ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы/ Мухатаева Динара Исахановна


Мухатаева Динара Исахановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.99 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: педагогика және білім беру менеджменті
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Анимация
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика және психология негіздері
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Әлеуметтік жұмысты жобалау
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік педагогика және психология
Әлеуметтік педагогиканың өзекті проблемалары
Әлеуметтік педагогтың басқарушылық мәдениеті
Әлеуметтік педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Білім беру жүйелерін басқару
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудің әлеуметтік-педагогикалық тұжырымдамалары
Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негізі
Девиантология
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Дене тәрбиесі және спорт педагогикасы
Кәсіби білім беру педагогикасы
Коррекциялық педагогика және психология
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
Мектептегі кәсіби бағыттау жұмыстары
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
Өзін-өзі тану:теория және практика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Педагогика
Педагогика (1 б.)
Педагогика (1б)
Педагогика (2 б.)
Педагогика (2 бөлім)
Педагогикалық анимация
Педагогикалық кәсіпке кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық психология
Педагогикалық техника
Педагогикалық шеберлік
Педагогикалық шеберліктің негіздері
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагог-психологтың коммуникативтік мәдениеті
Педагогтің кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Пенитенциарлық педагогика
Профориентология негіздері
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғааралық және ұлтаралық кикілжің
Психологияны оқыту әдістемесі
Салыстырмалы педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тұлғааралық коммуникациялар теориясы
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Тұлғааралық қарым-катынас педагогикасы
Тұлғаны дамытуға бағытталған білім беру
Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
ХХ ғасыр педагогикасы
Ынтымақтастық педагогикасы
Этнопедагогика

