ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Публикации. Тарих, археология және этнология факультеті / Ғылыми мақалалар
Жариялыным тізімдері Тарих, археология және этнология факультеті
Ғылыми мақалалар

Жариялынымдардың жылы:  Барлығы   216   1918   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2103  

Беттер:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  

1) Елеуов М. Ортағасырлық Түймекент қаласында 2011 жылы жүргізілген зерттеулер // "Вестник " 2011 №3, 84 - 91 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation45.doc] [Файл:М.Елеуов. макала Туймекент.doc]
2) Елеуов М. Қаратаудың ортағасырлық керуен жолдары // Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 2011 3- том, №3, 11 - 16 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation47.doc] [Файл:Елеов М. макала керуен жолдары.doc]
3) Елеуов М. Шу-Талас өңірлері мен Қаратаудың ортағасырлық мұнараларының зерттелу тарихы // "Вестник " 2011 4- том, №4, 97 - 103 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation62.doc] [Файл:Елеуов М, макала карауылтобе.doc]
4) Елеуов М. Ортағасырлық Бестам қаласы // Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 2011 №2, 4 - 9 стр., 6 - стр.
5) Елеуов М. Шардара су қоймасы шайып бұзып жатқан ортағасырлық Үтіртөбе қаласы // Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 2011 №2, 9 - 17 стр., 9 - стр.
6) Елеуов М. Ортағасырлық Үтіртөбе қаласында 2009-2011 жылдарда жүргізілген зерттеулер // Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 2011 №2, 17 - 23 стр., 7 - стр.
7) Уразбаева А. М. Азмуханова А.М. ТМД ғалымдарының бас қосуы // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 №4, 190 - 191 стр., 2 - стр.
8) Уразбаева А. М. Абикенова К.Е. ХХ ғасырдың 20-30 жж қазақ зиялыларының Халық ағарту саласына қосқан үлесі // Вестник КазНУ, серия историческая 2012 №1, 77 - 81 стр., 4 - стр.
9) Абикенова К. Е. Уразбаева А.М. ХХ ғасырдың 20-30 жж қазақ зиялыларының Халық ағарту саласына қосқан үлесі // Вестник КазНУ, серия историческая 2012 №1, 77 - 81 стр., 4 - стр.
10) Телеуова Э. Т. Көшпелілердің саяси ұйымы және жоғары билік түсінігі. // Қоғам және дәуір. 2011/4. 76-82 бб. 2011 №4, 76 - 82 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation161.doc] [Файл:Телеуова КазНУ.doc киси.doc]
11) Қаражан Қ. С. Қазақстан жаңа және қазіргі заман тарихы кафедрасы // Қазақ тарихы 2011 №4, 9 - 9 стр., 1 - стр.
12) Қаражан Қ. С. Қазақстандағы тоталитарлық жүйе тұсындағы наразылықтар мен желтоқсан сабақтастығы // Tuzk Dunyasi 2011 №21, 79 - 84 стр., 5 - стр.
13) Телеуова Э. Т. Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік ұйымы. // Қоғам және дәуір. 2012 №2, 82 - 92 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation163.rtf] [Файл:Телеуова Э.rtf]
14) Қаражан Қ. С. Қазақ жастарының азаттық жолындағы күресі және оларға қарсы қуғын-сүргін // Қоғам және дәуір 2011 №3, 65 - 72 стр., 7 - стр.
15) Телеуова Э. Т. Көшпелілердегі жоғары билік ұғымы. // Ученые записки Академии экономики и права 2012 №2, 65 - 71 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation165.doc] [Файл:Вестник АЭП.doc]
16) Қаражан Қ. С. Новая модель развития профессионального образования в Казахстане на современном этапе // Вестник КазНУ, серия историческая 2012 №1, 63 - 66 стр., 4 - стр.
17) Телеуова Э. Т. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының еңбектеріндегі дәстүрлі қазақ қоғамындағы билік мәселес // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 №2, 31 - 38 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation169.doc] [Файл:Телеуова статья.doc Вестник.doc]
18) Смагулов С. Бауыржан Момышұлының тарихи көзқарастары // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 №3, 16 - 20 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation16196.pdf]
