ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы/ Сулейменова Элеонора Дюсеновна


Сулейменова Элеонора Дюсеновна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.67 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: шетел филологиясы және аударма ісі
Лауазымы: профессор

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Әлеуметтік лингвистика
Жалпы тіл білімі

Магистратура
Аударма және контрастивті лингвистика
Әлеуметтік лингвистика негіздері
Әлеуметтік лингвистика теориясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Контрастивтік лингвистика және екінші тілді үйрену
Қазақстандағы тілдік саясат және тілдік жоспарлау
Шетелдік филологиялық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы

Докторантура
Әлемдегі және Қазақстандағы тілдік жоспарлау
Әлеуметтік лингвистика мәселелері жаһандану дәуірінде
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Контрастивтік лингвистика
Контрастивтік лингвистика және тілдерді үйрету
Контрастивтік лингвистика және шетел тілдерді үйрету
Көптілділіктің әлеуметтік-мәдени аспектісі: мәдениет және сәйкестілік
Қазақстандағы макроәлеуметтік тіл білімінің зерттеулері
Қазіргі линвгистикадағы макроәлеуметтік лингвистикалық зерттеулер
Лингвистика метатілі және метасөздігі
Лингвистикалық доктриналар және лингвистиканың теориясы
Лингвистикалық зерттеулердің әдіснамасы және тіл білімінің тарихы
Лингвистикалық зерттеулердің әдістері мен әдіснамасы
Макро-және микро әлеуметтіктану
Тіл және мәдениет философиясы
Тілдік және мәдени интерференция
Тілдік контакт және тілдік қақтығыс
Тіллдік әсер және лингвопрагматика: масс-медиа және жарнама тілі
Шеттілдік филологиялық зерттеудің негізгі парадигмасы мен әдістемесі

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Жалпы тіл білімі
Әлеуметтік лингвистика мәселелері жаһандану дәуірінде
Силлабус по дисциплине "Проблемы социолингвистики в эпоху глобализации"
Жалпы тіл білімі
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
Ғылым тарихы мен философиясы
Жалпы тіл білімі
Ғылым тарихы мен философиясы
Ғылым тарихы мен философиясы
Жалпы тіл білімі
Әлеуметтік лингвистика мәселелері жаһандану дәуірінде
Макро-және микро әлеуметтіктану
Экзаменационные вопросы по курсу Макро- и микросоциолингвистика
Жалпы тіл білімі
Жалпы тіл білімі
методическая обеспеченность литературой и справчоными пособиями по курсу Общее языкознание
Әлеуметтік лингвистика негіздері
Әлеуметтік лингвистика негіздері
Әлеуметтік лингвистика негіздері
Әлеуметтік лингвистика негіздері