Магистратура

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Работам с уличными детьми
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Работа с уличными детьми
Педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Девиантология
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Педагогика
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Білім беру жүйелерін басқару
Педагогикалық психология
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Педагогика
Пенитенциарлық педагогика
Психологиялық-педагогикалық практикум
Өзін-өзі тану:теория және практика
Силлабус по дисциплине "Самопознание:теория и практика"
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Силлабус "Білім берудегі педагогикалық технологиялары"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім беру жүйелерін басқару
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Пенитенциарлық педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Девиантология
Білім берудегі кеңес беру
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық практикум
Салыстырмалы педагогика
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық практикум
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Дене тәрбиесі және спорт педагогикасы
Білім беру жүйелерін басқару
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Арнайы педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық практикум
Анимация
Педагогика
Карта учебно-методического обеспечения по дисциплине "Педагогика"
Педагогикалық психология
Педагогикалық психология
Педагогикалық техника
Анимация
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогикалық техника
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Анимация
силлабус по дисциплине "Анимация"
Педагогикалық техника
Педагогикалық анимация
Силлабус по педагогической анимации
Педагогикалық техника
Педагог-психологтың коммуникативтік мәдениеті
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
УМКД по психологии самосознания и самопознания
Салыстырмалы педагогика
карта учебно-методической обеспеченности по дисциплине "Социальная педагогика"
Пенитенциарлық педагогика
Психологиялық-педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу)
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Этнопедагогика
Салыстырмалы педагогика
Салыстырмалы педагогика
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Профориентология негіздері
Әлеуметтік педагогика
Бала құқығын қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы
Бала құқығын қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Әлеуметтік педагогика
Педагогика
карта книгообеспеченности по дисциплине Педагогика"
Педагогика (1 б.)
карта книгообеспеченности
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогика
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негізі
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Арнайы педагогика және психология негіздері
карта обеспеченности
Әлеуметтік педагогика
УМК по социальной педагогике
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Профориентология негіздері
Тұлғааралық коммуникациялар теориясы
Педагогика
задания на семинарское занятие
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Педагогика
Задания СРС
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Работа с уличными детьми
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
УМКД по СПТ
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Педагогика
Силлабус по дисциплине Педагогика
Педагогикалық шеберлік
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық консультация
Силлабус по дисциплине "Социально-психологическое консультирование в школе"
Әлеуметтік педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті
Силлабус по дисциплине "Научно-исследовательская культура социального педагога"
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
силлабус
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Силлабус по дисциплине "Технология социально-педагогической работы"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Педагогика (2 б.)
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Психологиялық-педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу)
Педагогикалық шеберліктің негіздері
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Әлеуметтік педагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі менеджмент
Девиантология
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Педагогика
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогика
Білім берудегі кеңес беру
Девиантология
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Білім беру жүйелерін басқару
Девиантология
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
силлабус "Современные образовательные концепции образования"
Мектептегі кәсіби бағыттау жұмыстары
Силлабус по дисциплине "Профориентационная работа в школе"
Ынтымақтастық педагогикасы
Девиантология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Пенитенциарлық педагогика
Профориентология негіздері
Педагогика
Педагог-психологтың коммуникативтік мәдениеті
Силлабус по дисциплине "коммуникативная культура педагога-психолога"
Кәсіби білім беру педагогикасы
силлабус по дисциплине Педагогика профильного образования
Педагогика
Силлабус по дисциплине "Педагогика"
Педагогика (2 бөлім)
Силлабус по дисциплине "Педагогика (ч.2)
Педагогика (1б)
Силлабус по дисциплине "Педагогика (ч.1)
Салыстырмалы педагогика
Педагогика (1 б.)
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Әлеуметтік педагогика және психология
Силлабус по дисциплине "Социальная педагогика и социальная психология"
Салыстырмалы педагогика
Силлабус по дисциплине "Сравнительная педагогика"
Педагогикалық шеберлік
Силлабус по дисциплине "Педагогическое мастерство"
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негізі
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогические проблемы одаренных детей"
Білім берудің әлеуметтік-педагогикалық тұжырымдамалары
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус по дисциплине Социально-педагогический тренинг
Коррекциялық педагогика және психология
Силлабус по дисциплине "Коррекционная педагогика и психология"
Әлеуметтік педагогиканың өзекті проблемалары
Силлабус по дисциплине "актуальные проблемы социальной педагогики"
Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
Этнопедагогика
Силлабус по дисциплине "Этнопедагогика"
Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
ХХ ғасыр педагогикасы
Силлабус по дисциплине "Педагогика ХХ века"
Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғааралық және ұлтаралық кикілжің
Силлабус по дисциплине "Межличностная и межнациональная конфликтология в психолого-педагогической деятельности"
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогикалық психология
Силлабус по дисциплине "Педагогическая психология"
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогическое консультирование"
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Силлабус по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
Тұлғааралық коммуникациялар теориясы
Силлабус по дисциплине "Теория межличностной коммуникации"
Педагогика (1 б.)
Силлабус по дисциплине "Педагогика (1 ч)"
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогика (2 б.)
Силлабус по дисциплине "Педагогика (ч.2)"
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
силлабус по дисциплине "Социально-психологическая служба в образовании"
Педагогикалық шеберліктің негіздері
Педагогикалық психология
силлабус по дисциплине Педагогическая психология
Педагогикалық шеберлік
силлабус по дисциплине Педагогическое мастерство
Этнопедагогика
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогическое консультирование"
Арнайы педагогика және психология негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Әлеуметтік педагогика
силлабус по дисциплине "Социальная педагогика"
Кәсіби білім беру педагогикасы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Этнопедагогика
Әлеуметтік педагогика
Силлабус по дисциплина "Социальная педагогика"
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагогика
Силлабус по дисциплине "Педагогика"
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по дисциплине "Методика преподавания психологии"
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагогика (2 б.)
Этнопедагогика
Арнайы педагогика
Педагогикалық шеберлік
Задания для лабораторных занятий
Дене тәрбиесі және спорт педагогикасы
Силлабус по дисциплине "Педагогика физической культуры и спорта"
Педагогтің кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Семинарские задания по дисциплине "Профессиональное самопознание и развитие педагога"
Әлеуметтік педагогиканың өзекті проблемалары
Семинарские задания по дисциплине "Актуальные проблемы социальной педагогики"
Гендерлік білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері
Семинарские задания по дисциплине "Психолого-педагогические основы гендерного оьразования"
Әлеуметтік педагогтың басқарушылық мәдениеті
Семинарские задания по дисциплине "Управленческая культура социального педагога"
Әлеуметтік жұмысты жобалау
Семинарские задания по дисциплине "Проектирование социальной работы"
Педагогикалық шеберлік
задания для семинарских занятий по дисциплине Педагогическое мастерство
Дарынды балалармен жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негізі
Задания ля семинарских занятий по дисциплине "психолого-педагогические проблемы одаренных детей"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогическая диагностика"
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Әлеуметтік педагогика
Методические рекомендации по дисциплине "Социальная педагогика"
Педагогикалық шеберліктің негіздері
Методические рекомендации к семинарским занятиям
Педагогикалық шеберлік
Ынтымақтастық педагогикасы
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Арнайы педагогика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус по дисциплине "СПТ"
Педагогика
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Педагогика
Педагогика (1 б.)
Кәсіби білім беру педагогикасы
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогика (2 б.)
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
задания для семинарских занятий
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по дисциплине "Социально-психологическая служба в образовании"
Педагогикалық психология
Силлабус по дисциплине "Педагогическая психология"
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Пенитенциарлық педагогика
Силлабус по дисциплине "Пенитенциарная педагогика"
Әлеуметтік педагогтың басқарушылық мәдениеті
Силлабус по дисциплине "Управленческая культура социального педагога"
Арнайы педагогика және психология негіздері
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Әлеуметтік педагогика
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Педагогика (2 б.)
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Этнопедагогика
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Арнайы педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдістер мен әдіснамалар
Педагогика
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Салыстырмалы педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Әлеуметтік педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Педагогика
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Девиантология
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Девиантология
Педагогика
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Білім беру жүйелерін басқару
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Пенитенциарлық педагогика
Салыстырмалы педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагог-психологтың коммуникативтік мәдениеті
Қазақстан және әлемдегі инклюзивті білім беру теориясы мен практикасы
Арнайы педагогика және психология негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Педагогика
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Білім беру жүйелерін басқару
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Білім берудегі менеджмент
Білім беру жүйелерін басқару
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Білім беру жүйелерін басқару
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі менеджмент
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Девиантология
Білім беру жүйелерін басқару
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Девиантология
Педагогика
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім беру жүйелерін басқару
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Білім берудегі менеджмент
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Педагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Арнайы педагогика және психология негіздері
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Тұлғааралық коммуникациялар теориясы
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагогикалық шеберліктің негіздері
карта учебно-методического обеспечения
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Педагогикалық шеберлік
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық практикум
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғааралық және ұлтаралық кикілжің
Карта книгообеспеченности
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Педагогика (2 б.)
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Педагогика
Әлеуметтік педагогика
Карта обеспеченности учебно-методической литературой
Пенитенциарлық педагогика
Девиантология
Кәсіби білім беру педагогикасы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Педагогикалық психология
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогикалық шеберлік
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологияны оқыту әдістемесі
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі менеджмент
Әлеуметтік педагогика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Профориентология негіздері
карта книгообеспеченности по дисциплине "Профориентология"
Бала құқығын қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
карта учебно-методической обеспеченности по дисциплине "психолого-педагогическое консультирование детей с девиантным поведением"
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Қазіргі білімдендіру тұжырымдамалары
Девиантология
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Педагогика
Девиантология
Білім берудегі менеджмент
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Білім беру жүйелерін басқару
Әлеуметтік – педагогикалық тренинг
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогика