Главная / География және табиғатты пайдалану факультеті / картография және геоинформатика кафедрасы / Көшім Әсима Ғалымжанқызы

Көшім Әсима Ғалымжанқызы

Должность: профессор м.а.
картография және геоинформатика кафедрасы
Скрыто
8(727) 377-33-30 вн:1224
       Көшім Әсима Ғалымжанқызы 1957 жылы туылған. География ғылымының докторы, доцент, профессор м.а. 1976 жылы С.М.Киров атындағы ҚазМУ-ң география факультетіне түсіп, геоморфология кафедрасында мәманданып, оны 1981 жылы бітіріп шықты. 1982 жылдан 1990 жылға дейін «Казгидрогелогия» ӨБ-ң Опытно-методическая экспедициясында инженер-гидрогеолог болып жұмыс істеді. 1990 жылы «геоморфология және эколюциялық география» мамандығы бойынша ҚазҰУ аспирантурасына түсті, оны бітіргеннен кейін 1993-1999 жыл аралығында Алматы қаласы №129 ОМ география пәнінің оқытушы болып істеді. 1997 жылы "110011 — Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану" мамандығы бойынша "Ембімаңы мұнайлы ауданындағы қазіргі бедер құраушы процестер және экология сұрақтары" атты тақырыпта кандидаттық диссертацияны қорғады. 1999 жылдан бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ картография және геоинформатика кафедрасында аға оқытушадан бастап профессор м.а. лауазымына дейін көтерілді. 2011 жылы «25.00.36 - Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану» мамандығы бойынша «Современный экзоморфогенез в нефтедобывающих районах Западного Казахстана» атты тақырыпта докторлық диссертацияны қорғады. Негізгі ғылыми зерттеу бағыты – экологиялық геоморфология, ара қашықтықтан зерделеу (АҚЗ), геоақпараттық жүйелер (ГАЖ), геоэкологиялық картографиялау. Ғылыми бағыт бойынша 200-ге жуық, 18 әдістемелік құрал және 4 монография жарияланған. 2005-2010 жылдары факультеттің Ғылыми кеңесінің ғалым хатшысы, диссертациялық кеңестің техникалық хатшысы болды. 2009 жылы «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ үздік оқытушы» болды. Қазіргі кезде картография және геоинформатика кафедрасының профессор м.а. лауазымын атқарады.

1

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Экологические аспекты современного экзоморфогенеза в нефтедобывающих районах Западного Казахстана "Телеарна" баспаханасы 2010 - г. ISBN 978-601-247-185-4 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Современные рельефообразующие процессы в нефтедобывающих районах Западного Казахстана " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0877-7 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Проектирование и составление карт " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0918-7 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Географическое картографирование: карты природы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0823-4 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Көшім Әсима Ғалымжанқызы КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ И ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ КАРАЧАГАНАКСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ Астана ТОО Мастер ПО 2015 - г. ISBN 978-601-301-486-9 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Охрана окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной деятельности НП "СибАК" 2015 - г. ISBN 9-78-5-4379-0419-0 16 - стр. РЕСЕЙ

7

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Ғарыштық суреттерді ENVI бағдарламасында өндеу " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3255-0 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Мұнай өнеркәсібі- қазіргі геоморфогенез дамуының техногендік факторы Мұнай өнеркәсібі- қазіргі геоморфогенез дамуының техногендік факторы 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Қазіргі бедертүзуші үрдістердің картографиялау принциптері мен әдістері (Батыс Қазақстан мысалында) Қазіргі бедертүзуші үрдістердің картографиялау принциптері мен әдістері (Батыс Қазақстан мысалында) 2012 - г. 8 - стр. 0

3

Көшім Әсима Ғалымжанқызы ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ КОШКАР-АТА – ИСТОЧНИК ПРОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОГО СОЛЕОБРАЗОВАНИЯ И ПЫЛЕПЕРЕНОСА (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙАНАЛИЗ ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ КОШКАР-АТА – ИСТОЧНИК ПРОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОГО СОЛЕОБРАЗОВАНИЯ И ПЫЛЕПЕРЕНОСА (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙАНАЛИЗ 2013 - г. 4 - стр. 38

4

Көшім Әсима Ғалымжанқызы МАНҒЫСТАУ АУМАҒЫНДАҒЫ ҚАЗІРГІ БЕДЕР ТҮЗУШІ ПРОЦЕССТЕРДІҢ ТИПТЕРІ МАНҒЫСТАУ АУМАҒЫНДАҒЫ ҚАЗІРГІ БЕДЕР ТҮЗУШІ ПРОЦЕССТЕРДІҢ ТИПТЕРІ 2013 - г. 6 - стр. 38

