ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ философия кафедрасы
философия кафедрасы
Кафедралардың жариялыным тізімдері
Нурышева Гульжихан Нурышева Гульжихан
Жумабаевна
кафедра меңгерушісі
Амиркулова Жамиля
Амангельдиевна
кафедра меңгерушісіінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Рамазанова Алия
Хайруллаевна
кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары
Алтаев Джакипбек Алтаев Джакипбек

профессор
Карабаева Алия Карабаева Алия
Гайратовна
профессор
Сыргакбаева Акмарал
Салимжановна
профессор м.а.
Хасанов Марат Хасанов Марат
Шамуратович
профессор
Джаамбаева Бактугул Джаамбаева Бактугул
Асанакуновна
профессор м.а.
Айтбаева Айгулим Айтбаева Айгулим
Борангалиевна
профессор м.а.
Нурышева Гульжихан
Жумабаевна
профессор
Петрова Вера Петрова Вера
Филипповна
профессор
Курмангалиева Галия Курмангалиева Галия
Курмангалиевна
профессор м.а.
Косиченко Анатолий Косиченко Анатолий
Григорьевич
профессор
Изотов Мухтар Изотов Мухтар
Зиядаевич
профессор
Сағиқызы Аяжан Сағиқызы Аяжан

профессор м.а.
Колчигин Сергей Колчигин Сергей
Юрьевич
профессор
Амиркулова Жамиля Амиркулова Жамиля
Амангельдиевна
доцент м.а.
Лифанова Татьяна Лифанова Татьяна
Юрьевна
доцент м.а.
Едильбаева Сания Едильбаева Сания
Жакеновна
доцент
Мямешева Галия Мямешева Галия
Хамзеевна
доцент
Сулейменов Пиримбек Сулейменов Пиримбек
Муханбетович
доцент м.а.
Рамазанова Алия Рамазанова Алия
Хайруллаевна
доцент м.а.
Борецкий Олег Борецкий Олег
Михайлович
доцент
Бухаев Амиржан Бухаев Амиржан
Нуртаевич
доцент
Абдрасилова Гаухар Абдрасилова Гаухар
Зульпухаровна
доцент м.а.
Анасова Каламкас Анасова Каламкас
Темиркуловна
доцент
Нигметова Алия Нигметова Алия
Темирлановна
аға оқытушы
Асқар Лесхан Асқар Лесхан
Әмірханұлы
аға оқытушы
Алиев Шаттык Алиев Шаттык
Шалабаевич
аға оқытушы
Кудайбергенова Назгуль Кудайбергенова Назгуль
Жанисовна
аға оқытушы
Бухаев Амиржан
Нуртаевич
аға оқытушы
Нургалиев Канат Нургалиев Канат
Токтарбекович
аға оқытушы
Абдихапарова Галия Абдихапарова Галия
Ахметхановна
оқытушы
Мажиұлы Ермұхамет Мажиұлы Ермұхамет

ассистент