Басты бет / Халықаралық қатынастар факультеті / халықаралық құқық кафедрасы / Татаринов Данила Владимирович

Татаринов Данила Владимирович

Лауазымы: аға оқытушы
халықаралық құқық кафедрасы
Scopus author ID: 57191413059
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2005
Ғылыми дәрежесі
Сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
ҚР Президентінің дарынды жас ғалымдарға арналған шәкіртақысы
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Отбасы құқығы
Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы адвокатура
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық азаматтық процесc
Отбасы құқығы
Отбасы құқығы
Отбасы құқығы
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы адвокатура
Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы адвокатура
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық азаматтық процесc
Отбасы құқығы
Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы адвокатура
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық азаматтық процесc
Отбасы құқығы
Отбасы құқығы
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық азаматтық процесc
Халықаралық және ҚР-ң ішкі мемлекеттік құқығындағы адвокатура
Отбасы құқығы
Халықаралық гуманитарлық құқық
Халықаралық гуманитарлық құқық
Халықаралық гуманитарлық құқық
Халықаралық гуманитарлық құқық

1

Татаринов Данила Владимирович Правовые основы борьбы с правонарушениями в глобальных коммуникационных сетях " Қазақ университеті " 2014 - г. 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Татаринов Данила Владимирович Международное частное право "Казак университетi" 2016 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Татаринов Данила Владимирович Международно-правовые механизмы привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших военные преступления на международном уровне Международно-правовые механизмы привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших военные преступления на международном уровне Международно-правовые механизмы привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших военные преступления на международном уровне 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Татаринов Данила Владимирович Имплементация норм международных соглашений по защите прав человека в период вооруженных конфликтов в уголовное законодательство Республики Казахстан. Имплементация норм международных соглашений по защите прав человека в период вооруженных конфликтов в уголовное законодательство Республики Казахстан. Имплементация норм международных соглашений по защите прав человека в период вооруженных конфликтов в уголовное законодательство Республики Казахстан. 2011 - г. 2 - стр. 0

3

Татаринов Данила Владимирович Проблема определения объекта, предмета и лиц, ставших жертвами применения запрещенных средств и методов ведения войны. Проблема определения объекта, предмета и лиц, ставших жертвами применения запрещенных средств и методов ведения войны. Проблема определения объекта, предмета и лиц, ставших жертвами применения запрещенных средств и методов ведения войны. 2011 - г. 2 - стр. 0

4

Татаринов Данила Владимирович Исторические предпосылки возникновения уголовной ответственности за применение запрещенных средств и методов ведения войны Исторические предпосылки возникновения уголовной ответственности за применение запрещенных средств и методов ведения войны Исторические предпосылки возникновения уголовной ответственности за применение запрещенных средств и методов ведения войны 2012 - г. 2 - стр. 0

5

Татаринов Данила Владимирович ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА «ГУМАНИЗАЦИИ» ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА «ГУМАНИЗАЦИИ» ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА «ГУМАНИЗАЦИИ» ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 2012 - г. 3 - стр. 0

6

Татаринов Данила Владимирович Исторические предпосылки возникновения уголовной ответственности за применение запрещенных средств и методов ведения войны Исторические предпосылки возникновения уголовной ответственности за применение запрещенных средств и методов ведения войны Исторические предпосылки возникновения уголовной ответственности за применение запрещенных средств и методов ведения войны 2012 - г. 6 - стр. 0

7

Татаринов Данила Владимирович Развитие основ правового регулирования инвестиций в нефтегазовый сектор в Республике Казахстан Развитие основ правового регулирования инвестиций в нефтегазовый сектор в Республике Казахстан Развитие основ правового регулирования инвестиций в нефтегазовый сектор в Республике Казахстан 2013 - г. 7 - стр. 0

8

Татаринов Данила Владимирович Conceptual Problems of Developing a Mechanism to Protect the Right to Privacy in Global Communications Networks Conceptual Problems of Developing a Mechanism to Protect the Right to Privacy in Global Communications Networks Conceptual Problems of Developing a Mechanism to Protect the Right to Privacy in Global Communications Networks 2013 - г. 10 - стр. 0