5

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2014 - г. 10 - стр. 5

6

Көшім Әсима Ғалымжанқызы The contemporary condition of specially protected natural reservations in Aktobe Region of the republic of Kazakhstan The contemporary condition of specially protected natural reservations in Aktobe Region of the republic of Kazakhstan 2014 - г. 5 - стр. 11

7

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Natural - anthropogenous processes in Caspian Sea region of Western Kazakhstan (as exemplified by Emba Oil region) Natural - anthropogenous processes in Caspian Sea region of Western Kazakhstan (as exemplified by Emba Oil region) 2014 - г. 6 - стр. 6

8

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Теоретические аспекты современного геоморфогенеза Теоретические аспекты современного геоморфогенеза 2013 - г. 6 - стр. 37

9

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Маңғыстау аумағындағы бедер түзуші үрдістер Маңғыстау аумағындағы бедер түзуші үрдістер 2014 - г. 5 - стр. 38

10

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Ауылшаруашылықтың бедер түзуші үрдістерінің дамуына әсері Ауылшаруашылықтың бедер түзуші үрдістерінің дамуына әсері 2013 - г. 5 - стр. 37

11

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Жел қондырғылары орнатылуының мәселелері (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы мысалында) Жел қондырғылары орнатылуының мәселелері (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы мысалында) 2014 - г. 5 - стр. 38

12

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Ғарыштық суреттер негізінде ауылшаруашылық жерлерін картографиялау Ғарыштық суреттер негізінде ауылшаруашылық жерлерін картографиялау 2014 - г. 6 - стр. 2

13

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Экологическое состояние поселков первых нефтяных месторождений - Доссор и Макат Экологическое состояние поселков первых нефтяных месторождений - Доссор и Макат 2014 - г. 6 - стр. 82

14

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Геоэкологическая характеристика родниковых урочищ Западно-Казахстанской области Геоэкологическая характеристика родниковых урочищ Западно-Казахстанской области 2014 - г. 5 - стр. 39

15

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Проблемы организация природных объектов на территории Актюбинской области Проблемы организация природных объектов на территории Актюбинской области 2014 - г. 5 - стр. 39

16

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Районирование территории города Актобе по степени загрязнения окружающей среды Районирование территории города Актобе по степени загрязнения окружающей среды 2014 - г. 5 - стр. 39

17

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Карстовые явления и процессы в Западно-Казахстанской области Карстовые явления и процессы в Западно-Казахстанской области 2014 - г. 5 - стр. 39

18

Көшім Әсима Ғалымжанқызы МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РАЙОНЕ ТЕНГИЗСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РАЙОНЕ ТЕНГИЗСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2014 - г. 3 - стр. 84

19

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2016 - г. 5 - стр. 32

20

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Геоэкологическое состояние месторождения Хромтау и ее картографирование по разновременным космоснимкам Landsat Геоэкологическое состояние месторождения Хромтау и ее картографирование по разновременным космоснимкам Landsat Геоэкологическое состояние месторождения Хромтау и ее картографирование по разновременным космоснимкам Landsat 2015 - г. 7 - стр. 14

21

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2015 - г. 446 - стр. 14

22

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2015 - г. 5 - стр. 40

23

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2015 - г. 6 - стр. 40

24

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Задачи геоинформационных систем и дистационного зондирования при разработке нефтегазового комплекса (на примере Карашыганакского месторождения) Задачи геоинформационных систем и дистационного зондирования при разработке нефтегазового комплекса (на примере Карашыганакского месторождения) Задачи геоинформационных систем и дистационного зондирования при разработке нефтегазового комплекса (на примере Карашыганакского месторождения) 2016 - г. 7 - стр. 42

25

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2016 - г. 5 - стр. 42

26

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2016 - г. 5 - стр. 42

27

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2016 - г. 7 - стр. 42

28

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Индер - ландшафтная геосистема солянокупольного происхождения Индер - ландшафтная геосистема солянокупольного происхождения Индер - ландшафтная геосистема солянокупольного происхождения 2016 - г. 6 - стр. 42

29

Көшім Әсима Ғалымжанқызы М.Ж.Жандаев и география Казахстана М.Ж.Жандаев и география Казахстана М.Ж.Жандаев и география Казахстана 2015 - г. 3 - стр. 41

30

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2017 - г. 9 - стр. 43

31

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Основные подходы и методы геэкологического картографирования территории Западного Казахстана Основные подходы и методы геэкологического картографирования территории Западного Казахстана 2017 - г. 10 - стр. 46

