Main / of Physics and Technology / Thermal physics and technical physics / Мынжасарова Гулбану Утепбергеновна

Мынжасарова Гулбану Утепбергеновна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра теплофизики и технической физики
mynzhasarova.gulbanu@mail.ru
File name Headline Description
Information support of the product life cycle
Information support of the product life cycle
дополнительный материал
Information support of the product life cycle
книга ИНФ

1

Мынжасарова Гулбану УтепбергеновнаБергенева Н.С., Сатарбаева А.С., Жуманова Г.С. Энергия- және ресурс үнемдейтін технологиялар-заман талабы 2014 - г. 5 - стр. 0

2

Мынжасарова Гулбану УтепбергеновнаСатарбаева А.С., Исанбекова А.Т., Жуманова Г.С. Фосфогипсті өңдеу мен залалсыздандыру мәселелері 2014 - г. 6 - стр. 0

1

Мынжасарова Гулбану Утепбергеновна Дәріс бөлмелерінің температурасы мен салыстырмалы ылғалдығын анықтау 2014 - г. 2 - стр.

2

Мынжасарова Гулбану Утепбергеновна Ауыр металдардың қоршаған ортаға түсу көздері 2014 - г. 2 - стр.

3

Мынжасарова Гулбану Утепбергеновна Оқу бөлмелеріндегі қажетті ауа көлемін анықтау 2014 - г. 2 - стр.

4

Мынжасарова Гулбану Утепбергеновна Сатарбаева А.С. Мұнай өндіру саласындағы қоршаған ортаны қорғау мен еңбек қауіпсіздігі мәселелері 2014 - г. 3 - стр. Алматы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0