ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы/ Булатбаева Айгуль Абдимажитовна


Булатбаева Айгуль Абдимажитовна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.99 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: педагогика және білім беру менеджменті
Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Адам дамуы және психологиясы
Арнайы педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Педагогика
Психология және адам дамуы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Эмоционалды тұрақтылықтың педагогикасы және психологиясы
Этнопедагогика

Магистратура
Басқару практикасындағы НЛП теориясы және технологиясы
Басқару психологиясы
Білім беру аймағындағы стратегиялық менеджмент
Білім беру саласындағы команда құру және ұйымдық менеджмент
Білім берудегі диагностика және психометрия
Білім берудегі сараптама
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Интеллект теориясы
Педагогика
Педагогикалық психология бойынша практикум

Докторантура
Әлеуметтік-педагогикалық сараптама
Әлеуметтік-пелагогикалық диагностика практикасы
Басқару психологиясының өзекті мәселелері

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
материал для проработки понятийного аппарата
Басқару психологиясы
Отредактирована разбаловка
Педагогикалық психология бойынша практикум
Отредактированная версия
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Силлабус дисциплины, 3 кредита
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Учебные вопросы семинарских занятий
Педагогикалық психология бойынша практикум
Отредактировано
Білім берудегі сараптама
Лист экспертной оценки для выполнения самостоятельной работы
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Методические рекомендации к выполнению СРМ
Интеллект теориясы
Педагогика
Вопросы экзамена
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Вопросы экзамена
Педагогика
Вопросы экзамена
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Литература по дисциплине
Білім берудегі сараптама
Указана литература, имеющаяся в бибилиотеке университета
Психологиялық-педагогикалық практикум
Представлена карта обеспеченности дисциплины научно-методической и учебной литературой
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
литература через базу
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Карта учебно-методической обеспеченности
Педагогикалық психология бойынша практикум
Карта обеспеченности
Психологиялық-педагогикалық практикум
Пән бойынша емтихан сұрақтары
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
экзаменационные вопросы первоначальные
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
8 неделя
Адам дамуы және психологиясы
8 неделя, тест
Адам дамуы және психологиясы
Вопросы КО экзамен
Басқару психологиясы
Емтихан сұрақтары неокончательный
Психологиялық-педагогикалық практикум
описание заданий на СРС
Адам дамуы және психологиясы
Презентации лекции
Педагогикалық психология бойынша практикум
Тезис и презентации вместе
Адам дамуы және психологиясы
Задания для СРО
Басқару психологиясының өзекті мәселелері
СРДП
Педагогикалық психология бойынша практикум
өзіндік жұмыстар
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
МӨЖ орындауға арналған ұсыныстар
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Семинар және практикалық сабақтар жоспары
Педагогикалық психология бойынша практикум
семинар
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
программа семинарских занятий
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Задания для СРМ
Психологиялық-педагогикалық практикум
Силлабус курса Психолого-педагогический практикум
Білім берудегі сараптама
Силлабус на казахском языке
Басқару психологиясы
силлабус дисциплины
Адам дамуы және психологиясы
силлабус дисциплины
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
силлабус дисциплины
Педагогикалық психология бойынша практикум
Силлабус по дисциплине
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Білім берудегі қарқынды басқару және мониторинг пәнінің силлабусы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум бойынша силлабус
Психологиялық-педагогикалық практикум
СӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
С новой разбаловкой
Психологиялық-педагогикалық практикум
Мектеп жүйесіндегі психологтың қызметіне байланысты материал. Студенттердің портфолиосына арналған
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогикалық диагностиканың әдістері, техникаларына байланысты орс тіліндегі материал
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Подготовка прикладного проекта
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Орысша оқулық зерттеу әдіснамасы бойынша
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Орысша глосарий
Педагогикалық психология бойынша практикум
Книга Зимняя на каз.яз
Педагогика
Книга по педагогике высшей школы
Педагогика
Силлабусдисциплины
Педагогика
Силлабус по предмету
Педагогика
Силлабус дисциплины "Педагогика" магистратура
Педагогика
Описание учебных вопросов семинара
Білім берудегі сараптама
Силлабус для магистрантов по курсу "Экспертиза в образовании"
Педагогика
Глоссарий по предмету
Педагогика
Задания для выполнения СРМ
Педагогика
Литература по дисциплине