ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Публикации. Тарих, археология және этнология факультеті / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)
Жариялыным тізімдері Тарих, археология және этнология факультеті
Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Жариялынымдардың жылы:  Барлығы   2001   2002   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018  

Беттер:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  

1) Омарбеков Т. , Кеңестік замандағы Қазақстан және Д.А. Қонаев, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 2 - стр.
2) Омарбеков Т. , Петропавл және Павлодар атаулары – қазақ жерінің шынайы тәуелсіздікке қол жеткізе алмаған., // КАЗАХСТАН 2012 г. 2 - стр.
3) Омарбеков Т. , Қазақ тарихының этно-саяси мәселелеріне көзқарас, // КАЗАХСТАН алматы 2011 г. 2 - стр.
4) Омарбеков Т. , 1931-1933 жылдардағы ашаршылықтың демографиялық салдары., // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 3 - стр.
5) Омарбеков Т. , Қазақ тарихының этникалық мәселелері, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 2 - стр.
6) Омарбеков Т. , Зерттеу университеті жағдайында қазақ тарихынан мамандар дайындаудың өзекті мәселелері, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 2 - стр.
7) Омарбеков Т. , Қазақстандағы аштық және көптомдық «Отан тариын» даярлаудың өзекті мәселелері, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 3 - стр.
8) Омарбеков Т. , Древние тюрки, шато, онгуты и уаки, // КАЗАХСТАН туркестан 2012 г. 3 - стр.
9) Омарбеков Т. , Тарақ таңбалы қазақ руларының этникалық тамырлары, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 3 - стр.
10) Омарбеков Т. , Шежіре және тарихи шындық, // КАЗАХСТАН семей 2012 г. 2 - стр.
11) Омарбеков Т. , Байырғы керейлер (керейттер) (этнометодологиялық аспект), // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 3 - стр.
12) Омарбеков Т. , «1931-1933 жылдардағы ашаршылық: нақты деректер талдау мәселелері», // КАЗАХСТАН астана 2012 г. 4 - стр.
13) Елеуов М. , 2008-2011 ЖЫЛДАРЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ АҚТӨБЕ, ҚЫЗЫЛҚАЛА, ТҮЙМЕКЕНТТЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН ҚАЗБА ЖӘНЕ ҚОРҒАУ ЖҰМЫСТАРЫ, // Археология Казахстана в эпоху независимости КАЗАХСТАН 2011 г. 10 - стр.
14) Уразбаева А. М. , Партия қатарын «партияға жат» элементтерден тазарту саясатының партия конференциялары материалдарында көрініс табуы (1920-1925жж.), // Международная научно-практическая конференция «Архивы.История, место и роль в сохранении культурного наследия страны» посвященной к 90-летию со дня образования ЦГА РК, 24 қараша 2011 жыл. КАЗАХСТАН ЦГА РК 2011 г. 5 - стр.
15) Уразбаева А. М. , "Социальная модернизация Независимого Казахстана: опыт, достижения и перспективы", // Международная конференция «20 лет СНГ: история и перспективы развития» РОССИЯ РГГУ 2011 г. 4 - стр.
16) Уразбаева А. М. , Партия құжаттарының құпия сақталу формалары мен субьективтілігі (Қыробком құжаттары негізінде, 1920-1925 жж.), // КАЗАХСТАН КазГос ЖенПУ 2012 г. 3 - стр.
17) Уразбаева А. М. , Тоталитарлық жүйенің қалыптасуы жылдарындағы (1920 - 1925жж.) үгіт-насихат жұмыстарының маңызы (мұрағат құжаттары негізінде, // КАЗАХСТАН КазНУ им.аль-Фараби 2012 г. 3 - стр.
18) Уразбаева А. М. , Кеңестік тоталитарлық жүйенің қалыптасуы мәселесі – тарихи зерттеулерде», // КАЗАХСТАН Институт истории археологии и этнологии им.Ч.Ч.Уалиханова 2012 г. 5 - стр.
19) Елеуов М. , Шавгар аймағы және орта ғасырдағы Қарашық қаласы, // КАЗАХСТАН 2012 г. 6 - стр.
20) Елеуов М. , Шу өңірінің ортағасырлық қарауыл мұнаралары мен қарауыл төбелері, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 10 - стр. [Файл:макала мунара ШУ.docx]
21) Елеуов М. , Түркілердің қалалық мәдениеті, // КАЗАХСТАН 2012 г. 7 - стр.
