Этнопедагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Этнопедагогика
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Арнайы педагогика
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Салыстырмалы педагогика
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Арнайы педагогика және психология негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Педагог-психологтың коммуникативтік мәдениеті
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Әлеуметтік педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Девиантология
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық консультация
Силлабус по дисциплине "Социально-психологическое консультирование в школе"
Коррекциялық педагогика және психология
Силлабус по дисциплине "Коррекционная педагогика и психология"
Әлеуметтік педагогика және психология
Силлабус по дисциплине "Социальная педагогика и социальная психология"
Әлеуметтік педагогиканың өзекті проблемалары
Силлабус по дисциплине "актуальные проблемы социальной педагогики"
Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по дисциплине "Методика преподавания психологии"
Тұлғааралық коммуникациялар теориясы
Силлабус по дисциплине "Теория межличностной коммуникации"
Педагогика (1 б.)
Силлабус по дисциплине "Педагогика (1 ч)"
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Кәсіби білім беру педагогикасы
силлабус по дисциплине Педагогика профильного образования
Педагогикалық психология
силлабус по дисциплине Педагогическая психология
Педагогикалық шеберлік
силлабус по дисциплине Педагогическое мастерство
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Дене тәрбиесі және спорт педагогикасы
Силлабус по дисциплине "Педагогика физической культуры и спорта"
Педагогикалық шеберлік
Задания для лабораторных занятий
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогика
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Педагогика
Педагогика (1 б.)
Педагогика
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус по дисциплине "СПТ"
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогтің кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Семинарские задания по дисциплине "Профессиональное самопознание и развитие педагога"
Әлеуметтік жұмысты жобалау
Семинарские задания по дисциплине "Проектирование социальной работы"
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогическая диагностика"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по дисциплине "Социально-психологическая служба в образовании"
Педагогикалық психология
Силлабус по дисциплине "Педагогическая психология"
Әлеуметтік педагогиканың өзекті проблемалары
Семинарские задания по дисциплине "Актуальные проблемы социальной педагогики"
Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
Семинарские задания по дисциплине "Психолого-педагогические основы гендерного оьразования"
Педагогикалық шеберлік
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогтың басқарушылық мәдениеті
Семинарские задания по дисциплине "Управленческая культура социального педагога"
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Кәсіби білім беру педагогикасы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Этнопедагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Педагогика
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Педагогикалық шеберліктің негіздері
Методические рекомендации к семинарским занятиям
Педагогикалық шеберлік
задания для семинарских занятий по дисциплине Педагогическое мастерство
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негізі
Задания ля семинарских занятий по дисциплине "психолого-педагогические проблемы одаренных детей"
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
задания для семинарских занятий
Әлеуметтік педагогика
Методические рекомендации по дисциплине "Социальная педагогика"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Ынтымақтастық педагогикасы
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Тұлғааралық коммуникациялар теориясы
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Педагогикалық шеберліктің негіздері
карта учебно-методического обеспечения
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
карта учебно-методической обеспеченности по дисциплине "психолого-педагогическое консультирование детей с девиантным поведением"
Психологиялық-педагогикалық практикум
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Арнайы педагогика және психология негіздері
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Педагогика (2 б.)
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Профориентология негіздері
карта книгообеспеченности по дисциплине "Профориентология"
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Бала құқығын қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Педагогика
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Педагогикалық психология
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Пенитенциарлық педагогика
Әлеуметтік педагогика
Карта обеспеченности учебно-методической литературой
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Девиантология
Кәсіби білім беру педагогикасы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагогикалық шеберлік
Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғааралық және ұлтаралық кикілжің
Карта книгообеспеченности
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Педагогикалық шеберлік
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Пенитенциарлық педагогика
Салыстырмалы педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе