Басты бет / География және табиғатты пайдалану / Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО / Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, доцент м.а.
ЮНЕСКОның тұрақты даму кафедрасы
Scopus author ID: 56784399000
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 1996
Ғылыми дәрежесі
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
ҚР білім беру саласындағы сіңірген еңбегі үшін" белгісі


1

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Мамутов Ж.У., Сағымбай Ө.Ж., Темирбаева К.А. Биогеографиялық терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-868-6 77 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Геоэкология " Қазақ университеті " 2014 - г. 227 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Сальников В.Г., Торегожина Ж.Р., Дускаев К.К., Минжанова Г.М., Жанабаева Ж.А. Қазақстанда су ресурстарын бірлесіп басқару "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1667-3 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Мұқанова Г.А., Таныбаева А.К., Абубакирова К.Д. Экология және тұрақты даму "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2433 272 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Мұқанова Г.А., Таныбаева А.К., Абубакирова К.Д. Экология және тұрақты даму " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2433- 272 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Мұқанова Г.А., Таныбаева А.К., Абубакирова К.Д. Экология және тұрақты даму " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2433- 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Проблемы и перспективы развития туризма в РК. Материалы межд.научно-теоретич.конференция «Казахстан и мировое сообщество», посвящ.20-летию независимости РК 2011 - г. 8 - стр. 1

2

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна 2011 - г. 8 - стр. 1

3

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаМұқанова Г.А. 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна 2012 - г. 4 - стр. 0

5

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Қоршаған ортаның экологиялық жағдайына автокөлік жолдарының әсерін бағалау 2014 - г. 4 - стр. 0

6

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна 2014 - г. 4 - стр. 0

7

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаМамутов Ж.У., Керимкулова А.Б., Темирбаева К.А. Филогеографиялық зерттеулерге қысқаша шолу 2015 - г. 6 - стр. 1

8

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Структурно-динамический анализ геосистем бассейнов рек юго-восточных части Прибалхашья 2015 - г. 7 - стр. 1

9

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Значение особо охраняемых природных территорий Павлодарской области для развития экологического туризма 2015 - г. 8 - стр. 2

10

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаАбубакирова К.Д. Экологическое состояния водных ресурсов Республики Казахстан 2015 - г. 6 - стр. 1

11

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаВоронова Н.., Мұқанова Г.А. Жаңа ғасырдың тұрғын үй ғимараттарының энерготиімділігі 2015 - г. 6 - стр. 1

12

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаМұқанова Г.А., Мұса Қ.Ш. Егістікті алдын ала суға бастырудың топырақтағы биологиялық белсенділікке әсері 2015 - г. 6 - стр. 1

13

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаМұқанова Г.А., Мұса Қ.Ш. Күріш өсіретін топырақты суға бастыру кезінде байқалатын өзгерістер 2015 - г. 7 - стр. 1

14

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна 2015 - г. 7 - стр. 41

15

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна 2015 - г. 5 - стр. 41

16

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна 2015 - г. 6 - стр. 41

17

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаТемирбаева К.А. Қазақстан Республикасының рекреациялық ресурстарының экологиялық жағдайы 2017 - г. 10 - стр. 44

18

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна 1 Базарбаева Т.А., Абдималик А.Ж., Муканова Г.А., Ердесбай А.Н. Оценка воздействия на окружающую среду на примере современного инновационного завода 2017 - г. 12 - стр. 40

19

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаУмбетбеков А.Т. ОЦЕНКА СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ТАЛДЫКОРГАН) 2019 - г. 5 - стр. 132

20

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна QUALITY OF SPECIES COMPOSITION AND EXTENT OF KNOWLEDGE OF MEDICINAL PLANTS OF THE RIDGE KUNGEI ALATAU OF THE NORTHERN TIEN SHAN 2019 - г. 6 - стр. 2

21

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаМұқанова Г.А. Өсімдіктерде СЕДМГ және НДМА қалыптастыру және жинақтау ерекшеліктерін зерттеу 2019 - г. 10 - стр. 2

22

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаХазимов М.Ж. Mechanization of removal of the mulching film and flexible irriation tape from the surface of the fields 2019 - г. 11 - стр. 0

