Басты бет / Биология және биотехнология / Молекулярлық биология және генетика / Бекманов Бакытжан Оракбаевич

Бекманов Бакытжан Оракбаевич

Лауазымы: аға оқытушы
молекулалық биология және генетика кафедрасы
Scopus author ID: 8408966100
7(727) 377-33-34 вн:1206
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Экологиялық биология
Емтихан сұрақтары (Экологиялық биология)

1

Бекманов Бакытжан Оракбаевич Ісік ауруларының пайда болуына генетикалық факторлардың әсері 2011 - г. 7 - стр. 0

2

Бекманов Бакытжан Оракбаевич Қазақстан тұрғындарындағы жүректің ишемиялық ауруы мен GCLM және GPX4 гендерінің полиморфизмі арасындағы байланыс 2015 - г. 4 - стр. 1

3

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. 2016 - г. 6 - стр. 316

4

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. Анализ ассоциации метилирования генов Р16 и SEPT9 с риском развития колоректального рака 2016 - г. 12 - стр. 0

5

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. Анализ ассоциации метилирования промотеров генов APC, MLH1 и RASSF1A с риском развития колоректального рака 2017 - г. 8 - стр. 0

6

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. Роль полиморфизма внеклеточной супероксиддисмутазы SOD3 Ala58Thr в развитии ишемической болезни сердца в казахстанской популяции 2016 - г. 7 - стр. 0

7

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. Оценка возможности использования полиморфизма генов NOS 3 и ACE в качестве маркеров для определения спортивных качеств. 2016 - г. 8 - стр. 0

8

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. DNMT3B gene variants in relation with colorectal cancer risk in a population from Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр. 0

9

Бекманов Бакытжан Оракбаевич ҚАЗАҚТЫҢ БИЯЗЫ ЖҮНДІ ҚОЙ ТҰҚЫМЫН ДНҚ-МАРКЕЛЕР НЕГІЗІНДЕ ЗЕРТТЕУ 2017 - г. 5 - стр. 6

10

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. 2018 - г. 4 - стр. 0

11

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. Аssociation of COX-2 gene polymorphism with autism spectrum disorder 2018 - г. 5 - стр. 0

12

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. ПРОБЛЕМА УСТАРЕВШИХ ПЕСТИЦИДОВ В КАЗАХСТАНЕ 2018 - г. 10 - стр. 0

13

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. The genetic history of admixture across inner Eurasia 2019 - г. 15 - стр. 0

14

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. 2019 - г. 6 - стр. 0

15

Бекманов Бакытжан ОракбаевичДжансугурова Л.Б. 2019 - г. 5 - стр. 0

16

Бекманов Бакытжан ОракбаевичМусаева А.С., Байбагысов А.М. AЛМAТЫ OБЛЫCЫ ТҮЙEЛEPIНДE CSN3 ГEНIНIҢ ТAPAЛУ ЖИIЛIГI 2019 - г. 9 - стр. 81

1

Бекманов Бакытжан Оракбаевич 2011 - г. 1 - стр. Torino

2

Бекманов Бакытжан Оракбаевич 2012 - г. 1 - стр. Санкт-Петербург

3

Бекманов Бакытжан Оракбаевич Ақтөбе облысы Әйтеке Би ауданы «Хан моласы» зиратынан табылған сүйек қалдықтарына генетикалық талдаулар жүргізу 2011 - г. 3 - стр. Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

4

Бекманов Бакытжан Оракбаевич 2011 - г. 4 - стр. Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

5

Бекманов Бакытжан Оракбаевич ПТР әдісі арқылы Қазақстанда кездесетін қайыңдарды молекулалық маркерлеу 2012 - г. 1 - стр. Алматы

6

Бекманов Бакытжан Оракбаевич 2011 - г. 4 - стр. Актобе

7

Бекманов Бакытжан Оракбаевич Джансугурова Л.Б. Investigation of association between genetic variants of Toll-like receptor 2 and 4 and Ischemic heart disease in Kazakhstan population 2016 - г. 1 - стр.

8

Бекманов Бакытжан Оракбаевич ҚАЗАҚСТАН ТҮЙЕЛЕРІ ПОПУЛЯЦИЯЛАРЫНЫҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘРТҮРЛІЛІГІ МЕН ГЕНОМЫН ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 2 - стр.

9

Бекманов Бакытжан Оракбаевич 2018 - г. 1 - стр. г. Шымкент, Республика Казахстан

10

Бекманов Бакытжан Оракбаевич 2019 - г. 1 - стр.
Автордың құжаттары

11

Цитирования

46 по 46
құжаттар

h-индексі

2

Genetic diversity of different breeds of Kazakh sheep using microsatellite analysis

Dossybayev, K., Orazymbetova, Z., Mussayeva, A., Saitou, N., Zhapbasov, R., Makhatov, B., Bekmanov, B.

2019

Archives Animal Breeding
62, с. 305-312

0

Цитирований
The genetic history of admixture across inner Eurasia

Jeong, C., Balanovsky, O., Lukianova, E., Kahbatkyzy, N., Flegontov, P., Zaporozhchenko, V., Immel, A., Wang, C.C., Ixan, O., Khussainova, E., Bekmanov, B., Zaibert, V., Lavryashina, M., Pocheshkhova, E., Yusupov, Y., Agdzhoyan, A., Koshel, S., Bukin, A., Nymadawa, P., Turdikulova, S., Dalimova, D., Churnosov, M., Skhalyakho, R., Daragan, D., Bogunov, Y., Bogunova, A., Shtrunov, A., Dubova, N., Zhabagin, M., Yepiskoposyan, L., Churakov, V., Pislegin, N., Damba, L., Saroyants, L., Dibirova, K., Atramentova, L., Utevska, O., Idrisov, E., Kamenshchikova, E., Evseeva, I., Metspalu, M., Outram, A.K., Robbeets, M., Djansugurova, L., Balanovska, E., Schiffels, S., Haak, W., Reich, D., Krause, J.

2019

Nature Ecology and Evolution
3, с. 966-976

2

Цитирований
Analysis of Genetic Diversity in three Kazakh Sheep using 12 microsatellites

Dossybayev, K., Mussayeva, A., Bekmanov, B., Kulataev, B.

2018

International Journal of Engineering and Technology(UAE)
7, с. 122-124

0

Цитирований
Apoptosis in different model systems

Bulentaeva, Z.A., Bekmanov, B.O., Djansugurova, L.B., Mit, N.V., Yugai, E.E., Bersimbaev, R.I.

2005

Ukrain'skyi Biokhimichnyi Zhurnal
77, с. 100-101

0

Цитирований
0

Ontogenez
34, с. 306-314

1

Цитирований