Главная / Заң факультеті / қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминалистика кафедрасы / Джансараева Рима Еренатовна

Джансараева Рима Еренатовна

Должность: кафедра меңгерушісі
қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминалистика кафедрасы
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін 21.04.2010
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


1

Джансараева Рима Еренатовна УГОЛОВНОЕ ПРАВО Тесты по Общей части "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2012 - г. ISBN 978-601-247-528-9 127 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Джансараева Рима Еренатовна УГОЛОВНОЕ ПРАВО ТЕСТЫ ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-527-2 140 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. КРИМИНОЛОГИЯ АЛМАТЫ «Казақ университетi» 2012 "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-526-5 93 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-524-1 81 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-247-525-8 123 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Джансараева Рима Еренатовна ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ Методические рекомендации для студентов уголовно-правовой специализации специальности «Юриспруденция» АЛМАТЫ, "Қазақ университеті" баспасы 2012 - г. ISBN 9878-78 38 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Джансараева Рима Еренатовна ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС: МАЗМҰНЫ МЕН РƏСІМДЕЛУІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР «Юриспруденция» мамандығы бойынша қылмыстық-құқықтық бағыттағы студенттерге арналған əдістемелік нұсқаулықтар АЛМАТЫ, "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2012 - г. ISBN 7889-98 48 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Джансараева Рима Еренатовна Уголовное право - ТЕСТЫ ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ Қазақ университетi 2012 - г. ISBN isвn 9965-12-576-7 107 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Джансараева Рима Еренатовна УГОЛОВНОЕ ПРАВО ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ Казак университетi 2012 - г. ISBN isвn 9965-12-576-7 103 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б., Арын А.А. қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 122-23-4 156 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2223-24-4 159 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Джансараева Рима Еренатовна КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2223-25-4 159 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Ергали А.М. Учебно-методическое пособие по Общей части УГОЛОВНОГО ПРАВА "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN isвn 2224-22-26 232 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. Study CourseУчебное пособие Course of Lecture Materials on the General part of Criminal Law "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 159 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б., Арын А.А. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінен дәрістер жинағы. Электронды оқу құралы Қазақ университеті 2013 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б. Курс лекций по общей части уголовного права. Электронное учебное пособие Қазақ Университеті баспасы 2013 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Ергали А.М. Уголовное право общая часть Казак Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0248-5 321 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. Course of lecture materials on the general part of criminal law Казак Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0260-7 117 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Джансараева Рима Еренатовна Курс лекций по общей части уголовного права Казак Университеті 2013 - г. ISBN 978-601-04-0260-7 216 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Джансараева Рима Еренатовна Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения пенитенциарной безопасности East West 2014 - г. ISBN 978-3-902986-06-1 169 - стр. АВСТРИЯ

21

Джансараева Рима Еренатовна Уголовное право тесты по общей части "Казак университетi" 2013 - г. ISBN 978-601-247-792-4 135 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Джансараева Рима ЕренатовнаБайсалов А.Д. Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару құығы Ерекше бөлім "Казак университетi" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0051-1 221 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Джансараева Рима Еренатовна Уголовное право тесты по особенной части "Казак университетi" 2013 - г. ISBN 978-601-247-791-7 151 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Джансараева Рима Еренатовна Уголовно-правовая характеристика преступлений в пенитенциарных учреждениях Казахстана Самарский юридический институт 2013 - г. ISBN 978-5-91612-057-8 692 - стр. РЕСЕЙ

25

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Байсалов А.Д., Акболатова М.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Таубаев Б.Р., Базилова А.А., Бисенғали Л.. Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения пенитенциарной безопасности East West 2014 - г. ISBN 978-3-902986-06-01 10 - стр. АВСТРИЯ