22) Қаражан Қ. С. , 50-60 жылдардағы қазақ жастарының тоталитарлық тәртіпке қарсы тәуелсіздік жолындағы күресі, // КАЗАХСТАН КазГос ЖенПУ 2012 г. 4 - стр.
23) Қаражан Қ. С. , Қазақ зиялыларының кеңестік тоталитарлық жүйенеің қалыптасу тұсындағы қазақтардың автономиясын алу жолындағы күресі, // КАЗАХСТАН КазНУ им.аль-Фараби 2011 г. 3 - стр.
24) Қаражан Қ. С. , Б.Момышұлының қткен жолы жастраға өнеге, // КАЗАХСТАН КазНу им.аль-Фараби 2011 г. 5 - стр.
25) Қаражан Қ. С. , Азамат соғысының Қазақстан тарихындағы көлеңке тұстары, // КАЗАХСТАН Институт истории и этнологии им.Ч.Ч.Уалиханова 2012 г. 4 - стр.
26) Қаражан Қ. С. , Қазақ зиялыларының кеңестік тоталитарлық биліктің қалыптасу, // КАЗАХСТАН КазНУ им.аль-Фараби 2012 г. 4 - стр.
27) Қаражан Қ. С. , Ұлы Отан соғысының басталуы және Қзаақстанның халық шаруашылығын соғыс жағдайына бейімдеу мәселелері, // КАЗАХСТАН г.Уральск западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова 2012 г. 4 - стр.
28) Қаражан Қ. С. , Ekim devrimi’nin Kazakhstan tarihi uzerine etkisi, // ТУРЦИЯ Конья 2012 г. 4 - стр.
29) Телеуова Э. Т. , Ауызша тарихтың қолдану аясы., // КАЗАХСТАН КазНУ им.аль-Фараби 2012 г. 6 - стр. [Файл:Бекмаханов окулары Телеуова.doc]
30) Телеуова Э. Т. , , Customary law in nomadic history of Kazakhs, // ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Прага 2012 г. 6 - стр. [Файл:Телеуова международ конференция.doc]
31) Телеуова Э. Т. , Көшпелі қоғамдағы жоғары биліктің әлеуметтік-саяси және дүниетанымдық түсінігі., // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 4 - стр. [Файл:Тезисы на Кунаевские чтения.docx]
32) Телеуова Э. Т. , Қазақстанға оралған этникалық қазақтардың мәдени бейімделу мәселесі., // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 4 - стр. [Файл:Телеуова Оразбаев окулары.doc]
33) Телеуова Э. Т. , Оқу-әдістемелік кешеннің студенттің жеке білім алу дағдылығын қалыптастырудағы алатын орны., // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 6 - стр. [Файл:Абдилдабекова и Телеуова метод.doc]
34) Телеуова Э. Т. , Көшпелілердегі жоғары билік белгілері, // Международная научно-практическая конференция «Суверенный Казахстан: достижения и приоритеты стратегического развития». КАЗАХСТАН Алматы, КазНУ им. аль-Фараби 2011 г. 5 - стр. [Файл:Телеуова кон Тараз.doc]
35) Удербаева С. К. К вопросу о значении «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии для изучения истории и культуры Арало-Каспийского региона., // Международная научная конференция «Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии». КАЗАХСТАН г. Актобе 2011 г. 4 - стр. [Файл:akr_2011.pdf]
36) Абикенова К. Е. , Ұлт-азаттық күрестер мен тәуелсіздігіміздің сабақтастығы, // КАЗАХСТАН 2010 г. 184 - стр.
37) Абикенова К. Е. , Телжан Шонанұлы және оның ағартушылық қызметі, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 3 - стр.
38) Смагулов С. , "Қазақстан тарихы" пәнін оқытуда көркем әдебиетті пайдалану, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 4 - стр. [Файл:Қазақстан_тарихы_п__н¦н_о__ытуда_к__ркем___дебиетт¦_пайдалану.pdf]
39) Абикенова К. Е. , Телжан Шонанұлы еңбектеріндегі ұлт-азаттық көтерілістер мәселесі, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 4 - стр.
40) Смагулов С. , Бумын қаған - ел қамын ойлаған түріктің тұңғыш көсемі, // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 3 - стр. [Файл:Бумын қаған - копия.pdf]