9

Татаринов Данила Владимирович 2014 - г. 5 - стр. 0

10

Татаринов Данила Владимирович Борьба с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ в рамках международных организаций Борьба с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ в рамках международных организаций Борьба с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ в рамках международных организаций 2014 - г. 7 - стр. 0

11

Татаринов Данила Владимирович Правовой анализ договорной основы сотрудничества государств в сфере таможенного дела Правовой анализ договорной основы сотрудничества государств в сфере таможенного дела 2016 - г. 7 - стр. 0

12

Татаринов Данила Владимирович Практические вопросы выбора психолого-педагогического сопровождения при обучении с использованием дистанционных технологийобразования Практические вопросы выбора психолого-педагогического сопровождения при обучении с использованием дистанционных технологийобразования 2015 - г. 7 - стр. 0

13

Татаринов Данила Владимирович Международно-правовые основы сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями в сфере информатизации Международно-правовые основы сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями в сфере информатизации 2015 - г. 3 - стр. 0

14

Татаринов Данила Владимирович Коллизионные аспекты участия Республики Казахстан в ВТО в качестве члена ЕАЭС Коллизионные аспекты участия Республики Казахстан в ВТО в качестве члена ЕАЭС 2016 - г. 6 - стр. 0

15

Татаринов Данила Владимирович 2016 - г. 8 - стр. 0

16

Татаринов Данила ВладимировичШакиров К.Н. 2016 - г. 8 - стр. 0

17

Татаринов Данила Владимирович Вопросы по регулированию таможенных тарифов в ЕАЭС в связи с членством Республики Казахстан в ВТО Вопросы по регулированию таможенных тарифов в ЕАЭС в связи с членством Республики Казахстан в ВТО 2017 - г. 5 - стр. 0

18

Татаринов Данила Владимирович Вопросы регулирования таможенных тарифов в ЕАЕУ в связи с членством Республики Казахстан в ВТО Вопросы регулирования таможенных тарифов в ЕАЕУ в связи с членством Республики Казахстан в ВТО 2017 - г. 6 - стр. 0

19

Татаринов Данила Владимирович Концептуальные проблемы определения основных видов правонарушений в сфере информатизации Концептуальные проблемы определения основных видов правонарушений в сфере информатизации 2018 - г. 8 - стр. 0

20

Татаринов Данила Владимирович КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 2018 - г. 6 - стр. 0

21

Татаринов Данила Владимирович ПРОБЛЕМЫ ПОДХОДА К КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДХОДА К КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 2017 - г. 5 - стр. 0

1

Татаринов Данила Владимирович Защита чести и достоинства в глобальной сети Интернет Защита чести и достоинства в глобальной сети Интернет 2012 - г. 5 - стр. Алматы, Университет «Туран».

2

Татаринов Данила Владимирович Некоторые актуальные проблемы борьбы с киберпреступностью Некоторые актуальные проблемы борьбы с киберпреступностью 2012 - г. 7 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

3

Татаринов Данила Владимирович Некоторые актуальные проблемы борьбы с киберпреступностью Некоторые актуальные проблемы борьбы с киберпреступностью 2012 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

4

Татаринов Данила Владимирович Защита детей от вредной информации в сети интернет Защита детей от вредной информации в сети интернет 2014 - г. 5 - стр.

5

Татаринов Данила Владимирович Правовые основы борьбы с мошенничеством в глобальных коммуникационных сетях Правовые основы борьбы с мошенничеством в глобальных коммуникационных сетях 2016 - г. 10 - стр. Университет Гавр
Документы автора

1

Цитирования

3 по 3
документам

h-индекс

1

Criminological analysis of determinants of cybercrime technologies

Tatarinova, L.F., Shakirov, K.N., Tatarinov, D.V.

2016

Mathematics Education
11, с. 1127-1134

3

Цитирований
Criminological analysis of determinants of cybercrime technologies

Tatarinova, L.F., Shakirov, K.N., Tatarinov, D.V.

2016

Mathematics Education
11, с. 1127-1134

3

Цитирований