Главная / Физика-техникалық факультет / қатты дене және бейсызық физика кафедрасы / Сванбаев Елдос Абугалиевич

Сванбаев Елдос Абугалиевич

Должность: аға оқытушы
қатты дене және бейсызық физика кафедрасы
Скрыто
Название файла Заголовок Описание
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
АЖЖ электроникасы
Наноэлектроника
АЖЖ электроникасы
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптоэлектроника
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Микроэлектроника
Микроэлектроника
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Микроэлектроника
Микроэлектроника
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Микроэлектроника
Оптоэлектроника
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Микроэлектроника
Оптоэлектрондық құрылғылар
Микроэлектроника
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
Рэлей шагылуы
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Электроника және аналогты қондырғылар схемотехникасы 2
Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Оптоэлектроника
Электротехника
"Жасыл" энергияны аккумуляциясы үшін күн сәулеленуінің моделдеу әдісі
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
АЖЖ антенналар
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Оптоэлектроника
Оптоэлектроника
АЖЖ электроникасы
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
АЖЖ электроникасы
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Оқу
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
АЖЖ антенналар
АЖЖ антенналар
Ұялы байланыстың келешектегі технологиялары
Электронды наноразмерлі сенсорлар
Электронды наноразмерлі сенсорлар
"Жасыл" энергияны аккумуляциясы үшін күн сәулеленуінің моделдеу әдісі
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
Электротехника
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
Оптоэлектроника
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Оқу
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Микроэлектроника
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
силабус
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Жартылай өткізгіш құралдар
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Астрофизиканың экспериметтік әдістері
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Наноэлектрониканың кванттық физикасы
Электрондық приборлар және олардың сипаттамалары
Астрономиялық бақылаулардағы шалаөткізгіштік электроника және оптоэлектроника
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
лабы
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Оптоэлектроника
Электротехника
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
АЖЖ электроникасы
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
АЖЖ электроникасы
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Наноэлектроника
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптоэлектрондық құрылғылар
Микроэлектроника
Микроэлектроника
Оптоэлектрондық құрылғылар
Микроэлектроника
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Микроэлектроника
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Наноэлектроника
АЖЖ электроникасы
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
"Жасыл" энергияны аккумуляциясы үшін күн сәулеленуінің моделдеу әдісі
АЖЖ антенналар
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
Оптоэлектроника
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Микроэлектроника
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Электроника және аналогты қондырғылар схемотехникасы 2
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Күн батареялары және жинақтаушы құрылғылар
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Күн батареялары және жинақтаушы құрылғылар
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Микроэлектроника
курсовая МК
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Шалаөткізгіштік электрониканың физикалық негіздері
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Микроэлектроника
микроконтроллер AVR 128
Микроэлектроника
Вольтметр на микроконтроллере
Микроэлектроника
AVR 128
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Күн батареялары және жинақтаушы құрылғылар
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Электроника және аналогты қондырғылар схемотехникасы 2
Астрономиялық бақылаулардағы шалаөткізгіштік электроника және оптоэлектроника
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Астрофизиканың экспериметтік әдістері
Микроэлектроника
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Оптоэлектроника
АЖЖ антенналар
Электротехника
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
"Жасыл" энергияны аккумуляциясы үшін күн сәулеленуінің моделдеу әдісі
АЖЖ антенналар
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
Электроника және аналогты қондырғылар схемотехникасы 2
Электроника және аналогты қондырғылар схемотехникасы 2
Электроника және аналогты қондырғылар схемотехникасы 2
Күн батареялары және жинақтаушы құрылғылар
учебник
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
силабус
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Шалаөткізгіштік электрониканың физикалық негіздері
Эксперименттік астрономия негіздері
силабус
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Наноэлектроника
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
АЖЖ электроникасы
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Микроэлектроника
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Микроэлектроника
Оптоэлектроника
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Наноэлектроника
АЖЖ электроникасы
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
АЖЖ антенналар
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
Электротехника
"Жасыл" энергияны аккумуляциясы үшін күн сәулеленуінің моделдеу әдісі
Оптоэлектроника
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Наноэлектроникаға кіріспе
Наноэлектроникаға кіріспе
Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
Электроника және аналогты қондырғылар схемотехникасы 2
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Шалаөткізгіштік электрониканың физикалық негіздері
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Микроэлектроника
учебник
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Шалаөткізгіштік электрониканың физикалық негіздері
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Электроника және аналогты қондырғылар схемотехникасы 2
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Электротехника
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
АЖЖ антенналар
Электронды наноразмерлі сенсорлар
Наноэлектроника
"Жасыл" энергияны аккумуляциясы үшін күн сәулеленуінің моделдеу әдісі
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Микроэлектроника
АЖЖ электроникасы
Оптоэлектроника
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Оптоэлектроника
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптоэлектрондық құрылғылар
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Микроэлектроника
Оптоэлектроника
Оптоэлектроника
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
АЖЖ электроникасы
Наноэлектроника
Күн батареялары және күн коллекторларын модельдеудің салыстырмалы көрсеткіштері
Наноқұрылымды сенсорлар техникасы
АЖЖ антенналар
Электронды наноразмерлі сенсорлар
"Жасыл" энергияны аккумуляциясы үшін күн сәулеленуінің моделдеу әдісі
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми -техникалық мәселелері
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Талшықты-оптикалық байланыс аясы
Оптикалық байланыстың физикасы мен техникасы
Жоғары жиілікті шалаөткізгіштік электроника
Астрофизиканың экспериметтік әдістері
Астрономиялық бақылаулардағы шалаөткізгіштік электроника және оптоэлектроника
Астрономияның бақылау техникасы, астрономиялық мәліметтер базасы
Жұқа қабықшалы микроэлектроника
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Күн батареялары және жинақтаушы құрылғылар
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялардың ғылыми-техникалық мәселелері
Шалаөткізгіштік электрониканың физикалық негіздері
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
Астрофизиканың тәжірибелік әдістері
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Оптоэлектроника
Заманауи оптоталшықтық телекоммуникациялық жүйелер
Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
Наноэлектроника
АЖЖ электроникасы
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Микроэлектроника
Оптоэлектроника
Микроэлектроника
Оптоэлектроника
Микроэлектроника
Микроэлектроника
Оптоэлектроника
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
Оптоэлектрондық құрылғылар
Оптоэлектроника
Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
Наноэлектрониканың жаңа технологиялары
Микроэлектроника
Микроэлектроника
ссылки на источники
Микроэлектроника
Оптоэлектроника
Қатты денелік электрониканың физикалық негіздері
силабус каз
Оптоэлектроника
Электронды наноразмерлі сенсорлар
нанотехнологии
Электронды наноразмерлі сенсорлар
Силабус
АЖЖ антенналар
Электронды наноразмерлі сенсорлар
семинар
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Оптоэлектрониканың физикалық негіздері
Электронды наноразмерлі сенсорлар
лекция
Электронды наноразмерлі сенсорлар
лекция
Электронды наноразмерлі сенсорлар
срсп