26

Джансараева Рима ЕренатовнаАтаханова Г.М., Тапалова Р.Б., Аратұлы Қ.., Базилова А.А., Даубасова С.Ш., Бисенғали Л.. Криминалистика " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1359-7 445 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Джансараева Рима ЕренатовнаБерсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Алимкулов Е.Т., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая). Кн. 1: учебное пособие /под общей ред. Джансараевой Р.Е., Берсугуровой Л.Ш. - изд. 2, перераб. и доп. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Джансараева Рима ЕренатовнаТапалова Р.Б. технология и тактика следственных действий Алматы "Қазақ университеті" 2015 2015 - г. ISBN 978-601-04-1281-1 182 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Джансараева Рима ЕренатовнаАлимкулов Е.Т., Жанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. 2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б. "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Омарова А.Б., Ергали А.М. Уголовная политика Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности и противодействия компьютерной преступности. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1906-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Джансараева Рима ЕренатовнаБерсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Алимкулов Е.Т., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1923-0 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1924-7 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Джансараева Рима ЕренатовнаБерсугурова Л.Ш., Тапалова Р.Б., Шопабаев Б.А. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ» (Учебное пособие для бакалавров) Издательство КазНУ им. аль-Фараби "Казак университетi" 2017 - г. 27 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Тапалова Р.Б., Даубасова С.Ш., Умирбаева З.А. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодействия экологическим правонарушениям в Республике Казахстан ТОО «Тандем -2» 2017 - г. ISBN 978-601-04-342-8 116 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Джансараева Рима Еренатовна ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ТОО «Тандем -2» 2017 - г. ISBN 978-601-04-190-68 236 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Джансараева Рима Еренатовна Тенденции модернизации уголовного законодательства Республики Казахстан Тенденции модернизации уголовного законодательства Республики Казахстан Тенденции модернизации уголовного законодательства Республики Казахстан 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Джансараева Рима Еренатовна Сделки о признании вины: сравнительный анализ Сделки о признании вины: сравнительный анализ Сделки о признании вины: сравнительный анализ 2011 - г. 7 - стр. 0

3

Джансараева Рима Еренатовна Общая характеристика экономической преступности Общая характеристика экономической преступности Общая характеристика экономической преступности 2011 - г. 6 - стр. 0

4

Джансараева Рима Еренатовна О некоторых проблемах совершенствования юридического образования О некоторых проблемах совершенствования юридического образования О некоторых проблемах совершенствования юридического образования 2011 - г. 7 - стр. 0

5

Джансараева Рима ЕренатовнаИзбасова А.Б. 2011 - г. 4 - стр. 0

6

Джансараева Рима Еренатовна Уголовное законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации Уголовное законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации Уголовное законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации 2012 - г. 5 - стр. 0

7

Джансараева Рима ЕренатовнаАкболатова М.Е. 2012 - г. 3 - стр. 0

8

Джансараева Рима Еренатовна О проекте Концепции Уголовного кодекса Республики Казахстан новой редакции О проекте Концепции Уголовного кодекса Республики Казахстан новой редакции О проекте Концепции Уголовного кодекса Республики Казахстан новой редакции 2012 - г. 4 - стр. 0

9

Джансараева Рима Еренатовна 2012 - г. 4 - стр. 0

10

Джансараева Рима Еренатовна 2012 - г. 4 - стр. 0

11

Джансараева Рима Еренатовна Интеграция юридического образования и науки Интеграция юридического образования и науки Интеграция юридического образования и науки 2012 - г. 4 - стр. 0

12

Джансараева Рима Еренатовна Тенденции уголовной политики в современных условиях Тенденции уголовной политики в современных условиях Тенденции уголовной политики в современных условиях 2012 - г. 7 - стр. 0

13

Джансараева Рима Еренатовна Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы 2011 - г. 4 - стр. 0

14

Джансараева Рима Еренатовна Уголовная законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации Уголовная законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации Уголовная законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации 2012 - г. 4 - стр. 0

15

Джансараева Рима ЕренатовнаЖанибеков А.К. 2011 - г. 3 - стр. 0

16

Джансараева Рима Еренатовна О совершенствовании механизма государственной защиты потерпевших от преступлений О совершенствовании механизма государственной защиты потерпевших от преступлений О совершенствовании механизма государственной защиты потерпевших от преступлений 2012 - г. 1 - стр. 0

17

Джансараева Рима Еренатовна Какая криминология нужна сегодня Какая криминология нужна сегодня Какая криминология нужна сегодня 2012 - г. 2 - стр. 0

18

Джансараева Рима ЕренатовнаБисенова М.К., Акболатова М.Е., Базилова А.А., Бисенғали Л.. 2013 - г. 8 - стр. 0

19

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. 2012 - г. 4 - стр. 0

20

Джансараева Рима ЕренатовнаНұрмағанбет Е.Т., Қонысбай Б.М., Базилова А.А. 2013 - г. 8 - стр. 1

21

Джансараева Рима ЕренатовнаАратұлы Қ.. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ 2013 - г. 6 - стр. 6

22

Джансараева Рима Еренатовна 2013 - г. 3 - стр. 2

23

Джансараева Рима Еренатовна Уголовное законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации Уголовное законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации Уголовное законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации 2012 - г. 3 - стр. 3

