Главная / Филология және әлем тілдері факультеті / жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы / Карагойшиева Данель Алмасбековна

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 5.00 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Карагойшиева Данель Алмасбековна

Должность: доцент м.а.
шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы
Скрыто
3(727) 377-33-39 вн:1329
Название файла Заголовок Описание
Германистикаға кіріспе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Аударматану және лингвомәдениеттану
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Стилистика
Стилистика
Филология және смарт технологиялар
Базалық шет тілі
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Тіл және инновациялар
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Кешенді емтихан
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Латын тілі
Лингвистика және семиотика
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел тілі (екінші-В1, В2 деңгейі)
Латын тілі
Лингвистика және семиотика
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Аударматану және лингвомәдениеттану
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Роман-Герман филологиясының негіздері
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Латын тілі
Корпустық зерттеулер
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Педагогикалық практика
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Роман-Герман филологиясының негіздері
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Германистикаға кіріспе
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Аударматану және лингвомәдениеттану
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Аударматану және лингвомәдениеттану
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Аударматану және лингвомәдениеттану
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Тіл біліміне кіріспе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистика және семиотика
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Корпустық зерттеулер
Германистикаға кіріспе
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Коммуникативтік лингвистика
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Коммуникативтік лингвистика
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Корпустық зерттеулер
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Тіл және инновациялар
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Аударматану және лингвомәдениеттану
Арнайы мақсаттағы екінші шетел тілі
Аударматану және лингвомәдениеттану
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Тіл біліміне кіріспе
Тіл біліміне кіріспе
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Лингвистика және семиотика
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Германистикаға кіріспе
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Корпустық зерттеулер
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Коммуникативтік лингвистика
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Латын тілі
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Тіл және инновациялар
Кешенді емтихан
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Тіл біліміне кіріспе
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
SIS
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударматану және лингвомәдениеттану
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Тіл біліміне кіріспе
Латын тілі
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистика және семиотика
Аударматану және лингвомәдениеттану
Корпустық зерттеулер
Коммуникативтік лингвистика
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Германистикаға кіріспе
Германистикаға кіріспе
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Латын тілі
Тіл және инновациялар
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары
Кешенді емтихан
Лингвистика және семиотика
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Корпустық зерттеулер
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Тіл біліміне кіріспе
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Лингвистика және семиотика
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Аударматану және лингвомәдениеттану
Арнайы мақсаттағы екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Филология және смарт технологиялар
Филологиядағы компьютерлік технологиялар
Шетел тілдерін оқытудағы инновациялық технологиялар
Екінші шетел тілінен практикалық курс
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистикадағы әдіснама мен компьютерлік технологиялар
Тіл және инновациялар
Корпустық зерттеулер
Академиялық оқытудың әдістемесі ( екінші шетел тілі)
Германистикаға кіріспе
Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар
Педагогикалық практика
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Коммуникативтік лингвистика
Ағылшын тілі мен оқылатын екінші тілдің типологиялық сипаттамасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Аударматану және лингвомәдениеттану
Лингвистика және семиотика
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Бизнес қарым-қатынастың дискурсы
Тіл біліміне кіріспе
Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
Лингвистика және семиотика
Кешенді емтихан
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
Тіл және инновациялар
Лингвистикалық зерттеулердің қазіргі әдіснамасы
Латын тілі
Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Роман-Герман филологиясының негіздері
Тіл және инновациялар
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Тіл және инновациялар
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Роман-Герман филологиясының негіздері
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Тіл және инновациялар
Роман-Герман филологиясының негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Оқитын тілдің теория негіздері
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Роман-Герман филологиясының негіздері
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Латын тілі және лингвистикалық терминология
Тіл және инновациялар
Тіл және инновациялар
Дискурс теориясы: дискурсивтік талдаудың әдістері және контент-талдау
AL
Шетел тілі
Латын тілі
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Роман-Герман филологиясының негіздері
Тіл және инновациялар
Латын тілі халықаралық ғылым тілі ретінде
Латын тілі
Латын тілі
Оқитын тілдің теория негіздері
Ағылшын тілі мен және оқылатын екінші тілдің салғастырмалы грамматикасы
Ағылшын тілі мен және оқылатын екінші тілдің салғастырмалы грамматикасы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Ағылшын тілі мен және оқылатын екінші тілдің салғастырмалы грамматикасы
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Лингвистика және семиотика
Ағылшын тілі мен және оқылатын екінші тілдің салғастырмалы грамматикасы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Лингвистика және семиотика
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
Арнайы мақсаттағы екінші шетел тілі
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Шетел тілі (екінші-В1, В2 деңгейі)
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Арнайы мақсаттағы екінші шетел тілі
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Шетел тілі (екінші-В1, В2 деңгейі)
Оқитын тілдің теория негіздері
Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
Оқитын тілдің теория негіздері
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
Екінші шетел тілі ( С1 деңгейі)
Арнайы мәтіндерді академиялық оқу мен талдау жасауды оқыту әдістемесі (екінші шет тілі)
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Шетел тілі (екінші-В1, В2 деңгейі)
Екінші шет тілі (В2 деңгейі-жалғастырмалы))
Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
Арнайы мақсаттағы екінші шетел тілі
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі) (В2 жоғары деңгейі)

1

Карагойшиева Данель Алмасбековна Studienbuch zum Lesen und Analyse der Texte " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0697-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Карагойшиева Данель Алмасбековна Studienbuch zum Lesen und Analyse der Texte " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0697-1 91 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Карагойшиева Данель Алмасбековна Экспекриментально-фонетический анализ интонации казахского языка Copyland 2008 - г. ISBN 9965-30-547-1 232 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Карагойшиева Данель Алмасбековна Экспекриментально-фонетический анализ интонации казахского языка Copyland 2008 - г. ISBN 9965-30-547-1 232 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. The world of journalism. 2016 Qazaq univesitety, 2016 2016 - г. ISBN 978-601-04-1640-6 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. The world of journalism. 2016 Qazaq univesitety, 2016 2016 - г. ISBN 978-601-04-1640-6 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Карагойшиева Данель Алмасбековна Шетел филологиясына кіріспе " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2020-5 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Карагойшиева Данель Алмасбековна Шетел филологиясына кіріспе " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2020-5 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Карагойшиева Данель Алмасбековна Етістіктің семантика-синтаксистік валенттілігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2380-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Карагойшиева Данель Алмасбековна Етістіктің семантика-синтаксистік валенттілігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2380-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А., Шарипова Г.. Қазақша-орысша-ағылшынша фонетикалық терминологиялық түсіндірме сөздік " Қазақ университеті " 2017 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А., Шарипова Г.. Қазақша-орысша-ағылшынша фонетикалық терминологиялық түсіндірме сөздік " Қазақ университеті " 2017 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Карагойшиева Данель АлмасбековнаШарипова Г.. Ways and Principles of Linguistic Methods " Қазақ университеті " 2017 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Карагойшиева Данель АлмасбековнаШарипова Г.. Ways and Principles of Linguistic Methods " Қазақ университеті " 2017 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Карагойшиева Данель АлмасбековнаДосанова А.М. TV-Institutonal communication as a Social and Cultural point in the communication (based on German and kazakh Talk Shows) TV-Institutonal communication as a Social and Cultural point in the communication (based on German and kazakh Talk Shows) 2014 - г. 5 - стр. 0

2

Карагойшиева Данель АлмасбековнаДосанова А.М. TV-Institutonal communication as a Social and Cultural point in the communication (based on German and kazakh Talk Shows) TV-Institutonal communication as a Social and Cultural point in the communication (based on German and kazakh Talk Shows) 2014 - г. 5 - стр. 0

3

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А., Оспанкулова Ш.А. Experience and issues of speech synthesator creation Experience and issues of speech synthesator creation 2016 - г. 5 - стр. 0

4

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А., Оспанкулова Ш.А. Experience and issues of speech synthesator creation Experience and issues of speech synthesator creation 2016 - г. 5 - стр. 0

