ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы/ Ертарғынқызы Динара


Ертарғынқызы Динара
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.90 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: педагогика және білім беру менеджменті
Лауазымы: кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Арнайы педагогика және психология негіздері
Арнаулы педагогика және арнаулы психология
Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік-педагогикалық жүйелерді басқару
Әлеуметтік-педагогикалық практикум
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Девиантология
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Кәсіби педагогика негіздері
Коррекциялық педагогика
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Өзін-өзі тану және әлеуметтік педагогика тарихы
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогика
Педагогика (1 б.)
Педагогикалық артистизм
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Тәрбие және жастарды әлеуметтендіру мәселелері
Тұлғааралық коммуникацияның педагогикасы мен психологиясы
Этнопедагогика

Магистратура
Педагогика

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Кәсіби педагогика негіздері
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Коррекциялық педагогика
Коррекциялық педагогика
Девиантология
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Коррекциялық педагогика
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Коррекциялық педагогика
Критериалды бағалау технологиясы
Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Девиантология
Кәсіби педагогика негіздері
Білім берудегі менеджмент
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі менеджмент
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі менеджмент
Кәсіби педагогика негіздері
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
Коррекциялық педагогика
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Білім берудегі менеджмент
Девиантология
Девиантология
Коррекциялық педагогика
Коррекциялық педагогика
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Педагогика
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Девиантология
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Ынтымақтастық педагогикасы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Коррекциялық педагогика
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Коррекциялық педагогика
Коррекциялық педагогика
Білім берудегі менеджмент
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Критериалды бағалау технологиясы
Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
Кәсіби педагогика негіздері
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Ынтымақтастық педагогикасы
Кәсіби педагогика негіздері
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Девиантология
Білім берудегі менеджмент
Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
Девиантология
Білім берудегі менеджмент
Білім берудегі менеджмент
Коррекциялық педагогика
Кәсіби педагогика негіздері
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Этнопедагогика
Педагогика
Девиантология
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Коррекциялық педагогика
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Девиантология
Тәрбие және жастарды әлеуметтендіру мәселелері
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
Білім берудегі менеджмент
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Кәсіби педагогика негіздері
Критериалды бағалау технологиясы
Білім берудегі менеджмент
Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялар
Кәсіби педагогика негіздері
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Девиантология
Кәсіби педагогика негіздері
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Кәсіби педагогика мен психология негіздері
Девиантология
Коррекциялық педагогика
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Коррекциялық педагогика
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Тәрбие және жастарды әлеуметтендіру мәселелері
Тәрбие және жастарды әлеуметтендіру мәселелері
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Тәрбие және жастарды әлеуметтендіру мәселелері