23

Базарбаева Турсынкул АманкельдиевнаМұқанова Г.А. Мақалада ғарыштық-зымыран қызметінің қоршаған ортаға әсерін зерттеуге бағытталған өзекті мәселелерге шолу келтірілген. Зымыран отыны компоненттерінің әсері, оның басты токсиканттары симметриялы емес диметилгидразин (СЕДМГ) мен оның өзгерген өнімдері нитрозодиметиламин (НДМА), диметиламин, тетраметилтетразен екені айқын 2019 - г. 11 - стр. 3

1

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Арал теңізінің экологиясы адамзатты ойландыратын өзекті мәселе 2012 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Алматы қаласының экологиялық мәселелері 2011 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

3

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Каспий теңізінің экологиялық мәселелері 2012 - г. 1 - стр. ККазНУ им аль-Фараби

4

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Семей сынақ алаңының мәселелері 2012 - г. 1 - стр. ККазНУ им аль-Фараби

5

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Минжанова Г.М. Рациональное использование и природоохранные мероприятия Каратал-Лепсинского междуречья 2013 - г. 2 - стр.

6

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Модернизация образовательной программы специальности «6М091100 –Геоэкология и управление природопользованием» 2013 - г. 3 - стр. г. Алматы

7

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Жастардың экологиялық тәрбиесі – тұрақты даму негізі 2013 - г. 3 - стр. г. Алматы

8

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Современное состояние курортно-рекреационных ресурсов Казахстана 2014 - г. 2 - стр.

9

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралар және баламалы энергия көздері 2014 - г. 4 - стр.

10

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Рациональное использование природных ресурсов путь к зеленому развитию. 2014 - г. 4 - стр.

11

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Мамутов Ж.У., Шокпарова Д.К., Темирбаева К.А. REVIEW ON BIOGEOGRAPHY OF NITRARIA L. 2016 - г. 7 - стр.

12

Базарбаева Турсынкул Аманкельдиевна Кенесов Б.Н., Нурсеитова М.А. 2014 - г. 6 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

2

Цитирования

24 по 24
құжаттар

h-индексі

1

Mechanization of removal of the mulching film and flexible irriation tape from the surface of the fields

Khazimov, M.Z., Khazimov, K.M., Bazarbayeva, T.A., Urymbayeva, A.A., Bora, G.C., Niyazbayev, A.K.

2019

EurAsian Journal of BioSciences
13, с. 1251-1261

0

Цитирований
Saline soils and identification of salt accumulation provinces in Kazakhstan

Issanova, G.T., Abuduwaili, J., Mamutov, Z.U., Kaldybaev, A.A., Saparov, G.A., Bazarbaeva, T.A.

2017

Arid Ecosystems
7, с. 243-250

2

Цитирований
Saline soils and identification of salt accumulation provinces in Kazakhstan

Issanova, G.T., Abuduwaili, J., Mamutov, Z.U., Kaldybaev, A.A., Saparov, G.A., Bazarbaeva, T.A.

2017

Arid Ecosystems
7, с. 243-250

3

Цитирований
T1echnogenesis of geoecological systems of Northen Kazakhstan: Progress, development and evolution

Dzhanaleyeva, K., Mazhitova, G., Zhanguzhina, A., Berdenov, Z., Bazarbayeva, T., Atasoy, E.

2017

Chemistry
26, с. 903-921

0

Цитирований
T1echnogenesis of geoecological systems of Northen Kazakhstan: Progress, development and evolution

Dzhanaleyeva, K., Mazhitova, G., Zhanguzhina, A., Berdenov, Z., Bazarbayeva, T., Atasoy, E.

2017

Chemistry
26, с. 903-921

1

Цитирований
Aeolian transportation of sand and dust in the Aral Sea region

Issanova, G., Abuduwaili, J., Galayeva, O., Semenov, O., Bazarbayeva, T.

2015

International Journal of Environmental Science and Technology
12, с. 3213-3224

25

Цитирований
Aeolian transportation of sand and dust in the Aral Sea region

Issanova, G., Abuduwaili, J., Galayeva, O., Semenov, O., Bazarbayeva, T.

2015

International Journal of Environmental Science and Technology
12, с. 3213-3224

26

Цитирований
Rice cultivation by setting seedlings using land pre-saturation with water

Mukanova, G.A., Bazarbaeva, T.A., Bekbayeva, L., Tuymebayeva, B.E.

2012

World Applied Sciences Journal
16, с. 1048-1052

0

Цитирований