Басты бет / Экономика және бизнес жоғарғы мектебі / Экономика / Садыханова Гульнара Амангелдиевна

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.91 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Садыханова Гульнара Амангелдиевна

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, профессор м.а.
экономика кафедрасы
Scopus author ID: 56658757600
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазМБА Жоғары 1994
Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағыңыз
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2007 жылғы ЖОО үздік оқытушысы"
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Фирма қызметін экономикалық талдау

1

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Ермекбаева Б.. Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-247-424-4 388 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Садыханова Гульнара Амангелдиевна "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-424-4 560 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Ермекбаева Б.. "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. ISBN 978-601-247-321-6 286 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Годовой отчет по научно-инновационной деятельности КазНУ имё аль-Фараби "Қазақ университеті" 2014 - г. 320 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Годовой отчет на научно!инновационной деятельности КазНУ им. ал-Фараби "Қазақ университеті" 2014 - г. 320 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Рахматуллаева Д.Ж. Фирма қызметін экономикалық талдау Лаборатория ВШЭБ 2016 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Рахматуллаева Д.Ж. Фирманың қызметін экономикалық иалдау Учебно-методическая лаборатория 2016 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Тураров Д.Р., Рахматуллаева Д.Ж. Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау: оқу құралы-Алматы : Қазақ университеті, 2018-129 б. " Қазақ университеті " 2018 - г. 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Инновациялық маркетинг: мәні мен ерекшеліктері 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Измерение эффективности человеческого капитала в условиях развития инновационной экономики 2013 - г. 7 - стр. 0

3

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаТургинбаева А.Н., Кондыбаева С.К. Современное инновационное развитие отраслей промышленности Республики Казахстан 2015 - г. 11 - стр. 0

4

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Теоретические основы использования концепции открытых инноваций 2015 - г. 6 - стр. 0

5

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаКондыбаева С.К. ҚР-ның ЖОО-нық қазіргі жағдайы мен инновациялық даму ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. 0

6

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаОспанов С.С., Кондыбаева С.К. 2015 - г. 7 - стр. 0

7

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Основы управления конкурентоспособностью образовательных услуг в высшем учебном заведении 2016 - г. 9 - стр. 2

8

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Инновациялық экономика адам капиталының мен білімді дамыту факторы ретінде 2016 - г. 4 - стр. 2

9

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Status and potential of science-intensive industries of Kazakhstan 2015 - г. 5 - стр. 9

10

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаОспанов С.С., Кондыбаева С.К. 2015 - г. 10 - стр. 0

11

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Optimizing econometric model as innovative developing instrument of financial and investment sources of housing sector 2015 - г. 7 - стр. 0

12

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаКондыбаева С.К. ҚР-ның ЖОО-ның қазіргі жағдайы мен инновациялық даму ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. 2

13

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаКондыбаева С.К. 2015 - г. 5 - стр. 0

14

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Оценка уровня наукоемкости производства в Республике Казахстан 2016 - г. 7 - стр. 1

15

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаИляшова Г.К. Employment problems in Kazakhstan 2016 - г. 4 - стр. 0

16

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаКондыбаева С.К. The teoretical aspects of realization new approaches of housing policies in Republic of Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 0

17

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаОспанов С.С., Кондыбаева С.К. The theoretical aspects of realization new approaches of housing (the real estate) policies in Republic of Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 0

18

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаИляшова Г.К. Қазақстандағы өзін-өзі жұмыспен қамтудың даму сипаты 2017 - г. 5 - стр. 0

19

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Application of innovation in formation of company's development strategy: international experience 2017 - г. 6 - стр. 0

20

Садыханова Гульнара Амангелдиевна INDUSTRIALIZATION: PROSPECTS OF INDUSTRIAL-INNOVATIVE DEVELOPMENT 2017 - г. 5 - стр. 0

21

Садыханова Гульнара Амангелдиевна E-BANKING. HISTORY, ADVANTAGES AND RISKS 2017 - г. 4 - стр. 0

22

Садыханова Гульнара Амангелдиевна SOCIO-ЕCONOMIC АND DЕMOGRАPHIC FАCTORS OF DЕVЕLOPMЕNT: GЕRMАN ЕXPЕRIЕNCЕ 2017 - г. 4 - стр. 0

23

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаМухамедиев Б.М., Кондыбаева С.К. The New Silk Road - Economic Belt Policy: The Great Chance for the Rejuvenation of Europe IBIMA Conference Proceedings are Indexed by: Web of Science and SCOPUS. 2017 - г. 4 - стр. 0

24

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаИляшова Г.К., Иляшова Г.К. 2018 - г. 9 - стр. 319

25

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаИляшова Г.К., Сақыпбек М.А. 2018 - г. 9 - стр. 0