5

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. Коммуникативтік біліктілікті қалыптастырудағы ойын түрлерін қолданудың технологиясы Коммуникативтік біліктілікті қалыптастырудағы ойын түрлерін қолданудың технологиясы 2015 - г. 6 - стр. 0

6

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. Коммуникативтік біліктілікті қалыптастырудағы ойын түрлерін қолданудың технологиясы Коммуникативтік біліктілікті қалыптастырудағы ойын түрлерін қолданудың технологиясы 2015 - г. 6 - стр. 0

7

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б., Искакова Г.Н. Қазақ/орыс тілдеріндегі киноморфизмдердің фраземалық көрінісі Қазақ/орыс тілдеріндегі киноморфизмдердің фраземалық көрінісі 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б., Искакова Г.Н. Қазақ/орыс тілдеріндегі киноморфизмдердің фраземалық көрінісі Қазақ/орыс тілдеріндегі киноморфизмдердің фраземалық көрінісі 2015 - г. 4 - стр. 0

9

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б., Искакова Г.Н. Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Ргааt фонетикалық бағдарламасы бойынша) Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Ргааt фонетикалық бағдарламасы бойынша) 2015 - г. 9 - стр. 0

10

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б., Искакова Г.Н. Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Ргааt фонетикалық бағдарламасы бойынша) Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Ргааt фонетикалық бағдарламасы бойынша) 2015 - г. 9 - стр. 0

11

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б., Искакова Г.Н. Экспериментально-фонетическое исследование тонального акцента в спонтанной речи казахского языка Экспериментально-фонетическое исследование тонального акцента в спонтанной речи казахского языка 2014 - г. 6 - стр. 0

12

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б., Искакова Г.Н. Экспериментально-фонетическое исследование тонального акцента в спонтанной речи казахского языка Экспериментально-фонетическое исследование тонального акцента в спонтанной речи казахского языка 2014 - г. 6 - стр. 0

13

Карагойшиева Данель АлмасбековнаИскакова Г.Н. The corpus-based approuch to language teaching and learning The corpus-based approuch to language teaching and learning 2016 - г. 9 - стр. 0

14

Карагойшиева Данель АлмасбековнаИскакова Г.Н. The corpus-based approuch to language teaching and learning The corpus-based approuch to language teaching and learning 2016 - г. 9 - стр. 0

15

Карагойшиева Данель АлмасбековнаОспанкулова Ш.А. Effectiveness of oral speech corpora in language teaching and learning (on the basis of kazakh speech synthesizer) Effectiveness of oral speech corpora in language teaching and learning (on the basis of kazakh speech synthesizer) 2016 - г. 10 - стр. 0

16

Карагойшиева Данель АлмасбековнаОспанкулова Ш.А. Effectiveness of oral speech corpora in language teaching and learning (on the basis of kazakh speech synthesizer) Effectiveness of oral speech corpora in language teaching and learning (on the basis of kazakh speech synthesizer) 2016 - г. 10 - стр. 0

17

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А., Бектемирова С.Б. Қазақ тілінің сөйлеу синтезаторының жасалуы Қазақ тілінің сөйлеу синтезаторының жасалуы 2016 - г. 6 - стр. 0

18

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А., Бектемирова С.Б. Қазақ тілінің сөйлеу синтезаторының жасалуы Қазақ тілінің сөйлеу синтезаторының жасалуы 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б. Лексикографияның қайнар көзі - араб тіліндегі лұғаттар Лексикографияның қайнар көзі - араб тіліндегі лұғаттар 2016 - г. 6 - стр. 0

20

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б. Лексикографияның қайнар көзі - араб тіліндегі лұғаттар Лексикографияның қайнар көзі - араб тіліндегі лұғаттар 2016 - г. 6 - стр. 0

21

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А., Макатаева Ш.М. Кәсіби білім берудегі электронды оқу бaсылымдaрдың мaңызы Кәсіби білім берудегі электронды оқу бaсылымдaрдың мaңызы 2016 - г. 5 - стр. 0

22

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А., Макатаева Ш.М. Кәсіби білім берудегі электронды оқу бaсылымдaрдың мaңызы Кәсіби білім берудегі электронды оқу бaсылымдaрдың мaңызы 2016 - г. 5 - стр. 0

23

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. Investigation of the pitch accent of declarative statements of the Kazakh language (on the basis of Praat programme) Investigation of the pitch accent of declarative statements of the Kazakh language (on the basis of Praat programme) 2016 - г. 6 - стр. 160

24

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. Investigation of the pitch accent of declarative statements of the Kazakh language (on the basis of Praat programme) Investigation of the pitch accent of declarative statements of the Kazakh language (on the basis of Praat programme) 2016 - г. 6 - стр. 160

25

Карагойшиева Данель Алмасбековна Experimental Investigation of Intonation in Kazakh quasi-spontaneous and spontaneous speech Experimental Investigation of Intonation in Kazakh quasi-spontaneous and spontaneous speech 2016 - г. 6 - стр. 161

26

Карагойшиева Данель Алмасбековна Experimental Investigation of Intonation in Kazakh quasi-spontaneous and spontaneous speech Experimental Investigation of Intonation in Kazakh quasi-spontaneous and spontaneous speech 2016 - г. 6 - стр. 161

27

Карагойшиева Данель АлмасбековнаШарипова Г.. Қазақ тіліндегі магиялық дискурстың ерекшеліктері Қазақ тіліндегі магиялық дискурстың ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 0

28

Карагойшиева Данель АлмасбековнаШарипова Г.. Қазақ тіліндегі магиялық дискурстың ерекшеліктері Қазақ тіліндегі магиялық дискурстың ерекшеліктері 2017 - г. 6 - стр. 0

29

Карагойшиева Данель АлмасбековнаМұсалы Л.Ж., Сейденова С.Д. Лингвистические аспекты анализа казахских фамилии Лингвистические аспекты анализа казахских фамилии 2016 - г. 6 - стр. 0

30

Карагойшиева Данель АлмасбековнаМұсалы Л.Ж., Сейденова С.Д. Лингвистические аспекты анализа казахских фамилии Лингвистические аспекты анализа казахских фамилии 2016 - г. 6 - стр. 0

31

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. Thе Rоlе оf Еnglish lаnguаgе in Kаzаkhstаn аnd Pесuliаritiеs оf British аnd Аmеriсаn Еnglish Thе Rоlе оf Еnglish lаnguаgе in Kаzаkhstаn аnd Pесuliаritiеs оf British аnd Аmеriсаn Еnglish 2016 - г. 5 - стр. 2

32

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. Thе Rоlе оf Еnglish lаnguаgе in Kаzаkhstаn аnd Pесuliаritiеs оf British аnd Аmеriсаn Еnglish Thе Rоlе оf Еnglish lаnguаgе in Kаzаkhstаn аnd Pесuliаritiеs оf British аnd Аmеriсаn Еnglish 2016 - г. 5 - стр. 2

33

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. Қазақстандағы дәрі-дәрмек атауларының семантикалық уәждемесі Қазақстандағы дәрі-дәрмек атауларының семантикалық уәждемесі 2016 - г. 5 - стр. 0

34

Карагойшиева Данель АлмасбековнаЖанабекова М.А. Қазақстандағы дәрі-дәрмек атауларының семантикалық уәждемесі Қазақстандағы дәрі-дәрмек атауларының семантикалық уәждемесі 2016 - г. 5 - стр. 0

35

Карагойшиева Данель АлмасбековнаМұсалы Л.Ж., Сейденова С.Д. Қазақ және орыс тілдеріндегі фонологиялық құбылыстар жайында Қазақ және орыс тілдеріндегі фонологиялық құбылыстар жайында 2016 - г. 5 - стр. 0

36

Карагойшиева Данель АлмасбековнаМұсалы Л.Ж., Сейденова С.Д. Қазақ және орыс тілдеріндегі фонологиялық құбылыстар жайында Қазақ және орыс тілдеріндегі фонологиялық құбылыстар жайында 2016 - г. 5 - стр. 0

37

Карагойшиева Данель АлмасбековнаШарипова Г.., Онгарбаева М.С. FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS 2017 - г. 6 - стр. 0

38

Карагойшиева Данель АлмасбековнаШарипова Г.., Онгарбаева М.С. FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS 2017 - г. 6 - стр. 0

39

Карагойшиева Данель АлмасбековнаКуркебаев К.К., Жанабекова М.А. 2.10.Different аpprоаches оf Using The cоncept оf pоliteness 2.10.Different аpprоаches оf Using The cоncept оf pоliteness 2017 - г. 5 - стр. 165

40

Карагойшиева Данель АлмасбековнаКуркебаев К.К., Жанабекова М.А. 2.10.Different аpprоаches оf Using The cоncept оf pоliteness 2.10.Different аpprоаches оf Using The cоncept оf pоliteness 2017 - г. 5 - стр. 165

41

Карагойшиева Данель АлмасбековнаОспанкулова Ш.А. Effectiveness of oral speech corpora in language teaching and learning (on the basis of kazakh speech synthesiZer) Effectiveness of oral speech corpora in language teaching and learning (on the basis of kazakh speech synthesiZer) 2016 - г. 4 - стр. 0

42

Карагойшиева Данель АлмасбековнаОспанкулова Ш.А. Effectiveness of oral speech corpora in language teaching and learning (on the basis of kazakh speech synthesiZer) Effectiveness of oral speech corpora in language teaching and learning (on the basis of kazakh speech synthesiZer) 2016 - г. 4 - стр. 0

43

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б. Intonation of Kazakh and English languages Intonation of Kazakh and English languages 2016 - г. 11 - стр. 0

44

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б. Intonation of Kazakh and English languages Intonation of Kazakh and English languages 2016 - г. 11 - стр. 0

45

Карагойшиева Данель АлмасбековнаКуркебаев К.К., Шарипова Г.., Дайрабекова Г.К. Лексико-грамматическое сходство татарского и казахского языков Лексико-грамматическое сходство татарского и казахского языков 2017 - г. 6 - стр. 0

46

Карагойшиева Данель АлмасбековнаКуркебаев К.К., Шарипова Г.., Дайрабекова Г.К. Лексико-грамматическое сходство татарского и казахского языков Лексико-грамматическое сходство татарского и казахского языков 2017 - г. 6 - стр. 0

47

Карагойшиева Данель АлмасбековнаШарипова Г.., Онгарбаева М.С. FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS 2017 - г. 6 - стр. 0

48

Карагойшиева Данель АлмасбековнаШарипова Г.., Онгарбаева М.С. FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS FUNCTIONING OF INTERLANGUAGE HOMONYMY IN ENGLISH TEACHING PROCESS 2017 - г. 6 - стр. 0

49

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБаязитов Б.Б. 2017 - г. 7 - стр. 2

50

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБаязитов Б.Б. 2017 - г. 7 - стр. 2

51

Карагойшиева Данель Алмасбековна 2016 - г. 4 - стр. 0

52

Карагойшиева Данель Алмасбековна 2016 - г. 4 - стр. 0

53

Карагойшиева Данель АлмасбековнаМұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Interdisciplinary research of Abai's creative heritage Interdisciplinary research of Abai's creative heritage 2019 - г. 7 - стр. 0

54

Карагойшиева Данель АлмасбековнаМұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Interdisciplinary research of Abai's creative heritage Interdisciplinary research of Abai's creative heritage 2019 - г. 7 - стр. 0

55

Карагойшиева Данель АлмасбековнаМұсалы Л.Ж., Сейденова С.Д. Linguistic aspects of Kazakh surnames analysis Linguistic aspects of Kazakh surnames analysis 2019 - г. 8 - стр. 0