24

Джансараева Рима ЕренатовнаБайсалов А.Д. 2012 - г. 4 - стр. 4

25

Джансараева Рима Еренатовна 2012 - г. 4 - стр. 6

26

Джансараева Рима Еренатовна Основные направления развития и совершенствования крминалистического обеспечения противодействия преступности в современных условиях Основные направления развития и совершенствования крминалистического обеспечения противодействия преступности в современных условиях Основные направления развития и совершенствования крминалистического обеспечения противодействия преступности в современных условиях 2012 - г. 4 - стр. 4

27

Джансараева Рима Еренатовна 2012 - г. 2 - стр. 6

28

Джансараева Рима Еренатовна Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности . Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности . Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности . 2012 - г. 4 - стр. 1

29

Джансараева Рима ЕренатовнаБерсугурова Л.Ш. Состязательные и инквизиционные элементы в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан Состязательные и инквизиционные элементы в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан Состязательные и инквизиционные элементы в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан 2012 - г. 5 - стр. 1

30

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Байсалов А.Д. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 2013 - г. 5 - стр. 1

31

Джансараева Рима Еренатовна Понимание государственной политики в области преступления и наказания Понимание государственной политики в области преступления и наказания Понимание государственной политики в области преступления и наказания 2013 - г. 5 - стр. 2

32

Джансараева Рима Еренатовна Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности 2013 - г. 4 - стр. 1

33

Джансараева Рима Еренатовна Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности 2013 - г. 3 - стр. 1

34

Джансараева Рима Еренатовна 2012 - г. 3 - стр. 1

35

Джансараева Рима ЕренатовнаАтаханова Г.М., Байсалов А.Д., Бисенғали Л.. 2014 - г. 5 - стр. 0

36

Джансараева Рима Еренатовна Обеспечение "минимума человеческого достоинства осужденного" как целевой приоритет включения Минимальных стандартных правил обращения с заключенными в систему источников современного пенитенциарного права Обеспечение "минимума человеческого достоинства осужденного" как целевой приоритет включения Минимальных стандартных правил обращения с заключенными в систему источников современного пенитенциарного права 2013 - г. 3 - стр. 0

37

Джансараева Рима Еренатовна Некоторые проблемы Общей части Уголовного кодекса Республики Казахстан (новой редакции) в свете положений Конституции Республики Казахстан Некоторые проблемы Общей части Уголовного кодекса Республики Казахстан (новой редакции) в свете положений Конституции Республики Казахстан 2013 - г. 3 - стр. 2

38

Джансараева Рима Еренатовна Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы 2013 - г. 3 - стр. 2

39

Джансараева Рима Еренатовна Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы 2013 - г. 3 - стр. 2

40

Джансараева Рима Еренатовна Механизм пенитенциарно-правового регулирования Механизм пенитенциарно-правового регулирования 2014 - г. 3 - стр. 0

41

Джансараева Рима Еренатовна Изоляция и правоограничение как средства обеспечения пенитенциарной безопасности Изоляция и правоограничение как средства обеспечения пенитенциарной безопасности 2014 - г. 3 - стр. 0

42

Джансараева Рима Еренатовна Проблемы снижения " тюремного населения" в Республике Казахстан Проблемы снижения " тюремного населения" в Республике Казахстан 2013 - г. 7 - стр. 0

43

Джансараева Рима Еренатовна The Dependence of Coping Behavior of the Students on Peculiarity of Subjective Reflection of the Teacher The Dependence of Coping Behavior of the Students on Peculiarity of Subjective Reflection of the Teacher 2013 - г. 8 - стр. 5

44

Джансараева Рима ЕренатовнаАкболатова М.Е., Жугралина Б.М., Базилова А.А., Бисенғали Л.. Problems of Determination of the Concept of “Economic Criminality” Problems of Determination of the Concept of “Economic Criminality” 2014 - г. 5 - стр. 0

45

Джансараева Рима Еренатовна A problem of a high rate of "prison population" in Kazakhstan and measures for its reduction A problem of a high rate of "prison population" in Kazakhstan and measures for its reduction 2014 - г. 5 - стр. 0

46

Джансараева Рима Еренатовна Rights and legitimate interests of citizens in the structure of the legal status of convicts Rights and legitimate interests of citizens in the structure of the legal status of convicts 2014 - г. 5 - стр. 0

47

Джансараева Рима Еренатовна The constitutional principles of punishment under the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan The constitutional principles of punishment under the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan 2014 - г. 6 - стр. 2

