Басты бет / Химия және химиялық технология / химиялық физика және материалтану / Баққара Аягөз Есенбайқызы

Баққара Аягөз Есенбайқызы

Лауазымы: доцент м.а.
химиялық физика және материалтану
Scopus author ID: 57131094800
Жасырылған
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Мұнайгаз өңдеудегі аппараттар мен құрылғылардағы массатасымалдау
Мұнайгаз өңдеудегі аппараттар мен құрылғылардағы массатасымалдау
Қатты дене химиясы
Мұнайгаз өңдеудегі аппараттар мен құрылғылардағы массатасымалдау
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Мұнайгаз өңдеудегі аппараттар мен құрылғылардағы массатасымалдау
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Жану және жарылыс үдерістері негізіндегі химиялық технология
Жылу оқшаулағыш материалдардың химиялық технологиясы және химиясы
Қатты дене химиясы
Қатты дене химиясы
Қатты дене химиясы
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Қатты дене химиясы
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Наноармирленген композициялық материалдарды жасау технологиясы
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Мұнайгаз өңдеудегі аппараттар мен құрылғылардағы массатасымалдау
Химия-технологиялық өндірістердің қауіпсіздік негіздері
Материалдарды3D принтинг әдісімен алу технологиясы
Материалдарды3D принтинг әдісімен алу технологиясы

1

Баққара Аягөз Есенбайқызы Полиэтилен тастандыларының толық жануы үшін режимді анықтау 2014 - г. 7 - стр. 74

2

Баққара Аягөз Есенбайқызы 2015 - г. 7 - стр. 0

3

Баққара Аягөз Есенбайқызы 2016 - г. 8 - стр. 89

4

Баққара Аягөз Есенбайқызы 2016 - г. 5 - стр. 95

5

Баққара Аягөз Есенбайқызы 2015 - г. 7 - стр. 413

6

Баққара Аягөз ЕсенбайқызыМансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Алиев Е.Т., Смагулова Г.Т. 2012 - г. 7 - стр. 10

7

Баққара Аягөз ЕсенбайқызыМансуров З.А., Нажипқызы М.., Лесбаев Б.Т., Приходько Н.Г., Смагулова Г.Т. ВЛИЯНИЕ ВИДА КАТАЛИЗАТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СУПЕРГИДРОФОБНОГО УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА В ПЛАМЕНАХ УГЛЕВОДОРОДОВ 2018 - г. 10 - стр. 91

8

Баққара Аягөз ЕсенбайқызыМофа Н.Н., Садыков Б.С. 2019 - г. 5 - стр. 17

9

Баққара Аягөз Есенбайқызы 2018 - г. 8 - стр. 59

10

Баққара Аягөз Есенбайқызы 2019 - г. 10 - стр. 60

11

Баққара Аягөз Есенбайқызы 2019 - г. 10 - стр. 2

12

Баққара Аягөз Есенбайқызы 2018 - г. 13 - стр. 4

1

Баққара Аягөз Есенбайқызы Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. 2014 - г. 2 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ Физико-технический факультет

2

Баққара Аягөз Есенбайқызы Мансуров З.А., Лесбаев Б.Т., Смагулова Г.Т. 2014 - г. 1 - стр. Jeju, Korea
Автордың құжаттары

3

Цитирования

1 по 1
құжаттар

h-индексі

1

Influence of the Type of Catalysts on the Formation of a Superhydrophobic Carbon Nanomaterial in Hydrocarbon Flames

Smagulova, G.T., Nazhipkyzy, M., Lesbaev, B.T., Bakkara, A.E., Prikhod’ko, N.G., Mansurov, Z.A.

2018

Journal of Engineering Physics and Thermophysics
91, с. 774-783

1

Цитирований