19) Абикенова К. Е. Т.Шонанұлы және қазақ жері мәселесінің тарихы. // Yasavi. 2012 №221, 32 - 32 стр., 1 - стр.
20) Абикенова К. Е. Көне түркілердегі ислам дінінің таралуы // Абай институтының хабаршысы 2012 №2, 170 - 175 стр., 5 - стр.
21) Нуртазина Н. Д. Сатук Богра хан и распространение ислама // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 №3, 25 - 27 стр., 4 - стр.
22) Нуртазина Н. Д. К вопросу о духовной ситуации в древнетюркском обществе // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 №2, 29 - 31 стр., 4 - стр.
23) Удербаева С. К. Проблемы источниковедческого анализа материалов «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии.// // Известия Национального центра археографии и источниковедения 2011 2- том, №2, 65 - 70 стр., 5 - стр.
24) Нуртазина Н. Д. Ишаны Туркестанского края // Вестник КазНУ, серия историческая 2012 №1, 26 - 29 стр., 4 - стр.
25) Удербаева С. К. Общественно-политическая ситуация в Младшем жузе в 20-30-е годы XIX века (источники и материалы) // Известия Национального центра археографии и источниковедения 2012 3- том, №3, 45 - 50 стр., 5 - стр.
26) Нуртазина Н. Д. Исторические предпосылки этноконфессионального многообразия и религиозной толерантности народов Евразии // Казахстан-Спектр 2012 №1, 24 - 30 стр., 10 - стр.
27) Удербаева С. К. А.И. Мякутин – исследователь обычного права казахов // Известия НАН РК: серия общественных и гуманитарных наук 2012 1- том, №1, 71 - 76 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation17566.docx] [Файл:UDERBAEVA- Обычное право.pdf]
28) Нуртазина Н. Д. Отношение к интеллекту в раннеисламской цивилизации // Вестник КазНУ, серия историческая 2012 №2, 12 - 16 стр., 6 - стр.
29) Нуртазина Н. Д. Түркі өркениетін зерттеудің жаңа парадигмалары // Отан тарихы 2012 №2, 21 - 26 стр., 12 - стр.
30) Нуртазина Н. Д. Great Famine of 1931-1933 in Kazakhstan: a Contemporary's Reminiscences // Acta Slavica Yaponica 2012 №32, 46 - 55 стр., 13 - стр. [Аннотация:annotation8497.pdf]
31) Абдилдабекова А. М. Патшалық Ресейдің Қазақстанды отарлау саясатының аймақтық ұстаным тұрғысынан зерттелуі. // Ақиқат 2012 №3, 6 - стр.
32) Козыбакова Ф. А. Қазақ байларын тәркілеу мұрағат құжаттарында // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 №4, 64 - 67 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation72013.docx] [Файл:Документ Microsoft Word.docx]
33) Козыбакова Ф. А. "Әлеуметтік қауіпті элемент" ретінде кәмпескеленіп жер аударылған жер аударылған қазақ шаруаларының тағдыры // Вестник КазНУ. Серия историческая 2012 №1, 140 - 144 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation22354.pdf]
34) Козыбакова Ф. А. 1926-1927 жылардағы Түркістандағы жер мәселесі // Tarihin Pesinde 2012 №7, 101 - 105 стр., 5 - стр.
35) Козыбакова Ф. А. 1926-1930 жылдардағы сыртқа кеткен қазақтар тарихы // Tarihin Pesinde 2012 №8, 142 - 143 стр., 4 - стр.
36) Хасанаева Л. М. Казахстанские архивы в период установления и укрепления тоталитарной системы 20-30гг. ХХ века // Вестник КазНУ серия историческая 2012 №2, 10 - стр.
37) Хасанаева Л. М. Қазақстандағы мұрағат саясаты мәселесі // Вестник КазНУ серия историческая 2012 №2, 9 - стр.
38) Солтиева Б. Ш. 4. Жетісу өңіріндегі билердің қазақ даласындағы орны немесе олар жөніндегі тарихи аңыздар. // ҚазҰУ хабаршы.Тарих сериясы. А.,2011 №3(62) // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 3- том, №62, 94 - 99 стр., 5 - стр. [Файл:Вестник Жетісу қастиетті жерлер.pdf]
39) Карибаев Б. Б. З. Қинаятұлы және Қазақ хандығы құрылуының мәселелері // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 №3, 28 - 31 стр., 4 - стр.
40) Карибаев Б. Б. Ораз би // Ана тілі 2011 №52, 6 - 7 стр., 7 - стр.