Басты бет / Халықаралық қатынастар факультеті / дипломатиялық аударма кафедрасы / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

дипломатиялық аударма кафедрасы

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Борибаева С. Б. "Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің өзекті мәселелері" 2013 - г. 5 - стр.

2

Борибаева С. Б. "Абай шығармаларындағы араб сөздерінің қолданылу ерекшеліктері" 2013 - г. 3 - стр.

3

Борибаева С. Б. ."МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ВЫПУСКНИКОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ" 2013 - г. 5 - стр.

4

Борибаева С. Б. «Дипломатиялық құжаттар» тақырыбын түсіндіру барысында мультимедиалық және ақпараттық технологияларды пайдалану әдістері». 2013 - г. 5 - стр.

5

Смагулова К. К. Шыңжаңдағы конфессияаралық қатынастарды реттеудегі Қытай саясаты 2013 - г. 5 - стр.

6

Жанузакова Г. А. Шет тілін ойын түрінде оқытудың маңыздылығы 2013 - г. 3 - стр.

7

Жанузакова Г. А. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан: Үштұғырлы тіл жобасы 2013 - г. 3 - стр.

8

Жанузакова Г. А. «Шетел тілін кредиттік технология арқылы оқытудың жоғары оқу орындарында оқу жүйесіне енгізу мәселелері» 2013 - г. 3 - стр.

9

Жанузакова Г. А. Шетел тілін кредиттік технология арқылы үйретудің басты қағидалары 2013 - г. 4 - стр.

10

Жанузакова Г. А. Кредитная технология обучения 2013 - г. 4 - стр.

11

Карипбаева Г. А. Teaching English at the University 2013 - г. 4 - стр.

12

Карипбаева Г. А. Teaching English 2013 - г. 3 - стр.

13

Маткеримова Р. А. "Формирование лингвистического мышления в обучении французскому языку". 2013 - г. 3 - стр.

14

Маткеримова Р. А. "Шетел тілін кредиттік технология арқылы үйретудің басты қағидалары" 2013 - г. 3 - стр.

15

Маткеримова Р. А. "Кредитная технология обучения в вузе". 2013 - г. 3 - стр.

16

Маткеримова Р. А. "Некоторые аспекты преподавания элементов лингвострановедения в студенческой аудитории". 2013 - г. 4 - стр.

17

Маткеримова Р. А. "Шетел тілін кредиттік технология арқылы үйретудің басты қағидалары" 2013 - г. 4 - стр.

18

Маткеримова Р. А. "Кредиттік технология арқылы оқытудың жоғары оқу орындарында оқу жүйесіне енгізу мәселерін" 2013 - г. 4 - стр.

19

Маткеримова Р. А. "Значение изучения иностранного языка в эпоху глобализации" 2013 - г. 6 - стр.

20

Рахимбаева Р. М. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 2013 - г. 5 - стр.

21

Маткеримова Р. А. Параллельные тексты в обучении французскому языку 2013 - г. 4 - стр.

22

Маткеримова Р. А. Роль фразеологизмов в преподавании иностранного языка (французский язык) 2013 - г. 5 - стр.

23

Маткеримова Р. А. Шет тілін оқытудағы әдістемелердің өмірдегі қолданысы 2013 - г. 5 - стр.

24

Борибаева С. Б. «Іскерлік қарым-қатынас этикеті» 2013 - г. 5 - стр.

25

Борибаева С. Б. «ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ҮЙРЕТУДЕ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ» 2013 - г. 4 - стр.

26

Әбідін З. А. араб дипломатиялық терминологиясындағы интернационал сөздер 2013 - г. 5 - стр.

27

Байтукаева А. Ш. The strategy of the leading higher educational institution under globalization conditions 2013 - г. 3 - стр.

28

Байтукаева А. Ш. Совершенствование профессиональной компетентности студентов международников средствами иностранного языка 2013 - г. 7 - стр.

29

Мухаметкалиева Г. О. М.Жумабаев замечательный казахский писатель,публицист,поэт и просвититель 2013 - г. 3 - стр.

30

Мухаметкалиева Г. О. Роль коммуникативной компетенций в обучений иностранного языка 2013 - г. 5 - стр.

31

Мухаметкалиева Г. О. Халык мурасы-Ауезов драмматургиясында 2013 - г. 5 - стр.

32

Мухаметкалиева Г. О. Фразеологизмы английского языка заимствованные из других языков 2013 - г. 5 - стр.