ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Шығыстану факультеті/ Түріксой кафедрасы/ Жариялынымдар / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)
Жариялыным тізімдері. Түріксой кафедрасы
Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Жариялынымдардың жылы:  Все   2000   2005   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018  

Беттер:  1   2   3  

1) Авакова Р. А. , Фраземалардың шығу дереккөздері, // КАЗАХСТАН Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Түркітану және үндітану кафедрасы 2011 г. 13 - стр.
2) Авакова Р. А. Бектемирова С.Б. , Түркі және славян тілдеріндегі кинологиялық атаулар, // КАЗАХСТАН Алматы, 2011 2011 г. 6 - стр.
3) Авакова Р. А. , М. Қашқаридің «Диуани лұғат ит-түрк еңбегіндегі топонитмдер жүйесі, // КАЗАХСТАН Алматы, 2011 2011 г. 7 - стр.
4) Авакова Р. А. , Научно-методологические основы антропонимов, // КАЗАХСТАН Алматы, 2011 2011 г. 7 - стр.
5) Авакова Р. А. , Түркі тілдеріндегі ақ/қара антиномиясы., // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2012 г. 5 - стр.
6) Авакова Р. А. , Еуропадағы түркітану ғылымы: қалыптасу тарихы және қащзіргі кезеңдері, // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2012 г. 7 - стр.
7) Авакова Р. А. , М.Қашқари «Диуани лұғат ит-түрк»: Қытай түркітанушылар зерттеулерінде, // КАЗАХСТАН Алматы. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2012 г. 3 - стр.
8) Авакова Р. А. , Түркі мифологемалары: халық санасының мәдени-рухани тірегі, // КАЗАХСТАН Алматы. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2012 г. 6 - стр.
9) Авакова Р. А. , Фраземикадағы ішкі форма, // КАЗАХСТАН А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты 2011 г. 5 - стр.
10) Авакова Р. А. , Спецкурс: «Язык и этнос» - единсво и взаимосвязь, // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2011 г. 7 - стр.
11) Авакова Р. А. , Фраземалар және олардың пайда болу көздері, // КАЗАХСТАН Институт востоковедение АН РК 2012 г. 7 - стр.
12) Авакова Р. А. Салқынбай А.Б. Экспериментальные рабочие планы: проблемы и перспективы, // РОССИЯ МГУ им. М.В. Ломоносова 2011 г. 7 - стр.
13) Теменова Г. К. , «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikaye ve Romanlarında Sosyal Hayat, Yaşam Tarzı ve Mekân»., // КАЗАХСТАН М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 2011 г. 6 - стр.
14) Теменова Г. К. , «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında eğitim meseleleri»., // КАЗАХСТАН Шет тілдер және іскерлік карьера университеті-Алматы қаласы 2011 г. 7 - стр.
15) Теменова Г. К. , «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında «Kadın ve Eğitimi» Teması., // КАЗАХСТАН әл-Фараби атындағы КазҰУ, Түркітану кафедрасы 2011 г. 9 - стр.
16) Теменова Г. К. , «Алғашқы қадам-бірінші тәжірибе», // КАЗАХСТАН әл-Фараби атындағы КазҰУ 2011 г. 6 - стр.
17) Жанатаева К. Б. , 1990 жылдағы Парсы шығанағындағы дағдарыс, // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби, факультет востоковедения, кафедра тюркологии и индологии 2011 г. 6 - стр.
18) Жанатаева К. Б. , Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі, // КАЗАХСТАН Карагандинский государственный медицинский университет 2012 г. 4 - стр.
19) Жанатаева К. Б. , Халықаралық қауымдастық ұстанымдары., // КАЗАХСТАН Казахский государственный женский педагогический университет, кафедра казахской литературы 2012 г. 5 - стр.
20) Жанатаева К. Б. , Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы, // КАЗАХСТАН Институт востоковедения имен Р.Б.Сулейменова 2012 г. 8 - стр.
21) Жанатаева К. Б. , Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары, // КАЗАХСТАН Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова и КазНУ имени аль-Фараби 2012 г. 7 - стр.
