Main / High School of Economics and Business / Books, monographs

High School of Economics and Business

List of publications.

Year of publication:

121

Садыханова Г. А. Годовой отчет на научно!инновационной деятельности КазНУ им. ал-Фараби "Қазақ университеті" 2014 - г. 320 - стр.

122

Даулиева Г. Р. Экономикалық теория Оқу құралы. профессор Е.Б. Жатканбаевтың жалпы редакциясымен Қазақ университеті 2013 Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0294-2 17 - стр.

123

Кожамкулова Ж. Т. Бейжанова А.Т., Ахметова З.Б. Көлік инфрақұрылымынын дамыту елдің экономикалық өсуінің аса маңызды факторларының бірі ретінде " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 7 - стр.

124

Ахметова З. Б. Кожамкулова Ж.Т., Бейжанова А.Т. Көлік инфрақұрылымынын дамыту елдің экономикалық өсуінің аса маңызды факторларының бірі ретінде " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 7 - стр.

125

Бейжанова А. Т. Кожамкулова Ж.Т., Ахметова З.Б. Көлік инфрақұрылымынын дамыту елдің экономикалық өсуінің аса маңызды факторларының бірі ретінде " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 7 - стр.

126

Нурманова Б. З. Экономикалық теория " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0294-2 19 - стр.

127

Тураров Д. Р. "Экономикалық теория" оқу құралы.-Алматы:Қазақ университеті, 2014.-306 бет.Жалпы редакциялау құрамда болдым. " Қазақ университеті " 2014 - г. 306 - стр.

128

Тураров Д. Р. Экономика кафедрасы мамандықтары бойынша диплом жұмысын дайындауға арналған әдістемелік нұсқаулар және мемлекеттік емтихан сұрақтары/Құрастырушылар: ЕрежеповаА.А., Тураров Д.Р., Табеев Т.П., Кулиев И.У.-Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ,2014.-46б. " Қазақ университеті " 2014 - г. 46 - стр.

129

Тураров Д. Р. "Микроэкономика" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмаларына әдістемелік нұсқау (қайта басылым)./ Құрастырушылар: Оспанов С.С., Тураров Д.Р., Кондыбаева С.К. - Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ: ОЛ,2014. -42б. " Қазақ университеті " 2014 - г. 42 - стр.

130

Джумамбаев С. К. Управление производительностью " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0216-4 6 - стр.

131

Джумамбаев С. К. Профессиональный менеджмент " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0183-9 23 - стр.

132

Купешова С. Т. Мухтарова К.С., Шеденова Н.У. Шеденова Н.У. Улучшение региональных показателей уровня жизни домохозяйств как задача социальной политики в рамках «Стратегии «Казахстан-2050» // Процесс вхождения Казахстана в 30 развитых стран: проблемы и перспективы их решения (Коллективная монография). – Алматы, 2014. – С.262-270. КазНУ, кафедра "Менеджмент и маркетинг" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 19 - стр.

133

Алиева Б. М. Дарибаева М.Ж., Жоламанова М.Т. Денежно-кредитное регулирование Учебная лаборатория ВШЭиБ КазНУ им.аль-Фараби 2014 - г. 7 - стр.

134

Турлыбекова А. Ж. «Бағалы қағаздар нарығы» пәні бойынша практикум Лаборотория ВШЭиБ 2014 - г. 8 - стр.

135

Турлыбекова А. Ж. «Бағалы қағаз нарығының теориясы мен практикасы» оқу құралы " Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр.

136

Турлыбекова А. Ж. «Бағалы қағаздар нарығы» пәні бойынша электронды оқу құралы электронды оқу құралы 2014 - г. 10 - стр.

137

Джулаева А. М. Управление проектами "Казак университетi" 2014 - г. 15 - стр.

138

Джулаева А. М. "Процесс вхождения Казахстана в число 30-ти высокоразвитых государств мира: проблемы и перспективы их решения" " Қазақ университеті " 2014 - г. 15 - стр.

139

Джулаева А. М. «Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане» " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 13 - стр.

140

Нурсейтова Г. Б. Демотивацияның пайда болуы, себептері және ұйымның дамуына ықпал ететін кері әсер і " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 7 - стр.

141

Алимбекова Г. А. Вопросы автоматизации кадрового учета и заработной платы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 6 - стр.

142

Сансызбаева Х. Н. Состояние и перспективы экономического развития Казахстана на современном этапе.Монография «Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане»/Под общей редакцией Б.М.Мухамедиева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. - с. 141-148. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 0 - стр.

143

Сансызбаева Х. Н. Состояние и перспективы экономического развития Казахстана на современном этапе.Монография «Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане»/Под общей редакцией Б.М.Мухамедиева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. - с. 141-148. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 1 - стр.

144

Аскарова Ж. А. оценка бизнеса "NURPRESS" 2013 - г. ISBN 9965-830-44-4 206 - стр.

145

Тулегенова М. теория капитала и экономического развития " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9965-29-628-6 15 - стр.

146

Мухамедиев Б. М. Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане " Қазақ университеті " 2014 - г. 15 - стр.

147

Бимендиева Л. А. Экономикалық теория " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0294-2 19 - стр.

148

Бимендиева Л. А. Статья "Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту Қазақстанда индустриялдық және әлуметтік жаңғырудың басты құралы" в монографии Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 9 - стр.

149

Бимендиева Л. А. Статья "Қазақстандағы азық-түлік мәселесі туралы" в монографии "Процесс вхождения Казахстана в число 30-ти высокоразвитых государств мира: проблемы и перспективы их решения" " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 10 - стр.

150

Бимендиева Л. А. Экономикалық теория бойынша практикалық оқу құралы Издат-во "Курсив" 2006 - г. ISBN 9965-803-16-1 18 - стр.

151

Аубакирова Ж. Я. Аубакирова Ж., Айтбембетова А. Стратегия и факторы дальнешего инд-инновационной модернизации РК Динамическое равновесие и инновационные процессы " Қазақ университеті " 2014 - г. 18 - стр.

152

Купешова С. Т. Управление проектами. " Қазақ университеті " 2014 - г. 6 - стр.

153

Купешова С. Т. Стратегический менеджмент " Қазақ университеті " 2014 - г. 11 - стр.

154

Жатканбаев Е. Б. Государственное регулирование экономики ТОО "Издательство "Экономика" 2013 - г. 14 - стр.

155

Жатканбаев Е. Б. Экономикалық теория "Қазақ университеті" 2014 - г. 19 - стр.

156

Жатканбаев Е. Б. Экономиканы мемлекеттiк реттеу ТОО "Издательство "Экономика" 2014 - г. 12 - стр.

157

Жатканбаев Е. Б. Логика познания смешанной экономики. " Қазақ университеті " 2014 - г. 12 - стр.

158

Ермекбаева Б. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса-залог конкурентоспособной экономики " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 6 - стр.

159

Даулиева Г. Р. Білім беру экономиканың инновациялық дауының стртегиялық факторы ретінде " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0501-01 6 - стр.

160

Ермекбаева Б. TAXES AND TAXATION " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0109-9 121 - стр.