26

Садыханова Гульнара АмангелдиевнаЕрежепова А.А., Кулиев И.У., Рахматуллаева Д.Ж. Assessment of the effect of FDI on the welfare in the regions of Kazakhstan 2019 - г. 12 - стр. 0

27

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Development of innovative IT projects in the Republic of Kazakhstan within the context of human capital development 2019 - г. 9 - стр. 0

28

Садыханова Гульнара Амангелдиевна The prospects of small and medium-sized business development in the conditions of the European Economic Union 2019 - г. 8 - стр. 0

29

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Financial stability of the enterprise as an opportunity to ensure competitiveness 2019 - г. 6 - стр. 0

30

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Assessment of industries with competitive advantages of Kazakhstan and Eurasian economic union member countries 2019 - г. 9 - стр. 0

31

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Modernization of educational programmes: A useful tool for quality assurance 2019 - г. 10 - стр. 0

32

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Study of the role of university teachers in the conditions of technological transformation: The case study of Kazakhstan 2019 - г. 8 - стр. 0

33

Садыханова Гульнара Амангелдиевна 2019 - г. 8 - стр. 3

34

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Экологиялық маркетингтің мәні, даму ерекшеліктері 2019 - г. 2 - стр. 1

1

Садыханова Гульнара Амангелдиевна 2011 - г. 5 - стр. Алматы

2

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Инновациялық Қазақстанның бүгіні мен болашағы 2012 - г. 3 - стр. Алматы

3

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Влияние религии на молодежь 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

4

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Обеспечение экономической безопасности страны 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Проблемы совершенствования подготовки научных кадров высшей квалификации 2012 - г. 11 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Использование и развитие инновационного маркетинга 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Білім беру саласындағы маркетингтің субъектілері 2014 - г. 2 - стр. факультет химии и химической технологии

8

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Ермекбаева Б.., Садыханова Д.А. World experience of realization the open innovations paradigm 2015 - г. 6 - стр. Мадрид

9

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Regional Innovation System in Terms of Sustainable Development 2015 - г. 8 - стр. Мадрид

10

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Мухамедиев Б.М., Кондыбаева С.К. The New Silk Road - Economic Belt Policy: The Great Chance for the Rejuvenation of Europe 2017 - г. 5 - стр. Вена

11

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Мухамедиев Б.М., Кондыбаева С.К. 2017 - г. 6 - стр.

12

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Мухамедиев Б.М., Салибекова П.Қ. Қазақстан және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің бәсекелестік артықшылықтары бар салаларын бағалау 2019 - г. 9 - стр. Гранада

13

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Экологиялық маркетингтің мәні, даму ерекшеліктері 2019 - г. 2 - стр. КазНУ им. ал-Фараби, Алматы

14

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Мухамедиев Б.М., Оспанов С.С., Кондыбаева С.К., Нұрғазы Ш.Ә. 2018 - г. 6 - стр. Milan

15

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Мухамедиев Б.М. 2019 - г. 9 - стр. Granada

16

Садыханова Гульнара Амангелдиевна Мухамедиев Б.М., Салибекова П.Қ., Темербулатова Ж.С. Қазақстан және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің бәсекелестік артықшылықтары бар салаларын бағалау 2019 - г. 9 - стр. Гранада
Автордың құжаттары

4

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
, с. 4918-4926

0

Цитирований
Assessment of the effect of FDI on the welfare in the regions of Kazakhstan

Rakhmatullayeva, D., Sadykhanova, G., Erezhepova, A., Kuliyev, I.

2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
, с. 4946-4956

0

Цитирований
2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
, с. 4927-4935

0

Цитирований
2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
, с. 4927-4935

0

Цитирований
2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
, с. 4978-4983

0

Цитирований
Modernization of educational programmes: A useful tool for quality assurance

Manarbek, G., Kondybayeva, S., Sadykhanova, G., Zhakupova, G., Baitanayeva, B.

2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
, с. 4936-4945

0

Цитирований
2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
, с. 4895-4903

0

Цитирований
2019

Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
, с. 4984-4991

0

Цитирований
Food market of Kazakhstan: Current state and innovative development directions

Kondybayeva, S., Nurgazy, S., Serik, O., Mukhamediyev, B., Sadykhanova, G.

2018

Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020
, с. 4312-4317

0

Цитирований
2017

Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth
, с. 1969-1974

0

Цитирований
2015

Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, IBIMA 2015
, с. 3293-3300

0

Цитирований
World experience of realization the open innovations paradigm

Sadykhanova, G., Dinara, S., Bayan, E.

2015

Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, IBIMA 2015
, с. 3172-3177

0

Цитирований
2013

Actual Problems of Economics
143, с. 452-460

2

Цитирований