22) Жанатаева К. Б. , Влияние синкретизма на общественно-политическую мысль Японии., // КАЗАХСТАН КазНУ имени Аль-Фараби, факультет востковедения 2012 г. 5 - стр.
23) Назарова А. Ж. , «Жіктеу есімдіктері мен сілтеу есімдіктерінің генетикалық байланысы», // КАЗАХСТАН Шет тілдер және іскерлік карьера университеті 2011 г. 4 - стр.
24) Назарова А. Ж. , «Жіктеу есімдіктерінің септелуіндегі ерекшеліктер», // КАЗАХСТАН Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану фаультеті Түркітану және үндітану кафедрасы 2011 г. 4 - стр.
25) Назарова А. Ж. , «Түркі тілдеріндегі жіктеу есімдіктерінің даму жолдары», // КАЗАХСТАН ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты 2011 г. 3 - стр.
26) Назарова А. Ж. , «Түркі тілдеріндегі тәуелдік және жіктік жалғаулары мен жіктеу есімдіктерінің арасындағы байланыс», // КАЗАХСТАН Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шығыстану фаультеті 2012 г. 4 - стр.
27) Назарова А. Ж. , «Шет тілін (түрік тілін) оқыту технологиясының категориялары», // КАЗАХСТАН Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2012 г. 3 - стр.
28) Назарова А. Ж. , «Түрік тілін үйретудің бастауыш деңгейі А1, А2»., // КАЗАХСТАН Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2011 г. 3 - стр.
29) Шадкам З. , Orta Asya memleketlerinde kültürlerarası iletişim dili sorunu, // ТУРЦИЯ турция город Кайсери. 2011 г. 7 - стр.
30) Шадкам З. , «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы», // КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 1 - стр.
31) Авакова Р. А. Салқынбай А.Б. "Миграция населения и этноязыковой ландшафт Казахстана". - Материалы международной научно-практической конференции . - Идеи М.В. Ломоносова в образовании и науке: история и современность". Бишкек, 2011. - С. 246-249., // "Миграция населения и этноязыковой ландшафт Казахстана" - Материалы международной научно-практической конференции : Идеи М.В. Ломоносова в образовании и науке: история и современность". Бишкек, 2011. - С. 246-249. КЫРГЫЗСТАН Кыргызстан. г. Дбишкек. Бишкекский гуманитарный университет. 2011 г. 4 - стр.
32) Авакова Р. А. , , Тіл және ұлттық таным. - Материалы международного симпозиума алтаистов "Миграция и эмиграция этносов". - Стамбул, 2011 -, // ТУРЦИЯ Стамбул. 2011 г. 1 - стр.
33) Шадкам З. , Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері., // ИНДИЯ индия 2012 г. 1 - стр.
34) Шадкам З. , Kazakistan’da Türkçenin Öğretimi ve Sorunları, // ТУРЦИЯ турция,мугла 2011 г. 1 - стр.
35) Шадкам З. , Kazakistan’da Türkçe Öğrenenlerin Okuma ve Konuşma Sırasında Yaptıkları Yanlışlar, // ТУРЦИЯ Сакария, Турция. 2011 г. 3 - стр.
36) Эгамбердиев М. Ш. , Чуваш халқының этникалық тарихы, // КАЗАХСТАН КазНУ имени аль-Фараби 2012 г. 6 - стр.
37) Эгамбердиев М. Ш. , Некоторые аспекты инвестирования казахстанской экономики Турцией, // КАЗАХСТАН КазНУ имени аль-Фараби 2012 г. 5 - стр.
38) Эгамбердиев М. Ш. , Қазақстандағы ұлттық болмыстың кейбір аспектілері, // КАЗАХСТАН Астана Агротехнический университет имени С. Сейфуллина 2011 г. 5 - стр.
39) Эгамбердиев М. Ш. , Türkiyenin Kazakistan Yatırımları Üzerine Bir Değerlendirme, // ТУРЦИЯ Унивеститет Мармара г. Стамбул 2012 г. 8 - стр.
40) Шадкам З. , Сөз этикетіндегі стандарттылық, // КАЗАХСТАН казахстан\ Алматы 2011 г. 6 - стр.