Главная / Филология және әлем тілдері факультеті / жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы / Меркибаев Тулеген Асылбекович

Меркибаев Тулеген Асылбекович

Должность: аға оқытушы
жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
М.Х.Дулати атынд.ТаразМУ Жоғары 2004
Название файла Заголовок Описание
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Етістіктердің валенттілігі
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Тіл және ұлттық мәдениет
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Іскерлік ағылшын тілі және коммуникация
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Стандартты сынамалар (FCE)
Іскерлік ағылшын тілі және коммуникация
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Стандартты сынамалар (FCE)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Іскерлік ағылшын тілі және коммуникация
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Етістіктердің валенттілігі
Тіл және ұлттық мәдениет
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Үйде оқу және мәтін анализі
Арнайы бірінші шет тілі (С2 деңгейі)
Арнаулы кәсіби шет тілі
Шетел тілі
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Іскерлік ағылшын тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Лексикология
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Шетел тілі
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
SSW
Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
Шетел тілі
Шетел тілі
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология
Шетел тілі
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Стандартты сынамалар (FCE)
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Ғылыми мәтінді талдау және интерпретациялау ( бірінші шет тілі)
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 алдыңғы деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Тілді академиялық мақсатта оқыту
Scientific writing (ағыл.)
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С1 жалғастырушы деңгейі)
Қазақ тілінің фонетикасы
Ресми іс-қағаздар тілі (бірінші шетел тіліі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Үйде оқу және мәтін анализі
Арнайы бірінші шет тілі (С2 деңгейі)
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)
Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 алдыңғы деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Тілді академиялық мақсатта оқыту
Етістіктердің валенттілігі
Шетел тілі
Етістіктердің валенттілігі
Ресми іс-қағаздар тілі (бірінші шетел тіліі)
Тіл және ұлттық мәдениет
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Scientific writing (ағыл.)
Scientific writing (ағыл.)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Қазақ тілінің фонетикасы
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі
Scientific writing (ағыл.)
Қазақ тілінің фонетикасы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 алдыңғы деңгейі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Mr
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Тілді академиялық мақсатта оқыту
Тілді академиялық мақсатта оқыту
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 алдыңғы деңгейі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Қазақ тілінің фонетикасы
Scientific writing (ағыл.)
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Үйде оқу және мәтін анализі
Арнайы бірінші шет тілі (С2 деңгейі)
Ресми іс-қағаздар тілі (бірінші шетел тіліі)
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдісі
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдісі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Тіл және ұлттық мәдениет
Етістіктердің валенттілігі
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Етістіктердің валенттілігі
Тіл және ұлттық мәдениет
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)
Етістіктердің валенттілігі
Етістіктердің валенттілігі
Етістіктердің валенттілігі
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Шетел тілі
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
Лексикология
Шетел тілі
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикум
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Іскерлік ағылшын тілі және коммуникация
Стандартты сынамалар (FCE)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Базалық шетел тілі (B2-жоғары деңгейі)
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Етістіктердің валенттілігі
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Тіл және ұлттық мәдениет
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Стандартты сынамалар (FCE)
Іскерлік ағылшын тілі және коммуникация
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
БАҚ тілі және аударма мәселелері
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Етістіктердің валенттілігі
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Тіл және ұлттық мәдениет
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Іскерлік ағылшын тілі
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдісі
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Мәтіндерді филологиялық талдау негіздері (бірінші шетел тілі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С1 жалғастырушы деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Тілді академиялық мақсатта оқыту
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 алдыңғы деңгейі)
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі
Қазақ тілінің фонетикасы
Scientific writing (ағыл.)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Ресми іс-қағаздар тілі (бірінші шетел тіліі)
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдісі
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Тіл және ұлттық мәдениет
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі
Қазақ тілінің фонетикасы
Scientific writing (ағыл.)
Тіл және ұлттық мәдениет
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
Іскерлік ағылшын тілі және коммуникация
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдісі
Ағылшын тілі грамматикасы бойынша практикум
Ресми іс-қағаздар тілі (бірінші шетел тіліі)
Арнайы бірінші шет тілі (С2 деңгейі)
Үйде оқу және мәтін анализі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдісі
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Ресми іс-қағаздар тілі (бірінші шетел тіліі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Қазақ тілінің фонетикасы
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі
Scientific writing (ағыл.)
Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 алдыңғы деңгейі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдауды оқыту әдістемесі (бірінші шет тілі)
Тілді академиялық мақсатта оқыту
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В1 деңгейі)
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Іскерлік ағылшын тілі және коммуникация
Стандартты сынамалар (FCE)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
Лексикология (ағылшын, неміс, француз)
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
Лексикология
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
Шетел тілі
Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
Ғылыми мәтінді талдау және интерпретациялау ( бірінші шет тілі)
Іскерлік ағылшын тілі
Іскерлік ағылшын тілі
Ғылыми мәтінді талдау және интерпретациялау ( бірінші шет тілі)
Іскерлік ағылшын тілі
Ғылыми мәтінді талдау және интерпретациялау ( бірінші шет тілі)
Іскерлік ағылшын тілі
БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдісі
Ғылыми мәтінді талдау және интерпретациялау ( бірінші шет тілі)
Іскерлік ағылшын тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Іскерлік ағылшын тілі
Ғылыми мәтінді талдау және интерпретациялау ( бірінші шет тілі)

1

Меркибаев Тулеген Асылбекович Лекции по современной методике преподавания иностранного языка " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1314-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Меркибаев Тулеген Асылбекович Ағылшын тілі фонетикасы бойынша практикум " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3487-5 75 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Меркибаев Тулеген Асылбекович 2016 - г. 2 - стр. 4

2

Меркибаев Тулеген Асылбекович становление грамматических категорий и видо-временных форм английского глагола становление грамматических категорий и видо-временных форм английского глагола становление грамматических категорий и видо-временных форм английского глагола 2016 - г. 5 - стр. 57

3

Меркибаев Тулеген Асылбекович 2016 - г. 3 - стр. 36

4

Меркибаев Тулеген Асылбекович 2017 - г. 10 - стр. 0

5

Меркибаев Тулеген Асылбекович ОППОЗИЦИИ В ПОНЯТИЙНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ ОППОЗИЦИИ В ПОНЯТИЙНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ 2019 - г. 35 - стр. 34

1

Меркибаев Тулеген Асылбекович 2012 - г. 5 - стр. КазНПУ им. Абая

2

Меркибаев Тулеген Асылбекович 2013 - г. 5 - стр. Алматы

3

Меркибаев Тулеген Асылбекович 2013 - г. 5 - стр. КазГосЖенПУ

4

Меркибаев Тулеген Асылбекович 2011 - г. 5 - стр.

5

Меркибаев Тулеген Асылбекович 2012 - г. 5 - стр. Алматы

6

Меркибаев Тулеген Асылбекович ЛЕКСИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ЛЕКСИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 2013 - г. 5 - стр.