ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы/ Булатбаева Айгуль Абдимажитовна


Булатбаева Айгуль Абдимажитовна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.99 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: педагогика және білім беру менеджменті
Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Адам дамуы және психологиясы
Арнайы педагогика
Әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік педагогикалық технологиялары
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық практикум
Білім беру аймағындағы жобалау
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі тренингтер
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Дене шынықтыру және спорт педогогикасы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Мектеп және отбасының өзара әрекетінің психологиялық педагогикалық негізі
Мектеп психологының коррекциялық-дамытушылық жүйесі
Отбасы мәселесі және жағдайы төмен отбасыларымен жүргізілетін жұмыстың психологиялық – педагогикалық технологиялары
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
Психология және адам дамуы
Психологиялық-педагогикалық басқарудың негіздері
Психологиялық-педагогикалық коррекция (түзетулер енгізу)
Психологиялық-педагогикалық практикум
Тәрбие және жастарды әлеуметтендіру мәселелері
Театралды пеадгогика және педагогикалық артистизм
Эмоционалды тұрақтылықтың педагогикасы және психологиясы
Этнопедагогика

Магистратура
Басқару практикасындағы НЛП теориясы және технологиясы
Басқару психологиясы
Білім беру аймағындағы стратегиялық менеджмент
Білім беру саласындағы команда құру және ұйымдық менеджмент
Білім берудегі диагностика және психометрия
Білім берудегі сараптама
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Жастарға азаматтық-патриоттық тәрбие беру
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Интеллект теориясы
Педагогика
Педагогикалық психология бойынша практикум
Превентологияның рухани-адамгершілік құндылықтары және әлеуметтік-мәдени аспектілері

Докторантура
Әлеуметтік-педагогикалық сараптама
Әлеуметтік-пелагогикалық диагностика практикасы
Басқару психологиясының өзекті мәселелері

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Білім берудегі сараптама
Лист экспертной оценки для выполнения самостоятельной работы
Психологиялық-педагогикалық практикум
Пән бойынша емтихан сұрақтары
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Силлабус дисциплины, 3 кредита
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Методические рекомендации к выполнению СРМ
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
материал для проработки понятийного аппарата
Педагогика
Задания для выполнения СРМ
Педагогика
Литература по дисциплине
Педагогика
Описание учебных вопросов семинара
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Литература по дисциплине
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Учебные вопросы семинарских занятий
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Вопросы экзамена
Педагогика
Вопросы экзамена
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Білім берудегі қарқынды басқару және мониторинг пәнінің силлабусы
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Семинар және практикалық сабақтар жоспары
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
МӨЖ орындауға арналған ұсыныстар
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум бойынша силлабус
Психологиялық-педагогикалық практикум
СӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар
Педагогикалық психология бойынша практикум
семинар
Педагогикалық психология бойынша практикум
өзіндік жұмыстар
Педагогикалық психология бойынша практикум
Карта обеспеченности
Психологиялық-педагогикалық практикум
Представлена карта обеспеченности дисциплины научно-методической и учебной литературой
Педагогика
Силлабус дисциплины "Педагогика" магистратура
Педагогика
Книга по педагогике высшей школы
Педагогика
Глоссарий по предмету
Педагогика
Силлабус по предмету
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Орысша оқулық зерттеу әдіснамасы бойынша
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Орысша глосарий
Зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Подготовка прикладного проекта
Басқару психологиясы
силлабус дисциплины
Басқару психологиясы
Емтихан сұрақтары неокончательный
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
силлабус дисциплины
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
программа семинарских занятий
Психологиялық-педагогикалық практикум
Силлабус курса Психолого-педагогический практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
описание заданий на СРС
Психологиялық-педагогикалық практикум
Мектеп жүйесіндегі психологтың қызметіне байланысты материал. Студенттердің портфолиосына арналған
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогикалық диагностиканың әдістері, техникаларына байланысты орс тіліндегі материал
Білім берудегі сараптама
Указана литература, имеющаяся в бибилиотеке университета
Педагогика
Силлабусдисциплины
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Карта учебно-методической обеспеченности
Интеллект теориясы
Адам дамуы және психологиясы
силлабус дисциплины
Адам дамуы және психологиясы
8 неделя, тест
Адам дамуы және психологиясы
Вопросы КО экзамен
Адам дамуы және психологиясы
Задания для СРО
Білім берудегі сараптама
Силлабус для магистрантов по курсу "Экспертиза в образовании"
Білім берудегі сараптама
Силлабус на казахском языке
Педагогика
Вопросы экзамена
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
С новой разбаловкой
Педагогикалық психология бойынша практикум
Силлабус по дисциплине
Адам дамуы және психологиясы
Презентации лекции
Педагогикалық психология бойынша практикум
Отредактированная версия
Педагогикалық психология бойынша практикум
Отредактировано
Басқару психологиясы
Отредактирована разбаловка
Басқару психологиясының өзекті мәселелері
СРДП
Педагогикалық психология бойынша практикум
Тезис и презентации вместе
Педагогикалық психология бойынша практикум
Книга Зимняя на каз.яз
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Задания для СРМ
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
экзаменационные вопросы первоначальные
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
8 неделя
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
литература через базу