32

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Антропогенные факторы морфогенеза аридной зоны Казахстана (Центральный Казахстан) Антропогенные факторы морфогенеза аридной зоны Казахстана (Центральный Казахстан) 2017 - г. 6 - стр. 46

33

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Рекреационный потенциал геоморфологических систем территории Мангыстау Рекреационный потенциал геоморфологических систем территории Мангыстау 2017 - г. 7 - стр. 47

34

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2017 - г. 6 - стр. 46

35

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2018 - г. 10 - стр. 48

36

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Қазақстандағы биоэнергетикалық ресурстардың мүмкіншіліктері мен таралуын кеңістіктіктік бағалау Қазақстандағы биоэнергетикалық ресурстардың мүмкіншіліктері мен таралуын кеңістіктіктік бағалау 2018 - г. 9 - стр. 0

37

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Геоинформационное картографирование сельскохозяйственных земель на основе космических снимков Геоинформационное картографирование сельскохозяйственных земель на основе космических снимков 2018 - г. 10 - стр. 51

38

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2018 - г. 10 - стр. 479

39

Көшім Әсима Ғалымжанқызы РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ТУРИЗМА НА КОСМОДРОМЕ БАЙКОНУР РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ТУРИЗМА НА КОСМОДРОМЕ БАЙКОНУР 2019 - г. 13 - стр. 24

40

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2019 - г. 7 - стр. 132

41

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2018 - г. 10 - стр. 51

1

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Районирование современных рельефообразующих процессов в нефтедобывающих районов Западного Казахстана Районирование современных рельефообразующих процессов в нефтедобывающих районов Западного Казахстана 2011 - г. 5 - стр. г.Астрахань

2

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Прогнозирование современных рельефообразующих прооцессов в нефтедобывающих районах Западного Казахстана Прогнозирование современных рельефообразующих прооцессов в нефтедобывающих районах Западного Казахстана 2012 - г. 5 - стр. г,Белгород

3

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Қазіргі бедертүзуші үрдістерді болжау мәселелері Қазіргі бедертүзуші үрдістерді болжау мәселелері 2012 - г. 5 - стр. Бишкек

4

Көшім Әсима Ғалымжанқызы АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КАРСТОВОГО РЕЛЬЕФА В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОЗЕРА ИНДЕР АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КАРСТОВОГО РЕЛЬЕФА В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОЗЕРА ИНДЕР 2013 - г. 6 - стр. г.Алматы

5

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2013 - г. 4 - стр. г.Алматы

6

Көшім Әсима Ғалымжанқызы 2013 - г. 6 - стр. г.Уральск

7

Көшім Әсима Ғалымжанқызы МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАТО УСТИРТ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАТО УСТИРТ 2013 - г. 5 - стр. г.Уфа

8

Көшім Әсима Ғалымжанқызы ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА АКТИВИЗАЦИЮ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА АКТИВИЗАЦИЮ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 2013 - г. 5 - стр. г.Уральск

9

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Изменение рельефа местности в районе Карашыганакского нефтяного месторождения Изменение рельефа местности в районе Карашыганакского нефтяного месторождения 2012 - г. 4 - стр. Санкт-Петербург

10

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Характеристика песчаных массивов и очагов опустынивания Северного Прикаспия Характеристика песчаных массивов и очагов опустынивания Северного Прикаспия 2014 - г. 5 - стр. Астана қаласы

11

Көшім Әсима Ғалымжанқызы ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЗЗ ПРИ КАРТОГРАФИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА КАРАШЫГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЗЗ ПРИ КАРТОГРАФИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА КАРАШЫГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2015 - г. 6 - стр. г.Бишкек

12

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Геоэкологический анализ промышленного центра Хромтау и прилегающих территорий Геоэкологический анализ промышленного центра Хромтау и прилегающих территорий 2015 - г. 8 - стр. г.Екатеринбург

13

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Антропогенное загрязнение Каспийского моря Антропогенное загрязнение Каспийского моря 2015 - г. 3 - стр. Минск

14

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Принципы формирования элективной части учебного плана магистратуры по специальности «картография» Принципы формирования элективной части учебного плана магистратуры по специальности «картография» 2017 - г. 2 - стр. Алматы

15

Көшім Әсима Ғалымжанқызы Распределение ресурсов биомассы и технический потенциал биоэнергетики в Казахстан: анализ на основе ГИС Распределение ресурсов биомассы и технический потенциал биоэнергетики в Казахстан: анализ на основе ГИС 2018 - г. 10 - стр. г. Вена