48

Джансараева Рима Еренатовна Issues of understanding of organized crime Issues of understanding of organized crime 2014 - г. 4 - стр. 0

49

Джансараева Рима Еренатовна Issues of understanding of organized crime in the context of the theory of organization Issues of understanding of organized crime in the context of the theory of organization 2014 - г. 4 - стр. 0

50

Джансараева Рима ЕренатовнаБазилова А.А., Бисенғали Л.. 2014 - г. 8 - стр. 0

51

Джансараева Рима Еренатовна 2014 - г. 13 - стр. 1

52

Джансараева Рима Еренатовна К определению понятия миграции К определению понятия миграции К определению понятия миграции 2015 - г. 7 - стр. 1

53

Джансараева Рима Еренатовна концептуально-правовые основы миграционной политики РК концептуально-правовые основы миграционной политики РК концептуально-правовые основы миграционной политики РК 2015 - г. 9 - стр. 1

54

Джансараева Рима Еренатовна Анализ современной миграционной ситуации в РК Анализ современной миграционной ситуации в РК Анализ современной миграционной ситуации в РК 2015 - г. 9 - стр. 1

55

Джансараева Рима Еренатовна Зарубежный опыт регламентации ответственности за незаконную миграцию Зарубежный опыт регламентации ответственности за незаконную миграцию Зарубежный опыт регламентации ответственности за незаконную миграцию 2015 - г. 11 - стр. 1

56

Джансараева Рима Еренатовна Определение понятия незаконной миграции Определение понятия незаконной миграции Определение понятия незаконной миграции 2015 - г. 9 - стр. 1

57

Джансараева Рима Еренатовна 2015 - г. 5 - стр. 1

58

Джансараева Рима Еренатовна Проблемы модернизации юридического образования в условиях реформирования образовательного процесса Проблемы модернизации юридического образования в условиях реформирования образовательного процесса Проблемы модернизации юридического образования в условиях реформирования образовательного процесса 2016 - г. 3 - стр. 1

59

Джансараева Рима Еренатовна Некоторые рекомендации к выполнению дипломной работы Некоторые рекомендации к выполнению дипломной работы Некоторые рекомендации к выполнению дипломной работы 2016 - г. 5 - стр. 1

60

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. 2015 - г. 4 - стр. 12

61

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. 2015 - г. 2 - стр. 12

62

Джансараева Рима ЕренатовнаШарипова А.Б., Бисенғали Л.., Мухамадиева Г.Н. 2016 - г. 9 - стр. 0

63

Джансараева Рима ЕренатовнаАратұлы Қ.. Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью 2015 - г. 5 - стр. 78

64

Джансараева Рима Еренатовна 2015 - г. 7 - стр. 1

65

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. 2015 - г. 3 - стр. 1

66

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. 2015 - г. 2 - стр. 12

67

Джансараева Рима ЕренатовнаДаубасова С.Ш. 2016 - г. 8 - стр. 1

68

Джансараева Рима Еренатовна 2015 - г. 4 - стр. 8

69

Джансараева Рима ЕренатовнаЖанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т. 2016 - г. 9 - стр. 1

70

Джансараева Рима ЕренатовнаАкболатова М.Е., Кан А.Г. 2016 - г. 8 - стр. 1

71

Джансараева Рима ЕренатовнаМухамадиева Г.Н. 2016 - г. 3 - стр. 0

72

Джансараева Рима ЕренатовнаЖанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т. 2016 - г. 6 - стр. 0

73

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. 2015 - г. 2 - стр. 0

74

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. 2015 - г. 2 - стр. 0

75

Джансараева Рима Еренатовна Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности 2017 - г. 5 - стр. 0

76

Джансараева Рима ЕренатовнаШарипова А.Б., Бисенғали Л.., Мухамадиева Г.Н. 2016 - г. 9 - стр. 0

77

Джансараева Рима Еренатовна Взаимосвязь миграции и преступности Взаимосвязь миграции и преступности Взаимосвязь миграции и преступности 2016 - г. 6 - стр. 0

78

Джансараева Рима ЕренатовнаАратұлы Қ.. Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью 2016 - г. 3 - стр. 0

79

Джансараева Рима Еренатовна Понятие, сущность и виды миграционной преступности Понятие, сущность и виды миграционной преступности Понятие, сущность и виды миграционной преступности 2016 - г. 6 - стр. 0

80

Джансараева Рима ЕренатовнаБисенғали Л.. Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности Криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности 2017 - г. 4 - стр. 0

