Главная / Филология және әлем тілдері факультеті / жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы / Акшолакова Асем Жаксыбековна

Акшолакова Асем Жаксыбековна

Должность: аға оқытушы
жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы
Скрыто
8(727) 377-33-39 вн:1270
Название файла Заголовок Описание
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С1 жалғастырушы деңгейі)
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Шетел тілі (кәсіби)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С1 жалғастырушы деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С1 жалғастырушы деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С1 жалғастырушы деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Scientific writing
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лексикология
Лексикология
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лексикология
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Лексикология
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Лексикология
Лексикология
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Лексикология
Лексикология
Оқитын тілдің лексикологиясы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Scientific writing
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С1 жалғастырушы деңгейі)
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Шетел тілі (кәсіби)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (С1 жалғастырушы деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Файл содержит силлабус по дисциплине "Современная методика обучения иностранным языкам"
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
В файле содержится силлабус по дисциплине "Иностранный язык для академических целей"
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Файл содержит силлабус по дисциплине "Общенаучная лексика английского языка"
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Файл содержит силлабус по дисциплине "Общенаучная лексика английского языка"
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Этот файл содержит силлабус по дисциплине "Иностранный язык для специальных целей"
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Файл содержит силлабус по дисциплине "Общенаучная лексика английского языка"
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Файл содержит силлабус по дисциплине Практикум по межкультурному общению
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Файл содержит силлабус по дисциплине "Современная методика обучения иностранным языкам"
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Этот файл содержит силлабус по дисциплине "Первый иностранный язык для специальных целей"
Шетел тілі (кәсіби)
Файл содержит силлабус по дисциплине "Нормативная грамматика английского языка"
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Этот файл содержит силлабус по дисциплине "Практикум по межкультурному общению"
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Этот файл содержит силлабус по дисциплине "Практикум по межкультурному общению"
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Этот файл содержит силлабус по дисциплине "Практикум по межкультурному общению"
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Этот файл содержит темы семинарских занятий по дисциплине "Практикум по межкультурному общению"
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Шетел тілі (кәсіби)
Файл содержит темы семинарских занятий по дисциплине "Иностранный язык (профессиональный)"
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Файл содержит темы семинарских занятий по дисциплине "Первый иностранный язык для специальных целей"
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Файл содержит темы семинарских занятий по дисциплине "Современная методика обучения иностранным языкам"
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Файл содержит темы семинарских занятий по дисциплине "Общенаучная лексика английского языка"
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Шетел тілі (кәсіби)
Scientific writing
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Лексикология
Лексикология
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Лексикология
SSW
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Лексикология
SSW
Оқитын тілдің лексикологиясы
SSW
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Scientific writing
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Файл содержит темы заданий СРСП по дисциплине "Общенаучная лексика английского языка"
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Файл содержит задания на СРСП по дисциплине "Современная методика преподавания английского языка"
Шетел тілі (кәсіби)
Файл содержит темы семинарских занятий и задания на СРСП по дисциплине "Иностранный язык (профессиональный)"
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Файл содержит задания на СРСП
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Файл содержит темы заданий СРСП по дисциплине "Иностранный язык для академических целей"
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Файл содержит задания на СРСП по дисциплине "Первый иностранный язык для специальных целей"
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Этот Файл содержит задания на СРС по дисциплине "Практикум по межкультурному общению"
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Лексикология
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Лексикология
Лексикология
Оқитын тілдің лексикологиясы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
Файл содержит примерные экзаменационные вопросы по дисциплине "Первый иностранный язык для специальных целей"
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Шетел тілі (кәсіби)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Ағылшын тілінің жалпы ғылыми лексикасы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Іскерлік хат жазуға үйрету (бірінші шетел тілі)
Арнайы мақсаттарға арналған шет тілі
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Scientific writing
Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лексикология
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
Қазіргі ағылшын лексикографиясы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі және нормасы
Лексикология

1

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаКонырбекова Т.О. Easy English " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 9786010414686 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Акшолакова Асем Жаксыбековна Diplomacy and Intercultural Communication " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 9786010421820 120 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Акшолакова Асем Жаксыбековна 2013 - г. 7 - стр. 93

2

Акшолакова Асем Жаксыбековна 2013 - г. 7 - стр. 105

3

Акшолакова Асем Жаксыбековна 2014 - г. 7 - стр. 112

4

Акшолакова Асем Жаксыбековна 2011 - г. 4 - стр. 0

5

Акшолакова Асем Жаксыбековна Фонетическая адаптация казахских топонимов русским языком Фонетическая адаптация казахских топонимов русским языком Фонетическая адаптация казахских топонимов русским языком 2011 - г. 12 - стр. 0

6

Акшолакова Асем Жаксыбековна 2011 - г. 13 - стр. 0

7

Акшолакова Асем Жаксыбековна 2009 - г. 8 - стр. 0

8

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаУтемгалиева Н.А. 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаРскелдиева Д.Б., Утемгалиева Н.А. 2015 - г. 5 - стр. 0

10

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаКамзина А.А., Кенжеқанова Қ.К. 2016 - г. 7 - стр. 3

11

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаКамзина А.А., Кенжеқанова Қ.К. 2016 - г. 6 - стр. 3

12

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаКонырбекова Т.О., Утемгалиева Н.А. 2016 - г. 5 - стр. 0

1

Акшолакова Асем Жаксыбековна Проблема орфографической вариативности в топонимике: Алматы vs Алма-Aта Проблема орфографической вариативности в топонимике: Алматы vs Алма-Aта 2015 - г. 5 - стр. Moscow

2

Акшолакова Асем Жаксыбековна Ортология: проблемы языка и культуры речи Ортология: проблемы языка и культуры речи 2015 - г. 4 - стр. Актобе

3

Акшолакова Асем Жаксыбековна 2012 - г. 8 - стр.

4

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаШакенова В.Б. 2015 - г. 7 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаШакенова В.Б. 2015 - г. 10 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Акшолакова Асем ЖаксыбековнаМадиева Г.Б. КАЗАХСКАЯ ОНОМАСТИКА: ВАРИАТИВНОСТЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ КАЗАХСКАЯ ОНОМАСТИКА: ВАРИАТИВНОСТЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 2015 - г. 6 - стр. Suleyman Demirel U N I V E R S I 'I' Y
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0