Главная / Филология және әлем тілдері факультеті / жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы / Медетбекова Перизат Туктибаевна

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.18 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Медетбекова Перизат Туктибаевна

Должность: доцент м.а.
жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы
Скрыто
8(727) 377-33-39 вн:1329
Название файла Заголовок Описание
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Пән бойынша қосымша материал
Тіл біліміне кіріспе
"Аударма ісі" мамандығының 2 курс студенттеріне элективті пән ретінде оқу жоспарына сәйкес "Тіл білімі" курсының жоспары
Лингвистикалық ақпарат технологиялары
"Лингвистикадағы ақпараттық технология" пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы негізінде пайдаланылатын әдебиеттер тізімі
Тіл біліміне кіріспе
Студенттерге "Тіл біліміне кіріспе" пәнінен дайындалу үшін ұсынылатын қажетті оқулықтар мен тіл білімінің сөздіктер тізімі берілген
Лингвистикалық типология
"Лингвистикалық типология" пәні бойынша студенттерге ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімі
Тіл біліміне кіріспе
"Тіл біліміне кіріспе" пәнінің оқу жұмыс жоспары
Лингвистика ілімінің тарихы
Лингвистика ілімінің тарихы пәнінің мақсаты студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыптасу және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту болып табылады.
Тіл біліміне кіріспе
тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Тіл біліміне кіріспе
"Аударма ісі" мамандығының студенттеріне тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Тіл біліміне кіріспе
тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Лингвистикалық типология
"Лингвистикалық типология" пәнінен студенттердің семинар тақырыптары оқу жұмыс бағдарламасы бойынша құрастырылып, дәріске негізделген
Жалпы тіл білімі
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 4 курс студенттеріне жүргізілетін "Жалпы тіл білімі" базалық пәнінен семинар тақырыптары мен пайдаланылатын әдебиеттер тізімі берілген
Тіл біліміне кіріспе
"Тіл біліміне кіріспе" пәнінен семинар тақырыптары
Тіл біліміне кіріспе
Студенттерге "Тіл біліміне кіріспе" пәнінен СӨЖ тақырыптары
Лингвистикалық типология
"Лингвистикалық типология" пәні бойынша оқылатын дәрістердің қысқаша мазмұны молуь негізінде берілген
Тіл біліміне кіріспе
Студенттерді тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Тіл біліміне кіріспе
Қысқы емтиханда "Тіл біліміне кіріспе" пәні бойынша студенттердің тапсыратын емтихан сұрақтары
Этнолингвистика негіздері
"Этнолингвистика" пәнінен емтихан сұрақтары
Ономастика және фразеология теориясы
Студенттерге сессия барысындадағы қорытынды емтихан сұрақтары
Лингвистика ілімінің тарихы
Студентттерге пән бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Жалпы тіл білімі
Аталмыш пәннен пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна "Мен vs. Және" жалғаулық шылауларының лингвостатистикалық сипаты " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1379-5 170 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна Отраслевой терминологический словарь по напрпалениям лингвистики " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1931-5 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаБорибаева Г.А. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Фараби оқулары» аясында «Ономастика – Қоғам – Уақыт» атты жас ғалымдардың Vреспубликалық ғылыми-танымдық конференция материалдарының ЖИНАҒЫ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-0388-8 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2016 - г. 8 - стр. 1

3

Медетбекова Перизат Туктибаевна Особенности слова «ақша» казахском и английском языках Особенности слова «ақша» казахском и английском языках 2017 - г. 6 - стр. 1

4

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМамбетова М.К. ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 2017 - г. 8 - стр. 1

5

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМамбетова М.К. 2017 - г. 4 - стр. 2

6

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаБектемирова С.Б. Вариантность соединительных союзов мен/бен/пен – знак агглютинативного языка Вариантность соединительных союзов мен/бен/пен – знак агглютинативного языка 2018 - г. 10 - стр. 1

7

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМадиева Г.Б., Бектемирова С.Б. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПУСОВ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПУСОВ 2018 - г. 10 - стр. 1

8

Медетбекова Перизат Туктибаевна Лингвокультурно-когнитивные особенности зооморфных компонентов в казахском и английском языках. Лингвокультурно-когнитивные особенности зооморфных компонентов в казахском и английском языках. 2019 - г. 7 - стр. 1

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им. альФараби

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2012 - г. 5 - стр. С. Демерел атындағы Қазақ-Түркі университеті, Алматы

3

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2012 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-фараби

5

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2013 - г. 5 - стр. Алматы қ-сы, Тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаиттама басқармасы "Тіл" оқу-әдістемелік орталығы

6

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

7

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

8

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2013 - г. 3 - стр. г. Астана

9

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

10

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 5 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

11

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2013 - г. 6 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

12

Медетбекова Перизат Туктибаевна Латын тілін оқытуда қанатты сөздерді қолдану ерекшеліктері Латын тілін оқытуда қанатты сөздерді қолдану ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет филологии и мировых языков

13

Медетбекова Перизат Туктибаевна Қазақ тілін оқытуда квантитативті лингвистиканың рөлі Қазақ тілін оқытуда квантитативті лингвистиканың рөлі 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет филологии и мировых языков

14

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2016 - г. 6 - стр. Әл-Фараби ат.ҚазҰУ

15

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2015 - г. 7 - стр. КазНу им. аль-Фараби

17

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2011 - г. 3 - стр. Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

18

Медетбекова Перизат Туктибаевна АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ИДИОМАЛАРДЫҢ ЖАСАЛУЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ИДИОМАЛАРДЫҢ ЖАСАЛУЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІГІ 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Медетбекова Перизат Туктибаевна THE ROLE OF APHORISMS IN ENGLISH TEACHING THE ROLE OF APHORISMS IN ENGLISH TEACHING 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

21

Медетбекова Перизат Туктибаевна ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫ. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫ. 2017 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

22

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2017 - г. 10 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

23

Медетбекова Перизат Туктибаевна ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» СӨЗІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАСЫ ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» СӨЗІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАСЫ 2019 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

24

Медетбекова Перизат Туктибаевна ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» СӨЗІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАСЫ ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» СӨЗІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАСЫ 2019 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби