Главная / Филология және әлем тілдері факультеті / қазақ тіл білімі кафедрасы / Смагулова Кулдархан Нургазиевна

Смагулова Кулдархан Нургазиевна

Должность: профессор
қазақ тіл білімі кафедрасы
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Мемлекеттік грант "2007 жылғы ЖОО үздік оқытушысы"


1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Шешендік сөздердің дискурсы Изд. "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-577 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Семантические категории фразеологизмов "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Ісқағаздарын жүргізу " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 9786010405042 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ фразеологиясы лингвистикалық ғылыми парадигмаларда Арыс 2010 - г. 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері (Екінші басылым) Елтаным 2010 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердің варианттылығы Санат 1996 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Казахский язык. Страноведение через фразеологизмы Жібек Жолы 1997 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мәтін лингвистикасы: Оқу құралы " Қазақ университеті " 2002 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мағыналас фразеологизмдер сөздігі Сөздік-Словарь 2001 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологиялық калькалар: Оқу құралы " Қазақ университеті " 2005 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Парсы мақал-мәтелдерінің жүйесі: Оқу құралы " Қазақ университеті " 2005 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Көркем мәтін лингвистикасы. Магистранттарға арналған оқулық Триуф Т 2007 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердің семантикалық категориялары. Оқу құралы. Электив курсқа арналған " Қазақ университеті " 2009 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Тіл білімінің тарландары: Оқу құралы " Қазақ университеті " 2009 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Көркем мәтін лингвистикасы. (Екінші басылым) Магистранттарға арналған оқулық ҚР БжҒМ ұсынған.-Алматы: Тіл орталығы 2010 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Мағыналас фразеологизмдер сөздігі(толықтырылған екінші басылым) Елтаным 2010 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердің семантикалық категориялары " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2298-8 178 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвоэкологические аспекты культуры речи Лингвоэкологические аспекты культуры речи 2011 - г. 5 - стр. 10

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Научные парадигмы казахских фразеологизмов Научные парадигмы казахских фразеологизмов 2012 - г. 14 - стр. 1

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Талгат Сайрамбайулы: совершенство и широта души Талгат Сайрамбайулы: совершенство и широта души 2012 - г. 4 - стр. 135

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Роль фразеологизмов в формировании национального интеллекта Роль фразеологизмов в формировании национального интеллекта 2012 - г. 5 - стр. 24

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологическое значение "зығырдан" Фразеологическое значение "зығырдан" 2011 - г. 1 - стр. 8195

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна "Көсеге" или "кежеге" "Көсеге" или "кежеге" 2012 - г. 1 - стр. 8213

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологический фрейм и семантика Фразеологический фрейм и семантика 2011 - г. 8 - стр. 15

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Әлекедей жаланған Әлекедей жаланған 2011 - г. 1 - стр. 8208

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 4 - стр. 0

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 6 - стр. 0

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 7 - стр. 1

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 10 - стр. 0

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 6 - стр. 0

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2010 - г. 8 - стр. 0

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна ҚҰНДЫЛЫҚТАР ӘЛЕМІНДЕГІ «СҰЛУЛЫҚ» КОНЦЕПТІСІ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ӘЛЕМІНДЕГІ «СҰЛУЛЫҚ» КОНЦЕПТІСІ 2015 - г. 7 - стр. 1

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 15 - стр. 1

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2016 - г. 15 - стр. 6

18

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2016 - г. 6 - стр. 2

19

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологическая репрезентация концепта "красота" на русском и казахском языках Фразеологическая репрезентация концепта "красота" на русском и казахском языках Фразеологическая репрезентация концепта "красота" на русском и казахском языках 2015 - г. 5 - стр. 11

20

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Өркениет әлеміндегі этнос мәдениеті: этнолингвистикалық бағдар. Өркениет әлеміндегі этнос мәдениеті: этнолингвистикалық бағдар. 2016 - г. 6 - стр. 1

21

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ әзілдерінің тақырыптық ерекшеліктері Қазақ әзілдерінің тақырыптық ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. 0

22

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2015 - г. 7 - стр. 0

23

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Тематические особенности казахского юмора Тематические особенности казахского юмора 2016 - г. 5 - стр. 0

24

Смагулова Кулдархан Нургазиевна КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 2017 - г. 8 - стр. 1

25

Смагулова Кулдархан Нургазиевна MAIN DIRECTIONS OF THE LANGUAGE POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND KAZAKHSTAN MAIN DIRECTIONS OF THE LANGUAGE POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND KAZAKHSTAN 2016 - г. 9 - стр. 7

26

Смагулова Кулдархан Нургазиевна LINGUA ECOLOGICAL ASPECTS OF SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH (ON MATERIAL OF THE KAZAKH PHRASEOLOGICAL UNITS) LINGUA ECOLOGICAL ASPECTS OF SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH (ON MATERIAL OF THE KAZAKH PHRASEOLOGICAL UNITS) 2016 - г. 5 - стр. 4

27

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Ауызша дискурстағы көркем сөйлеудің ерекшеліктері мен мәселелері Ауызша дискурстағы көркем сөйлеудің ерекшеліктері мен мәселелері 2016 - г. 10 - стр. 6

28

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 5 - стр. 40

29

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 8 - стр. 61

30

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 3 - стр. 7

31

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 5 - стр. 7

1

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Применение современных педагогических технологий на занятиях языковых дисциплин Применение современных педагогических технологий на занятиях языковых дисциплин 2011 - г. 5 - стр. Казань

2

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Национальная культурная коннотация синонимичных фразеологизмов Национальная культурная коннотация синонимичных фразеологизмов 2012 - г. 5 - стр. Москва

3

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Этнокультурная семантика антропонимов и топонимов Этнокультурная семантика антропонимов и топонимов 2011 - г. 4 - стр. Астана

4

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Межкультурная коммуникация: магические числа во фразеологизмах Межкультурная коммуникация: магические числа во фразеологизмах 2011 - г. 5 - стр. Астана

5

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Когнитивно-дискурсивные особенности метафоры Когнитивно-дискурсивные особенности метафоры 2012 - г. 5 - стр. Алматы

6

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвокультурологический статус казахских фразеологизмов Лингвокультурологический статус казахских фразеологизмов 2012 - г. 4 - стр. Алматы

7

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2011 - г. 5 - стр. Алматы

8

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 5 - стр. Алматы

9

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 4 - стр. Алматы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

10

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Алматы әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультеті

11

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 4 - стр. Астана ЕНУ им.Гумилева

12

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Электив курсына қойылатын талаптар негізінде «қазақ метафорасы» таңдау курсын оқыту ескерткіштері Электив курсына қойылатын талаптар негізінде «қазақ метафорасы» таңдау курсын оқыту ескерткіштері 2013 - г. 4 - стр. Алматы

13

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Магистратурада «Мәтін лингвистикасы» пәнінен өздік жұмысты ұйымдастыру Магистратурада «Мәтін лингвистикасы» пәнінен өздік жұмысты ұйымдастыру 2012 - г. 6 - стр. Алматы

14

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Лингвистикадағы антропоцентрлік когниция Лингвистикадағы антропоцентрлік когниция 2012 - г. 8 - стр. Алматы

15

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Заимствованные компоненты фразеологизмов казахского языка Заимствованные компоненты фразеологизмов казахского языка 2012 - г. 4 - стр. Кострома

16

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Роль фразеологизмов в формировании национального интеллекта Роль фразеологизмов в формировании национального интеллекта 2012 - г. 5 - стр. Санкт-Петербург

17

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Бейжин

18

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 4 - стр. Алматы

19

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Казан

20

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 4 - стр. Москва

21

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Минск

22

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 5 - стр. Алматы

23

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 8 - стр. Алматы

24

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 4 - стр. Алматы

25

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 4 - стр. Алматы

26

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 6 - стр. Алматы

27

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 7 - стр. Алматы-Кемерова-Витебск-Донецк

28

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 7 - стр. Алматы

29

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 5 - стр. Алматы

30

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 3 - стр. Алматы

31

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 8 - стр.

32

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 4 - стр. Алматы

33

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2013 - г. 4 - стр. Алматы

34

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 5 - стр. Ростов-на-Дону

35

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 4 - стр. Алматы

36

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2012 - г. 5 - стр. Алматы

37

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 4 - стр. Великий Новгород

38

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 6 - стр. Алматы

39

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 5 - стр. Алматы

40

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 3 - стр. Алматы

41

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 4 - стр. город Российской Федерации, столица Республики Татарстан, Казань

42

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 3 - стр. Алматы

43

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2009 - г. 3 - стр. Алматы

44

Смагулова Кулдархан Нургазиевна СONCEPT "INTELLIGENCE" IN THE KAZAKH LANGUAGE СONCEPT "INTELLIGENCE" IN THE KAZAKH LANGUAGE 2014 - г. 3 - стр. Москва

45

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Idioms as Expressive Means of the Lingual Personality in the Kazakh Language as Compared to English Idioms as Expressive Means of the Lingual Personality in the Kazakh Language as Compared to English 2014 - г. 8 - стр. PavolJozetSafarik University in Kosice, Slovakia.

46

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2014 - г. 7 - стр. Салоники

47

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2016 - г. 5 - стр. КазГосЖенПУ

48

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Фразеологизмдердегі этнос мәдениеті Фразеологизмдердегі этнос мәдениеті 2017 - г. 4 - стр. Баку

49

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Түркологиялық зерттеулер: қытай ғалымының ізденістері Түркологиялық зерттеулер: қытай ғалымының ізденістері 2015 - г. 4 - стр. Алматы

50

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Казахские фразеологизмы об охоте с ловчими птицами Казахские фразеологизмы об охоте с ловчими птицами 2017 - г. 4 - стр. Казань

51

Смагулова Кулдархан Нургазиевна Қазақ тілінің қазіргі қолданысының негізгі бағыттары Қазақ тілінің қазіргі қолданысының негізгі бағыттары 2016 - г. 1 - стр. Астана

52

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 4 - стр. А.Байтұрсынұлы атындағы ISBN 978-601-7849-23-8

53

Смагулова Кулдархан Нургазиевна 2017 - г. 5 - стр.