1

Сванбаев Елдос Абугалиевич Астрофотометрия Қазақ университеті 1913 - г. ISBN 978-601-04-0243 72 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Сванбаев Елдос АбугалиевичТаурбаев Т.И., Никулин В.Э., Мұсабек Г.Қ. 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Сванбаев Елдос АбугалиевичМухаметқали Б.Қ., Саймбетов А.К. 2016 - г. 5 - стр. 115

3

Сванбаев Елдос АбугалиевичНалибаев Е.Д., Саймбетов А.К., Құттыбай Н.Б. 2018 - г. 5 - стр. 54

4

Сванбаев Елдос АбугалиевичНалибаев Е.Д., Саймбетов А.К., Құттыбай Н.Б. 2018 - г. 5 - стр. 371

5

Сванбаев Елдос АбугалиевичНалибаев Е.Д., Саймбетов А.К., Құттыбай Н.Б. 2018 - г. 6 - стр. 317

6

Сванбаев Елдос АбугалиевичНалибаев Е.Д., Саймбетов А.К., Құттыбай Н.Б. Разработка метода повышения эффективности двухосного солнечного трекера с точной ориентацией к Солнцу Разработка метода повышения эффективности двухосного солнечного трекера с точной ориентацией к Солнцу Разработка метода повышения эффективности двухосного солнечного трекера с точной ориентацией к Солнцу 2018 - г. 6 - стр. 0

1

Сванбаев Елдос Абугалиевич Планарный мультиколлекторный концентратор Планарный мультиколлекторный концентратор 2013 - г. 5 - стр. Анталия

2

Сванбаев Елдос АбугалиевичМухаметқали Б.Қ., Көмеш Т.. 2015 - г. 5 - стр.

3

Сванбаев Елдос АбугалиевичНалибаев Е.Д., Саймбетов А.К., Нұрғалиев М.К., Құттыбай Н.Б. 2018 - г. 5 - стр.