81

Джансараева Рима Еренатовна О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 2016 - г. 5 - стр. 0

82

Джансараева Рима Еренатовна АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 2016 - г. 4 - стр. 0

83

Джансараева Рима Еренатовна О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 2016 - г. 6 - стр. 0

84

Джансараева Рима ЕренатовнаДүзбаева С.Б. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 2016 - г. 5 - стр. 0

85

Джансараева Рима Еренатовна 2016 - г. 4 - стр. 0

86

Джансараева Рима Еренатовна 2016 - г. 4 - стр. 0

87

Джансараева Рима ЕренатовнаДүзбаева С.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

88

Джансараева Рима ЕренатовнаДүзбаева С.Б. 2016 - г. 3 - стр. 0

89

Джансараева Рима ЕренатовнаБисенғали Л.. 2016 - г. 5 - стр. 0

90

Джансараева Рима ЕренатовнаЖанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т. 2016 - г. 7 - стр. 0

91

Джансараева Рима ЕренатовнаШарипова А.Б., Мухамадиева Г.Н. 2016 - г. 8 - стр. 0

92

Джансараева Рима ЕренатовнаАкболатова М.Е., Кан А.Г. 2016 - г. 6 - стр. 0

93

Джансараева Рима ЕренатовнаБазилова А.А., Бисенғали Л.. 2017 - г. 7 - стр. 1

94

Джансараева Рима Еренатовна 2017 - г. 6 - стр. 2

95

Джансараева Рима ЕренатовнаБисенғали Л.. 2017 - г. 5 - стр. 0

96

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б., Омарова Ш.Б. 2018 - г. 9 - стр. 0

97

Джансараева Рима ЕренатовнаОмарова А.Б., Маликов Д.Б. 2018 - г. 7 - стр. 0

1

Джансараева Рима Еренатовна 2011 - г. 4 - стр. Каз Ну

2

Джансараева Рима Еренатовна Общая характеристика экономической преступности Общая характеристика экономической преступности 2011 - г. 6 - стр. КазНУ

3

Джансараева Рима ЕренатовнаИзбасова А.Б. О некоторых проблемах совершенствования юридического образования О некоторых проблемах совершенствования юридического образования 2011 - г. 6 - стр. Каз Ну

4

Джансараева Рима Еренатовна О проекте Концепции Уголовного кодекса Республики Казахстан новой редакции О проекте Концепции Уголовного кодекса Республики Казахстан новой редакции 2012 - г. 5 - стр. Астана

5

Джансараева Рима Еренатовна Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы 2011 - г. 3 - стр. Каз НУ

6

Джансараева Рима ЕренатовнаАкболатова М.Е. 2011 - г. 6 - стр. Каз НУ

7

Джансараева Рима ЕренатовнаЖанибеков А.К. 2012 - г. 3 - стр.

8

Джансараева Рима ЕренатовнаЖанибеков А.К. 2012 - г. 3 - стр.

9

Джансараева Рима ЕренатовнаЖанибеков А.К. Применение инновационных методов обучения в условиях интеграции Применение инновационных методов обучения в условиях интеграции 2012 - г. 3 - стр.

10

Джансараева Рима Еренатовна ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2011 - г. 2 - стр. Каз НУ им. аль-Фараби

11

Джансараева Рима Еренатовна КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 2011 - г. 5 - стр. Каз НУ им. аль-Фараби

12

Джансараева Рима Еренатовна ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 2011 - г. 4 - стр. Каз НУ им№ аль-фараби

13

Джансараева Рима Еренатовна КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ЖЕРТВЫ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ЖЕРТВЫ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 2011 - г. 5 - стр. Каз НУ им№.аль-Фараби

14

Джансараева Рима Еренатовна РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 2011 - г. 4 - стр. Каз НУ им. аль-Фараби

15

Джансараева Рима Еренатовна НЕКОТОРЫЕ.БОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НЕКОТОРЫЕ.БОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 2011 - г. 5 - стр. Каз НУ им. аль-фараби

16

Джансараева Рима Еренатовна СОСТОЯНИЕ И ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СОСТОЯНИЕ И ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 2011 - г. 2 - стр. Каз НУ им. аль-фраби

17

Джансараева Рима Еренатовна Борьба с коррупцией Борьба с коррупцией 2011 - г. 2 - стр. Каз НУ им. аль-Фараби

18

Джансараева Рима Еренатовна ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 2011 - г. 2 - стр. Каз НУ им. аль-Фараби