56

Карагойшиева Данель АлмасбековнаМұсалы Л.Ж., Сейденова С.Д. Linguistic aspects of Kazakh surnames analysis Linguistic aspects of Kazakh surnames analysis 2019 - г. 8 - стр. 0

1

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б. 2012 - г. 4 - стр. КИМЭП, Алматы

2

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б. 2012 - г. 4 - стр. КИМЭП, Алматы

3

Карагойшиева Данель Алмасбековна Орта ғасырдағы сөздіктер - лексикографиялық еңбектердің алғашқы әліппесі Орта ғасырдағы сөздіктер - лексикографиялық еңбектердің алғашқы әліппесі 2014 - г. 5 - стр. Тараз

4

Карагойшиева Данель Алмасбековна Орта ғасырдағы сөздіктер - лексикографиялық еңбектердің алғашқы әліппесі Орта ғасырдағы сөздіктер - лексикографиялық еңбектердің алғашқы әліппесі 2014 - г. 5 - стр. Тараз

5

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБекишева Р.М. Лингвокультурный аспект в обучении интонации языков Лингвокультурный аспект в обучении интонации языков 2014 - г. 4 - стр.

6

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБекишева Р.М. Лингвокультурный аспект в обучении интонации языков Лингвокультурный аспект в обучении интонации языков 2014 - г. 4 - стр.

7

Карагойшиева Данель Алмасбековна Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Praat фонетикалық бағдарламасы бойынша) Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Praat фонетикалық бағдарламасы бойынша) 2014 - г. 7 - стр. Алматы

8

Карагойшиева Данель Алмасбековна Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Praat фонетикалық бағдарламасы бойынша) Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Praat фонетикалық бағдарламасы бойынша) 2014 - г. 7 - стр. Алматы

9

Карагойшиева Данель АлмасбековнаДосанова А.М. Репатриант-қазақтардың бейімделуінің институционалдануы Репатриант-қазақтардың бейімделуінің институционалдануы 2014 - г. 6 - стр. Алматы

10

Карагойшиева Данель АлмасбековнаДосанова А.М. Репатриант-қазақтардың бейімделуінің институционалдануы Репатриант-қазақтардың бейімделуінің институционалдануы 2014 - г. 6 - стр. Алматы

11

Карагойшиева Данель АлмасбековнаТуреханова Б.. Соматизмдік мақал-мәтелдерді салғастырмалы талдауы (неміс, қазақ және орыс тілдері материалдары бойынша) Соматизмдік мақал-мәтелдерді салғастырмалы талдауы (неміс, қазақ және орыс тілдері материалдары бойынша) 2014 - г. 5 - стр. Алматы

12

Карагойшиева Данель АлмасбековнаТуреханова Б.. Соматизмдік мақал-мәтелдерді салғастырмалы талдауы (неміс, қазақ және орыс тілдері материалдары бойынша) Соматизмдік мақал-мәтелдерді салғастырмалы талдауы (неміс, қазақ және орыс тілдері материалдары бойынша) 2014 - г. 5 - стр. Алматы

13

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б. Тіл қуаты – Мәдени модульдердің жаһандық үдерістердегі көрінісі. Тіл қуаты – Мәдени модульдердің жаһандық үдерістердегі көрінісі. 2016 - г. 5 - стр. Алматы

14

Карагойшиева Данель АлмасбековнаБектемирова С.Б. Тіл қуаты – Мәдени модульдердің жаһандық үдерістердегі көрінісі. Тіл қуаты – Мәдени модульдердің жаһандық үдерістердегі көрінісі. 2016 - г. 5 - стр. Алматы

15

Карагойшиева Данель Алмасбековна Analysis of discourse markers in the academic speech Analysis of discourse markers in the academic speech 2017 - г. 5 - стр.

16

Карагойшиева Данель Алмасбековна Analysis of discourse markers in the academic speech Analysis of discourse markers in the academic speech 2017 - г. 5 - стр.

17

Карагойшиева Данель Алмасбековна 2016 - г. 8 - стр.

18

Карагойшиева Данель Алмасбековна 2016 - г. 8 - стр.
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0