19

Джансараева Рима Еренатовна КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 2011 - г. 1 - стр. Каз НУ им. аль-Фараби

20

Джансараева Рима Еренатовна ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 2011 - г. 3 - стр. Каз НУ. аль-Фараби

21

Джансараева Рима ЕренатовнаМаликова Ш.Б. 2012 - г. 4 - стр. г.Алматы, КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби, 71

22

Джансараева Рима Еренатовна Вопросы реформирования правоохранительной системы в республике Казахстан. Вопросы реформирования правоохранительной системы в республике Казахстан. 2010 - г. 4 - стр. беларусь

23

Джансараева Рима ЕренатовнаБайсалов А.Д. 2012 - г. 8 - стр. Университет имени Д.А. Кунаева

24

Джансараева Рима Еренатовна 2012 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фара

25

Джансараева Рима Еренатовна Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности 2012 - г. 3 - стр. Германия

26

Джансараева Рима Еренатовна Состязательные и инквизиционные элементы в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан Состязательные и инквизиционные элементы в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан 2012 - г. 3 - стр. Германия

27

Джансараева Рима Еренатовна Совершенствование системы профессиональной подготовки судебных экспертов в Казахстане Совершенствование системы профессиональной подготовки судебных экспертов в Казахстане 2013 - г. 3 - стр. Россия

28

Джансараева Рима Еренатовна Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы 2012 - г. 3 - стр. Алматы

29

Джансараева Рима Еренатовна Опыт США в сфере противодействия коррупции Опыт США в сфере противодействия коррупции 2012 - г. 3 - стр. Астана

30

Джансараева Рима Еренатовна Имплементация международных стандартов в законодательство Казахстана в условиях реформирования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Имплементация международных стандартов в законодательство Казахстана в условиях реформирования уголовного и уголовно-процессуального законодательства 2012 - г. 3 - стр. Алматы

31

Джансараева Рима Еренатовна Вопросы модернизации юридического образования Вопросы модернизации юридического образования 2012 - г. 3 - стр. Алматы

32

Джансараева Рима Еренатовна Некоторые вопросы классификации преступных деяний Некоторые вопросы классификации преступных деяний 2012 - г. 4 - стр. Алматы

33

Джансараева Рима ЕренатовнаБисенғали Л.. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 2012 - г. 14 - стр. Анкара

34

Джансараева Рима ЕренатовнаБайсалов А.Д. Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы 2012 - г. 4 - стр. Алматы

35

Джансараева Рима Еренатовна Опыт США в сфере противодействия коррупции Опыт США в сфере противодействия коррупции 2012 - г. 5 - стр. Астана

36

Джансараева Рима Еренатовна 2013 - г. 5 - стр. Алматы

37

Джансараева Рима Еренатовна Совершенствование системы профессиональной подготовки судебных экспертов в Казахстане Совершенствование системы профессиональной подготовки судебных экспертов в Казахстане 2013 - г. 6 - стр. Россия

38

Джансараева Рима Еренатовна Тенденции модернизации уголовного законодательства Тенденции модернизации уголовного законодательства 2012 - г. 3 - стр.

39

Джансараева Рима Еренатовна Формирования понятия "Транснациональная преступность" в теории уголовного права Формирования понятия "Транснациональная преступность" в теории уголовного права 2012 - г. 3 - стр. Алматы

40

Джансараева Рима Еренатовна Некоторые вопросы противодействия коррупции в современном обществе Некоторые вопросы противодействия коррупции в современном обществе 2012 - г. 2 - стр. Алматы

41

Джансараева Рима Еренатовна Общая характеристика пенитенциарной преступности Общая характеристика пенитенциарной преступности 2012 - г. 3 - стр. Алматы

42

Джансараева Рима Еренатовна Детерминанты пенитенциарной безопасности Детерминанты пенитенциарной безопасности 2012 - г. 4 - стр. Алматы

43

Джансараева Рима Еренатовна Противодействие рейдерству в зарубежных государствах сравнительный анализ Противодействие рейдерству в зарубежных государствах сравнительный анализ 2012 - г. 4 - стр. Астана

44

Джансараева Рима Еренатовна 2016 - г. 3 - стр. Вена

45

Джансараева Рима Еренатовна 2016 - г. 3 - стр. Вена

46

Джансараева Рима ЕренатовнаМухамадиева Г.Н. 2016 - г. 3 - стр. Вена

47

Джансараева Рима ЕренатовнаЖанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т. 2016 - г. 9 - стр.
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0